NEON

Ne

Liczba atomowa:

 10

Nie tworzy własnych minerałów

Masa atomowa:

 20,1797

Stopnie utlenienia:

 0

Podstawowy tlenek:

 brak

Twardość:

 brak

Gęstość:

 0,000825 g/cm3

Neon

Temperatura topnienia:

 -248,609 oC

[He]2s22p6

Temperatura wrzenia:

 -246,053

Grupa:  VIIIa

 (Helowce)

Układ krystalograficzny:   regularny

Odkrywca: William Ramsay, Morris William Travers (1898)

Izotopy naturalne: 20Ne (90,48%), 21Ne (0,27%), 22Ne (0,25%)

T1/2 naturalnego izotopu promieniotwórczego: brak

Rozpowszechnienie:   5 ; 10-7 %

 Atmofilny

Właściwości: bezbarwny, bezwonny gaz szlachetny; rozpuszczalny w wodzie.

Występowanie: w stanie wolnym, w niewielkich ilościach w atmosferze Ziemi (0.00161% obj.).

 

Jeżeli chcesz szybko przejść do nadrzędnych stron kliknij jeden z poniższych interaktywnych przycisków.

 

            UWAGA!!! Encyklopedia Minerałów ma dość dużą objętość; Przy takiej ilości niesionej informacji możliwe są oczywiście różnorakie pomyłki; Dlatego prosimy wszystkich odwiedzających o zgłaszanie wszelkiego rodzaju wykrytych błędów.

JESTEŚ    GOŚCIEM

W SUMIE OD ZAŁOŻENIA WITRYNY W 2005 ROKU ODWIEDZONO JĄ
JUŻ   RAZY