MEITNER

Mt

Liczba atomowa:

 109

Otrzymany sztucznie

Masa atomowa:

 276

Stopnie utlenienia:

 ?

Podstawowy tlenek:

 ?

Twardość:

 ?

Gęstość:

 ?

Meitnerium

Temperatura topnienia:

 ?

 

Temperatura wrzenia:

 ?

Grupa:  VIIIb

 (Kobaltowce)

Układ krystalograficzny:    ?

Odkrywca: Instytut Badania Ciężkich Jonów w Darmstadt, Niemcy (1982)

Izotopy naturalne:  brak

T1/2 naturalnego izotopu promieniotwórczego: brak

Rozpowszechnienie: brak

 

Właściwości: promieniotwórczy, prawdopodobnie metal; ze względu na krótki okres połowicznego rozpadu stosunkowo słabo zbadany.

Występowanie: w przyrodzie dotychczas nie napotkany.

 

Jeżeli chcesz szybko przejść do nadrzędnych stron kliknij jeden z poniższych interaktywnych przycisków.

 

            UWAGA!!! Encyklopedia Minerałów ma dość dużą objętość; Przy takiej ilości niesionej informacji możliwe są oczywiście różnorakie pomyłki; Dlatego prosimy wszystkich odwiedzających o zgłaszanie wszelkiego rodzaju wykrytych błędów.

JESTEŚ    GOŚCIEM

W SUMIE OD ZAŁOŻENIA WITRYNY W 2005 ROKU ODWIEDZONO JĄ
JUŻ   RAZY