SŁOWNIK BIOGRAFICZNY

Czyli kto był kim w rodzie Borzęckich?

 

            UWAGA. Imiona Borzęckich  zaznaczone na niebiesko stanowią łącza do odpowiedniego miejsca w genealogii, imiona i nazwiska współmałżonków zaznaczone na zielono stanowią łącza do biografii danej osoby w słowniku współmałżonków, a imiona Borzęckich zaznaczone na brązowo i ich dzieci zaznaczone na fioletowo stanowią łącza do ich biografii w niniejszym słowniku.

 

? - córka Marcina i Elżbiety Zawisza. Urodzona w ? X roku. Zmarła w ? X roku. Poślubiła w ? X roku ? Orchowskiego, syna ? i ??.
Źródła: Niesiecki Kasper, 1839-1846 - Herbarz Polski. T. 1-10. Lipsk
.

? - córka Marcina i Elżbiety Zawisza. Urodzona w ? X roku. Zmarła w ? X roku. Poślubiła w ? X roku ? Żurowskiego herbu Leliwa, syna ? i ??.
Źródła: Niesiecki Kasper, 1839-1846 - Herbarz Polski. T. 1-10. Lipsk
.

? - córka Marcina i Elżbiety Zawisza. Urodzona w ? X roku. Zmarła w ? X roku. Poślubiła w ? X roku ? Kotowskiego herbu Trzaska, syna ? i ??.
Źródła: Niesiecki Kasper, 1839-1846 - Herbarz Polski. T. 1-10. Lipsk
.

? - córka Marcina i Elżbiety Zawisza. Urodzona w ? X roku. Zmarła w ? X roku. Poślubiła w ? X roku ? Boguckiego, syna ? i ??.
Źródła: Niesiecki Kasper, 1839-1846 - Herbarz Polski. T. 1-10. Lipsk
.

? - córka Konstantego i Urszuli Bolesz - córka ? i ??. Urodzona w ? X roku. Zmarła w ? X roku. Poślubiła w ? Dobieckiego roku ??, syna ? i ??.
Źródła: Żychliński Teodor, 1879-1908 - Złota Księga Szlachty Polskiej. Poznań
.

? - córka ? i ??. Urodzona w ? X roku. Zmarła w ? X roku. Poślubiła w ? X roku Jakuba Świemira, syna Jana i Anny Ługowskiej. W 1619 roku dostali od matki męża części Ługowa.
Źródła: Boniecki Adam, 1899-1913 - Herbarz Polski. T. 1-16. Warszawa.

? - córka ? wojskiego chełmskiego i ??. Urodzona w ? X roku. Zmarła w ? X roku. Poślubiła primo voto w ? X roku ? Chrzanowskiego, syna ? i ??, Poślubiła secundo voto w ? X roku Stefana Smarzewskiego herbu Zagłoba, syna Marcina i ? Gościńskiej, któremu powiła mu syna i dwie córki.
Źródła: Niesiecki Kasper, 1839-1846 - Herbarz Polski. T. 1-10. Lipsk
.

? (Eleonora lub Julianna) - córka Konstantego i Urszuli Bolesz. Urodzona w ? X roku. Zmarła w ? X roku. Siostra w Zakonie Karmelitanek.
Źródła: Żychliński Teodor, 1879-1908 - Złota Księga Szlachty Polskiej. Poznań
.

? - córka ? i ??. Urodzona w ? X roku. Zmarła w ? X roku. Poślubiła w ? X roku Kazimierza Mazaraki, syna ? i ??. Siostra Onufrego.
Źródła: Bobrowski Tadeusz, 1979 - Pamiętnik mojego życia. Państwowy Instytut Wydawniczy; Żychliński Teodor, 1879-1908 - Złota Księga Szlachty Polskiej. Poznań
.

? - córka ? i ??. Urodzona w ? X roku. Zmarła w ? X roku. Poślubiła w ? X roku Alojzego Bohusza, syna ? i ??.
Źródła: Żychliński Teodor, 1879-1908 - Złota Księga Szlachty Polskiej. Poznań
.

? - dziecko Konstantego i Urszuli Bolesz. Urodzone w ? X roku. Zmarło w ? 8 października 1757 roku
Źródła: Teki Dworzaczka. Biblioteka Kórnicka PAN.

? - dziecko Konstantego i Urszuli Bolesz (być może Wincenty Ignacy lub Józef Wojciech). Urodzone w ? X roku. Zmarło w ? 20 maja 1767 roku.
Źródła: Teki Dworzaczka. Biblioteka Kórnicka PAN.

? - dziecko Konstantego i Urszuli Bolesz (być może Wincenty Ignacy lub Józef Wojciech). Urodzone w ? X roku. Zmarło w ? 1 czerwca 1767 roku
Źródła: Teki Dworzaczka. Biblioteka Kórnicka PAN.

? - syn ? i ??. Urodzony w ? X roku. Zmarł w ? X roku. Poślubił w ? X roku Moszczyńską ? herbu Nałęcz córkę ? i ??, która powiła mu ?.
 Źródła: Niesiecki Kasper, 1839-1846 - Herbarz Polski. T. 1-10. Lipsk
.

? - syn ? i ??. Urodzony w ? X roku. Zmarł w ? X roku. Poślubił w ? X roku ? Grot, córkę ? i ??, która powiła mu Michała i Katarzynę.
Źródła: Teki Dworzaczka. Biblioteka Kórnicka PAN.

? - syn Pawła i Katarzyny Szołajskiej. Urodzony w ? X roku. Zmarł w ? X roku. Poślubił w ? X roku ??, córkę ? i ??, która powiła mu Franciszka.
Źródła: Boniecki Adam, 1899-1913 - Herbarz Polski. T. 1-16. Warszawa; Uruski Seweryn, 1904-1917, 1931 - Rodzina. Herbarz Szlachty Polskiej. T. 1-15. Warszawa
.

? - syn ? i ??. Urodzony w ? X roku. Zmarł w ? X roku. Poślubił w ? X roku Kunegundę Kochowską herbu Nieczuja, córkę Jana i Eufrozyny Koseckiej, która powiła mu ?.
 Niesiecki Kasper, 1839-1846 - Herbarz Polski. T. 1-10. Lipsk
.

? - syn ? i ??. Urodzony w ? X roku. Zmarł w ? X roku. Poślubił w ? X roku Apolonię Węgleńską herbu Śreniawa, córkę Zygmunta i Zofii Komorowskiej, która powiła mu ?.
Źródła: Niesiecki Kasper, 1839-1846 - Herbarz Polski. T. 1-10. Lipsk
.

? z Borzęcina - syn ? i ??. Urodzony w ? około 1715 roku. Zmarł w ? około 1765 roku. Poślubił w ? X roku ??, córkę ? i ??, która powiła mu ?. Chorąży w Zawkrzu w województwie płockim.
Źródła: Boniecki Adam, 1899-1913 - Herbarz Polski. T. 1-16. Warszawa.

? - syn ? i ??. Urodzony w ? X roku. Zmarł w ? X roku. Poślubił w ? X roku Annę Zielonka, córkę Michała i Katarzyny Sobieskie. Bezdzietni.
Źródła: Niesiecki Kasper, 1839-1846 - Herbarz Polski. T. 1-10. Lipsk
.

? - syn ? i ??. Urodzony w ? X roku. Zmarł w ? X roku. Poślubił w ? X roku ? Kaznowską, córkę ? i ??, która powiła mu Katarzynę.
Źródła:  Teki Dworzaczka. Biblioteka Kórnicka PAN.

? - syn ? i ??. Urodzony w ? X roku. Zmarł w ? X roku. Poślubił w ? X roku Agnieszkę ?, córkę ? i ??, która powiła mu Ignacego.
Źródła: Łątka Jerzy, 1933 - Pasza z Lechistanu Mustafa Dżelaleddin (Konstanty Borzęcki). Społeczny Instytut Historii Kultury Turcji. Kraków
.

? - syn ? i ??. Urodzony w ? X roku. Zmarł w ? X roku. Poślubił w ? X roku ? Kropińską, córkę ? i ??, która powiła mu Antoniego.
Źródła: Matuszewicz Marcin, 1876 - Pamiętniki Marcina Matuszewicza, kasztelana brzeskiego litewskiego 1714-1765. Tom II. Księgarnia Gebethnera i Wolffa. Warszawa.

? - syn ? i ??. Urodzony w ? X roku. Zmarł w ? X roku. Poślubił w ? X roku ??, córkę ? i ??, która powiła mu ?. W 1776 roku obywatel grodzieński.
Źródła:  Zaleski Michał, 1879 - Pamiętniki. Poznań
.

? - syn ? i ??. Urodzony w ? X roku. Zmarł w ? X roku. Poślubił w ? X roku ??, córkę ? i ??, która powiła mu ?. W 1792 roku podczaszy lubuski.
Źródła: Smoleński Władysław, 1903 - Konfederacja targowicka. Kraków
.

? - syn ? i ??. Urodzony w ? X roku. Zmarł w ? przed 1838 rokiem. Poślubił w ? przed 1803 rokiem Petronelę ?, córkę ? i ??, która powiła mu ?. Miał syna Józefa.
Źródła: Wójcicki Marek - Informacje ustne.

? - syn ? i ??. Urodzony w ? X roku. Zmarł w ? X roku. Poślubił w ? X roku Teklę Lisowską, córkę ? i ??, która powiła mu ?.
Źródła: Groby Borzęckich na cmentarzach polskich i zagranicznych
.

? - syn ? i ??. Urodzony w ? X roku. Zmarł w ? X roku. Poślubił w ? X roku Salomeę Sienkiewicz, córkę ? i ??, która powiła mu ?.
Źródła:  Bibliografia polska.

? - syn ? i ??. Urodzony w ? X roku. Zmarł w ? X roku. Poślubił w ? X roku ??, córkę ? i ??, która powiła mu ?. W latach 1859-1860 ekonom w Zatorzu. W 1866 roku ekonom w Palczowicach.
Źródła: Archiwum Państwowe na Wawelu. Archiwum zatorskie.

? (Bożęcki) - syn ? i ??. Urodzony w ? X roku. Zmarł w ? X roku. Poślubił w ? X roku ??, córkę ? i ??, która powiła mu ?. Pedagog. Później osiadł na czynszu w Łopatynie w powiecie machnowskim.
Źródła: Bobrowski Tadeusz, 1979 - Pamiętnik mojego życia. Państwowy Instytut Wydawniczy
.

? - syn ? i ??. Urodzony w ? X roku. Zmarł w ? X roku. Poślubił w ? X roku ??, córkę ? i ??, która powiła mu ?. Asesor sądu poprawczego. Aresztowany przez policję carską. Skazany na trzy miesiące więzienia w twierdzy Modlin ale z zachowaniem zajmowanego stanowiska w sądzie.
Źródła: Pamiętniki księdza Władysława Wojciecha Wolińskiego z parafii w Oporowie. Materiały internetowe
.

? - syn ? i ??. Urodzony w ? X roku. Zmarł w ? X roku. Poślubił w ? X roku Marię Maszczyk, córkę ? i ??, która powiła mu ?.
Źródła: Groby Borzęckich na cmentarzach polskich i zagranicznych
.

? - syn ? i ??. Urodzony w ? X roku. Zmarł w ? X roku. Poślubił w ? X roku Łucję Kowalewską, córkę ? i ??, która powiła mu ?.
Źródła: Groby Borzęckich na cmentarzach polskich i zagranicznych
.

Adalbert - syn ? i ??. Urodzony w ? X roku. Zmarł w ? X roku. Poślubił w ? X roku ??, córkę ? i ??, która powiła mu Jana i Józefa.
Źródła: Kochanowski Jan Korwin, 1900 - Dzieje Akademii Zamojskiej (1594-1784). Drukarnia. W. L. Anczyca i Sp. Kraków.

Adam - syn ? i ??. Urodzony w ? X roku. Zmarł w ? X roku. Poślubił w ? X roku ??, córkę ? i ??, która powiła mu ?. W 1531 roku właściciel część wsi Borzęcin (dziś Borzęcinek) w powiecie lubelskim.
Źródła: Boniecki Adam, 1899-1913 - Herbarz Polski. T. 1-16. Warszawa. Józef Krzepela, 1928 - Małopolskie rody ziemiańskie. Lwów.

Adam - syn Jana i ??. Urodzony w ? X roku. Zmarł w ? przed 1812 rokiem. Poślubił w ? X roku ??, córkę ? i ??. Bezpotomny. Właściciel wsi Syczyna w Ziemi Chełmskiej którą pozostawił w spadku bratu Franciszkowi Michałowi.
Źródła: Archiwum Państwowe w Winnicy. Sygn. 1812/047; Archiwum Państwowe w Winnicy. Sygn. 1835/308; Archiwum Państwowe w Winnicy. Sygn. 1835/309.

Adam - syn Bartłomieja i Apolonii Frankowskiej. Urodzony w ? X roku. Zmarł w ? X roku. Poślubił w ? X roku ??, córkę ? i ??, która powiła mu ?.
Źródła: Gryglaszewski Piotr - Informacje ustne
.

Adam - syn Michała i Tekli Wierzbickiej. Urodzony w ? X roku. Zmarł w ? X roku. Poślubił w ? X roku ??, córkę ? i ??, która powiła mu ?.
Źródła: Gryglaszewski Piotr - Informacje ustne
.

Adam - syn ? i ??. Urodzony w ? X roku. Zmarł w ? po 1870 roku. Poślubił w ? X roku ??, córkę ? i ??, która powiła mu ?. W 1870 roku oficjel prywatny, zamieszkały przy ulicy Czerniakowskiej 51 w Warszawie.
Źródła: Dzierżanowski Wiktor, 1870 - Przewodnik warszawski informacyjno-adresowy na rok 1870. Drukarnia S. Orgelbranda. Warszawa.

Adam - syn ? i ??. Urodzony w ? X roku. Zmarł w ? X roku. Poślubił w ? X roku ??, córkę ? i ??, która powiła mu Mariana.
Źródła: Archiwum Ośrodka „Karta”. Wykaz Polaków represjonowanych na wschodzie. Materiały internetowe.

Adam Franciszek - syn Jana lat 30 i Salomei Pełczyńskiej lat 29. Urodzony w Busku 27 marca 1823 roku. Ochrzczony w Busku 29 marca 1823 roku. Zmarł w ? X roku. Poślubił w ? X roku ??, córkę ? i ??, która powiła mu ?.
Źródła: Wójcicki Marek - Informacje ustne.

Agnieszka - córka ? i ??. Urodzona w ? X roku. Zmarła w ? X roku. Poślubiła w ? X roku Jana Kiełpińskiego herbu Rogala, syna ? i ??, któremu powiła syna.
Źródła: Boniecki Adam, 1899-1913 - Herbarz Polski. T. 1-16. Warszawa.

