HEL

He

Liczba atomowa:

 2


  Najważniejsze minerały:

gaz szlachetny - nie tworzy własnych minerałów

Masa atomowa:

 4,002602

Stopnie utlenienia:

 0

Tlenek:

 nie tworzy

Elektroujemność:

 -

Gęstość:

 0,1220 g/cm3

Helium

Temperatura topnienia:

 -272,2 oC

1s2

Temperatura wrzenia:

 -268,6 oC

Grupa:  VIIIa

 (Helowce)

 gaz szlachetny

 van der Waalsa

Odkrywca: Pierre Jules Cèsar Janssen, Joseph Norman Lockyer (1868)

Izotopy trwałe:  2

 3He, 4He

T1/2 najbardziej trwałego izotopu promieniotwórczego: 0,808 s.

Rozpowszechnienie:   4 . 10-7 %

 Atmofilny


Występowanie:

Zastosowanie: do napełniania balonów i sterowców; jako chłodziwo w reaktorach; do wytwarzania atmosfery chemicznie biernej np. przy wytopie cyrkonu i tytanu lub przy spawaniu łukiem elektrycznym; w badaniach kriogenicznych do uzyskiwania niskiej temperatury; lampach jarzeniowych i laserach (jako domieszka do neonu); w technice rakietowej do sprężania paliw ciekłych; w mieszankach z tlenem (jako tzw. powietrze helowe) do oddychania pod wodą dla nurków oraz do sztucznego oddychania w medycynie; wiązki jonów helu (He-) są stosowane w analizie powierzchni ciał stałych i w technice jądrowej.

 

Jeżeli chcesz szybko przejść do nadrzędnych stron kliknij jeden z poniższych interaktywnych przycisków.

 

            UWAGA!!! Encyklopedia Minerałów ma dość dużą objętość. Przy takiej ilości niesionej informacji możliwe są oczywiście różnorakie pomyłki. Dlatego prosimy wszystkich odwiedzających o zgłaszanie wszelkiego rodzaju wykrytych błędów.

JESTEŚ    GOŚCIEM

W SUMIE OD ZAŁOŻENIA WITRYNY W 2005 ROKU ODWIEDZONO JĄ
JUŻ   RAZY