LIT

Li

Liczba atomowa:

 3


  Najważniejsze minerały:

ambligonit
lepidolit
zinnwaldyt
petalit
spodumen

Masa atomowa:

 6,941

Stopnie utlenienia:

 +I

Tlenek:

 zasadowy

Elektroujemność:

 1,0

Gęstość:

 0,534 g/cm3

Lithium

Temperatura topnienia:

 180,54 oC

[He]2s1

Temperatura wrzenia:

 1342 oC

Grupa:  Ia

 (Litowce)

 metal

 metaliczny

Odkrywca: Johann August Arfvedson (1817)

Izotopy trwałe:  2

 6Li, 7Li

T1/2 najbardziej trwałego izotopu promieniotwórczego: 0,842 s

Rozpowszechnienie:   0,0018 %

 Litofilny


Występowanie:

Zastosowanie: ; w metalurgii do odgazowywania (jako odtleniacz) oraz uszlachetniania metali i stopów (m. in. dodatek do stopów aluminium i ołowiu); podstawowy składnik bardzo wydajnych baterii i akumulatorów litowych (jako anoda); w technice jądrowej do wytwarzania trytu (z izotopu 6Li) i jako chłodziwo reaktorów;  do syntezy związków litoorganicznych; do produkcji smarów; jako katalizator chemiczny w niektórych reakcjach; związki litu stosuje się w produkcji szkła, porcelany i emalii, do wyrobu ogni sztucznych (czerwone zabarwienie płonienia), oraz w lecznictwie.

 

Lit Li Opis Pochodzenie wymiary: mm
waga: g
2013.03.02/UP/038/1,65

 

Jeżeli chcesz szybko przejść do nadrzędnych stron kliknij jeden z poniższych interaktywnych przycisków.

 

            UWAGA!!! Encyklopedia Minerałów ma dość dużą objętość. Przy takiej ilości niesionej informacji możliwe są oczywiście różnorakie pomyłki. Dlatego prosimy wszystkich odwiedzających o zgłaszanie wszelkiego rodzaju wykrytych błędów.

JESTEŚ    GOŚCIEM

W SUMIE OD ZAŁOŻENIA WITRYNY W 2005 ROKU ODWIEDZONO JĄ
JUŻ   RAZY