PROMET

Pm

Liczba atomowa:

 61

Nie tworzy własnych minerałów.

Masa atomowa:

 (145)

Stopnie utlenienia:

 III

Podstawowy tlenek:

 średnio zasadowy

Twardość:

 ?

Gęstość:

 7,264

Promethium

Temperatura topnienia:

 1042 oC

[Xe]4f56s2

Temperatura wrzenia:

 3000 oC ?

Grupa: 

 (Lantanowce)

Układ krystalograficzny:    heksagonalny

Odkrywca: C; E; Coryell, J.A; Marinsky, L.E; Glendenin (1945)

Izotopy naturalne:  146Pm (ślady)

T1/2 naturalnego izotopu promieniotwórczego: 2,6234 lat (146Pm)

Rozpowszechnienie:   brak

 Litofilny

Właściwości: promieniotwórczy metal, ze względu na krótki okres połowicznego rozpadu słabo zbadany.

Występowanie: produkt rozpadu promieniotwórczego europu-151, tworzący śladowe domieszki w rudach pierwiastków ziem rzadkich.

 

Jeżeli chcesz szybko przejść do nadrzędnych stron kliknij jeden z poniższych interaktywnych przycisków.

 

            UWAGA!!! Encyklopedia Minerałów ma dość dużą objętość; Przy takiej ilości niesionej informacji możliwe są oczywiście różnorakie pomyłki; Dlatego prosimy wszystkich odwiedzających o zgłaszanie wszelkiego rodzaju wykrytych błędów.

JESTEŚ    GOŚCIEM

W SUMIE OD ZAŁOŻENIA WITRYNY W 2005 ROKU ODWIEDZONO JĄ
JUŻ   RAZY