GLIN

Al

Liczba atomowa:

 13

Najważniejsze minerały:

hydrargilit
kryolit
ortoklaz
albit
anoryt
muskowit
biotyt
kaoilin (kaolinit, glina)
korund (szmergiel)
boksyty

Masa atomowa:

 26,9815385

Stopnie utlenienia:

 III

Podstawowy tlenek:

 amfoteryczny

Twardość:

 2,75

Gęstość:

 2,7 g/cm3

Aluminium

Temperatura topnienia:

 660,32 oC

[Ne]3s23p1

Temperatura wrzenia:

 2519 oC

Grupa:  IIIa

 (Borowce)

Układ krystalograficzny:   regularny

Odkrywca: Hans Christian Oersted (1825)

Izotopy naturalne: 27Al (100%)

T1/2 naturalnego izotopu promieniotwórczego: brak

Rozpowszechnienie:   8,22 %

 Litofilny

Właściwości: srebrzystobiały metal; połysk metaliczny; kowalny (daje się strugać nożem); dobry przewodnik ciepła i prądu elektrycznego; na powietrzu szybko matowieje i pokrywa się ochronnym nalotem tlenku (pasywacja); reaguje z kwasem solnym, gorącym stężonym kwasem siarkowym i kwasem octowym.

Występowanie: pod względem rozpowszechnienia w skorupie ziemskiej 3 miejsce (7,3% wag.); składnik glinokrzemianów i niektórych minerałów z grupy tlenków; bardzo rzadko spotykany w postaci rodzimej.

 

    

Glin Al Próbki Konin, Polska
Huta „Konin”
wymiary: max 95x57x23 mm
waga: 166,5 g
1999.08.21/UP/001/0.00/a-c

 

Glin Al Opis Pochodzenie wymiary: mm
waga: g
2013.03.27/UP/052/3,25

 

Jeżeli chcesz szybko przejść do nadrzędnych stron kliknij jeden z poniższych interaktywnych przycisków.

 

            UWAGA!!! Encyklopedia Minerałów ma dość dużą objętość; Przy takiej ilości niesionej informacji możliwe są oczywiście różnorakie pomyłki; Dlatego prosimy wszystkich odwiedzających o zgłaszanie wszelkiego rodzaju wykrytych błędów.

JESTEŚ    GOŚCIEM

W SUMIE OD ZAŁOŻENIA WITRYNY W 2005 ROKU ODWIEDZONO JĄ
JUŻ   RAZY