Agnieszka - córka Marcina i Heleny Łubieńskiej. Urodzona w ? X roku. Zmarła w ? X roku. Poślubiła w ? X roku ??, syna ? i ??. W latach 1767-1776 niezamężna.
Źródła: Teki Dworzaczka. Biblioteka Kórnicka PAN.

Agnieszka - córka Andrzeja i Joanny Marszewskiej. Urodzona w ? X roku. Zmarła w ? X roku. Poślubiła w ? 1775 roku Wawrzyńca Kurcewskiego, syna ? i ??.
Źródła: Teki Dworzaczka. Biblioteka Kórnicka PAN.

Ajsza Dżelile (Dzelile Enver) - córka Envera Hasana i Leyli Ali. Urodzona w ? X roku. Zmarła w ? X roku. Poślubiła w ? X roku ? Hikmeta, syna ? i ??. Rozwierziona. Artystka malarka. Po rozwodzie przeniosła się do Berlina.
Źródła: Łątka Jerzy, 1933 - Pasza z Lechistanu Mustafa Dżelaleddin (Konstanty Borzęcki). Społeczny Instytut Historii Kultury Turcji. Kraków
.

Albert - syn Michała i ??. Urodzony w ? X roku. Zmarł w ? X roku. Poślubił w ? X roku ??, córkę ? i ??, która powiła mu ?.Pochodził z powiatu krasnostawskiego w ziemi chełmskiej. 10 kwietnia 1708 roku przyjęty do Akademii Zamojskiej na rok akademicki 1707/1708.
Źródła: Kochanowski Jan Korwin, 1900 - Dzieje Akademii Zamojskiej (1594-1784). Drukarnia. W. L. Anczyca i Sp. Kraków.

Aleksander (Alexander Borzędzki) - syn Mikołaja i ??. Urodzony w ? X roku. Zmarł w ? X roku. Poślubił w ? X roku ??, córkę ? i ??, która powiła mu ?. Pochodził z ziemi chełmskiej. W roku akademickim 1630/1631 uczeń Akademii Zamojskiej.
Źródła: Kochanowski Jan Korwin, 1900 - Dzieje Akademii Zamojskiej (1594-1784). Drukarnia. W. L. Anczyca i Sp. Kraków.

Aleksander (Alexander) - syn Jana i ??. Urodzony w ? X roku. Zmarł w ? X roku. Poślubił w ? X roku ??, córkę ? i ??, która powiła mu ?. Pochodził z województwa bełskiego. W roku akademickim 1642/1643 uczeń Akademii Zamojskiej.
Źródła: Kochanowski Jan Korwin, 1900 - Dzieje Akademii Zamojskiej (1594-1784). Drukarnia. W. L. Anczyca i Sp. Kraków.

Aleksander (Alexander) - syn Stanisława i ??. Urodzony w ? X roku. Zmarł w ? X roku. Poślubił w ? X roku ??, córkę ? i ??, która powiła mu ?. Pochodził z ziemi chełmskiej. W roku akademickim 1674/1675 uczeń Akademii Zamojskiej.
Źródła: Kochanowski Jan Korwin, 1900 - Dzieje Akademii Zamojskiej (1594-1784). Drukarnia. W. L. Anczyca i Sp. Kraków.

Aleksander z Borzęcina - syn Jana i Krystyny Krzewskiej. Urodzony w ? około 1662 roku. Zmarł w ? około 1707 roku. Poślubił w ? X roku ??, córkę ? i ??, która powiła mu ?. W 1692 roku wojski płocki.
Źródła: Boniecki Adam, 1899-1913 - Herbarz Polski. T. 1-16. Warszawa.

Aleksander - syn ? i ??. Urodzony w ? X roku. Zmarł w ? X roku. Poślubił w ? X roku ??, córkę ? i ??, która powiła mu Stanisława. Nie żył już w 1718 roku.
Źródła: Teki Dworzaczka. Biblioteka Kórnicka PAN.

Aleksander - syn ? i ??. Urodzony w ? X roku. Zmarł w ? X roku. Poślubił w ? X roku Barbarę ?, córkę ? i ??, która powiła mu Józefa.
Źródła: Teki Dworzaczka. Biblioteka Kórnicka PAN.

Aleksander - syn Antoniego i Salomei Dunin. Urodzony w Strężycy w województwie lubelskim w 1796 roku. Zmarł we Francji 16 czerwca 1870 roku. Poślubił 27 marca 1847 roku Francuzkę ??, córkę ? i ??. Bezpotomny. 10 września 1822 roku w 1 pułku kadetów wachm. szkoły podchorążych J. W Noc Listopadową opowiedział się po stronie księcia Konstantego. Potem przyłączył się do powstańców. 6 grudnia 1830 roku przydzielony do 1 pułku. 10 grudnia 1830 roku awansowany na podporucznika. 27 kwietnia 1831 roku odznaczony przez Drzewieckiego krzyżem złotym Orderu Virtuti Militari za bitwę pod Stoczkiem Łukowskim. Z korpusem Drzewieckiego walczył pod Boremlem. Po upadku powstania przeszedł do Galicji. Internowany przez Austriaków. W styczniu 1832 roku przybył do Francji. Wstąpił do Zakładu w Bourges. W sierpniu 1833 roku osiedlił się w Sens w departamencie Yonne. 18 stycznia 1836 roku wyjechał do Paryża. W grudniu 1840 roku w poszukiwaniu pracy przeniósł się do Troyes. 29 sierpnia 1842 roku zatrudniony jako pikier na kanale Haute-Seine w departamencie Aube. W październiku 1843 roku z powodu zatrudnienia pozbawiony zasiłku. 1 stycznia 1845 roku zdał egzamin w Troyes i został przyjęty jako konduktor pomocniczy III klasy w administracji dróg i mostów. 16 maja 1846 roku przeniesiony do departamentu Oise. W 1847 roku mieszkał w Clermont de l'Oise. Od 1 czerwca 1847 roku konduktor pomocniczy II klasy. Od 1 stycznia 1855 roku konduktor embrigadé IV klasy. Od 1 czerwca 1860 roku konduktor embrigadé III klasy. 30 maja 1863 roku dekretem nr. 1535 otrzymał prawo stałego pobytu.
Źródła: Bielecki Robert, 1995 - Słownik biograficzny oficerów Powstania Listopadowego. T. I, A-D. TRIO. Warszawa
.

Aleksander - syn Joachima i Julianny Lanzinger. Urodzony w ? X roku. Zmarł w ? X roku. Poślubił w ? X roku ??, córkę ? i ??, która powiła mu ?.
Źródła: Drzewo genealogiczne mieszkańców gminy Koźmice Wielkie; Majątki.

Aleksander Franciszek - syn Stanisława i Ewy Krajewskiej. Urodzony w ? X roku. Zmarł w ? X roku. Poślubił w ? X roku ??, córkę ? i ??, która powiła mu ?. W 1840 roku wraz z bratem Teofilem Jakubem Józefem dowiódł szlachectwa w Królestwie Polskim.
Źródła: Sęczys Elżbieta, 2000 - Szlachta wylegitymowana w Królestwie Polskim w latach 1836-1861. DIG. Warszawa; Spis szlachty Królestwa Polskiego z dodaniem krótkiej informacyi o dowodach szlachectwa. Warszawa 1851; Dodatek II do spisu szlachty Królestwa Polskiego. Warszawa 1854; Boniecki Adam, 1899-1913 - Herbarz Polski. T. 1-16. Warszawa; Uruski Seweryn, 1904-1917, 1931 - Rodzina. Herbarz Szlachty Polskiej. T. 1-15. Warszawa
.

Aleksander (Alexander) Maciej z Kozarzowa - syn Franciszka i Ludwiki Marianny Pociej. Urodzony w ? X roku. Zmarł w ? przed 2 marca 1791 roku (niektóre źródła podają że w 1780 lub 1781 roku co jest ewidentnym nieporozumieniem). Poślubił w ? Annę Walentynę Ankwicz, herbu Habdank, córkę Walentego i Ludwiki Białeckiej, która powiła mu Stanisława Piotra, Ludwikę, Mariannę i Honoratę Marcelinę Teklę. 13 września 1762 roku na sejmiku w Wiszni wybrany deputatem ziemi sanockiej na Trybunał Koronny piotrkowski i lubelski. W 1764 roku starosta dołżański. Zaufany stronnik Czartoryskich. 6 lutego 1764 roku na sejmiku w Wiszni wybrany posłem z ziemi lwowskiej, województwa ruskiego na sejm konwokacyjny oraz rotmistrzem ziemi przemyskiej w konfederacji województwa ruskiego przed sejmem elekcyjnym. 23 lipca 1764 roku na sejmiku w Wiszni wybrany konsyliarzem konfederacji. 8 sierpnia 1764 roku wydelegowany przez stan rycerski do powiadomienia Stanisława Augusta Poniatowskiego o wyniku elekcji. 29 listopada 1764 roku na sejmiku w Wiszni wybrany posłem na sejm koronacyjny. Senator Sejmu Rzeczpospolitej. W latach 1764-1771 starosta przemyski (nominacja 27 grudnia 1764 roku, złożenie urzędu 7 maja 1771 roku). Rotmistrz chorągwi pancernej Wojska Koronnego królewicza Xawerego (nominacja 3 lutego 1765 roku, złożenie urzędu przed 18 lutego 1777 roku). W 1765 roku marszałek na sejmikach lwowskich. Wraz z małżonką fundator kościoła pod wezwaniem św. Anny w Czaplach. Fundator cerkwi parochialnej rusko-katolickiej pod wezwaniem Świętej Trójcy w Kisielach (akt erekcyjny z dnia 22 sierpnia 1765 roku). Kapitan chorągwi pancernej Wojska Koronnego królewicza Xawerego (nominacja  13 maja 1766 roku). W 1766 roku poseł na sejm z województwa ruskiego. Senator. W latach 1766-1768 podstoli koronny (nominacja 13 maja 1766 roku). W 1768 roku czasie konfederacji barskiej opowiedział się po stronie króla. W latach 1766-1767 planował zawiązanie konfederacji regalistycznej ale bez pomocy rosyjskiej.  W 1771 roku marszałek sejmiku gospodarskiego lwowskiego. Chorąży zawkrzeński w 1772 roku. W 1773 roku zawarł układ Ignacym Kalinowskim o spadek po Emerencjanie Warszyckiej, primo voto Pociej, secundo voto księżnej Montmorency, babce Aleksandra i prababce Kalinowskich. Odznaczony przez króla 20 czerwca 1773 roku orderem Św. Stanisława. W 1774 roku odznaczony orderem Orła Białego. Fundator cerkwi parochialnej rusko-katolickiej pod wezwaniem Pokrowy Matki Bożej w Przyłuce (akt erekcyjny z dnia 24 maja 1780 roku). Cześnik koronny. Właściciel rozległych włości m. in. Przyłuki, Bukowy, Mrzygłodu, Konstantynowa, Kamieńska, Łazisk, Mińska Mazowieckiego (wraz z Mistowem), Młodziejowic i Zbaraża Nowego. Fundator cerkwi parochialnej rusko-katolickiej miejskiej pod wezwaniem Świętej Trójcy w Kisielach (akt erekcyjny z dnia 22 sierpnia 1765 roku). Około 1779 roku kupił od księżnej Barbary Lubomirskiej majątki Czaple i Humieniec w powiecie samborskim oraz Grodzisko. W 1780 roku ratując się przed podatkami fikcyjnie rozprzedał część majątków różnym osobom, przekazał żonie klucz przyłucki a resztę oddał synowi Stanisławowi Piotrowi (niektórzy genealodzy wysunęli z tego błędny wniosek że zmarł w tym roku!). W 1790 roku cześnik.
Źródła: Archiwa Państwowe na Ukrainie; Archiwum Akt Dawnych w Warszawie. Metryka Koronna. Sygn. KK 21, k. 48v (mf. 6086); Archiwum Akt Dawnych w Warszawie. Metryka Koronna. Sygn. KK 21, k. 121 - 121v (mf. 6086); Archiwum Państwowe na Wawelu. Archiwum Adama Bohusza. Sygn. ABog 106, s. 1-2; Biblioteka Narodowa. Katalog Rękopisów. Sygn. III 3260 karta rękopiśm. 57-58 (mf 12221); Polski słownik biograficzny. 1936. T. 2 (Beyzym Jan - Brownsford Marja). Polska Akademia Umiejętności. Kraków; Bykowski Piotr Jaxa - Ostatni seymik województwa bracławskiego. Petersburg 1885; Dyaryusz seymu electionis między Wsią Wolą y Miastem Warszawą odprawionego R. P. 1764. Warszawa; Czajka Michał, Kancler Marian, Sienkiewicz Witold, 1995 - Leksykon historii Polski. Wiedza Powszechna. Warszawa; Urzędnicy dawnej Rzeczpospolitej XII-XVIII wieku; Akta grodzkie i ziemskie z archiwum t. z. Bernardyńskiego we Lwowie. T. 23 (1731-1772). Towarzystwo Naukowe. Lwów 1928; Łoza Stanisław, 1925 - Kawalerowie Orderu Świętego Stanisława 1765–1813, Warszawa; Radwan Marian, 2004 - Socjografia kościoła greckokatolickiego na bracławszczyźnie i kijowszczyźnie w 1782 roku. Instytut Europy Środkowo-Wschodniej. Lublin; Boniecki Adam, 1899-1913 - Herbarz Polski. T. 1-16. Warszawa; Niesiecki Kasper, 1839-1846 - Herbarz Polski. T. 1-10. Lipsk; Uruski Seweryn, 1904-1917, 1931 - Rodzina. Herbarz Szlachty Polskiej. T. 1-15. Warszawa;
 Bibliografia polska; Majątki; Groby Borzęckich na cmentarzach polskich i zagranicznych , Machynia M., Srzednicki C. 1998. Wojsko koronne. T.1 z. 3 Piechota. Księgarnia Akademicka; Rudziński W, 1992 - Właściciele Mińska w świetle dokumentów. Rocznik Mińsko-mazowiecki t. 1, 1992=1993, z.1.

Aleksander Wincenty - syn Jana lat 30 i Salomei Pełczyńskiej lat 29. Urodzony w Busku 27 marca 1823 roku. Ochrzczony w Busku 29 marca 1823 roku. Zmarł w ? X roku. Poślubił w ? X roku Katarzynę Pawelec, córkę ? i Gertrudy ?, która powiła mu ?.
Źródła: Wójcicki Marek - Informacje ustne.

Aleksandra - córka Michała i Tekli Wierzbickiej. Urodzona w ? X roku. Zmarła w ? X roku. Poślubiła w ? X roku Wiktora Chmiczewskiego, syna ? i ??.
Źródła: Gryglaszewski Piotr - Informacje ustne
.

