TELLUR

Te

Liczba atomowa:

 52


  Najważniejsze minerały:

hessyt
ałtait
sylvanit

Masa atomowa:

 127,60

Stopnie utlenienia:

 -II, IV, VI

Tlenek:

 kwasowy

Elektroujemność:

 

Gęstość:

 6,24 g/cm3

Tellurium

Temperatura topnienia:

 449,5 oC

[Kr4d105s25p4

Temperatura wrzenia:

 989,8 oC

Grupa:  VIa

 (Tlenowce)

 półnetal

 kowalencyjny

Odkrywca: Franz Joseph Müller von Reichenstein (1782)

Izotopy trwałe:  8

 120Te, 122Te, 123Te, 124Te, 125Te, 126Te,
 128Te, 130Te

T1/2 najbardziej trwałego izotopu promieniotwórczego:

Rozpowszechnienie:   2 . 10-7 %

 Chalkofilny


Występowanie:

Zastosowanie: w elektronice przy produkcji prostowników, elementów termoelektrycznych, półprzewodnikowych, oraz składnik benzyn, do barwienia szkła na niebiesko, środki owadobójcze

 

Tellur Te Opis Pochodzenie wymiary: mm
waga: g
2013.03.02/UP/041/4,15

 

Jeżeli chcesz szybko przejść do nadrzędnych stron kliknij jeden z poniższych interaktywnych przycisków.

 

            UWAGA!!! Encyklopedia Minerałów ma dość dużą objętość. Przy takiej ilości niesionej informacji możliwe są oczywiście różnorakie pomyłki. Dlatego prosimy wszystkich odwiedzających o zgłaszanie wszelkiego rodzaju wykrytych błędów.

JESTEŚ    GOŚCIEM

W SUMIE OD ZAŁOŻENIA WITRYNY W 2005 ROKU ODWIEDZONO JĄ
JUŻ   RAZY