WODÓR

H

Liczba atomowa: 1

Najważniejsze minerały:

Lód

Masa atomowa: 1,00794 (średnio)
Stopnie utlenienia: +I
Podstawowy tlenek: amfoteryczny
Twardość: brak
Gęstość: 0,000082 g/cm3
Hydrogenium

Temperatura topnienia:

-259,198 oC
1s1 Temperatura wrzenia: -252,762 oC
Grupa:  Ia (Litowce) Układ krystalograficzny:  heksagonalny
Odkrywca: Henry Cavendish (1766)
Izotopy naturalne:  1H (prot - 99,985%), 2H (deuter - 0,015%), 3H (tryt - ślady)
T1/2 naturalnego izotopu promieniotwórczego: 12,33 lat (3H)
Rozpowszechnienie:   0,127 % biofilny, litofilny, atmofilny
Właściwości: bezbarwny, bezwonny gaz; lżejszy od powietrza; bardzo słabo rozpuszczalny w wodzie i alkoholu.
Występowanie: pod względem rozpowszechnienia w skorupie ziemskiej  zajmuje 10 miejsce (0,14%); składnik lodu, wody i węglowodorów (ropa naftowa, gaz ziemny); w stanie wolnym, w niewielkich ilościach (0,019% obj.) obecny w gazie ziemnym, gazach wulkanicznych i górnych warstwach atmosfery.

 

Jeżeli chcesz szybko przejść do nadrzędnych stron kliknij jeden z poniższych interaktywnych przycisków.

 

            UWAGA!!! Encyklopedia Minerałów ma dość dużą objętość; Przy takiej ilości niesionej informacji możliwe są oczywiście różnorakie pomyłki; Dlatego prosimy wszystkich odwiedzających o zgłaszanie wszelkiego rodzaju wykrytych błędów.

JESTEŚ    GOŚCIEM

W SUMIE OD ZAŁOŻENIA WITRYNY W 2005 ROKU ODWIEDZONO JĄ
JUŻ   RAZY