KRYPTON

Kr

Liczba atomowa:

 36


  Najważniejsze minerały:

nie tworzy własnych minerałów

Masa atomowa:

 83,80

Stopnie utlenienia:

 II

Tlenek:

 ?

Elektroujemność:

 

Gęstość:

 2,6 g/cm3

Krypton

Temperatura topnienia:

 -156,6 oC

[Ar]3d104s24p6

Temperatura wrzenia:

 -152,30 oC

Grupa:  VIIIa

 (Helowce)

 gaz szlachetny

 van der Waalsa

Odkrywca: William Ramsay, Morris William Travers (1898)

Izotopy trwałe:  6

 78Kr, 80Kr, 82Kr, 83Kr, 84Kr, 86Kr

T1/2 najbardziej trwałego izotopu promieniotwórczego:

Rozpowszechnienie:   2 . 10-8 %

 Atmofilny


Występowanie:

Zastosowanie: w reklamowych lampach wyładowczych

 

Jeżeli chcesz szybko przejść do nadrzędnych stron kliknij jeden z poniższych interaktywnych przycisków.

 

            UWAGA!!! Encyklopedia Minerałów ma dość dużą objętość. Przy takiej ilości niesionej informacji możliwe są oczywiście różnorakie pomyłki. Dlatego prosimy wszystkich odwiedzających o zgłaszanie wszelkiego rodzaju wykrytych błędów.

JESTEŚ    GOŚCIEM

W SUMIE OD ZAŁOŻENIA WITRYNY W 2005 ROKU ODWIEDZONO JĄ
JUŻ   RAZY