LANTAN

La

Liczba atomowa:

 57

Najważniejsze minerały:

monacyt
bastnasyt
ceryt fluorowy
parazyt

Masa atomowa:

 138,90547

Stopnie utlenienia:

 III

Podstawowy tlenek:

 silnie zasadowy

Twardość:

 2,5

Gęstość:

 6,146 g/cm3

Lanthanum

Temperatura topnienia:

 920 oC

[Xe]5d16s2

Temperatura wrzenia:

 3457 oC

Grupa:  IIIb

 (Skandowce)

Układ krystalograficzny:   heksagonalny

Odkrywca: Karl Gustav Mosander (1839)

Izotopy naturalne: 138La (0,09%), 139La (99,91%)

T1/2 naturalnego izotopu promieniotwórczego: 1,05×1011 lat (138La)

Rozpowszechnienie:   3,5 ; 10-3 %

 Litofilny

Właściwości: srebrzystobiały metal; połysk metaliczny; kowalny; na powietrzu pokrywa się nalotem tlenku (musi być przechowywany w argonie, w parafinie ciemnieje); reaguje z wodą (rozkład) i kwasami; nie rozpuszcza się w stężonym kwasie siarkowym.

Występowanie: pod względem rozpowszechnienia w skorupie ziemskiej zajmuje 41 miejsce; składnik niektórych minerałów z grupy tlenków i fosforanów, często towarzyszących rudom pierwiastków ziem rzadkich; w postaci rodzimej nie występuje.

 

Lantan La w ampułce z argonem Pochodzenie wymiary: mm
waga: g
2018.03.07/UP/000/11,30

 

Jeżeli chcesz szybko przejść do nadrzędnych stron kliknij jeden z poniższych interaktywnych przycisków.

 

            UWAGA!!! Encyklopedia Minerałów ma dość dużą objętość; Przy takiej ilości niesionej informacji możliwe są oczywiście różnorakie pomyłki; Dlatego prosimy wszystkich odwiedzających o zgłaszanie wszelkiego rodzaju wykrytych błędów.

JESTEŚ    GOŚCIEM

W SUMIE OD ZAŁOŻENIA WITRYNY W 2005 ROKU ODWIEDZONO JĄ
JUŻ   RAZY