KSENON

Xe

Liczba atomowa:

 54


  Najważniejsze minerały:

nie tworzy własnych minerałów

Masa atomowa:

 131,29

Stopnie utlenienia:

 II, IV, VI, VIII

Tlenek:

 kwasowy

Elektroujemność:

 

Gęstość:

 3,52 g/cm3

Xenon

Temperatura topnienia:

 -111,9 oC

[Kr]4d105s25p6

Temperatura wrzenia:

 -107,1 oC

Grupa:  VIIIa

 (Helowce)

 gaz szlachetny

 

Odkrywca: William Ramsay, Morris William Travers (1898)

Izotopy trwałe:  9

 124Xe, 126Xe, 128Xe, 129Xe, 130Xe, 131Xe,
 132Xe, 134Xe, 136Xe

T1/2 najbardziej trwałego izotopu promieniotwórczego:

Rozpowszechnienie:   2 . 10-9 %

 Atmofilny


Występowanie:

Zastosowanie: w lampach fotograficznych dużej szybkości

 

Jeżeli chcesz szybko przejść do nadrzędnych stron kliknij jeden z poniższych interaktywnych przycisków.

 

            UWAGA!!! Encyklopedia Minerałów ma dość dużą objętość. Przy takiej ilości niesionej informacji możliwe są oczywiście różnorakie pomyłki. Dlatego prosimy wszystkich odwiedzających o zgłaszanie wszelkiego rodzaju wykrytych błędów.

JESTEŚ    GOŚCIEM

W SUMIE OD ZAŁOŻENIA WITRYNY W 2005 ROKU ODWIEDZONO JĄ
JUŻ   RAZY