KSENON

Xe

Liczba atomowa:

 54

Nie tworzy własnych minerałów

Masa atomowa:

 131,293

Stopnie utlenienia:

 II, IV, VI, VIII

Podstawowy tlenek:

 słabo kwasowy

Twardość:

 brak

Gęstość:

 0,005366 g/cm3

Xenon

Temperatura topnienia:

 -111,745 oC

[Kr]4d105s25p6

Temperatura wrzenia:

 -108,09 oC

Grupa:  VIIIa

 (Helowce)

Układ krystalograficzny:   regularny

Odkrywca: William Ramsay, Morris William Travers (1898)

Izotopy naturalne: 124Xe (0,1%), 126Xe (0,09%), 128Xe (1,91%), 129Xe (26,4%), 130Xe (4,1%), 131Xe (21,29%), 132Xe (26,9%), 134Xe (10,4%), 136Xe (8,9%)

T1/2 naturalnego izotopu promieniotwórczego: brak

Rozpowszechnienie:   2 ; 10-9 %

 Atmofilny

Właściwości: bezbarwny, bezwonny gaz szlachetny; rozpuszczalny w wodzie (108.1 cm3/l).

Występowanie: w stanie wolnym, w niewielkich ilościach w atmosferze Ziemi  (0.000008% obj.).

 

Jeżeli chcesz szybko przejść do nadrzędnych stron kliknij jeden z poniższych interaktywnych przycisków.

 

            UWAGA!!! Encyklopedia Minerałów ma dość dużą objętość; Przy takiej ilości niesionej informacji możliwe są oczywiście różnorakie pomyłki; Dlatego prosimy wszystkich odwiedzających o zgłaszanie wszelkiego rodzaju wykrytych błędów.

JESTEŚ    GOŚCIEM

W SUMIE OD ZAŁOŻENIA WITRYNY W 2005 ROKU ODWIEDZONO JĄ
JUŻ   RAZY