LIT

Li

Liczba atomowa:

 3

Najważniejsze minerały:

lepidolit
zinnwaldyt
petalit
spodumen
ambligonit
tryfylin
hektoryt

Masa atomowa:

 6,941 (średnio)

Stopnie utlenienia:

 +I

Podstawowy tlenek:

 silnie zasadowy

Twardość:

 0,5

Gęstość:

 0,535 g/cm3

Lithium

Temperatura topnienia:

 180,54 oC

[He]2s1

Temperatura wrzenia:

 1342 oC

Grupa:  Ia

 (Litowce)

Układ krystalograficzny:   regularny

Odkrywca: Johann August Arfvedson (1817)

Izotopy naturalne: 6Li (7,5%), 7Li (92,5%)

T1/2 naturalnego izotopu promieniotwórczego: brak

Rozpowszechnienie:   0,0018 %

 Litofilny

Właściwości: srebrzystobiały metal; połysk metaliczny; bardzo miękki (daje się kroić nożem), lekki (pływa na powierzchni wody i nafty); dobry przewodnik ciepła i prądu elektrycznego; na powietrzu szybko pokrywa się szarym nalotem tlenków (musi być przechowywany w argonie lub parafinie), a w wilgotnej atmosferze  czarnym nalotem wodorotlenku, azotku i węglanu (z możliwym samozapłonem lub wybuchem); reaguje z wodą (intensywnie) i kwasami.

Występowanie: pod względem rozpowszechnienia w skorupie ziemskiej zajmuje 25 miejsce (20 mg/kg skał); składnik około 30 minerałów głównie z grupy krzemianów, a w około 150 minerałach tworzy domieszki; w postaci rodzimej nie występuje; obecny w wodach  oceanicznych (około 200 mg/m3) i niektórych  wodach mineralnych.

 

Lit Li w ampułce z argonem Pochodzenie wymiary: mm
waga: g
2018.01.22/UP/038/4,15

 

Jeżeli chcesz szybko przejść do nadrzędnych stron kliknij jeden z poniższych interaktywnych przycisków.

 

            UWAGA!!! Encyklopedia Minerałów ma dość dużą objętość; Przy takiej ilości niesionej informacji możliwe są oczywiście różnorakie pomyłki; Dlatego prosimy wszystkich odwiedzających o zgłaszanie wszelkiego rodzaju wykrytych błędów.

JESTEŚ    GOŚCIEM

W SUMIE OD ZAŁOŻENIA WITRYNY W 2005 ROKU ODWIEDZONO JĄ
JUŻ   RAZY