WAPŃ

Ca

Liczba atomowa:

 20


  Najważniejsze minerały:

kalcyt
dolomit
gips
anhydryt
apatyt
fluoryt
tachyhydryt
glauberyt
anortyt
wollastonit
fosforyty

Masa atomowa:

 40,08

Stopnie utlenienia:

 II

Tlenek:

 zasadowy

Elektroujemność:

 

Gęstość:

 1,55 g/cm3

Calcium

Temperatura topnienia:

 838 oC

[Ar]4s2

Temperatura wrzenia:

 1484 oC

Grupa:  IIa

 (Berylowce)

 matal

 metaliczny

Odkrywca: Humphry Davy (1808)

Izotopy trwałe:  6

 40Ca, 42Ca, 43Ca, 44Ca, 46Ca, 48Ca

T1/2 najbardziej trwałego izotopu promieniotwórczego:

Rozpowszechnienie:   4,62 %

 Litofilny, biofilny


Występowanie:

Zastosowanie: metalurgia (reduktor innych metali, topnik); pokrywanie stopów ołowiowych; osuszanie alkoholi; środek odtleniający miedzi i niklu; środek impregnujący drewno i nadający mu cechę ogniotrwałości; materiał w budownictwie; odczynnik zasadowy; gips; cement; karbid; amoniak; przemysł szklarski i ceramiczny; materiał malarski; składnik nawozów azotowych; źródło acetylenu w palnikach acetylenowych

 

Wapń Ca Wióry ? wymiary: mm
waga: g
2013.03.16/UP/046/11,50

 

Jeżeli chcesz szybko przejść do nadrzędnych stron kliknij jeden z poniższych interaktywnych przycisków.

 

            UWAGA!!! Encyklopedia Minerałów ma dość dużą objętość. Przy takiej ilości niesionej informacji możliwe są oczywiście różnorakie pomyłki. Dlatego prosimy wszystkich odwiedzających o zgłaszanie wszelkiego rodzaju wykrytych błędów.

JESTEŚ    GOŚCIEM

W SUMIE OD ZAŁOŻENIA WITRYNY W 2005 ROKU ODWIEDZONO JĄ
JUŻ   RAZY