Alfons - syn Józefa i Katarzyny Niepokójczyckiej. Urodzony we wsi Paryż w guberni mińskiej 19 sierpnia 1799 roku (inne źródła podają że 3 czerwca 1799 roku w Mińsku a Krosnowski zupełnie błędnie że w Rogożnicy na Podlasiu). Zmarł w Warszawie 2 lipca 1857 roku. Poślubił w ? X roku ??, córkę ? i ??, która powiła mu ?. 18 kwietnia 1818 roku ochotnik w 4 pułku piechoty legionów. 27 kwietnia 1818 roku podoficer. 31 sierpnia 1818 roku sierżant. 21 września 1821 roku podporucznik. W Powstaniu Listopadowym 6 lutego 1831 roku awansowany na porucznika. 24 marca 1831 roku awansowany na kapitana. 7 czerwca 1831 roku odznaczony krzyżem złotym nr 1520 Orderu Virtuti Militari. 15 września 1831 roku awansowany na majora. 24 września 1831 roku awansowany na podpułkownika. Walczył pod Zakrzewem, Dobrym, Grochowem, Dębem Wielkim, Rudkami, Ostrołęką i w obronie Warszawy. 5 października 1831 roku przeszedł z armią Rybińskiego do Prus. W styczniu 1832 roku przybył do Francji. Wstąpił do Zakładu w Awinionie. Przyjęty do masonerii we francuskiej loży „Prawdziwi Przyjaciele Zjednoczeni”. Od 17 kwietnia 1832 roku w stopniu ucznia w loży polskiej „Orzeł Biały i Pogoń”. 24 maja 1833 roku wyruszył na czele kolumny oficerów polskich do Aurillac. Porem zamieszkał w Dunkierce gdzie od 25 sierpnia 1835 roku gościł brata Edwarda. 20 września 1836 roku przeniósł się z Aurillac do Lille. Pracował w cukrowniach w Bourbourg, Douai i Lille. Od kwietnia 1845 roku w Bénicout koło Douai. Uczestnik Wiosny Ludów. Od 9 czerwca 1848 roku służył w Legionie Polskim w Bolonii. W grudniu 1848 roku przebywał w Genui. Po powrocie do Francji pracował m. in. w cukrowni w Teleghem koło Dunkierki. 11 listopada 1852 roku podpisał adres emigrantów polskich do Napoleona II z wyrazami wierności po proklamowaniu cesarstwa. Od 1855 roku jeździł do Paryża gdzie zabiegał o amnestię. 19 czerwca 1856 roku złożył w Paryżu odpowiednią prośbę. W 1857 roku otrzymał pozwolenie na powrót do guberni mińskiej. 30 czerwca lub 1 lipca 1857 roku przybył do Warszawy.
Źródła: Bielecki Robert, 1995 - Słownik biograficzny oficerów Powstania Listopadowego. T. I, A-D. TRIO. Warszawa; Wesołowski Zdzisław, 1992 - Order Virtuti Militari i jego kawalerowie, Hallmark Press. Miami
.

Ali Sejfi - syn Mustafy Dżelaleddina i Saffet Omer. Urodzony w ? X roku. Zmarł w ? X roku. Bezpotomny. Zmarł w wieku dziecięcym.
Źródła: Łątka Jerzy - Pasza z Lechistanu Mustafa Dżelaleddin (Konstanty Borzęcki). Społeczny Instytut Historii Kultury Turcji. Kraków 1993
.

Andrzej - syn Pawła i Zofii Trojanowskiej. Urodzony w ? po 1608 roku. Zmarł w ? X roku. Poślubił w ? X roku ??, córkę ? i ??, która powiła mu ?. W 1627 roku wraz z braćmi Danielem i Mikołajem pożyczył różne kwoty pieniędzy od Marcina.
Źródła: Boniecki Adam, 1899-1913 - Herbarz Polski. T. 1-16. Warszawa.

Andrzej - syn Marcina i Małgorzaty Krąpiewskiej. Urodzony w ? X roku. Zmarł w ? 4 lipca 1664 roku. Poślubił w ? 7 września 1636 roku Mariannę Zbierską, córkę Jerzego i ? Rachwałkowej, która powiła mu Katarzynę, Zofię, Annę i Barbarę. Przed 1636 rokiem sługa Stefana Trąmpczyńskiego. W 1636 roku odebrał od Wojciecha Czeszewskiego ze Sławianowa dług 300 złotych zaciągnięty u jego ciotki Katarzyny z Krąpiewskich Grajewskiej. W 1649 roku wraz  z żoną wydzierżawił od Władysława Manieckiego i jego żony Doroty z Konarzewa wsie Luciny, Dąbrowa, Kotowo i część Niezamyśla. W 1651 roku wyznaczył opiekę dla zrodzonych z Marianny Zbierskiej dzieci. W 1652 roku pożyczył od żony 1500 złotych. W tym samym 1652 roku zapłacili Manieckiemu za dzierżawę 3600 złotych. W 1653 roku wraz z żoną wydzierżawił od Adama Rozdrażewskiego, kasztelana przemęckiego wsie Szypłowo i Stramice. Pochowany w Książu.
Źródła: Teki Dworzaczka. Biblioteka Kórnicka PAN.

Andrzej - syn ? i ??. Urodzony w ? koło 1740 roku. Zmarł w ? w 1784 roku. Poślubił w ? X roku Salomeę Myszkowską, córkę ? i ??, która powiła mu ?.
Źródła: Myszkowscy h. Jastrzębiec. 3.3. Pozostałe linie z ok. Siewierza. Materiały internetowe
.

Andrzej - syn ? i ??. Urodzony w ? X roku. Zmarł w ? X roku. Poślubił przed 1749 rokiem Joannę Marezewską (Marczewską), córkę Stanisława i Konstancji Mielęckiej, która powiła mu Agnieszkę.
Źródła: Teki Dworzaczka. Biblioteka Kórnicka PAN.

Andrzej - syn ? i ??. Urodzony w ? X roku. Zmarł w ? X roku. Poślubił w ? X roku ??, córkę ? i ??, która powiła mu ?. Dożywotni dzierżawca majątku Jurczenka w powiecie latyczowskim na Podolu. Nie żył już w 1764 roku.
Źródła: Boniecki Adam, 1899-1913 - Herbarz Polski. T. 1-16. Warszawa; Majątki.

Andrzej - syn ? i ??. Urodzony w ? X roku. Zmarł w ? X roku. Poślubił w ? 1779 roku poślubił Domicellę Drohojowską, herbu Korczak, córkę Kazimierza i Teresy z Jasienny Jaklińskiej, która powiła mu ?.
Źródła: Boniecki Adam, 1899-1913 - Herbarz Polski. T. 1-16. Warszawa
.

Andrzej - syn ? i ??. Urodzony w ? X roku. Zmarł w ? X roku. Poślubił w Katedrze Mariackiej w Krakowie w 1820 roku Wiktorię Radziszewską, córkę ? i ??, która powiła mu ?.
Źródła: Księgi metrykalne Parafii Rzymskokatolickich.

Andrzej - syn ? i ??. Urodzony w ? X roku. Zmarł w ? X roku. Poślubił w ? X roku ??, córkę ? i ??, która powiła mu ?. Aptekarz w Staszowie. W 1824 roku Przybył do Krzeszowic. 18 marca 1824 roku zawarł na 12 lat umowę z zarządcą dóbr krzeszowickich hrabiego Adama Potockiego na prowadzenie apteki w Krzeszowicach. Złożył do Trybunału Wielkiego Księstwa Krakowskiego skargę przeciwko Zofii Potockiej i jej synowi Adamowi o niedotrzymywanie warunków umowy. 13 stycznia 1855 roku sąd odrzucił skargę jako nieuzasadnioną.
Źródła: Archiwum Państwowe na Wawelu. Archiwum krzeszowickie. Sygn. AKPot 922, a. luźne.

Andrzej - syn Antoniego i Brygidy Lenchart. Urodzony w Busku około 1817 roku. Zmarł w ? około 1846 roku. Jako kawaler lat 25, poślubił w Busku 23 listopada 1842 roku, pannę Mariannę Dytkowską lat 18, córkę Piotra i Wiktorii Gwożdziińskiej, która powiła mu Antoniego.
Źródła: Wójcicki Marek - Informacje ustne.

Andrzej - syn ? i ??. Urodzony w ? X roku. Zmarł w ? X roku. Poślubił w ? X roku ??, córkę ? i ??, która powiła mu ?. 20 stycznia (12 stycznia) 1851 roku wraz s braćmi Stanisławem i Marianem oraz siostrą Marianną wysłali pełnomocnika do hrabiego Jana Fryderyka Sapiechy w sprawie spadku po siostrze Annie.
Źródła: Archiwum Państwowe na Wawelu. Archiwum młynowskie. Sygn. AMCh 792, s. 257-258
.

Andrzej - syn ? i ??. Urodzony w ? X roku. Zmarł w ? X roku. Poślubił w ? X roku Teresę ?, córkę ? i ??, która powiła mu Józefa.
Źródła: Archiwum rodzinne Wojciecha Borzęckiego.

Andrzej Tomasz - syn Macieja Stanisława i Eleonory Olszewskiej. Urodzony w Goli 29 listopada 1716 roku. Zmarł w ? 15 sierpnia 1717 roku.
Źródła: Teki Dworzaczka. Biblioteka Kórnicka PAN.

Aniela - córka Macieja Stanisława i Eleonory Olszewskiej. Urodzona w Olesznie przed 15 lutego 1711 (chrzest) roku. Zmarła ? przed 2 sierpnia 1773 (pogrzeb) roku. Poślubiła w Krobi 30 listopada 1730 roku Ignacego Skórzewskiego, syna ? i ??. Pochowana w kościele Bernardynów w Koźminie
Źródła: Teki Dworzaczka. Biblioteka Kórnicka PAN.

Aniela - córka Tadeusza Marcelego i Joanny Marianny Franciszki Zakrzewskiej. Urodzona w ? 1 sierpnia 1842 roku. Zmarła w ? X roku. Poślubiła w ? X roku ??, syna ? i ??.
Źródła: Sęczys Elżbieta, 2000 - Szlachta wylegitymowana w Królestwie Polskim w latach 1836-1861. DIG. Warszawa
.

Aniela - córka ? i ??. Urodzona w ? X roku. Zmarła w ? po 1854 roku. Poślubiła w ? X roku ??, syna ? i ??. W 1854 roku kucharka, zamieszkała przy ulicy Długiej 5 w Warszawie, w domu nr 74.
Źródła: Skorowidz mieszkańców miasta Warszawy z przedmieściami na rok 1854 ułożony pod kierunkiem Zarządu Policyi. Warszawa 1854
.

Aniela Joanna - córka Piotra i Anieli Siekierzeckiej. Urodzona w Gnieźnie 22 maja 1786 roku (niektóre źródła podają że 1780 roku). Zmarła w ? X roku. Poślubiła w ? X roku ??, syna ? i ??.
Źródła: Teki Dworzaczka. Biblioteka Kórnicka PAN.

Anieli - syn ? i ??. Urodzony w ? X roku. Zmarł w ? X roku. Poślubił w Katedrze Mariackiej w Krakowie w 1849 roku ??, córkę ? i ??, która powiła mu ?.
Źródła: Księgi metrykalne Parafii Rzymskokatolickich.

Anna - córka Andrzeja i Marianny Zbierskiej. Urodzona w ? X roku. Zmarła w ? X roku. Żona w 1672 roku Jakuba Omińskiego, syna ? i ??.
Być może ta sama Anna, żona  przed 1716 rokiem Wojciecha Kawieckiego, syna ? i ??. Nie żyła już w 1716 roku.
Źródła: Teki Dworzaczka. Biblioteka Kórnicka PAN.

Anna ze Skrzyńca - rzekoma córka Jakuba i Marianny Bardzkiej. Urodzona w ? X roku. Zmarła w ? X roku. Poślubiła w ? X roku Krzysztofa Giszowskiego herbu Nowina, syna ? i ? Łęckiej, któremu powiła dwóch synów i córki. Pochodziła ze Skrzyńca.
Źródła: Niesiecki Kasper, 1839-1846 - Herbarz Polski. T. 1-10. Lipsk
.

Anna - córka Macieja Stanisława i Eleonory Olszewskiej. Urodzona w ? X roku. Zmarła w ? X roku. Poślubiła w ? X roku ??, syna ? i ??. W 1742 roku niezamężna.
Źródła: Teki Dworzaczka. Biblioteka Kórnicka PAN.

Anna - córka ? i ??. Urodzona w ? X roku. Zmarła w ? w 1763 roku. Poślubiła w ? X roku ??, syna ? i ??. Pochowana w kościele Bernardynów w Poznaniu.
Źródła: Teki Dworzaczka. Biblioteka Kórnicka PAN.

Anna - córka Bartłomieja i Apolonii Frankowskiej. Urodzona w ? X roku. Zmarła w ? X roku. Poślubiła w ? X roku ??, syna ? i ??.
Źródła: Gryglaszewski Piotr - Informacje ustne
.

Anna - córka Michała i Tekli Wierzbickiej. Urodzona w ? X roku. Zmarła w ? X roku. Poślubiła w ? X roku Adama Jagielskiego, syna? i ??. Mieszkanka Krakowa.
Źródła: Gryglaszewski Piotr - Informacje ustne
.

Anna - córka Ignacego i Marianny Kadłubskiej. Urodzona w ? około 1771 roku. Zmarła w ? w 1851 roku w wieku 80 lat. Poślubiła w ? w 1796 roku Józefa Lipkowskiego, herbu Brochwicz, syna ? i ??, któremu powiła dwóch synów (urodzonych w 1801 i w 1802 roku).  W 1816 roku wdowa. Dostała od synów w dożywotnie użytkowanie majątek Zawadówka i pensję zabezpieczoną na ich majątku. Mieszkała z siostrą Wincentą w Zawadówce. W 1820 roku wraz z dziećmi wyjechała do Karlsbadu w sprawie spadku po bratanku męża Janie Lipkowskim.
Źródła: Jełowiecki Aleksander, 1933 - Moje wspomnienia 1804 – 1831 – 1838. Wydawnictwo Zakładu im. Ossolińskich. Lwów; Lipkowski Leon, 1913 - Moje wspomnienia 1849-1912. Kraków; Żychliński Teodor, 1879-1908 - Złota Księga Szlachty Polskiej. Poznań
; Boniecki Adam, 1899-1913 - Herbarz Polski. T. 1-16. Warszawa; Majątki.

Anna - córka Mateusza i Petroneli Szydłowskiej. Urodzona w Busku około 1806 roku. Zmarła w ? po 1823 roku. Jako panna lat 19 poślubiła w Busku 7 lutego 1825 roku Piotra Jureckiego lat 33, syna ? i ??. W 1825 roku mieszczanka w Busku.
Źródła: Wójcicki Marek - Informacje ustne.

