BIZMUT

Bi

Liczba atomowa:

 83

Najważniejsze minerały:

bismutynit
bismit
galenobismutyt
matyldyt
selenobismutyt
tetradymit

Masa atomowa:

 208,9804

Stopnie utlenienia:

 III, V

Podstawowy tlenek:

 średnio kwaśny

Twardość:

 2,25

Gęstość:

 9,79 g/cm3

Bismutum

Temperatura topnienia:

 271,406 oC

[Xe]4f145d106s26p3

Temperatura wrzenia:

 1564 oC

Grupa:  Va

 (Azotowce)

Układ krystalograficzny:    trygonalny

Odkrywca: znany już w XV wieku

Izotopy naturalne: 209Bi (100%)

T1/2 naturalnego izotopu promieniotwórczego: 1,9±0,2x1019 lat (209Bi)

Rozpowszechnienie:   8 ; 10-7 %

 Chalkofilny

Właściwości: srebrzystobiały metal z różowym odcieniem; połysk metaliczny; kruchy (łatwo daje się proszkować); słaby przewodnik ciepła i prądu elektrycznego; na powietrzu trwały; reaguje z wodą królewską, stężonym kwasem azotowym i stężonym kwasem siarkowym.

Występowanie: pod względem rozpowszechnienia w skorupie ziemskiej zajmuje 73 miejsce (0,00002% wag.); składnik bizmutków oraz niektórych minerałów z grupy siarczków i siarkosoli; bardzo rzadko spotykany w postaci rodzimej.

 

    

Bizmut Bi Próbki   wymiary: max 41x12x9 mm
waga: 46,6 g
2012.09.16/UP/028/D/a-d
Dar Pana Adama Ignaciaka z Warszawy

 

Jeżeli chcesz szybko przejść do nadrzędnych stron kliknij jeden z poniższych interaktywnych przycisków.

 

            UWAGA!!! Encyklopedia Minerałów ma dość dużą objętość; Przy takiej ilości niesionej informacji możliwe są oczywiście różnorakie pomyłki; Dlatego prosimy wszystkich odwiedzających o zgłaszanie wszelkiego rodzaju wykrytych błędów.

JESTEŚ    GOŚCIEM

W SUMIE OD ZAŁOŻENIA WITRYNY W 2005 ROKU ODWIEDZONO JĄ
JUŻ   RAZY