ARGON

Ar

Liczba atomowa:

 18

Nie tworzy własnych minerałów.

Masa atomowa:

 39,948

Stopnie utlenienia:

 0

Podstawowy tlenek:

 brak

Twardość:

 brak

Gęstość:

 0,001784 g/cm3

Argon

Temperatura topnienia:

 -189,36 oC

[Ne]3s23p6

Temperatura wrzenia:

 -185,847 oC

Grupa:  VIIIa

 (Helowce)

Układ krystalograficzny:   regularny

Odkrywca: William Ramsay, John William Strutt Rayleigh (1894)

Izotopy naturalne: 36Ar (0,336%), 38Ar (0,063%), 40Ar (99,6%)

T1/2 naturalnego izotopu promieniotwórczego: brak

Rozpowszechnienie:   0,0004 %

 Atmofilny

Właściwości: bezbarwny, bezwonny gaz szlachetny; nieco cięższy od powietrza; bardzo słaby przewodnik ciepła; rozpuszczalny w wodzie i alkoholu.

Występowanie: pod względem rozpowszechnienia w atmosferze Ziemi zajmuje 3 miejsce (0,9325% obj.); produkt rozpadu promieniotwórczego potasu-40; spotykany wyłącznie w stanie wolnym.

 

Jeżeli chcesz szybko przejść do nadrzędnych stron kliknij jeden z poniższych interaktywnych przycisków.

 

            UWAGA!!! Encyklopedia Minerałów ma dość dużą objętość; Przy takiej ilości niesionej informacji możliwe są oczywiście różnorakie pomyłki; Dlatego prosimy wszystkich odwiedzających o zgłaszanie wszelkiego rodzaju wykrytych błędów.

JESTEŚ    GOŚCIEM

W SUMIE OD ZAŁOŻENIA WITRYNY W 2005 ROKU ODWIEDZONO JĄ
JUŻ   RAZY