Anna - córka ? i ??. Urodzona w ? X roku. Zmarła w ? X roku. Poślubiła w ? X roku ? Prożyńskiego, syna ? i ??. Nie żyła już w 1851 roku.
Źródła: Archiwum Państwowe na Wawelu. Archiwum młynowskie. Sygn. AMCh 792, s. 257-258
.

Anna - córka ? i ??. Urodzona w ? X roku. Zmarła w ? po 1854 roku. Poślubiła w ? X roku ??, syna ? i ??. W 1854 roku kucharka, zamieszkała w Warszawie, w domu nr 543 (dom nie figurował w spisie budynków).
Źródła: Skorowidz mieszkańców miasta Warszawy z przedmieściami na rok 1854 ułożony pod kierunkiem Zarządu Policyi. Warszawa 1854
.

Anna - córka Narcyza Pawła i ? Gadomskiej - córka ? i ??. Urodzona w ? X roku. Zmarła w ? X roku. Poślubiła w ? X roku ??, syna ? i ??.
Źródła: Łątka Jerzy, 1933 - Pasza z Lechistanu Mustafa Dżelaleddin (Konstanty Borzęcki). Społeczny Instytut Historii Kultury Turcji. Kraków
.

Anna Maria - córka Macieja Stanisława i Eleonory Olszewskiej. Urodzona w ? przed sierpniem 1712 (chrzest) roku. Zmarła w ? 15 grudnia 1713 roku.
Źródła: Teki Dworzaczka. Biblioteka Kórnicka PAN.

Antoni z Kozarzowa - syn Janusza Konstantego i Anny Sławskiej. Urodzony w ? X roku. Zmarł w ? X roku. Poślubił w ? X roku ??, córkę ? i ??, która powiła mu ?. Żył jeszcze w 1691 roku.
Być może ten sam Antoni z Kozarzowa - poślubił w ? X roku Justynę Winnicką, herbu Sas, córkę Piotra i Marianny Orzechowskiej, która powiła mu Franciszka i Franciszkę. W latach 1703-1720 cześnik łęczycki (wymieniany w dokumencie 27 lutego 1703 roku oraz w akcie nominacji na sędziego z 31 maja 1720 roku, w województwie łęczyckim był jednak nie znany). W latach 1720-1739 sędzia ziemski przemyski (nominacja 31 maja 1720 roku). 27 marca 1726 roku wygrał proces z Gromadą wsi Makoszowy. 20 marca 1733 roku uczestnik sejmiku w Wiszni na którym zawiązano konfederację szlachecką dla wyboru Stanisława Leszczyńskiego na króla Polski. 26 marca wybrany na sejmiku w Wiszni sędzią konfederackim województwa ruskiego. 10 grudnia wybrany przez sejmik w Wiszni konsyliarzem nowej konfederacji szlacheckiej dla obrony króla elekta Stanisława Leszczyńskiego. W 1733 roku uczestniczył w elekcji Augusta III Sasa. W Później stronnik króla. W 1735 roku przyjął w zastaw za 75000 złotych od książąt Lubartowiczów i Sanguszków dobra Wiązownica. 1735 roku przyjął w zastaw za 48345 złotych od książąt Lubartowiczów i Sanguszków dobra Pełkinie. W latach 1739-1741 podkomorzy ziemi przemyskiej (nominacja 29 sierpnia 1739 roku, złożenie urzędu 23 października 1741 roku). Od 13 września 1740 roku do 5 listopada 1741 roku dzierżawca czopowego szelężnego w ziemi przemyskiej. 20 września 1740 roku uczestnik sądu referendarskiego. Zmarł w ? 5 listopada 1742 roku.
Źródła: Archiwum Akt Dawnych w Warszawie. Metryka Koronna. Sygn. Ks. Ref. 36, k. 23 (mf. 433); Archiwum Akt Dawnych w Warszawie. Metryka Koronna. Sygn. Ks. Ref. 36, k. 23 (mf. 433); Archiwum Państwowe na Wawelu. Archiwum Sanguszków. Sygn. ASang teka 212/20, s. 1-4; Archiwum Państwowe na Wawelu. Archiwum Sanguszków. Sygn. ASang teka 213/2, s. 1-3; Archiwum Państwowe na Wawelu. Arhiwum Adama Bohusza. Sygn. ABog 106, s. 1-2; Biblioteka Narodowa. Katalog Rękopisów. Sygn. II 6936 karta rękopiśm. 1-2 (mf 50300); Urzędnicy dawnej Rzeczpospolitej XII-XVIII wieku; Akta grodzkie i ziemskie z archiwum t. z. Bernardyńskiego we Lwowie. T. 23 (1731-1772). Towarzystwo Naukowe. Lwów 1928; Boniecki Adam, 1899-1913 - Herbarz Polski. T. 1-16. Warszawa; Niesiecki Kasper, 1839-1846 - Herbarz Polski. T. 1-10. Lipsk; Uruski Seweryn, 1904-1917, 1931 - Rodzina. Herbarz Szlachty Polskiej. T. 1-15. Warszawa
.

Antoni - syn Piotra i Anny Witowskiej. Urodzony w ? X roku. Zmarł w ? X roku. Poślubił w ? X roku Mariannę Sokołowską, córkę ? i ??, która powiła mu Franciszka i Piotra.
Źródła: Marcinek Roman, Ślusarek Krzysztof, 1996 - Materiały do genealogii szlachty galicyjskiej. Towarzystwo Wydawnicze Historia Jagiellonica. Kraków
.

Antoni - syn Pawła i Konstancji Boguckiej. Urodzony w ? przed 16 kwietnia 1743 (chrzest) roku. Zmarł w ? X roku. Poślubił w ? X roku ??, córkę ? i ??, która powiła mu ?.
Źródła: Teki Dworzaczka. Biblioteka Kórnicka PAN.

Antoni - syn ? i ? Kropińskiej. Urodzony w ? X roku. Zmarł w klasztorze Dominikanów w Terespolu w lutym 1759 roku.. Poślubił w ? X roku ??, córkę ? i ??, która powiła mu przynajmniej dwóch synów. W 1750 roku strażnik brzeski litewski. Dzierżawca majątku Koroszczyn należącego do książąt Szujskich. Zaufany stronnik hetmana litewskiego Michała Radziwiłła zwanego „Rybenko”.  Dzierżawca urzędu poborcy czopowego szelężnego. W 1750 roku uczestnik sejmiku deputackiego brzesko-litewskiego. W 1754 roku wraz Matuszewiczem pojechał na sejm ordynaryjny do Warszawy. W 1755 roku uzyskał od księcia Radziwiłła pozwolenie na wykupienie z rąk poleskiej rodziny Lewkowiczów prawa dzierżawy folwarku Czernawczyce. W 1758 roku ciężko chory przebywał w Konstantynowie. W lutym 1759 roku przebywał u Dominikanów w Terespolu.
Źródła: Matuszewicz Marcin, 1876 - Pamiętniki Marcina Matuszewicza, kasztelana brzeskiego litewskiego 1714-1765. Tom II. Księgarnia Gebethnera i Wolffa. Warszawa; Majątki.
Być mo,że ten sam Antoni poślubił w ? X roku Konstancję Chreptowicz, córkę ? i ??, która powiła mu Michała, Hieronima, Ignacego, Józefa, Marcina, Teresę i Mariannę. Odkupił od rodziców żony majątek  Milkowszczyzna który kilka lat później odsprzedał swojemu zięciowi Benedyktowi Pawłowskiemu (mężowi Teresy).
Źródła: Niesiecki Kasper, 1839-1846 - Herbarz Polski. T. 1-10. Lipsk; Majątki.

Antoni z Kozarzowa - syn ? i ??. Urodzony w ? X roku. Zmarł w ? X roku. Poślubił w ? X roku ??, córkę ? i ??, która powiła mu ?. W latach 1754-1771 chorąży zawkrzeński. W od 24 marca1754 superintendent przy naprawie murów we Lwowie za co pobierał opłatę z czopowego szelężnego. W 1758 roku skarbnik. W 1759 roku podstoli litewski. W latach 1766-1768 rotmistrz prezydialny ziemi przemyskiej (wybrany 10 września 1765 roku.
Źródła: Akta grodzkie i ziemskie z archiwum t. z. Bernardyńskiego we Lwowie. T. 23 (1731-1772). Towarzystwo Naukowe. Lwów 1928.
Być może ten sam Antoni z Kozarzowa - w 1764 roku uczestniczył ze szlachtą województwa ruskiego w elekcji Stanisława Augusta Poniatowskiego. Starosta krzywosielski. W latach 1765-1775 vice-instygator litewski (nominacja z 9 grudnia 1765 roku). Senator Sejmu Rzeczpospolitej. W związku ze zmianą zapisów konstytucji w 1775 roku podniesiony do godności instygatora litewskiego. Zmarł w ? 29 stycznia 1782 roku.
Źródła: Urzędnicy dawnej Rzeczpospolitej XII-XVIII wieku; Wolff Józef, 1885. - Senatorowie i dygnitarze Wielkiego Księstwa Litewskiego 1386-1795. Drukarnia Wł. L Anczyca i Spółki. Kraków; Boniecki Adam, 1899-1913 - Herbarz Polski. T. 1-16. Warszawa; Niesiecki Kasper, 1839-1846 - Herbarz Polski. T. 1-10. Lipsk; Uruski Seweryn, 1904-1917, 1931 - Rodzina. Herbarz Szlachty Polskiej. T. 1-15. Warszawa
.

Antoni - syn ? i ??. Urodzony w ? X roku. Zmarł w ? X roku. Poślubił w ? X roku ??, córkę ? i ??, która powiła mu ?. W 1759 roku podczaszy poznański.
Źródła: Boniecki Adam, 1899-1913 - Herbarz Polski. T. 1-16. Warszawa.

Antoni - syn ? i ??. Urodzony w ? X roku. Zmarł w ? X roku. Poślubił w ? X roku Salomeę Dunin, córkę ? i ??, która powiła mu Aleksandra.
Źródła: Bielecki Robert, 1995 - Słownik biograficzny oficerów Powstania Listopadowego. T. I, A-D. TRIO. Warszawa
.

Antoni - syn ? i ??. Urodzony w ? X roku. Zmarł w ? X roku. Poślubił w Katedrze Mariackiej w Krakowie w 1819 roku Mariannę Janoszek, córkę ? i ??, która powiła mu ?.
Źródła: Księgi metrykalne Parafii Rzymskokatolickich.

Antoni - syn Wincentego i Marianny Jureckiej. Urodzony w ? około 1791 roku. Zmarł w ? X roku. Poślubił w ? X roku Brygidę Lenchart, córkę ? i ??, która powiła mu  Andrzeja i Wiktorię.
Źródła: Wójcicki Marek - Informacje ustne.

Antoni - syn ? i ??. Urodzony w ? X roku. Zmarł w ? X roku. Poślubił w ? X roku Annę Żegota, córkę ? i ??, która powiła mu ?. Małżonkowie byli wzmiankowani w 1776 i 1824 roku.
Źródła:
 Bibliografia polska.

Antoni - syn ? i ??. Urodzony w ? X roku. Zmarł w ? X roku. Poślubił w ? X roku ??, córkę ? i ??, która powiła mu ?. Uczestnik Powstania Listopadowego. Emigrant. W 1837 roku przebrany za Żyda wrócił potajemnie do Królestwa Polskiego. Aresztowany przez władze carskie. 27 listopada (15 listopada) 1837 roku orzeczeniem Komisji Śledczej skazany na dwa lata rot aresztanckich w twierdzy Nowogieorgijewskiej. 10 grudnia (28 listopada) namiestnik Królestwa Polskiego zatwierdził wyrok.
Być może tan sam Antoni - syn Tomasza i Józefaty Błaszczyńskiej. Urodzony w ? X roku. Zmarł w ? X roku. Poślubił w ? X roku Hortensję Jaksa-Rożen, herbu Gryf, córkę Antoniego i Tekli Cieńskiej, która powiła mu Malwinę i Zofię. Więzień stanu.
Źródła: Djakow Włodzimierz Anatolewicz, 1990 - Uczestnicy ruchów wolnościowych w latach 1832-1855 (Królestwo Polskie). Przerwodnik biograficzny. OSSOLINEUM; Gryglaszewski Piotr - Informacje ustne; Groby Borzęckich na cmentarzach polskich i zagranicznych
.

Antoni - syn Joachima i Julianny Lanzinger. Urodzony w ? X roku. Zmarł w ? X roku. Poślubił w ? X roku ??, córkę ? i ??, która powiła mu ?.
Źródła: Drzewo genealogiczne mieszkańców gminy Koźmice Wielkie; Majątki.

Antoni - syn ? i ??. Urodzony w ? X roku. Zmarł w ? X roku. Poślubił w Katedrze Mariackiej w Krakowie w 1845 roku ??, córkę ? i ??, która powiła mu ?.
Źródła: Księgi metrykalne Parafii Rzymskokatolickich.

Antoni - syn Andrzeja i Marianny Dytkowskiej. Urodzony w Busku około 1844 roku. Zmarł w ? X roku. Poślubił w Busku 20 listopada 1862 roku Salomeę Dziuboni, córkę Józefa i Katarzyny Swiestowskiej, która powiła mu ?.
Źródła: Wójcicki Marek - Informacje ustne.

Antoni - syn Stanisława i ??. Urodzony w ? X roku. Zmarł w ? X roku. Poślubił w ? X roku ??, córkę ? i ??, która powiła mu Tomasza i Ignacego. W 1853 roku wraz z synami Tomaszem i Ignacym udowodnił szlachectwo w guberni kijowskiej.
Źródła: Uruski Seweryn, 1904-1917, 1931 - Rodzina. Herbarz Szlachty Polskiej. T. 1-15. Warszawa
.

Antoni - syn ? i ??. Urodzony w ? X roku. Zmarł w ? po 1870 roku. Poślubił w ? X roku ??, córkę ? i ??, która powiła mu ?. W 1870 roku artysta Teatru Wielkiego, zamieszkały przy ulicy Dunaj 11 w Warszawie.
Źródła: Dzierżanowski Wiktor, 1870 - Przewodnik warszawski informacyjno-adresowy na rok 1870. Drukarnia S. Orgelbranda. Warszawa.

Antoni - syn ? i ??. Urodzony w ? około 1860 roku. Zmarł w ? X roku. Poślubił w ? X roku ??, córkę ? i ??, która powiła mu ?. W dniu 15/27 sierpnia 1888 roku w Lubartowie ojciec chrzestny dziecka Jana Sochy i Marianny Borzęckiej.
Źródła: Archiwum Parafii Rzymskokatolickiej w Turce. Sygn. 1888/237.

