URAN

U

Liczba atomowa:

 92


  Najważniejsze minerały:

uraninit
euksenit
karnotyt
tiujamunit
tobarnit
autunit

Masa atomowa:

 238,0289

Stopnie utlenienia:

 VI, V, IV, +III

Tlenek:

 amfoteryczny

Elektroujemność:

 1,7

Gęstość:

 18,95 g/cm3

Uranium

Temperatura topnienia:

 1132 oC

[Rn]5f36d17s2

Temperatura wrzenia:

 3818 oC

Grupa: 

 (Aktynowce)

 metal

 -

Odkrywca: Martin Heinrich Klaproth (1789)

Izotopy trwałe: 

 233U, 234U - 0,0057%, 235U - 0,702%, 238U
- 99,274%,  239U

T1/2 najbardziej trwałego izotopu promieniotwórczego: 4,46 . 109 lat (238U)

Rozpowszechnienie:   2,3 . 10-4 %

 Litofilny, chalkofilny


Występowanie:

Zastosowanie: jako paliwo w reaktorach (238U); jako materiał rozszczepialny do produkcji bomb atomowych (235U i 233U); do izotopowego badania wieku skał; azotan uranylu był dawniej stosowany do barwienia szkła (patrz: szkło uranowe) i porcelany na kolor żółty a obecnie jako utrwalacz klisz rentgenowskich.

 

Jeżeli chcesz szybko przejść do nadrzędnych stron kliknij jeden z poniższych interaktywnych przycisków.

 

            UWAGA!!! Encyklopedia Minerałów ma dość dużą objętość. Przy takiej ilości niesionej informacji możliwe są oczywiście różnorakie pomyłki. Dlatego prosimy wszystkich odwiedzających o zgłaszanie wszelkiego rodzaju wykrytych błędów.

JESTEŚ    GOŚCIEM

W SUMIE OD ZAŁOŻENIA WITRYNY W 2005 ROKU ODWIEDZONO JĄ
JUŻ   RAZY