BROM

Br

Liczba atomowa:

 35

Najważniejsze minerały:

bromokarnalit
karnalit

Masa atomowa:

 79,904 (średnio)

Stopnie utlenienia:

 ±I, V, VII

Podstawowy tlenek:

 kwasowy

Twardość:

 brak

Gęstość:

 3,119 g/cm3

Bromum

Temperatura topnienia:

 -7,2 oC

[Ar]3d104s24p5

Temperatura wrzenia:

 58,8 oC

Grupa:  VIIa

 (Fluorowce)

Układ krystalograficzny:    rombowy

Odkrywca: Antoine Jérôme Balard (1826)

Izotopy naturalne: 79Br (50,69%), 81Br (49,31%)

T1/2 naturalnego izotopu promieniotwórczego: brak

Rozpowszechnienie:   2,5 ; 10-4 %

 Litofilny

Właściwości: trująca (opary), parząca, czerwonobrązowa, lotna ciecz o nieprzyjemnym zapachu; żrący ale nie reaguje ze szkłem (może być przechowywany w szklanych pojemnikach); rozpuszczalny w wodzie (słabo), dwusiarczku węgla, alkoholu i eterze.

Występowanie: pod względem rozprzestrzenienia w skorupie ziemskiej zajmuje 53 miejsce (0,0002% wag.); składnik bromków; tworzy domieszki w solach kamiennych; obecny w wodzie morskiej i niektórych wodach mineralnych; w stanie wolnym nie występuje.

 

Brom Br Ciecz, próbka Gliwice, Polska
POCH
wymiary: mm
waga: g
2013.02.11/UP/031/D
Dar Pana Rafała Siudy z Warszawy.

 

Jeżeli chcesz szybko przejść do nadrzędnych stron kliknij jeden z poniższych interaktywnych przycisków.

 

            UWAGA!!! Encyklopedia Minerałów ma dość dużą objętość; Przy takiej ilości niesionej informacji możliwe są oczywiście różnorakie pomyłki; Dlatego prosimy wszystkich odwiedzających o zgłaszanie wszelkiego rodzaju wykrytych błędów.

JESTEŚ    GOŚCIEM

W SUMIE OD ZAŁOŻENIA WITRYNY W 2005 ROKU ODWIEDZONO JĄ
JUŻ   RAZY