BIZMUT

Bi

Liczba atomowa:

 83


  Najważniejsze minerały:

bismutynit
bismit
galenobismutyt
matyldyt
selenobismutyt
tetradymit

Masa atomowa:

 208,9804

Stopnie utlenienia:

 III, V

Tlenek:

 amfoteryczny

Elektroujemność:

 

Gęstość:

 9,747 g/cm3

Bismutum

Temperatura topnienia:

 271,3 oC

[Xe]4f145d106s26p3

Temperatura wrzenia:

 1560 oC

Grupa:  Va

 (Azotowce)

 metal

 

Odkrywca: znany już w XV wieku

Izotopy trwałe:  -

 209Bi, 210Bi, 211Bi, 212Bi, 214Bi

T1/2 najbardziej trwałego izotopu promieniotwórczego:

Rozpowszechnienie:   8 . 10-7 %

 Chalkofilny


Występowanie:

Zastosowanie: w technice odlewniczej, dobrze ekranuje promienie gama

 

    

Bizmut Bi Próbki   wymiary: max 41x12x9 mm
waga: 46,6 g
2012.09.16/UP/028/D/a-d
Dar Pana Adama Ignaciaka z Warszawy

 

Jeżeli chcesz szybko przejść do nadrzędnych stron kliknij jeden z poniższych interaktywnych przycisków.

 

            UWAGA!!! Encyklopedia Minerałów ma dość dużą objętość. Przy takiej ilości niesionej informacji możliwe są oczywiście różnorakie pomyłki. Dlatego prosimy wszystkich odwiedzających o zgłaszanie wszelkiego rodzaju wykrytych błędów.

JESTEŚ    GOŚCIEM

W SUMIE OD ZAŁOŻENIA WITRYNY W 2005 ROKU ODWIEDZONO JĄ
JUŻ   RAZY