ASTAT

At

Liczba atomowa:

 85

Nie tworzy własnych minerałów.

Masa atomowa:

 210

Stopnie utlenienia:

 ±I, III, V, VII

Podstawowy tlenek:

 amfoteryczny

Twardość:

 ?

Gęstość:

 ?

Astatinum

Temperatura topnienia:

 302 oC

[Xe]4f145d106s26p5

Temperatura wrzenia:

 337 oC

Grupa:  VIIa

 (Fluorowce)

Układ krystalograficzny:    ?

Odkrywca: Dale R. Corson, Kenneth R. McKenzie, Emilio Segré (1940)

Izotopy naturalne: brak

T1/2 naturalnego izotopu promieniotwórczego: brak

Rozpowszechnienie:   10-24 %

 Litofilny, syderofilny

Właściwości: promieniotwórczy, czarny, metal (?); lotny;  ze względu na krótki okres połowicznego rozpadu stosunkowo słabo zbadany.

Występowanie: pod względem rozpowszechnienia w skorupie ziemskiej zajmuje ostatnie miejsce  (jego całkowitą zawartość ocenia się na około kilkadziesiąt g.).

 

Jeżeli chcesz szybko przejść do nadrzędnych stron kliknij jeden z poniższych interaktywnych przycisków.

 

            UWAGA!!! Encyklopedia Minerałów ma dość dużą objętość; Przy takiej ilości niesionej informacji możliwe są oczywiście różnorakie pomyłki; Dlatego prosimy wszystkich odwiedzających o zgłaszanie wszelkiego rodzaju wykrytych błędów.

JESTEŚ    GOŚCIEM

W SUMIE OD ZAŁOŻENIA WITRYNY W 2005 ROKU ODWIEDZONO JĄ
JUŻ   RAZY