Antoni Edward z Kozarzowa - podawał się za syna Antoniego Michała i Anny (prawdopodobnie tożsama z  Joanną Malczewską). Urodzony w ? X roku. Zmarł w ? X roku. Poślubił w ? X roku ??, córkę ? i ??, która powiła mu ?. Pisarz komory celnej w Słupcy. W 1838 roku dowiódł szlachectwa w Królestwie Polskim.
Źródła: Sęczys Elżbieta, 2000 - Szlachta wylegitymowana w Królestwie Polskim w latach 1836-1861. DIG. Warszawa;  Spis szlachty Królestwa Polskiego z dodaniem krótkiej informacyi o dowodach szlachectwa. Warszawa 1851; Dodatek II do spisu szlachty Królestwa Polskiego. Warszawa 1854; Teki Dworzaczka. Biblioteka Kórnicka PAN; Boniecki Adam, 1899-1913 - Herbarz Polski. T. 1-16. Warszawa; Uruski Seweryn, 1904-1917, 1931 - Rodzina. Herbarz Szlachty Polskiej. T. 1-15. Warszawa
.

Antoni Kacper - syn Ignacego - syn ? i ??. Urodzony w ? X roku. Zmarł w ? X roku. Poślubił w ? X roku ??, córkę ? i ??, która powiła mu ?. W 1837 roku dowiódł szlachectwa w Królestwie Polskim.
Źródła: Sęczys Elżbieta, 2000 - Szlachta wylegitymowana w Królestwie Polskim w latach 1836-1861. DIG. Warszawa; Spis szlachty Królestwa Polskiego z dodaniem krótkiej informacyi o dowodach szlachectwa. Warszawa 1851; Dodatek II do spisu szlachty Królestwa Polskiego. Warszawa 1854; Boniecki Adam, 1899-1913 - Herbarz Polski. T. 1-16. Warszawa; Uruski Seweryn, 1904-1917, 1931 - Rodzina. Herbarz Szlachty Polskiej. T. 1-15. Warszawa
.

Antoni Michał z Kozarzowa - syn Macieja Stanisława i Eleonory Olszewskiej. Urodzony w ? przed 18 czerwca 1725 (chrzest) roku. Zabity przez Rosjan w ? 1768 roku. Poślubił primo voto w ? X roku ?? Mariannę Skąpską, córkę Andrzeja i ??, która powiła mu Helenę. Poślubił secundo voto w ? 23 września 1754 roku wdowę Joannę Malczewską córkę Franciszka i Katarzyny Jerzykowskiej, która miała mu powić Antoniego Edwarda. W 1727 roku wraz z bratem Konstantym i siostrami współspadkobierca Joanny Lipskiej, ciotecznej siostry ich ojca. W 1743 roku wraz z bratem Konstantym dziedzic wsi Gola. W 1746 roku w imieniu swoim i brata Konstantego oprotestował pobierane jeszcze za życia ich ojca przez Adama Chrościckiego, męża ich siostry Salomei Elżbiety dochody z dzierżawionych od biskupa poznańskiego kluczy krobskiego i dolskiego. W 1754  roku na krótko przed ślubem Joanna Malczewska zapisała mu 5000 złotych. 6 września 1755 roku wraz z bratem Konstantym sprzedał Golę za 100(?) złotych Kazimierzowi Kierskiemu ale jeszcze w tym samym roku unieważnił tę transakcję. W 1757 roku podwojewodzi kaliski. W 1760 roku  wraz z bratem Konstantym sprzedał Golę za 123000 złotych Wojciechowi Radolińskiemu. W tym samym 1760 roku kupił za 40000 złotych od wdowy Katarzyny Grudzickiej majątek Włostowo Małe (Włostówko). Był również tytułowany stolnikiem mozyrskim.
Źródła: Sęczys Elżbieta, 2000 - Szlachta wylegitymowana w Królestwie Polskim w latach 1836-1861. DIG. Warszawa; Spis szlachty Królestwa Polskiego z dodaniem krótkiej informacyi o dowodach szlachectwa. Warszawa 1851; Dodatek II do spisu szlachty Królestwa Polskiego. Warszawa 1854; Teki Dworzaczka. Biblioteka Kórnicka PAN; Boniecki Adam, 1899-1913 - Herbarz Polski. T. 1-16. Warszawa; Uruski Seweryn, 1904-1917, 1931 - Rodzina. Herbarz Szlachty Polskiej. T. 1-15. Warszawa
.

Antonina - córka Bartłomieja i Apolonii Frankowskiej. Urodzona w ? X roku. Zmarła w ? X roku. Poślubiła w ? X roku ??, syna ? i ??.
Źródła: Gryglaszewski Piotr - Informacje ustne
.

Aurelian - syn Tomasza i Józefaty Błaszczyńskiej. Urodzony w ? X roku. Zmarł w ? 1882 roku. Poślubił w ? X roku Honoratę Kozłowską, córkę Józefa i Salomei ?, która powiła mu ?. Zarządca gorzelni w powiecie olkuskim. W lutym 1840 roku aresztowany za powiązania z członkami tajnego związku w Krakowie i zamiaru założenia takiegoż w Królestwie Polskim. Wyrokiem Sądu Najwyższego z 3 lutego (22 stycznia) 1840 roku zatwierdzonym przez namiestnika 12 lutego (31 stycznia) 1840 roku przymusowo wcielony do armii rosyjskiej. Przydzielony do Korpusu Syberyjskiego. W 1841 roku ułaskawiony i zwolniony ze służby na mocy amnestii ogłoszonej w związku z okazji zaślubin carewicza Aleksandra. Popowrocie nadal w konspiracji. W marcu 1845 roku przebywał u Edwarda Ścibór-Rylskiego. Przewoził z Węgier do należącego do Krobickich majątku Łapiszcze Leona Mazurkiewicza. W sierpniu 1745 roku wizytował organizację konspiracyjną w Nowym Sączu.
Źródła: Djakow Włodzimierz Anatolewicz, 1990 - Uczestnicy ruchów wolnościowych w latach 1832-1855 (Królestwo Polskie). Przewodnik biograficzny. OSSOLINEUM; Biblioteka Narodowa. Katalog Rękopisów. Sygn. IV 6539 karta rękopiśm 3-6 (mf 21350); Łątka Jerzy, 1933 - Pasza z Lechistanu Mustafa Dżelaleddin (Konstanty Borzęcki). Społeczny Instytut Historii Kultury Turcji. Kraków; Plechta Józef - Wizytacja sądeckiej konspiracji w 1845 roku. Materiały internetowe
; Gryglaszewski Piotr - Informacje ustne; Boniecki Adam, 1899-1913 - Herbarz Polski. T. 1-16. Warszawa.

Barbara - córka Andrzeja i Marianny Zbierskiej. Urodzona w ? X roku. Zmarła w ? X roku. Poślubiła w ? X roku ??, syna ? i ??. W 1672 roku niezamężna.
Źródła: Teki Dworzaczka. Biblioteka Kórnicka PAN.

Barbara - córka ? i ??. Urodzona w ? X roku. Zmarła w ? X roku. Żona w 1684 roku Józefa Waleriana Miklaszewskiego, syna ? i ??. Mieli trzech synów. Siostra Teresy. W 1697 roku wdowa. Żyła jeszcze w 1699 roku.
Źródła: Teki Dworzaczka. Biblioteka Kórnicka PAN.

Barbara - córka Jana i ??. Urodzona w ? X roku. Zmarła w ? X roku. Poślubiła primo voto w ? X roku Wojciecha Brzezińskiego, syna ? i ??. Wdowa. Poślubiła secundo voto w ? w 1755 roku Wawrzyńca Trzebiatowskiego. Żyła jeszcze w 1769 roku.
Źródła: Teki Dworzaczka. Biblioteka Kórnicka PAN.

Bartłomiej - syn Mateusza i ??. Urodzony w ? X roku. Zmarł w ? X roku. Poślubił w ? X roku Apolonię Frankowską, córkę ? i ??, która powiła mu Zofię, Juliannę, Marcelego, Wincentego, Antoninę, Annę, Franciszka Ksawerego, Mariannę, Stanisława i Adama.
Źródła: Gryglaszewski Piotr - Informacje ustne
.

Bolesław - syn Teofila i ??. Urodzony w ? X roku. Zmarł w ? po 1870 roku. Poślubił w ? X roku Marię Rakowską, córkę ? i ??, która powiła mu Mariana i Janinę. W 1870 roku urzędnik, tytularnie asesor Prokuratorii Królestwa Polskiego, zamieszkały przy ulicy Bielańskiej 17 w Warszawie.
Źródła: Czeszejko-Sochacki Zdzisław, 1988 - Słownik biograficzny adwokatów polskich A-G.  1980, T. II, s. 68-70. Wydawnictwo Prawnicze. Warszawa;
Łoza Stanisław, 1938 - Czy wiesz kto to jest? Główna Księgarnia Wojskowa. Warszawa; Dzierżanowski Wiktor, 1870 - Przewodnik warszawski informacyjno-adresowy na rok 1870. Drukarnia S. Orgelbranda. Warszawa; Boniecki Adam, 1899-1913 - Herbarz Polski. T. 1-16. Warszawa.

Bolesław - syn ? i ??. Urodzony w ? X roku. Zmarł w ? X roku. Poślubił w ? X roku ??, córkę ? i ??, która powiła mu ?. Podporucznik. 1 września 1939 roku oficer zwiadowczy 1 batalionu w 7 wielkopolskim dywizjonie artylerii konnej (w/g obsady personalnej na dzień 1 września 1939 r.). W okresie międzywojennym do 24 sierpnia 1939 r. dywizjon stacjonował w Poznaniu. W kampanii wrześniowej wchodził w skład Wielkopolskiej Brygady Kawalerii Armii Poznań.
Źródła: Kryska-Karski Tadeusz, 1985 - Materiały do historii Wojska Polskiego. Z. 11/12 i 14. Londyn; Rezmer Waldemar, 1992 - Armia Poznań 1939. Bellona. Warszawa.

Brygida - córka ? i ??. Urodzona w ? X roku. Zmarła w ? X roku. Poślubiła w ? X roku Stanisława Kossakowskiego herbu Ślepowron, syna Stanisława i Janiszewskiej, któremu powiła syna i cztery córki.
Źródła: Boniecki Adam, 1899-1913 - Herbarz Polski. T. 1-16. Warszawa.

Bronisław Jan Paweł - syn Tadeusza Marcelego i Joanny Marianny Franciszki Zakrzewskiej. Urodzony w Warszawie 22 grudnia 1844 roku. Zmarł w ? po 1870 roku. Poślubił w ? X roku ??, córkę ? i ??, która powiła mu ?. W 1870 roku czeladnik piwowarski, zamieszkały przy ulicy Miodowej 9 w Warszawie (budynek rządowy).
Źródła: Dzierżanowski Wiktor, 1870 - Przewodnik warszawski informacyjno-adresowy na rok 1870. Drukarnia S. Orgelbranda. Warszawa; Sęczys Elżbieta, 2000 - Szlachta wylegitymowana w Królestwie Polskim w latach 1836-1861. DIG. Warszawa
.

Celina - córka Józefa i Celiny Rozalii Leonardy Chludzińskiej. Urodzona ? 22 listopada 1857 roku. Zmarła ? 19 maja 1914 roku. Poślubiła ? 25 listopada 1879 roku  Józefa Antoniego Juliusza Hallera, syna ? i ??.
Źródła: Polski słownik biograficzny. 1936. T. 2 (Beyzym Jan - Brownsford Marja). Polska Akademia Umiejętności. Kraków; Florczak Teresa - Informacje ustne; Kalkstein Teresa C. R. - Sługa Boża Matka Celina Borzęcka. Rzym 1950
.

Cezary - syn ? i ??. Urodzony w ? X roku. Zmarł w ? X roku. Poślubił w ? X roku ??, córkę ? i ??, która powiła mu Mieczysława.
Źródła: Archiwum Ośrodka „Karta”. Wykaz Polaków represjonowanych na wschodzie. Materiały internetowe
.

Chryzostom - syn Wojciecha i Agnieszki Biegańskiej. Urodzony w ? X roku. Zmarł w ? X roku. Poślubił w ? X roku ??, córkę ? i ??, która powiła mu ?.
Źródła: Teki Dworzaczka. Biblioteka Kórnicka PAN.

Czesław - syn ? i ??. Urodzony w ? 14 lutego 1916 roku. Poległ koło wsi Olszynki 3 września 1939 roku (niektóre źródła podają że 9 września). Poślubił w ? X roku ??, córkę ? i ??, która powiła mu ?. Kapral. W kampanii wrześniowej 1939 roku plutonowy pilot w samolocie PZL P-23B „Karaś” w 55 Lidzkiej Eskadrze Bombowej. 3 września 1939 roku zestrzelony nad Szosą z Radomska do Kamieńska. Pochowany w zbiorowej bezimiennej mogile na cmentarzu we wsi Kobiele Wielkie koło Radomska.
Źródła: Cumft Olgierd, Kujwa Hubert Kazimierz, 1989 - Księga lotników polskich, poległych, zmarłych i zaginionych 1939-1946. S. 217 Wydawnictwo MON. Warszawa; Trzy wrześniowe dni. Materiały internetowe;
Księga pochowanych żołnierzy polskich poległych w II wojnie światowej. T I (Żołnierze Września). Wyd. AJAKS 1993-1998.

Czesław - syn Ignacego i ??. Urodzony w Baranówce powiat Lubartów w 1921 roku. Poległ w ? 18 kwietnia 1945 roku. Poślubił w ? X roku ??, córkę ? i ??, która powiła mu ?. Szeregowy 36 pułku piechoty Ludowego Wojska Polskiego.
Źródła:
Księga pochowanych żołnierzy polskich poległych w II wojnie światowej. T. IV (Żołnierze Wojska Polskiego na Wschodzie). Wyd. AJAKS 1993-1998.

Czesław - syn Marcina i ??. Urodzony w ? 1927 roku. Zmarł w ? X roku. Poślubił w ? X roku ??, córkę ? i ??, która powiła mu ?. Aresztowany po wkroczeniu Rosjan na kresy wschodnie. Internowany w obozie nr 231 w 1945 roku. W dniu 23 września 1946 roku przeniesiony do obozu nr 523. W dniu 1 listopada 1947 roku repatriowany do Polski.
Źródła: Archiwum Ośrodka „Karta”. Wykaz Polaków represjonowanych na wschodzie. Materiały internetowe.

