FRANS

Fr

Liczba atomowa:

 87

Nie tworzy własnych minerałów

Masa atomowa:

 (223,020)

Stopnie utlenienia:

 I

Podstawowy tlenek:

 silnie zasadowy

Twardość:

 ?

Gęstość:

 1,87 g/cm3

Francium

Temperatura topnienia:

 27 oC

[Rn]7s1

Temperatura wrzenia:

 677 oC

Grupa:  Ia

 (Litowce)

Układ krystalograficzny:   regularny

Odkrywca: Marguerite Perey (1939)

Izotopy naturalne: 223Fr (ślady)

T1/2 naturalnego izotopu promieniotwórczego: 21,8 min; (223Fr)

Rozpowszechnienie:   10-21 %

 Litofilny

Właściwości: promieniotwórczy metal; ze względu na krótki okres połowicznego rozpadu słabo zbadany.

Występowanie: w skorupie ziemskiej jeden z najrzadszych pierwiastków (jego całkowitą zawartość ocenia się na około 24,5 mg.); produkt rozpadu promieniotwórczego uranu, tworzy śladowe domieszki w rudach tego pierwiastka; w postaci rodzimej nie występuje.

 

Jeżeli chcesz szybko przejść do nadrzędnych stron kliknij jeden z poniższych interaktywnych przycisków.

 

            UWAGA!!! Encyklopedia Minerałów ma dość dużą objętość; Przy takiej ilości niesionej informacji możliwe są oczywiście różnorakie pomyłki; Dlatego prosimy wszystkich odwiedzających o zgłaszanie wszelkiego rodzaju wykrytych błędów.

JESTEŚ    GOŚCIEM

W SUMIE OD ZAŁOŻENIA WITRYNY W 2005 ROKU ODWIEDZONO JĄ
JUŻ   RAZY