NEON

Ne

Liczba atomowa:

 10


  Najważniejsze minerały:

nie tworzy własnych minerałów

Masa atomowa:

 20,1797

Stopnie utlenienia:

 0

Tlenek:

 -

Elektroujemność:

 2,4

Gęstość:

 1,207 g/cm3

Neon

Temperatura topnienia:

 -248,67 oC

[He]2s22p6

Temperatura wrzenia:

 -246,048

Grupa:  VIIIa

 (Helowce)

 gaz szlachetny

 van der Waalsa

Odkrywca: William Ramsay, Morris William Travers (1898)

Izotopy trwałe:  3

 20Ne, 21Ne, 22Ne

T1/2 najbardziej trwałego izotopu promieniotwórczego: 3,38 min.

Rozpowszechnienie:   5 . 10-7 %

 Atmofilny


Występowanie:

Zastosowanie: w lampach jarzeniowych (daje czerwone światło) i fotodiodach a w mieszaninie z helem w laserach; w kriogenice do uzyskiwania niskich temperatur.

 

Jeżeli chcesz szybko przejść do nadrzędnych stron kliknij jeden z poniższych interaktywnych przycisków.

 

            UWAGA!!! Encyklopedia Minerałów ma dość dużą objętość. Przy takiej ilości niesionej informacji możliwe są oczywiście różnorakie pomyłki. Dlatego prosimy wszystkich odwiedzających o zgłaszanie wszelkiego rodzaju wykrytych błędów.

JESTEŚ    GOŚCIEM

W SUMIE OD ZAŁOŻENIA WITRYNY W 2005 ROKU ODWIEDZONO JĄ
JUŻ   RAZY