Damazy (Paweł Damazy) - syn Pawła i Konstancji Boguckiej. Urodzony w Gozdnicy przed 10 grudnia 1739 (chrzest) roku. Zmarł w ? po 1797 roku. Mąż 1767 roku Anny Marianny Figetti, córki Jakuba i Anny Krzechcińskich, która powiła mu Floriana, Joannę Juliannę, Teodora, Różę, Maurycego Michała Damazego, Teresę Jadwigę i Helenę. W latach 1772-1778 dzierżawca Starego Kobylina.  W 1780 roku dzierżawca Długołęki w dobrach kobylińskich i Sarbinowa. W roku 1782 dzierżawca Dąbcza. W tym samym 1782 roku zawarł z Antonim Sulkowskim umowę sprzedaży wójtostwa Grodnica w powiecie kościańskim którego był posesorem. W 1784 roku dzierżawca starostwa odolanowskiego. W 1785 roku wraz z żoną spisali sobie wzajemnie dożywotnią oprawę na własnych majątkach. Żył jeszcze w 1790 roku. Dzierżawca Pniew. Nie żył już w 1798 roku.
Źródła: Sęczys Elżbieta, 2000 - Szlachta wylegitymowana w Królestwie Polskim w latach 1836-1861. DIG. Warszawa; Spis szlachty Królestwa Polskiego z dodaniem krótkiej informacyi o dowodach szlachectwa. Warszawa 1851; Dodatek II do spisu szlachty Królestwa Polskiego. Warszawa 1854; Teki Dworzaczka. Biblioteka Kórnicka PAN; Boniecki Adam, 1899-1913 - Herbarz Polski. T. 1-16. Warszawa; Uruski Seweryn, 1904-1917, 1931 - Rodzina. Herbarz Szlachty Polskiej. T. 1-15. Warszawa.
Być może ten sam Damazy - w 1764 roku ze szlachtą z województwa poznańskiego uczestniczył w elekcji Stanisława Augusta Poniatowskiego.
Źródła: Boniecki Adam, 1899-1913 - Herbarz Polski. T. 1-16. Warszawa;
Niesiecki Kasper, 1839-1846 - Herbarz Polski. T. 1-10. Lipsk.

Damazy Piotr - syn Maurycego Michała Damazego i Julianny Czochron. Urodzony w Woli Smiełowskiej w powiecie kaliskim 19 października 1803 roku. Zmarł w Warszawie 26 stycznia 1874 roku. Poślubił w ? X roku ??, córkę ? i ??, która powiła mu ?. Od 1 października 1820 roku ochotnik, konduktor w korpusie inżynierskim. Od 1 września 1821 roku elew w Szkole Aplikacyjnej. Od 12 września 1823 roku podporucznik w 2 kompanii lekkiej artylerii pieszej. Przez pewien czas pracownik fabryki pocisków. 26 października 1823 roku przeniesiony do 4 kompanii lekkiej artylerii pieszej. W Powstaniu Listopadowym podporucznik w 3 kompanii artylerii pieszej. Od 21 marca 1831 roku porucznik w 1 kompanii pozycyjnej artylerii pieszej. 8 marca 1831 roku odznaczony krzyżem złotym nr 100 Orderu Virtuti Militari. Budował fortyfikacje Warszawy za co awansowany na kapitana. W bitwie o Warszawę ciężko ranny utracił nogę. W dniu kapitulacji Warszawy przebywał w Lazarecie. Stawił się przed Komisję RW. Jako inwalida wojenny uniknął prześladowań ale musiał ponowić przysięgę wierności carowi. Od marca 1834 roku aplikant w Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych. Pracował m. in. przy budowie Soboru Prawosławnego. W 1837 roku budowniczy obwodowy kalwaryjski. W 1840 roku budowniczy obwodowy warszawski. Od 1841 roku członek Rady Ogólnej Budowniczej. Od 1843 roku członek Rady Budowlanej w Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych. W 1854 roku mieszkał w przy ulicy Miodowej 4 w Warszawie, w domu nr 92. W 1861 roku w czasie manifestacji patriotycznych profilaktycznie więziony w Cytadeli Warszawskiej. W 1867 roku przeszedł na emeryturę. W 1870 roku mieszkał przy ulicy Leszno 54 w Warszawie. Pochowany na Cmentarzu Powązkowskim w Warszawie.
Źródła: Polski słownik biograficzny. 1936. T. 2 (Beyzym Jan - Brownsford Marja). Polska Akademia Umiejętności. Kraków; Bielecki Robert, 1995 - Słownik biograficzny oficerów Powstania Listopadowego. T. I, A-D. TRIO. Warszawa; Łoza Stanisław, 1930 - Słownik architektów i budowniczych polaków oraz cudzoziemców w Polsce pracujących. Wydawnictwo Kasy im. Mianowskiego. Warszawa; Czajka Michał, Kancler Marian, Sienkiewicz Witold, 1995 - Leksykon historii Polski. Wiedza Powszechna. Warszawa; Dzierżanowski Wiktor, 1870 - Przewodnik warszawski informacyjno-adresowy na rok 1870. Drukarnia S. Orgelbranda. Warszawa;  Skorowidz mieszkańców miasta Warszawy z przedmieściami na rok 1854 ułożony pod kierunkiem Zarządu Policyi. Warszawa 1854; Wesołowski Zdzisław, 1992 - Order Virtuti Militari i jego kawalerowie, Hallmark Press. Miami;
Teki Dworzaczka. Biblioteka Kórnicka PAN.

Daniel - syn Pawła i Zofii Trojanowskiej. Urodzony w ? po 1608 roku. Zmarł w ? X roku. Poślubił w ? X roku ??, córkę ? i ??, która powiła mu Pawła, Marcina, Jana i Stanisława. W 1627 roku wraz z braćmi Andrzejem i Mikołajem pożyczył różne kwoty pieniędzy od Marcina.
Źródła: Boniecki Adam, 1899-1913 - Herbarz Polski. T. 1-16. Warszawa.

Daniel - syn Franciszka Michała i Anny ?. Urodzony w ? X roku. Zmarł w ? X roku. Poślubił w ? X roku ??, córkę ? i ??, która powiła mu ?. Wzmiankowany w 1795 roku.
Źródła: Archiwum Państwowe w Winnicy. Sygn. 1835/308; Archiwum Państwowe w Winnicy. Sygn. 1835/309.

Dominik - syn Michała i ??. Urodzony w ? X roku. Zmarł w ? X roku. Poślubił w ? X roku ??, córkę ? i ??, która powiła mu ?. Pochodził z powiatu krasnostawskiego w ziemi chełmskiej.10 kwietnia 1708 roku przyjęty do Akademii Zamojskiej na rok akademicki 1707/1708.
Źródła: Kochanowski Jan Korwin, 1900 - Dzieje Akademii Zamojskiej (1594-1784). Drukarnia. W. L. Anczyca i Sp. Kraków.

Dominik (Borzenski, Borczenski, Borzyński, Burzynski) - syn Tomasza i Marii Krupskiej. Urodzony w Dąbralenie, powiat łucki 14 kwietnia 1784 roku. Zmarł w ? X roku. Poślubił w ? X roku ??, córkę ? i ??, która powiła mu ?. Żołnierz wojsk napoleońskich. W 2 pułku piechoty Księstwa Warszawskiego. Od 13 grudnia 1807 roku w 1 pułku piechoty szwoleżerów gwardii Napoleona. Od 15 września 1808 roku podporucznik á la suite w 1 pułku Legii Nadwiślańskim. 6 września 1810 roku wzięty do niewoli. Więziony w Alicante i na Ibizie. 2 maja 1814 roku uwolniony i przewieziony do Genui. Od 17 lipca 1814 roku podporucznik á la suite w batalionie piechoty na Elbie. Pomocnik kierownika prac inżynieryjnych na wysepce Pianoza. Od 1815 roku na reformie w armii Królestwa Polskiego.
Źródła: Kirkor Stanisław, 1982 - Pod sztandarami Napoleona. Oficyna Poetów i Malarzy.

Dominik - syn Józefa i Justyny Szymańskiej. Urodzony w ? X roku. Zmarł w ? po 1870 roku. Poślubił w ? X roku ??, córkę ? i ??, która powiła mu ?. W 1854 roku subiekt cyruliczny, zamieszkały przy ulicy Długiej 5 w Warszawie, w domu nr 52. W 1862 roku felczer w Warszawie. W tym samym roku świadek na ślubie swojego brata Sylwestra Grzegorza. W 1870 roku felczer, zamieszkały przy ulicy Karmelickiej 4 w Warszawie (budynek szpitala ewangelickiego).
Źródła: Dzierżanowski Wiktor, 1870 - Przewodnik warszawski informacyjno-adresowy na rok 1870. Drukarnia S. Orgelbranda. Warszawa; Skorowidz mieszkańców miasta Warszawy z przedmieściami na rok 1854 ułożony pod kierunkiem Zarządu Policyi. Warszawa 1854
;  Archiwum Parafii Rzymskokatolickiej Św. Jana w Warszawie. Sygn. 1862/244.

Edward - syn Józefa i Katarzyny Niepokójczyckiej. Urodzony około 1806 roku we wsi Mosary (Mosarz) w guberni mińskiej. Zmarł na zapalenie płuc w St-Jeean-de-Luz we Francji 11 marca 1888 roku. Poślubił w ? X roku ??, córkę ? i ??, która powiła mu ?. Student Uniwersytetu Wileńskiego. 11 kwietnia 1831 roku ochotnik w powstaniu litewskim. Później w powstaniu augustowskim. 17 lipca 1831 roku mianowany przez księcia Mirskiego porucznikiem. Później kapitan. 4 października 1831 roku odznaczony krzyżem złotym nr. 3646 Orderu Virtuti Militari. 5 października 1831 roku przeszedł z armią Rybińskiego do Prus. W czerwcu 1832 roku przybył do Francji. Początkowo należał do Zakładu w Awinionie. W czerwcu 1833 roku przeniesiony do Aurillac. Na krótko udał się do Bourges. 8 lipca 1833 roku wyjechał do Aurillac. 25 sierpnia 1833 roku przeniósł się do brata Alfonsa do Dunkierki. Potem przebywał w Bourges. 17 marca 1849 roku wyjechał do Włoch. W latach 1852-1853 mieszkał w Isle-Adam w departamencie Oise. W 1854 roku mieszkał w Dunkierce. Następnie przeniósł się do St-Jeean-de-Luz w departamencie Basses-Pyrénées. Od 1862 roku należał tam do Instytucji Czci i Chleba.
Źródła: Bielecki Robert, 1995 - Słownik biograficzny oficerów Powstania Listopadowego. T. I, A-D. TRIO. Warszawa; Wesołowski Zdzisław, 1992 - Order Virtuti Militari i jego kawalerowie, Hallmark Press. Miami
.

Eleonora - córka Konstantego i Urszuli Bolesz. Urodzona w Ostrowieczku przed 15 lipca 1753 (chrzest) roku.. Zmarła w ? X roku.
Źródła: Teki Dworzaczka. Biblioteka Kórnicka PAN.

Elżbieta - córka ? i ??. Urodzona w ? X roku. Zmarła w ? X roku. Poślubiła w ? X roku Franciszka Boguta Starzyńskiego, syna ? i ??. Nie żyła już w 1788 roku.
Źródła: Teki Dworzaczka. Biblioteka Kórnicka PAN.

Elżbieta - córka Michała i Tekli Wierzbickiej. Urodzona w ? X roku. Zmarła w ? X roku. Poślubiła w ? X roku ??, syna ? i ??.
Źródła: Gryglaszewski Piotr - Informacje ustne
.

Emil - syn Joachima i Julianny Lanzinger. Urodzony w ? X roku. Zmarł w ? X roku. Poślubił w ? X roku ??, córkę ? i ??, która powiła mu ?.
Źródła: Drzewo genealogiczne mieszkańców gminy Koźmice Wielkie; Majątki.

Emilia - córka Mateusza i Konstantyny Mrowińskiej.. Urodzona w ? X roku. Zmarła w ? X roku. Poślubiła w ? X roku Antoniego Everarda, syna ? i ??.
Źródła: Niewalda Mateusz - Informacje ustne.

Emilia Anastazja Nepomucena - córka Józefa Tadeusza i Katarzyny Borzęckiej. Urodzona w ?  30 marca 1832 roku. Zmarła w ? X roku. W latach 1846-1847 uczennica Fryderyka Chopina. W wieku 22 lat poślubiła w Panience 2 listopada 1853 roku, wdowca Aleksandra Hoffmanna lat 48, syna ? i ??. Przed ślubem mieszkała w Boguszynie.  W roku szkolnym 1872-1873 wraz z Anastazją Warkową zarządzała Wyższą Szkołą Żeńską w Poznaniu.
Źródła: Czatkowski Adam, Jeżewska Zofia, 1981 - Fryderyk Chopin. Państwowy Instytut Wydawniczy. Warszawa; Teki Dworzaczka. Biblioteka Kórnicka PAN;
Bibliografia polska.

Enver Hasan - syn Mustafy Dżelaleddina i Saffet Omer. Urodzony w Stambule 1857 roku. Zmarł w ? X roku. Poślubił primo voto w ? X roku Leylę Ali, córkę paszy Mehmeda Ali (Karola Detroi) i ??, która powiła mu Aisze Dżelile. Münevver, Sarę, Mustafę Dżelaleddina i Mechmeda Ali. Po opuszczeniu żony poślubił secundo voto w ? X roku Hortensję Loffino, córkę Wincentego i ??, która powiła mu  Ömara Songara, Envera Songara i Suzan. W wieku 10 lat uczeń szkoły przyzakonnej. Absolwent Galatasaray, najbardziej prestiżowej osmańskiej szkoły średniej. W 1875 roku przyjęty do Collegium Chantal w Paryżu. Z powodu śmierci ojca w 1876 roku przerwał naukę i wrócił do Stambułu.W 1876 roku kapitan w sztabie generalnym armi osmańskiej w Stambule. Pełnił wiele funkcji wojskowych i państwowych. W 1890 roku mianowany attache wojskowym w Wiedniu. W 1897 roku w czasie wojny turecko-greckiej mianowany gubernatorem wojennym w Volos (Grecja). W imieniu sułtana w 1898 roku przebywał z misją w Stanach Zjednoczonych a w 1901 roku w Chinach. W uznaniu zasług mianowany generałem świty sułtana i odznaczony orderem Osmanije. Emeryt. Założyciel liceum  w Erenkoy w Turcji.
Źródła: Łątka Jerzy, 1933 - Pasza z Lechistanu Mustafa Dżelaleddin (Konstanty Borzęcki). Społeczny Instytut Historii Kultury Turcji. Kraków
.

Enver Songar - syn Envera Hasana i Hortensji Loffino. Urodzony w ? X roku. Zmarł w ? 1981 roku. Poślubił w ? X roku ??, córkę ? i ??, która powiła mu ?.
Źródła: Łątka Jerzy, 1933 - Pasza z Lechistanu Mustafa Dżelaleddin (Konstanty Borzęcki). Społeczny Instytut Historii Kultury Turcji. Kraków
.

