POTAS

K

Liczba atomowa:

 19

Najważniejsze minerały:

sylvin
sylwinit
karnalit
kainit
langbeinit
muskowit
anortoklaz
leucyt
skalenie potasowe

Masa atomowa:

 39,0983

Stopnie utlenienia:

 I

Podstawowy tlenek:

 silnie zasadowy

Twardość:

 0,4

Gęstość:

 0,856 g/cm3

Kalium

Temperatura topnienia:

 63,38 oC

[Ar]4s1

Temperatura wrzenia:

 759 oC

Grupa:  Ia

 (litowce)

Układ krystalograficzny:   regularny

Odkrywca: Humphry Davy (1807)

Izotopy naturalne: 39K (93,26%), 40K (0,012%), 41K (6,73%)

T1/2 naturalnego izotopu promieniotwórczego: 1,277×109 lat (40K)

Rozpowszechnienie:   1,82 %

 Litofilny, biofilny

Właściwości: srebrzystobiały metal; połysk metaliczny; bardzo miękki (daje się kroić nożem); lekki (pływa na powierzchni wody); na powietrzu w ciągu kilku sekund pokrywa się błękitnym nalotem nadtlenku (z możliwym samozapłonem) czemu towarzyszy chemiluminescencja (musi być przechowywany w argonie lub parafinie); reaguje z wodą (z samozapłonem, często wybuchem), kwasami (z samozapłonem) i alkoholem (rozkład).

Występowanie: pod względem rozpowszechnienia w skorupie ziemskiej zajmuje 7 miejsce (2,6%); składnik niektórych minerałów z grupy chlorków i krzemianów, tworzących pospolite skały (sole potasowo-magnezowe, skały magmowe); w postaci rodzimej nie występuje; obecny w wodach morskich (średnio 388 g/m3).

 

Potas K Kawałki ? wymiary: mm
waga: g
2013.03.16/UP/047/15,95

 

Jeżeli chcesz szybko przejść do nadrzędnych stron kliknij jeden z poniższych interaktywnych przycisków.

 

            UWAGA!!! Encyklopedia Minerałów ma dość dużą objętość; Przy takiej ilości niesionej informacji możliwe są oczywiście różnorakie pomyłki; Dlatego prosimy wszystkich odwiedzających o zgłaszanie wszelkiego rodzaju wykrytych błędów.

JESTEŚ    GOŚCIEM

W SUMIE OD ZAŁOŻENIA WITRYNY W 2005 ROKU ODWIEDZONO JĄ
JUŻ   RAZY