KRYPTON

Kr

Liczba atomowa:

 36

Nie tworzy własnych minerałów

Masa atomowa:

 83,80

Stopnie utlenienia:

 II

Podstawowy tlenek:

 brak

Twardość:

 brak

Gęstość:

 0,003425 g/cm3

Krypton

Temperatura topnienia:

 -157,38 oC

[Ar]3d104s24p6

Temperatura wrzenia:

 -153,34 oC

Grupa:  VIIIa

 (Helowce)

Układ krystalograficzny:   regularny

Odkrywca: William Ramsay, Morris William Travers (1898)

Izotopy naturalne: 78Kr (0,35%), 80Kr (2,25%), 81Kr (ślady), 82Kr (11,6%), 83Kr (11,5%), 84Kr (57%), 86Kr (17,3%)

T1/2 naturalnego izotopu promieniotwórczego: 2,3x1020 lat (78Kr); 2x105 lat (81Kr)

Rozpowszechnienie:   2 ; 10-8 %

 Atmofilny

Właściwości: bezbarwny, bezwonny gaz szlachetny; bardzo słaby przewodnik ciepła; rozpuszczalny w wodzie, alkoholu (trudno) i benzenie (trudno).

Występowanie: w stanie wolnym, w niewielkich ilościach w atmosferze Ziemi (0,000108% obj.).

 

Jeżeli chcesz szybko przejść do nadrzędnych stron kliknij jeden z poniższych interaktywnych przycisków.

 

            UWAGA!!! Encyklopedia Minerałów ma dość dużą objętość; Przy takiej ilości niesionej informacji możliwe są oczywiście różnorakie pomyłki; Dlatego prosimy wszystkich odwiedzających o zgłaszanie wszelkiego rodzaju wykrytych błędów.

JESTEŚ    GOŚCIEM

W SUMIE OD ZAŁOŻENIA WITRYNY W 2005 ROKU ODWIEDZONO JĄ
JUŻ   RAZY