OŁÓW

Pb

Liczba atomowa:

 82


  Najważniejsze minerały:

galena
cerusyt
anglezyt
piromorfit
minetesyt
wulfenit
krokoit
stolcyt

Masa atomowa:

 207,20

Stopnie utlenienia:

 IV, II

Tlenek:

 amfoteryczny

Elektroujemność:

 

Gęstość:

 11,35 g/cm3

Plumbum

Temperatura topnienia:

 327,502 oC

[Xe]4f145d106s106p2

Temperatura wrzenia:

 1740 oC

Grupa:  IVa

 (Węglowce)

 metal

 

Odkrywca: znany już w starożytności

Izotopy trwałe: 

 204Pb, 206Pb, 207Pb, 208Pb, 210Pb, 211Pb,
 212Pb,  214Pb

T1/2 najbardziej trwałego izotopu promieniotwórczego:

Rozpowszechnienie:   1,3 . 10-3 %

 Chalkofilny, syderofilny, litofilny


Występowanie:

Zastosowanie: wielkich ilo?ci tego pierwiastka używa da produkcji baterii i akumulatorów, jego zwišzki używa się do produkcji farb, barwników oraz trucizn, w technice jšdrowej pełni rolę materiału ekranizujšcego promieniowanie

 

Ołów Pb Gąska stopu drukarkiego (Pb, dom Sn i Pb) Polska wymiary: 106x58x37 mm
waga: 1381,0 g
2005.12.20/UP/012/D
Dar Pani Barbary Korbas z Nowej Rudy

 

Ołów Pb Granulki Gliwice, Polska
POCH
wymiary: xx-x-x mm
waga: 10,8 g
2012.09.06/UP/024/Da-z
Dar Pana Andrzeja Borzęckiego z Warszawy

 

Jeżeli chcesz szybko przejść do nadrzędnych stron kliknij jeden z poniższych interaktywnych przycisków.

 

            UWAGA!!! Encyklopedia Minerałów ma dość dużą objętość. Przy takiej ilości niesionej informacji możliwe są oczywiście różnorakie pomyłki. Dlatego prosimy wszystkich odwiedzających o zgłaszanie wszelkiego rodzaju wykrytych błędów.

JESTEŚ    GOŚCIEM

W SUMIE OD ZAŁOŻENIA WITRYNY W 2005 ROKU ODWIEDZONO JĄ
JUŻ   RAZY