RUBID

Rb

Liczba atomowa:

 37

Nie tworzy własnych minerałów

Masa atomowa:

 85,4678

Stopnie utlenienia:

 I

Podstawowy tlenek:

 silnie zasadowy

Twardość:

 0,5

Gęstość:

 1,532 g/cm3

Rubidium

Temperatura topnienia:

 39,31 oC

[Kr]5s1

Temperatura wrzenia:

 688 oC

Grupa:  Ia

 (Litowce)

Układ krystalograficzny:  regularny

Odkrywca: Robert Wilhelm Bunsen, Robert Gustaw Kirchhoff (1861)

Izotopy naturalne: 85Rb (72,165%), 87Rb (27,835%)

T1/2 naturalnego izotopu promieniotwórczego: 4,88×1010 lat (87Rb)

Rozpowszechnienie:   7,8 ; 10-3 %

 Litofilny

Właściwości: srebrzystobiały metal; połysk metaliczny; bardzo miękki (daje się kroić nożem), ciągliwy; na powietrzu samorzutnie się zapala (musi być przechowywany w argonie); reaguje z wodą (wybuchowo), kwasem azotowym (łatwo) i acetonem.

Występowanie: w skorupie ziemskiej dość powszechny ale bardzo rozproszony (0,03%); tworzy domieszki w niektórych solach kamiennych i potasowo-magnezowych oraz minerałach innych litowców (lepidolit); w postaci rodzimej nie występuje; obecny w wodach morskich (120 mg/m3).

 

Rubid Rb w ampułce w próżni Pochodzenie wymiary: mm
waga: g
2018.04.28/UP/000/8,75

 

Jeżeli chcesz szybko przejść do nadrzędnych stron kliknij jeden z poniższych interaktywnych przycisków.

 

            UWAGA!!! Encyklopedia Minerałów ma dość dużą objętość; Przy takiej ilości niesionej informacji możliwe są oczywiście różnorakie pomyłki; Dlatego prosimy wszystkich odwiedzających o zgłaszanie wszelkiego rodzaju wykrytych błędów.

JESTEŚ    GOŚCIEM

W SUMIE OD ZAŁOŻENIA WITRYNY W 2005 ROKU ODWIEDZONO JĄ
JUŻ   RAZY