HEL

He

Liczba atomowa:

 2

Nie tworzy własnych minerałów

Masa atomowa:

 4,002602

Stopnie utlenienia:

 0

Podstawowy tlenek:

 nie tworzy

Twardość:

 brak

Gęstość:

 0,0001785 g/cm3

Helium

Temperatura topnienia:

 -272,2 oC

1s2

Temperatura wrzenia:

 -268,928 oC

Grupa:  VIIIa

 (Helowce)

Układ krystalograficzny:   heksagonalny

Odkrywca: Pierre Jules Cèsar Janssen, Joseph Norman Lockyer (1868)

Izotopy naturalne: 3He (0,000137%), 4He (99,999863%)

T1/2 naturalnego izotopu promieniotwórczego: brak

Rozpowszechnienie:   4 ; 10-7 %

 Atmofilny

Właściwości: bezbarwny, bezwonny gaz szlachetny; lżejszy od powietrza; rozpuszczalny w wodzie (8.61 cm3/l).

Występowanie: pod względem rozpowszechnienia w atmosferze ziemskiej zajmuje 6 miejsce; jako produkt rozpadu promieniotwórczego uranu i toru, często towarzyszy rudom tych pierwiastków; w stanie wolnym w znacznych ilościach obecny w gazie ziemnym.

 

Jeżeli chcesz szybko przejść do nadrzędnych stron kliknij jeden z poniższych interaktywnych przycisków.

 

            UWAGA!!! Encyklopedia Minerałów ma dość dużą objętość; Przy takiej ilości niesionej informacji możliwe są oczywiście różnorakie pomyłki; Dlatego prosimy wszystkich odwiedzających o zgłaszanie wszelkiego rodzaju wykrytych błędów.

JESTEŚ    GOŚCIEM

W SUMIE OD ZAŁOŻENIA WITRYNY W 2005 ROKU ODWIEDZONO JĄ
JUŻ   RAZY