BAR

Ba

Liczba atomowa:

 56

Najważniejsze minerały:

baryt
witeryt

Masa atomowa:

 137,33

Stopnie utlenienia:

 II

Podstawowy tlenek:

 silnie zasadowy

Twardość:

 1,25

Gęstość:

 3,15 g/cm3

Barium

Temperatura topnienia:

 727 oC

[Xe]6s2

Temperatura wrzenia:

 1870 oC

Grupa:  IIa

 (Berylowce)

Układ krystalograficzny:   regularny

Odkrywca: Karl Wilhelm Scheele (1774)

Izotopy naturalne: 130Ba (0,106%), 132Ba (0,101%), 134Ba (2,417%), 135Ba (6,592%), 136Ba (7,854%), 137Ba (11,23%), 138Ba (71,7%)

T1/2 naturalnego izotopu promieniotwórczego: brak

Rozpowszechnienie:   3,9 ; 10-3 %

 Litofilny

Właściwości: srebrzystoszary metal ze złotawym odcieniem; połysk metaliczny; dość miękki (daje się strugać nożem); w suchym powietrzu dość trwały; w wilgotnej atmosferze szybko się utlenia (musi być przechowywany w argonie lub parafinie); reaguje z wodą (gwałtownie z rozkładem), rozcieńczonym kwasem solnym, rozcieńczonym kwasem azotowym, stężonym kwasem siarkowym (bardzo trudno) i alkoholem (rozkład).

Występowanie: pod względem rozpowszechnienia w skorupie ziemskiej zajmuje 17 miejsce (0,04% wag.); składnik niektórych minerałów z grupy siarczanów i węglanów, tworzy również domieszki w skałach gipsowych i osadowych złożach siarki rodzimej; w postaci rodzimej nie występuje; obecny w wodach oceanicznych (około 20 mg/m3).

 

Jeżeli chcesz szybko przejść do nadrzędnych stron kliknij jeden z poniższych interaktywnych przycisków.

 

            UWAGA!!! Encyklopedia Minerałów ma dość dużą objętość; Przy takiej ilości niesionej informacji możliwe są oczywiście różnorakie pomyłki; Dlatego prosimy wszystkich odwiedzających o zgłaszanie wszelkiego rodzaju wykrytych błędów.

JESTEŚ    GOŚCIEM

W SUMIE OD ZAŁOŻENIA WITRYNY W 2005 ROKU ODWIEDZONO JĄ
JUŻ   RAZY