TELLUR

Te

Liczba atomowa:

 52

Najważniejsze minerały:

hessyt
ałtait
sylvanit

Masa atomowa:

 127,60

Stopnie utlenienia:

 -II, IV, VI

Podstawowy tlenek:

 średnio kwasowy

Twardość:

 2,25

Gęstość:

 6,24 g/cm3

Tellurium

Temperatura topnienia:

 449,51 oC

[Kr4d105s25p4

Temperatura wrzenia:

 988 oC

Grupa:  VIa

 (Tlenowce)

Układ krystalograficzny:   heksagonalny

Odkrywca: Franz Joseph Müller von Reichenstein (1782)

Izotopy naturalne: 120Te (0,096%), 122Te (2,603%), 123Te (0,908%), 124Te (4,816%), 125Te (7,139%), 126Te (18,952%), 128Te (31,687%), 130Te (33,799%)

T1/2 naturalnego izotopu promieniotwórczego: >2,2x1016 lat (120Te); >1x1013 lat (123Te); 2,2x1024 lat (128Te); 7,9x1020 lat (130Te)

Rozpowszechnienie:   2 ; 10-7 %

 Chalkofilny

Właściwości: trujący (pyły i opary) srebrzystoszary półmetal; połysk metaliczny; kruchy (daje się łatwo proszkować); bardzo słaby przewodnik prądu elektrycznego; na powietrzu trwały; reaguje ze stężonym kwasem azotowym, gorącym stężonym kwasem siarkowym i wodą królewską.

Występowanie: pod względem rozpowszechnienia w skorupie ziemskiej zajmuje 77 miejsce. składnik tellurków i telluranów, towarzyszących najczęściej rudom bizmutu; bardzo rzadko spotykany w postaci rodzimej.

 

Tellur Te Opis Pochodzenie wymiary: mm
waga: g
2013.03.02/UP/041/4,15

 

Jeżeli chcesz szybko przejść do nadrzędnych stron kliknij jeden z poniższych interaktywnych przycisków.

 

            UWAGA!!! Encyklopedia Minerałów ma dość dużą objętość; Przy takiej ilości niesionej informacji możliwe są oczywiście różnorakie pomyłki; Dlatego prosimy wszystkich odwiedzających o zgłaszanie wszelkiego rodzaju wykrytych błędów.

JESTEŚ    GOŚCIEM

W SUMIE OD ZAŁOŻENIA WITRYNY W 2005 ROKU ODWIEDZONO JĄ
JUŻ   RAZY