AZOT

N

Liczba atomowa:

 7

Najważniejsze minerały:

saletra

Masa atomowa:

 14,00674 (średnio)

Stopnie utlenienia:

 ±III, V, IV, II, I

Podstawowy tlenek:

 kwasowy

Twardość:

 brak

Gęstość:

 0,0008085 g/cm3

Nitrogenium

Temperatura topnienia:

 -210,01 oC

[He]2s22p3

Temperatura wrzenia:

 -195,8 oC

Grupa:  Va

 (Azotowce)

Układ krystalograficzny:    regularny

Odkrywca: Daniel Rutherford (1772)

Izotopy naturalne: 14N (99,634%), 15N (0,366%)

T1/2 naturalnego izotopu promieniotwórczego: brak

Rozpowszechnienie:   0,0019 %

 Atmofilny, biofilny

Właściwości: bezbarwny i bezwonny gaz; nieco lżejszy od powietrza; z tlenem łączy się tylko podczas wyładowań atmosferycznych; rozpuszczalny w wodzie (trudno) i alkoholu (trudno).

Występowanie: główny składnik atmosfery Ziemi (78% obj.); pod względem rozpowszechnienia w skorupie ziemskiej zajmuje 28 miejsce; składnik azotanów (saletry) i niektórych wód mineralnych; w stanie wolnym, w śladowych ilościach obecny w gazach wulkanicznych.

 

Jeżeli chcesz szybko przejść do nadrzędnych stron kliknij jeden z poniższych interaktywnych przycisków.

 

            UWAGA!!! Encyklopedia Minerałów ma dość dużą objętość; Przy takiej ilości niesionej informacji możliwe są oczywiście różnorakie pomyłki; Dlatego prosimy wszystkich odwiedzających o zgłaszanie wszelkiego rodzaju wykrytych błędów.

JESTEŚ    GOŚCIEM

W SUMIE OD ZAŁOŻENIA WITRYNY W 2005 ROKU ODWIEDZONO JĄ
JUŻ   RAZY