TYTAN

Ti

Liczba atomowa:

 22

Najważniejsze minerały:

ilmenit
tytanit
rutyl,
anataz
brookit
lamprofylit
benitoit
warwikit
osbornit
perowskit
ramsayit
tytanomagnetyty

Masa atomowa:

 47,867

Stopnie utlenienia:

 IV, III, II

Podstawowy tlenek:

 amfoteryczny

Twardość:

 6

Gęstość:

 4,507 g/cm3

Titanium

Temperatura topnienia:

 1668 oC

[Ar]3d24s2

Temperatura wrzenia:

 3287 oC

Grupa:  IVb

 (Tytanowce)

Układ krystalograficzny: heksagonalny

Odkrywca: William Gregor (1791)

Izotopy naturalne: 46Ti (8,0%), 47Ti (7,3%), 48Ti (73,8%), 49Ti (5,5%), 50Ti (5,4%)

T1/2 naturalnego izotopu promieniotwórczego: brak

Rozpowszechnienie:   0,63 %

 Litofilny

Właściwości: srebrzysty metal z szarawym odcieniem; połysk metaliczny; twardy; słaby przewodnik ciepła i prądu elektrycznego; na powietrzu trwały; reaguje z gorącą wodą (rozkład), gorącym kwasem solnym i kwasem siarkowym.

Występowanie: pod względem rozpowszechnienia w skorupie ziemskiej zajmuje 10 miejsce (0.63% wag.); składnik niektórych minerałów z grupy tlenków; w  postaci domieszek obecny w niektórych w rudach żelaza; bardzo rzadko spotykany w postaci rodzimej; obecny w wodach morskich (1 mg/m3).

 

    

Tytan Ti Fragment pręta Niemcy wymiary: Ø 12x15 mm
waga: 8,0 g
2012.08.19/UP/018/D
Dar Pana Adama Ignaciaka z Warszawy

 

Jeżeli chcesz szybko przejść do nadrzędnych stron kliknij jeden z poniższych interaktywnych przycisków.

 

            UWAGA!!! Encyklopedia Minerałów ma dość dużą objętość; Przy takiej ilości niesionej informacji możliwe są oczywiście różnorakie pomyłki; Dlatego prosimy wszystkich odwiedzających o zgłaszanie wszelkiego rodzaju wykrytych błędów.

JESTEŚ    GOŚCIEM

W SUMIE OD ZAŁOŻENIA WITRYNY W 2005 ROKU ODWIEDZONO JĄ
JUŻ   RAZY