ANTYMON

Sb

Liczba atomowa:

 51

Najważniejsze minerały:

antymonit
ulmanit

Masa atomowa:

 121,76

Stopnie utlenienia:

 ±III, V

Podstawowy tlenek:

 średnio kwasowy

Twardość:

 3

Gęstość:

 6,697 g/cm3

Stibium

Temperatura topnienia:

 630,63 oC

[Kr]4d105s25p3

Temperatura wrzenia:

 1587 oC

Grupa:  Va

 (Azotowce)

Układ krystalograficzny: zależny od odmiany

Odkrywca: znany już w starożytności

Izotopy naturalne: 121Sb (57,36%), 123Sb (42,64%)

T1/2 naturalnego izotopu promieniotwórczego: brak

Rozpowszechnienie:   5 ; 10-5 %

 Chalkofilny

Właściwości: posiada cztery odmiany alotropowe:
- srebrzysty półmetal (heksagonalny); połysk metaliczny; kruchy; słabo przewodzi prąd elektryczny; na powietrzu trwały; reaguje z wodą królewską i gorącym stężonym kwasem siarkowym.
- czarny (bezpostaciowy).
- żółty (trygonalny), trwały w niskich temperaturach.
- szary proszek (bezpostaciowy), wybuchowy.

Występowanie: w skorupie ziemskiej dość rzadki  (0,0001% wag.); składnik antymonków oraz niektórych minerałów z grupy siarczków i sulfosoli; bardzo rzadko spotykany w postaci rodzimej oraz w stopach z arsenem i srebrem.

 

    

Antymon Sb Próbka   wymiary: 38x24x4 mm
waga: 14,0 g
2012.08.14/UP/017/D
Dar Pana Adama Ignaciaka z Warszawy

 

Jeżeli chcesz szybko przejść do nadrzędnych stron kliknij jeden z poniższych interaktywnych przycisków.

 

            UWAGA!!! Encyklopedia Minerałów ma dość dużą objętość; Przy takiej ilości niesionej informacji możliwe są oczywiście różnorakie pomyłki; Dlatego prosimy wszystkich odwiedzających o zgłaszanie wszelkiego rodzaju wykrytych błędów.

JESTEŚ    GOŚCIEM

W SUMIE OD ZAŁOŻENIA WITRYNY W 2005 ROKU ODWIEDZONO JĄ
JUŻ   RAZY