SKAND

Sc

Liczba atomowa:

 21

Najważniejsze minerały:

tortweityt
kobleckit
bazyt

Masa atomowa:

 44,955908

Stopnie utlenienia:

 III

Podstawowy tlenek:

 słabo zasadowy

Twardość:

 ?

Gęstość:

 2,985 g/cm3

Scandium

Temperatura topnienia:

 1538 oC

[Ar]3d14s2

Temperatura wrzenia:

 2900 oC

Grupa:  IIIb

 (Skandowce)

Układ krystalograficzny:   heksagonalny

Odkrywca: Lars Frederik Nilson (1879)

Izotopy naturalne: 45Sc (100%)

T1/2 naturalnego izotopu promieniotwórczego: brak

Rozpowszechnienie:   2,5 ; 10-3 %

 Litofilny

Właściwości: srebrzystobiały metal; połysk metaliczny; na powietrzu pokrywa się żółtawym nalotem tlenków (musi być przechowywany w argonie lub parafinie); reaguje z wodą (rozkład).

Występowanie: pod względem rozpowszechnienia w skorupie ziemskiej zajmuje 40 miejsce; należy do grupy pierwiastków ziem rzadkich; składnik niektórych minerałów z grupy krzemianów i fosforanów, najczęściej jednak tworzy domieszki w minerałach lantanowców; w postaci rodzimej nie występuje.

 

Jeżeli chcesz szybko przejść do nadrzędnych stron kliknij jeden z poniższych interaktywnych przycisków.

 

            UWAGA!!! Encyklopedia Minerałów ma dość dużą objętość; Przy takiej ilości niesionej informacji możliwe są oczywiście różnorakie pomyłki; Dlatego prosimy wszystkich odwiedzających o zgłaszanie wszelkiego rodzaju wykrytych błędów.

JESTEŚ    GOŚCIEM

W SUMIE OD ZAŁOŻENIA WITRYNY W 2005 ROKU ODWIEDZONO JĄ
JUŻ   RAZY