WĘGIEL

C

Liczba atomowa:

 6


  Najważniejsze minerały:

aragonit
kalcyt
dolomit
magnezyt
syderyt

Masa atomowa:

 12,011

Stopnie utlenienia:

 ±IV, II

Tlenek:

 kwasowy

Elektroujemność:

 2,5

Gęstość:

 2,26 g/cm3

Carboneum

Temperatura topnienia:

 (sublimuje)

[He]2s22p2

Temperatura wrzenia:

 3652 oC

Grupa:  IVa

 

 niemetal

 kowalencyjny

Odkrywca: Odkrywca: znany już w starożytności

Izotopy trwałe:  2

 12C, 13C, 14C

T1/2 najbardziej trwałego izotopu promieniotwórczego: 5730 lat

Rozpowszechnienie:   0,018 %

 Litofilny, biofilny


Występowanie:

Zastosowanie: surowiec energetyczny i chemiczny; w przemyśle jądrowym jako moderator w niektórych typach starszych reaktorów; surowiec do wyrobu tygli do topienia metali, elektrod, smarów barwników i filtrów (węgiel aktywny); w postaci włókien węglowych i grafitowych (włókna karbonizowane) używany do wyrobu tworzyw kompozytowych; naturalny izotop 14C służy do datowania skamieniałości i innych substancji organicznych. 1/12 masy atomu izotopu 12C jest jednostką masy atomowej. Organiczne i nieorganiczne związki węgla mają olbrzymie znaczenie w najróżniejszych gałęziach przemysłu.

 

    

Węgiel C Fragment pręta (grafit z dom. kaolinu) Polska wymiary: Ø 8x80 mm
waga: 6,8 g
2013.01.18/UP/030/D
Dar Pana Rafała Siudy z Warszawy

 

Jeżeli chcesz szybko przejść do nadrzędnych stron kliknij jeden z poniższych interaktywnych przycisków.

 

            UWAGA!!! Encyklopedia Minerałów ma dość dużą objętość. Przy takiej ilości niesionej informacji możliwe są oczywiście różnorakie pomyłki. Dlatego prosimy wszystkich odwiedzających o zgłaszanie wszelkiego rodzaju wykrytych błędów.

JESTEŚ    GOŚCIEM

W SUMIE OD ZAŁOŻENIA WITRYNY W 2005 ROKU ODWIEDZONO JĄ
JUŻ   RAZY