Erazm Cyprian - syn Maurycego Michała Damazego i Julianny Czochron. Urodzony w Warszawie 3 czerwca 1809 roku (niektóre źródła podają że pochodził z Chodcza w obwodzie kujawskim). Zmarł w Perpignan we Francji 6 marca 1874 roku. Kawaler. Bezpotomny. Podchorąży 4 pułku sp w Szkole Podchorążych Piechoty. Aktywny uczestnik Nocy Listopadowej. 9 grudnia 1830 roku awansowany na porucznika. Od 16 grudnia 1830 roku w 3 pułku sp. 13 czerwca 1831 roku awansowany na porucznika i mianowany adiutantem batalionu. 3 października 1831 roku odznaczony krzyżem złotym nr 3484 Orderu Virtuti Militari. 5 października 1831 roku przeszedł z armią Rybińskiego do Prus. W grudniu 1831 roku w Elblągu zadeklarował chęć wyjazdu do Francji gdzie przybył w styczniu 1832 roku. Początkowo należał do Zakładu w Awinionie. Poszukiwany przez władze carskie 13 lutego 1832 roku skazany zaocznie na karę śmierci. 24 maja 1833 roku skierowany do Aurillac. 16 września 1834 roku car zmienił zaoczny wyrok na wieczną banicję. W tym samym 1834 roku jego majątek w Królestwie Polskim został skonfiskowany. W sierpniu 1835 roku przeniósł się do Paryża. 19 czerwca  1840 roku po zdaniu egzaminu kwalifikacyjnego mianowany konduktorem pomocniczym III klasy w Arras. Od 1 marca 1842 roku konduktor II klasy . Od 1 marca 1844 roku konduktor I klasy. Umiarkowanych poglądów. W 1846 roku w Paryżu uznał Czartoryskiego za przywódcę emigracji. Od 1 stycznia 1852 roku konduktor embrigadé III klasy. Od 1 kwietnia 1856 roku konduktor embrigadé II klasy z siedzibą w Lillers w departamencie Pas-de-Calais. 1 lipca 1858 roku przydzielony do kolei północnej w St-Omer. 1 kwietnia 1861 roku ze względu na stan zdrowia przeniesiony do służby wodnej w Montpellier w departamencie Hérault. 10 kwietnia 1861 roku prosił o dwumiesięczny urlop do Polski. 17 kwietnia 1861 roku prosił o przeniesienie do Nancy gdzie mieszkał jego kuzyn Szaniawski. Od 28 czerwca 1862 roku członek Stowarzyszenia Podatkowego. Od 1 maja 1863 roku konduktor embrigadé I klasy. 6 listopada 1872 roku przeszedł na emeryturę. Wyjechał do Nancy.
Źródła: Bielecki Robert, 1995 - Słownik biograficzny oficerów Powstania Listopadowego. T. I, A-D. TRIO. Warszawa; Wesołowski Zdzisław, 1992 - Order Virtuti Militari i jego kawalerowie, Hallmark Press. Miami
.

Eugeniusz - syn ? i ??. Urodzony w Krakowie w 1864 roku. Zmarł w 1916 roku. Poślubił w ? X roku Halinę Gorzkowską, córkę ? i ??, która powiła mu ?.Lekarz. Student medycyny na Uniwersytecie Jagiellońskim. W 1889 roku uzyskał dyplom doktora wszech nauk lekarskich. Stypendysta w klinikach dermatologii i syfilidologii prof. Neissera we Wrocławiu i prof. Besniera w Hôpital St. Louis w Paryżu. Po roku wrócił do kraju. Lekarz i wolontariusz w szpitalu św. Łazarza w Krakowie. Od 1901 roku Prymariuszem oddziału chorób skórnych i wenerycznych w szpitalu św. Łazarza w Krakowie. W latach 1903-1905 sekretarz Towarzystwa Lekarskiego w Krakowie. Od 1908 roku prezes Towarzystwa Lekarskiego w Krakowie. Członek korespondent Towarzystwa Dermatologicznego w Wiedniu. Opublikował w pismach polskich i niemieckich kilkanaście prac o tematyce medycznej. W styczniu 1916 roku padł ofiarą tyfusu plamistego którym zakaził się w szpitalu. Pochowany na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie w grobie rodziny Gorzkowskich (kw. X).
Źródła: Polski słownik biograficzny. 1936. T. 2 (Beyzym Jan - Brownsford Marja). Polska Akademia Umiejętności. Kraków; Groby Borzęckich na cmentarzach polskich i zagranicznych
.

Felicjan - syn Marcina i ??. Urodzony w ? X roku. Zmarł w ? X roku. Poślubił w ? X roku ??, córkę ? i ??, która powiła mu ?. Pochodził z ziemi chełmskiej. W roku akademickim 1650/1651 uczeń Akademii Zamojskiej.
Źródła: Kochanowski Jan Korwin, 1900 - Dzieje Akademii Zamojskiej (1594-1784). Drukarnia. W. L. Anczyca i Sp. Kraków.

Feliks - syn Stanisława i ? Rabinkowskiej. Urodzony w ? około 1761 roku. Zmarł w ? X roku. Poślubił w ? X roku ??, córkę ? i ??, która powiła mu ?. Od 1774 roku przez 4 lata i 7 miesięcy w artylerii koronnej. Od 1 maja 1779 roku w Regimencie Pieszym Ordynacji Rydzyńskiej nr 10 jako kadet i podchorąży. W dniu 3 lutego 1790 roku awansowany na 2 chorążego. W dniu 25 sierpnia 1790 roku awansowany na podporucznika. W 1792 roku w czasie wojny polsko rosyjskiej podporucznik X Regimentu w Warszawie. W 1794 roku uczestnik insurekcji kościuszkowskiej, awansowany na porucznika.
Źródła:
Archiwum Państwowe w Krakowie, Archiwum Młynowskie Chodkiewiczów 1164, s. 179; Biblioteka Zakładu im. Ossolińskich PAN we Wrocławiu 1812/III, 5464/II, s. 57, 58; Archiwum Akt Dawnych w Warszawie. Metryka koronna. Sygn. KK 94, s. 96 - 97 (mf. 6168); Archiwum Akt Dawnych w Warszawie. Metryka koronna. Sygn. KK 94, s. 238 (mf. 6168); Woliński Adam, 1996 - Wojna polsko-rosyjska 1792. Wydawnictwo Bellona. Warszawa; Machynia Mariusz, Srzednicki Czesław, 1998 - Oficerowie Rzeczypospolitej Obojga Narodów 1777-1794. T. 1, Wojsko Koronne. Cz. 3,Piechota. Księgarnia Akademicka. Kraków.

Filip Jakub - syn Józefa i Antoniny Dydkowskiej. Urodzony w Busku 30 kwietnia 1829 roku. Ochrzczony 1 maja 1829 roku. Zmarł w ? X roku. Poślubił w Busku 12 listopada 1851 roku Agnieszkę Jeleń, służącą w Busku, córkę ? i Salomei ?, która powiła mu ?.
Źródła: Wójcicki Marek - Informacje ustne.

Florian (Floryan) - syn ? i ??. Urodzony w ? X roku. Zmarł w ? X roku. Poślubił w ? X roku ??, córkę ? i ??, która powiła mu ?. W 1648 roku wraz z Wojciechem i szlachtą województwa ruskiego uczestniczył w elekcji Jana Kazimierza.
Być może ten sam Florian - w 1674 roku starosta i sędzia grodzki szczebrzeszyński.
Źródła: Boniecki Adam, 1899-1913 - Herbarz Polski. T. 1-16. Warszawa; Uruski Seweryn, 1904-1917, 1931 - Rodzina. Herbarz Szlachty Polskiej. T. 1-15. Warszawa
.

Florian - syn Damazego i Marianny Figetti. Urodzony w Poniecu przed 4 maja 1767 roku (chrzest). Zmarł w ? po 1800 roku. Poślubił primo voto w Pniewach  28 listopada 1789 roku Mariannę Szczaniecką herbu Ossoria, córkę Franciszka i Ludwiki Zawadzkiej. Prawdopodobnie bezpotomni. W 1790 roku zapisali sobie wzajemnie dożywotnie oprawy. W 1795 roku wdowiec. Poślubił secundo voto w Drzeczkowie 19 listopada 1799 roku (inne źródła podają że w Oborzyskach 19 listopada 1799 roku) wdowę Różę Stempczyńską herbu Doliwa córkę Macieja Mateusza i Weroniki Chmielewskiej. Prawdopodobnie bezpotomni. Żył jeszcze 29 maja 1800 roku. Przed 1793 rokiem dzierżawca Porażyna. W 1794 roku uczestnik insurekcji kościuszkowskiej. Za udział w powstaniu skazany 17 czerwca 1796 roku przez władze pruskie na karę 4000 talarów. Później umorzono mu 3500 talarów przy sekwestrze majątku. Dzierżawca starowtwa odolanowskiego. Po 1800 roku dzierżawca Witosławia a później również Oborzysk których właścicielką była jego druga żona Róża Stępczyńska.
Źródła: Teki Dworzaczka. Biblioteka Kórnicka PAN.

Florian Apolinary Jakub Filip (Borzeński)  - syn Pawła i Konstancji Boguckiej. Urodzony w Żychlewie przed 16 sierpnia 1731 (chrzest) roku. Zmarł 28 października 1770 roku. Poślubił w ? X roku Helenę ?, córkę ? i ??, która powiła mu Marcina Teodora.
Źródła: Teki Dworzaczka. Biblioteka Kórnicka PAN.
Być może ten sam Florian (Floryan) - w 1764 roku ze szlachtą z województwa poznańskiego uczestniczył w elekcji Stanisława Augusta Poniatowskiego.
Źródła: Boniecki Adam, 1899-1913 - Herbarz Polski. T. 1-16. Warszawa; Niesiecki Kasper, 1839-1846 - Herbarz Polski. T. 1-10. Lipsk
.

Franciszek - syn Jana Romana i ??. Urodzony w ? X roku. Zmarł w ? X roku. Mąż w 1670 roku Anny Ostaszewskiej, córki ? i ??, która powiła mu ?. W 1671 roku pożyczył od żony 1000 złotych. W 1673 roku był dzierżawcą wsi Lisiec Mały.
Źródła: Teki Dworzaczka. Biblioteka Kórnicka PAN.

Franciszek - syn ? i ??. Urodzony w ? X roku. Zmarł w ? X roku. Poślubił w ? X roku Mąż w 1686 roku Magdaleny Joanelii, córki barona Sylwestra i Katarzyny Joanelli, która powiła mu ?. Kapitan w pułku Marcina Kąckiego.
Źródła: Boniecki Adam, 1899-1913 - Herbarz Polski. T. 1-16. Warszawa.
Być może ten sam Franciszek wymieniany w dokumentach Potockich z Krzeszowic w latach 1692-1729.
Źródła: Archiwum Państwowe na Wawelu. Archiwum Krzeszowickie. Sygn. ADzT 177, a. luźne, ss. 516; Archiwum Państwowe na Wawelu. Archiwum Krzeszowickie. Sygn. ADzT 178, a. luźne, ss. 546.
Być może ten sam Franciszek,  podpułkownik wojsk koronnych. W 1712 roku poślubił Marię Teresę Hollo de Krompach, córkę Zygmunta i Klary Paxi de Pakosz.
Źródła: Boniecki Adam, 1899-1913 - Herbarz Polski. T. 1-16. Warszawa.

Franciszek z Kozarzowa - syn Antoniego i Justyny Winnickiej. Urodzony w ? X roku. Zmarł nagle w ? 9 października 1743 roku. W 1731 roku mąż Ludwiki Marianny Pociej herbu Waga córki Ludwika, hetmana i Emerencjammy Warszyckiej, która powiła mu Justynę, Aleksandra Macieja i Ludwika Stanisława. W latach 1724-1730 skarbnik lwowski (nominacja 26 marca 1724 roku). W latach 1730-1740 starosta żydaczowski (nominacja 23 września 1730 roku, złożenie urzędu 22 sierpnia 1740 roku). Od 1732 roku podstoli litewski (nominacja 23 lipca 1732 roku). Senator Sejmu Rzeczpospolitej. W 1731 roku wraz z żoną zapisali sobie wzajemnie dożywotnią oprawę na własnych majątkach. 20 marca 1733 roku uczestnik sejmik w Wiszni na którym zawiązano konfederację szlachecką dla wyboru Stanisława Leszczyńskiego na króla Polski. Tego samego dnia wybrany konsyliarzem i rotmistrzem wojsk konfederackich. 26 marca 1733 roku wybrany na sejmiku w Wiszni sędzią konfederackim województwa ruskiego.  9 września 1735 roku wybrany na sejmiku w Wiszni posłem województwa ruskiego na Trybunał Koronny lubelski. Stronnik dworu i ministra Brühla. W 1735 i 1738 roku otrzymał pozwolenie królewskie na wykupienie z rąk teściowej starostwa reteńskiego. W 1739 roku wraz z żoną kupili prawo do dożywotniej dzierżawy Sieciechowa. 22 sierpnia 1740 roku wybrany przez sejmik w Wiszni na Sejm Ordynaryjny warszawski. Pochowany w kościele Św. Anny w Klasztorze Karmelitów w Sąsiadowcu (Ukraina).
Źródła: Archiwum Państwowe na Wawelu. Archiwum Sanguszków. Sygn. ASang teka 295/3, s. 21-22; Archiwum Państwowe na Wawelu. Archiwum młynowskie.  AMCh 1007, s. 73; Archiwum Państwowe na Wawelu. Archiwum młynowskie. Sygn. AMCh 1007, s. 77; Archiwum Państwowe na Wawelu. Archiwum młynowskie. Sygn. AMCh 1007, s. 81; Archiwum Państwowe na Wawelu. Archiwum młynowskie. Sygn. AMCh 1007, s. 85-87; Polski słownik biograficzny. 1936. T. 2 (Beyzym Jan - Brownsford Marja). Polska Akademia Umiejętności. Kraków; Archiwum Państwowe na Wawelu. Archiwum Adama Bohusza. Sygn. ABog 106, s. 1-2; Urzędnicy dawnej Rzeczpospolitej XII-XVIII wieku; Wolff Józef, 1885. - Senatorowie i dygnitarze Wielkiego Księstwa Litewskiego 1386-1795. Drukarnia Wł. L Anczyca i Spółki. Kraków; Akta grodzkie i ziemskie z archiwum t. z. Bernardyńskiego we Lwowie. T. 23 (1731-1772). Towarzystwo Naukowe. Lwów 1928; Żychliński Teodor, 1879-1908 - Złota Księga Szlachty Polskiej. Poznań; Boniecki Adam, 1899-1913 - Herbarz Polski. T. 1-16. Warszawa; Niesiecki Kasper, 1839-1846 - Herbarz Polski. T. 1-10. Lipsk; Uruski Seweryn, 1904-1917, 1931 - Rodzina. Herbarz Szlachty Polskiej. T. 1-15. Warszawa; Majątki; Groby Borzęckich na cmentarzach polskich i zagranicznych
; Rudziński W, 1992 - Właściciele Mińska w świetle dokumentów. Rocznik Mińsko-mazowiecki t. 1, 1992=1993, z.1.

