WODÓR

H

Liczba atomowa:

 1


  Najważniejsze minerały:

Lód

Masa atomowa:

 1,00794

Stopnie utlenienia:

 +I

Tlenek:

 amfoteryczny

Elektroujemność:

 2,1

Gęstość:

 0,0708 g/cm3

Hydrogenium

Temperatura topnienia:

 -259,14 oC

1s1

Temperatura wrzenia:

 -252,87 oC

Grupa:  Ia

 (Litowce)

 gaz

 kowalencyjny

Odkrywca: Henry Cavendish (1766)

Izotopy trwałe:  2

naturalne:  1H (prot), 2H (deuter), 3H (tryt)

T1/2 najbardziej trwałego izotopu promieniotwórczego: 12,32 lat (3H)

Rozpowszechnienie:   0,127 %

 biofilny, litofilny, atmofilny


Występowanie:

Zastosowanie: do syntez wielu związków organicznych (np. alkoholu metylowego) oraz amoniaku, chlorowodoru; do uwodorniania olejów, tłuszczów i paliw; do produkcji syntetycznej benzyny; w palnikach tlenowo-wodorowych i fluoro-wodorowych (wytwarzają temp. do 2500 oC) służy do topienia, spawania i cięcia metali; wraz z ciekłym tlenem do napędu rakiet; dawniej używany do napełniania balonów i sterowców (obecnie zastąpiony niepalnym helem); potencjalne paliwo przyszłości.

 

Jeżeli chcesz szybko przejść do nadrzędnych stron kliknij jeden z poniższych interaktywnych przycisków.

 

            UWAGA!!! Encyklopedia Minerałów ma dość dużą objętość. Przy takiej ilości niesionej informacji możliwe są oczywiście różnorakie pomyłki. Dlatego prosimy wszystkich odwiedzających o zgłaszanie wszelkiego rodzaju wykrytych błędów.

JESTEŚ    GOŚCIEM

W SUMIE OD ZAŁOŻENIA WITRYNY W 2005 ROKU ODWIEDZONO JĄ
JUŻ   RAZY