WAPŃ

Ca

Liczba atomowa:

 20

Najważniejsze minerały:

kalcyt
aragonit
gips
anhydryt
dolomit
fluoryt
apatyt
tachyhydryt
glauberyt
anortyt
wollastonit

Masa atomowa:

 40,078

Stopnie utlenienia:

 II

Podstawowy tlenek:

 silnie zasadowy

Twardość:

 1,75

Gęstość:

 1,55 g/cm3

Calcium

Temperatura topnienia:

 842 oC

[Ar]4s2

Temperatura wrzenia:

 1484 oC

Grupa:  IIa

 (Berylowce)

Układ krystalograficzny:   regularny

Odkrywca: Humphry Davy (1808)

Izotopy naturalne: 40Ca (96,941%), 42Ca (0,647%), 43Ca (0,135%), 44Ca 2,086%), 46Ca (0,004%), 48Ca (0,187%)

T1/2 naturalnego izotopu promieniotwórczego: >4,3×1019 lat (48Ca)

Rozpowszechnienie:   4,62 %

 Litofilny, biofilny

Właściwości: srebrzystobiały metal; połysk metaliczny; dość miękki (daje się strugać nożem); na powietrzu dość szybko pokrywa się nalotem tlenku (musi być przechowywany w argonie, ciemnieje w parafinie); reaguje z wodą (rozkład), kwasami solnym (burzliwie), kwasem azotowym (burzliwie), kwasem siarkowym (trudno), kwasem octowym (burzliwie) i alkoholem (trudno).

Występowanie: pod względem rozpowszechnienia w skorupie ziemskiej zajmuje 5 miejsce (4.66% wag.); składnik niektórych minerałów z grupy węglanów, siarczanów, fosforanów i krzemianów tworzących wiele pospolitych skał (kreda, wapienie, marmury, skały gipsowe, fosforyty); w postaci rodzimej nie występuje; obecny w wodach morskich (408 g/m3).

 

Wapń Ca w ampułce z argonem ? wymiary: mm
waga: g
2018.02.15/UP/046/7,60

 

Jeżeli chcesz szybko przejść do nadrzędnych stron kliknij jeden z poniższych interaktywnych przycisków.

 

            UWAGA!!! Encyklopedia Minerałów ma dość dużą objętość; Przy takiej ilości niesionej informacji możliwe są oczywiście różnorakie pomyłki; Dlatego prosimy wszystkich odwiedzających o zgłaszanie wszelkiego rodzaju wykrytych błędów.

JESTEŚ    GOŚCIEM

W SUMIE OD ZAŁOŻENIA WITRYNY W 2005 ROKU ODWIEDZONO JĄ
JUŻ   RAZY