SIARKA

S

Liczba atomowa:

 16

Najważniejsze minerały:

siarka rodzima
piryt
markasyt
galena
sfaleryt
gips
anhydryt
epsomit
kizeryt
baryt
siarkowodór

Masa atomowa:

 32,066 (średnio)

Stopnie utlenienia:

 ±II, +IV, +VI

Podstawowy tlenek:

 silnie kwasowy

Twardość:

 2

Gęstość:

 1,96 g/cm3

Sulphur

Temperatura topnienia:

 118,9 oC

[Ne]3s23p4

Temperatura wrzenia:

 444,72 oC

Grupa:  VIa

 (Tlenowce)

Układ krystalograficzny: zależny od odmiany

Odkrywca: znana w starożytności

Izotopy naturalne: 32S (95,02%), 33S (0,75%), 34S (4,21%), 36S (0,02%)

T1/2 naturalnego izotopu promieniotwórczego: brak

Rozpowszechnienie:   0,0488 %

 Chalkofilna, biofilna

Właściwości: jasnożółty niemetal, na powietrzu trwały; posiada kilka odmian alotropowych:
- siarka-α (rombowa), żółta; rozpuszczalna w dwusiarczku węgla, toluenie, alkoholu (trudno), eterze (trudno) i benzenie (trudno).
- siarka-β (jednoskośna), jasnożółta; powstaje po podgrzaniu siarki-α do temperatury 95,6 °C; rozpuszczalna w dwusiarczku węgla, alkoholu i benzenie.
- siarka-γ (bezpostaciowa), jasnożółta; nierozpuszczalna w dwusiarczku węgla.

Występowanie: pod względem rozpowszechnienia w skorupie ziemskiej zajmuje 16 miejsce (0,05% wag.); składnik siarczków, siarkosoli i siarczanów; często spotykana również w postaci rodzimej.

 

Siarka S Granulat Tarnobrzeg, Polska
Zakłady Chemiczne „Siarkopol”
wymiary: Ø x mm
waga: 25,6 g
2013.02.13/UP/035/1.75

 

Jeżeli chcesz szybko przejść do nadrzędnych stron kliknij jeden z poniższych interaktywnych przycisków.

 

            UWAGA!!! Encyklopedia Minerałów ma dość dużą objętość; Przy takiej ilości niesionej informacji możliwe są oczywiście różnorakie pomyłki; Dlatego prosimy wszystkich odwiedzających o zgłaszanie wszelkiego rodzaju wykrytych błędów.

JESTEŚ    GOŚCIEM

W SUMIE OD ZAŁOŻENIA WITRYNY W 2005 ROKU ODWIEDZONO JĄ
JUŻ   RAZY