BOR

B

Liczba atomowa:

 5

Najważniejsze minerały:

boraks
boracyt
kernit
pandermit
colemanit
borokalcyt

Masa atomowa:

 10,811 (średnio)

Stopnie utlenienia:

 III

Podstawowy tlenek:

 lekko kwasowy

Twardość:

 9,3

Gęstość:

 2,34 g/cm3

Borum

Temperatura topnienia:

 2075 oC

[He]2s22p1

Temperatura wrzenia:

 4000 oC

Grupa:  IIIa

 (Borowce)

Układ krystalograficzny: zależny od odmiany

Odkrywca: Joseph Louis Gay-Lussac, Louis Jacques Thénard (1808)

Izotopy naturalne: 10B (19,9%), 11B (80,1%)

T1/2 naturalnego izotopu promieniotwórczego: brak

Rozpowszechnienie:   0,0009 %

 Litofilny, biofilny

Właściwości: posiada dwie odmiany alotropowe:
- szary, (trójskośny) półmetal; silny połysk metaliczny; bardzo twardy ale kruchy; słaby przewodnik prądu elektrycznego; na powietrzu trwały; reaguje z gorącym, stężonym kwasem azotowym.
- brązowy (amorficzny).

Występowanie: pod względem rozpowszechnienia w skorupie ziemskiej zajmuje 21 miejsce (0,001% wag.); składnik boranów i borokrzemianów; w postaci rodzimej nie występuje.

 

 

Bor B Opis Pochodzenie wymiary: mm
waga: 2,35 g
2016.08.27/UP/000/17,50

 

Jeżeli chcesz szybko przejść do nadrzędnych stron kliknij jeden z poniższych interaktywnych przycisków.

 

            UWAGA!!! Encyklopedia Minerałów ma dość dużą objętość; Przy takiej ilości niesionej informacji możliwe są oczywiście różnorakie pomyłki; Dlatego prosimy wszystkich odwiedzających o zgłaszanie wszelkiego rodzaju wykrytych błędów.

JESTEŚ    GOŚCIEM

W SUMIE OD ZAŁOŻENIA WITRYNY W 2005 ROKU ODWIEDZONO JĄ
JUŻ   RAZY