STRONT

Sr

Liczba atomowa:

 38

Najważniejsze minerały:

stroncjanit
celestyn

Masa atomowa:

 87,62

Stopnie utlenienia:

 II

Podstawowy tlenek:

 silnie zasadowy

Twardość:

 1,5

Gęstość:

 2,6 g/cm3

Strontium

Temperatura topnienia:

 768 oC

[Kr]5s2

Temperatura wrzenia:

 1381 oC

Grupa:  IIa

 (Berylowce)

Układ krystalograficzny:   regularny

Odkrywca: Humphry Davy (1808)

Izotopy naturalne:  84Sr (0,56%), 86Sr (9,86%), 87Sr (7,02%) 88Sr 82,56), 90Sr (ślady)

T1/2 naturalnego izotopu promieniotwórczego: 28,79 lat (90Sr)

Rozpowszechnienie:   3,8 ; 10-2 %

 Litofilny

Właściwości: srebrzystobiały metal ze złotawym odcieniem; połysk metaliczny; na powietrzu szybko pokrywa się ochronnym nalotem tlenku (pasywacja) z możliwym samozapłonem (musi być przechowywany w argonie, w parafinie ciemnieje); przy potarciu zapala się; reaguje z wodą (wybuchowo), kwasami i alkoholem.

Występowanie: pod względem rozpowszechnienia w skorupie ziemskiej zajmuje 22 miejsce (0,03% wag); składnik niektórych minerałów z grupy węglanów i siarczanów, najczęściej jednak tworzy domieszki w minerałach wapnia, oraz domieszki w skałach gipsowych i osadowych złożach siarki rodzimej w postaci rodzimej nie występuje; obecny w wodach oceanicznych (8g/m3).

 

Stront Sr Opis Pochodzenie wymiary: mm
waga: g
2013.03.02/UP/040/2,40

 

Jeżeli chcesz szybko przejść do nadrzędnych stron kliknij jeden z poniższych interaktywnych przycisków.

 

            UWAGA!!! Encyklopedia Minerałów ma dość dużą objętość; Przy takiej ilości niesionej informacji możliwe są oczywiście różnorakie pomyłki; Dlatego prosimy wszystkich odwiedzających o zgłaszanie wszelkiego rodzaju wykrytych błędów.

JESTEŚ    GOŚCIEM

W SUMIE OD ZAŁOŻENIA WITRYNY W 2005 ROKU ODWIEDZONO JĄ
JUŻ   RAZY