BROM

Br

Liczba atomowa:

 35


  Najważniejsze minerały:

bromokarnalit
karnalit

Masa atomowa:

 79,904

Stopnie utlenienia:

 ±I, V, VII

Tlenek:

 kwasowy

Elektroujemność:

 

Gęstość:

 3,12 g/cm3

Bromum

Temperatura topnienia:

 -7,2 oC

[Ar]3d104s24p5

Temperatura wrzenia:

 58,78 oC

Grupa:  VIIa

 (Fluorowce)

 ciecz

 kowalencyjny

Odkrywca: Antoine Jérôme Balard (1826)

Izotopy trwałe:  2

 79Br, 81Br

T1/2 najbardziej trwałego izotopu promieniotwórczego:

Rozpowszechnienie:   2,5 . 10-4 %

 Litofilny


Występowanie:

Zastosowanie: w środkach gaśniczych, składnik freonów, do otrzymywania barwników i pestycydów

 

Brom Br Ciecz, próbka Gliwice, Polska
POCH
wymiary: mm
waga: g
2013.02.11/UP/031/D
Dar Pana Rafała Siudy z Warszawy.

 

Jeżeli chcesz szybko przejść do nadrzędnych stron kliknij jeden z poniższych interaktywnych przycisków.

 

            UWAGA!!! Encyklopedia Minerałów ma dość dużą objętość. Przy takiej ilości niesionej informacji możliwe są oczywiście różnorakie pomyłki. Dlatego prosimy wszystkich odwiedzających o zgłaszanie wszelkiego rodzaju wykrytych błędów.

JESTEŚ    GOŚCIEM

W SUMIE OD ZAŁOŻENIA WITRYNY W 2005 ROKU ODWIEDZONO JĄ
JUŻ   RAZY