SELEN

Se

Liczba atomowa:

 34

Najważniejsze minerały:

berzelianit
naumanit

Masa atomowa:

 78,971

Stopnie utlenienia:

 -II, IV, VI

Podstawowy tlenek:

 silnie kwasowy

Twardość:

 2

Gęstość:

 4,79 g/cm3

Selenium

Temperatura topnienia:

 220 oC

[Ar]3d104s24p4

Temperatura wrzenia:

 684,65 oC

Grupa:  VIa

 (Tlenowce)

Układ krystalograficzny: zależny od odmiany

Odkrywca: Jöns Jakob Berzelius (1817)

Izotopy naturalne: 74Se (0,89%), 76Se (9,36%), 77Se (7,63%), 78Se (23,78%), 80Se (49,61%), 82Se (8,73%)

T1/2 naturalnego izotopu promieniotwórczego: 1,08x1020 lat (82Se)

Rozpowszechnienie:   5 ; 10-6 %

 Chalkofilny

Właściwości: posiada trzy odmiany alotropowe:
- szary (trygonalny) niemetal; połysk metaliczny; kruchy; półprzewodnik, którego przewodnictwo prądu elektrycznego wzrasta wraz ze wzrostem natężenia światła; na powietrzu powoli się utlenia; reaguje z kwasem siarkowym i kwasem azotowym.
- czerwony (jednoskośny), niemetal; reaguje z wodą (gwałtownie) kwasem siarkowym i kwasem azotowym; rozpuszczalny w dwusiarczku węgla.
- ciemnoczerwony (bezpostaciowy lub koloidalny proszek) niemetal lub ciemnoczerwono-czarny szklisty; ogrzewany przechodzi w selen szary; reaguje z kwasem siarkowym i kwasem azotowym; rozpuszczalny w dwusiarczku węgla i benzenie.

Występowanie: pod względem rozpowszechnienia w skorupie ziemskiej zajmuje 55 miejsce; składnik selenków i selenianów, najczęściej jednak tworzy domieszki minerałach siarki; bardzo rzadko spotykany w postaci rodzimej.

 

 

Selen Se Opis Pochodzenie wymiary: mm
waga: g
2013.03.02/UP/045/2.80

 

Jeżeli chcesz szybko przejść do nadrzędnych stron kliknij jeden z poniższych interaktywnych przycisków.

 

            UWAGA!!! Encyklopedia Minerałów ma dość dużą objętość; Przy takiej ilości niesionej informacji możliwe są oczywiście różnorakie pomyłki; Dlatego prosimy wszystkich odwiedzających o zgłaszanie wszelkiego rodzaju wykrytych błędów.

JESTEŚ    GOŚCIEM

W SUMIE OD ZAŁOŻENIA WITRYNY W 2005 ROKU ODWIEDZONO JĄ
JUŻ   RAZY