Franciszek - syn ? i ??. Urodzony w ? około 1747 roku. Zmarł w ? X roku. Poślubił w ? X roku ??, córkę ? i ??, która powiła mu ?. Pochodził z ziemi chełmskiej. W roku akademickim 1759/1760 dwunastoletni student gramatyki w Akademii Zamojskiej. W roku akademickim 1760/1761 czternastoletni student ortografii w Akademii Zamojskiej.
Źródła: Kochanowski Jan Korwin, 1900 - Dzieje Akademii Zamojskiej (1594-1784). Drukarnia. W. L. Anczyca i Sp. Kraków.

Franciszek - syn ? i ??. Urodzony w ? X roku. Zmarł w ? X roku. Poślubił w ? X roku ??, córkę ? i ??, która powiła mu ?. 26 sierpnia 1767 roku podpisał się pod manifestacją przeciwko uchwałom sejmiku w Wiszni.
Źródła: Akta grodzkie i ziemskie z archiwum t. z. Bernardyńskiego we Lwowie. T. 23 (1731-1772). Towarzystwo Naukowe. Lwów 1928
.

Franciszek - syn ? i ??. Urodzony w ? X roku. Zmarł w ? X roku. Poślubił w ? X roku ??, córkę ? i ??, która powiła mu Stanisława. Wnuk Pawła.
Źródła: Boniecki Adam, 1899-1913 - Herbarz Polski. T. 1-16. Warszawa; Uruski Seweryn, 1904-1917, 1931 - Rodzina. Herbarz Szlachty Polskiej. T. 1-15. Warszawa
.

Franciszek - syn Konstantego i Urszuli Bolesz. Urodzony w Dalabuszkach 1 września 1771 roku. Zmarł około 1800 roku. Poślubił w ? X roku ??, córkę ? i ??, która powiła mu ?. Od 1796 roku dziedzic Sokołowa.
Źródła: Teki Dworzaczka. Biblioteka Kórnicka PAN.

Franciszek - syn ? i ??. Urodzony w ? X roku. Zmarł w ? X roku. Poślubił w ? X roku Annę Woroniecką, córkę ? i ??, która powiła mu Stanisława. Skarbnik latyczowski. Nie żył już w 1777 roku.
Źródła: Teki Dworzaczka. Biblioteka Kórnicka PAN.

Franciszek z Kozarzowa - syn Antoniego i Marianny Sokołowskiej. Urodzony w ? X roku. Zmarł w ? X roku. Poślubił w ? X roku ??, córkę ? i ??, która powiła mu ?. W 1792 roku dowiódł szlachectwa w sądzie ziemskim lwowskim w Galicji.
Źródła: Poczet szlachty Galicyjskiej i Bukowieńskiej. Drukarnia Instytutu Stauropigiańskiego. Lwów, 1857; Marcinek Roman, Ślusarek Krzysztof, 1996 - Materiały do genealogii szlachty galicyjskiej. Towarzystwo Wydawnicze Historia Jagiellonica. Kraków; Boniecki Adam, 1899-1913 - Herbarz Polski. T. 1-16. Warszawa; Uruski Seweryn, 1904-1917, 1931 - Rodzina. Herbarz Szlachty Polskiej. T. 1-15. Warszawa
.

Franciszek - syn Mateusza i Franciszki Dzwigalskiej. Urodzony we Wsi Rybna w 1802 roku. Zmarł ? w 1866 roku. Jako kawaler lat 46, poślubił w Warszawie 26 sierpnia 1848 roku pannę Salomeę Wojewódzką lat 22, służącą, córkę Feliksa (nieżyjącego) i Ewy Zalewskiej, która powiła mu Franciszka. W 1848 roku czeladnik krawiecki zamieszkały przy Rynku Starego Miasta 45. W 1854 roku majster krawiecki, zamieszkały przy ulicy Solec 29 w Warszawie, w domu nr 76. Pochowany na Cmentarzu Powązkowskim w Warszawie.
Źródła: Groby Borzęckich na cmentarzach polskich i zagranicznych; Skorowidz mieszkańców miasta Warszawy z przedmieściami na rok 1854 ułożony pod kierunkiem Zarządu Policyi. Warszawa 1854
.

Franciszek - syn? i ??. Urodzony w Jurburgu w guberni wileńskiej 29 października 1809 roku. Zmarł w ? X roku. Poślubił w ? X roku ??, córkę ? i ??, która powiła mu ?. 25 kwietnia 1822 roku ochotnik w 4 pułku piechoty legionów. Sierżant w Szkole Podchorążych Piechoty. Uczestnik Nocy Listopadowej. 9 grudnia 1830 roku awansowany na porucznika. 16 grudnia 1830 roku ponownie przydzielony do 4 pułku piechoty legionów. 13 czerwca 1831 roku awansowany na porucznika. 15 września 1831 roku odznaczony krzyżem złotym nr 2720 Orderu Virtuti Militari. W bitwie pod Ostrołęką ranny w nogę. 5 października 1831 roku przeszedł z armią Rybińskiego do Prus. W styczniu 1832 roku przybył do Francji. Początkowo należał do Zakładu w Awinionie. W czerwcu 1833 roku skierowany do Aurinac. 31 lipca 1833 roku nominowany na kapitana piechoty w legionie portugalskim generała Bema. W marcu 1835 roku daremnie zabiegał o stopień kapitana w Legii Cudzoziemskiej. 2 listopada 1835 roku przeniósł się do Rheims. W 1844 roku mieszkał w Paryżu. Był wtedy w bardzo trudnej sytuacji materialnej. 14 stycznia 1850 roku prosił ministra wojny Francji o przyjęcie do wojska w Algierze w dawnym stopniu. 11 listopada 1852 roku podpisał w Paryżu adres emigrantów polskich do Napoleona III w wyrazami wierności po proklamowaniu cesarstwa. W 1857 roku otrzymał zgodę na powrót do kraju. W 1859 roku wrócił do Królestwa Polskiego.
Źródła: Bielecki Robert, 1995 - Słownik biograficzny oficerów Powstania Listopadowego. T. I, A-D. TRIO. Warszawa; Wesołowski Zdzisław, 1992 - Order Virtuti Militari i jego kawalerowie, Hallmark Press. Miami
.

Franciszek - syn ? i ??. Urodzony w ? X roku. Zmarł w ? X roku. Poślubił w kościele pod wezwaniem Wszystkich Świętych w Krakowie w 1815 roku Petronelę Nowakowską, córkę ? i ??, która powiła mu ?.
Źródła: Księgi metrykalne Parafii Rzymskokatolickich.

Franciszek - syn ? i ??. Urodzony w ? X roku. Zmarł w ? X roku. Poślubił w ? X roku Marię Gruszczyńską, córkę ? i ??, która powiła mu Kacpra.
Źródła: Sabat Teresa, Sabat Zdzisław, 1995 - Cmentarz Stary w Kielcach. Kielce
.

Franciszek - syn ? i ??. Urodzony w ? X roku. Zmarł w ? po 1870 roku. Poślubił w ? X roku ??, córkę ? i ??, która powiła mu ?. W 1870 roku czeladnik stolarski, zamieszkały przy ulicy Złotej 35 w Warszawie.
Źródła: Dzierżanowski Wiktor, 1870 - Przewodnik warszawski informacyjno-adresowy na rok 1870. Drukarnia S. Orgelbranda. Warszawa.

Franciszek - syn Franciszka i Salomei Wojewódzkiej. Urodzony w Warszawie około 1845 roku. Zmarł 28 czerwca 1920 roku o godzinie 6.00 w wieku 75 lat. Poślubił w ? X roku ??, córkę ? i ??, która powiła mu ?. W 1920 roku wdowiec. Zamieszkały w Warszawie przy ulicy Pięknej 5579.
Źródła: Księgi Metrykalne Parafii Rzymskokatolickiej w św. Aleksandra w Warszawie.

Franciszek - syn Tomasza i ??. Urodzony w ? w 1874 roku. Zmarł nagle w ? 1 lipca 1915 roku. Poślubił w ? X roku ??, córkę ? i ??, która powiła mu ?. Ziemianin w Wał Rudzie. Założyciel w Wał Rudzie biblioteki ludowej.
Źródła: Bochenek Krzysztof - Bł. Karolina Kózka. Pomoc duchowa. Materiały internetowe; Kurek Ryszard - Życie i śmierć bł. Karoliny. Materiały internetowe; Tyszkiewicz Teresa - Lepiej umrzeć jak zgrzeszyć. Materiały internetowe.

Franciszek - syn ? i ??. Urodzony w Sernikach 2 grudnia 1912 roku. Zginął na Majdanku w Lublinie 23 marca 1944 roku. Poślubił w ? X roku ??, córkę ? i ??, która powiła mu ?. Więzień obozu koncentracyjnego na Majdanku w Lublinie.
Źródła: Mańkowski Zygmunt, 1988 - Hitlerowskie więzienie na Zamku w Lublinie 1939-1944. Wydawnictwo Lubelskie. Lublin.

Franciszek Borgiasz - syn Pawła i Salomei Katarzyny Słubickiej. Urodzony w ? w 1782 roku. Zmarł w ? X roku. Poślubił w Tuszynie, powiat piotrkowski 10 lutego 1805 roku Zofię Katarzynę Urbańską, córkę Wojciecha i Marianny Włosińskiej, która powiła mu Józefa Kalasantego. Majster sukienniczy w Wieruszowie. Mieszkał w domu nr. 99. W 1851 roku dowiódł szlachectwa w Królestwie Polskim.
Źródła: Łątka Jerzy, 1933 - Pasza z Lechistanu Mustafa Dżelaleddin (Konstanty Borzęcki). Społeczny Instytut Historii Kultury Turcji. Kraków; Sęczys Elżbieta, 2000 - Szlachta wylegitymowana w Królestwie Polskim w latach 1836-1861. DIG. Warszawa; Spis szlachty Królestwa Polskiego z dodaniem krótkiej informacyi o dowodach szlachectwa. Warszawa 1851; Dodatek II do spisu szlachty Królestwa Polskiego. Warszawa 1854; Boniecki Adam, 1899-1913 - Herbarz Polski. T. 1-16. Warszawa; Uruski Seweryn, 1904-1917, 1931 - Rodzina. Herbarz Szlachty Polskiej. T. 1-15. Warszawa.

Franciszek Ksawery (Xawery) - syn Bartłomieja i Apolonii Frankowskiej. Urodzony w ? X roku. Zmarł w ? X roku. Poślubił w ? X roku Wiktorię Zajączkowską, córkę ? i ??, która powiła mu Michała.
Źródła: Gryglaszewski Piotr - Informacje ustne
.

Franciszek Michał z Kozarzowa - syn Jana i ??. Urodzony w ? X roku. Zmarł w ? X roku. Poślubił w ? X roku Annę ?, córkę Józefa i ??, która powiła mu Wincentego, Daniela, Józefa, Onufrego, Teklę, Ludwikę, Franciszkę i Honoratę. Mieszkał w Machnówce. W 1795 roku podczaszy lubaczewski. Posesor wsi Szenderówka. W dniu 5 kwietnia 1806 roku nabył od Maszy Prota Potockiego trzy włóki ziemi w Machnówce. W 1805 dziedzic Byczkowa. W tym samym roku dzierżawił od Jana Swiejkowskiego dobra klucza Kurawskiego. Odziedziczył po bracie Adamie wieś Syczyna w Ziemi chełmskiej. W 1812 roku sprzedał ją Skorzowskiemu.
Źródła: Archiwum Państwowe w Winnicy. Sygn. 1805/111; Archiwum Państwowe w Winnicy. Sygn. 1806/346; Archiwum Państwowe w Winnicy. Sygn. 1812/047; Archiwum Państwowe w Winnicy. Sygn. 1835/308; Archiwum Państwowe w Winnicy. Sygn. 1835/309.

Franciszka - córka Antoniego i Justyny Winnickiej. W 1738 roku poślubiła Adalberta (Wojciecha) Siemińskiego herbu Leszczyc, syna Jana i ? Świrskiej, któremu powiła dwóch synów, zmarłych w dzieciństwie i cztery córki.
Źródła: Boniecki Adam, 1899-1913 - Herbarz Polski. T. 1-16. Warszawa; Niesiecki Kasper, 1839-1846 - Herbarz Polski. T. 1-10. Lipsk;
 Bibliografia polska.

Franciszka - córka Konstantego i Urszuli Bolesz. Urodzona ? około 1771 roku. Zmarła w Legniszewie 5 grudnia 1836 roku w wieku 65 lat. Poślubiła ? 21 października 1799 roku Stanisława Ładę Zabłockiego, syna ? i ??, któremu powiła córkę. W 1800 roku wraz z siostrami Salomeą, Julianną, Zofią Julianną i Marianną odziedziczyła po zmarłym bracie Franciszku majątki Sokołowo, Charbielin i Twierdza. W 1802 roku sprzedała majątek Sokołowo braciom Skarżyńskim. Wdowa w 1836 roku.
Źródła: Żychliński Teodor, 1879-1908 - Złota Księga Szlachty Polskiej. Poznań
; Teki Dworzaczka. Biblioteka Kórnicka PAN; Majątki.

Franciszka - córka Franciszka Michała i Anny ?. Urodzona w ? X roku. Zmarła w ? X roku. Poślubiła w ? X roku ??, syna ? i ??. Wzmiankowana w 1795 roku.
Źródła: Archiwum Państwowe w Winnicy. Sygn. 1835/308; Archiwum Państwowe w Winnicy. Sygn. 1835/309.

Fryderyk - syn Joachima i Julianny Lanzinger. Urodzony w ? X roku. Zmarł w ? X roku. Poślubił w ? X roku ??, córkę ? i ??, która powiła mu ?.
Źródła: Drzewo genealogiczne mieszkańców gminy Koźmice Wielkie; Majątki.

Gaspar z Kozarzowa - syn ? i ??. Urodzony w ? X roku. Zmarł w ? X roku. Poślubił w ? X roku ??, córkę ? i ??, która powiła mu ?. W 1764 roku uczestnik ze szlachtą ziemi chełmskiej w elekcji Stanisława Augusta Poniatowskiego.
Źródła: Niesiecki Kasper, 1839-1846 - Herbarz Polski. T. 1-10. Lipsk
.

Grzegorz - syn ? i ??. Urodzony w ? X roku. Zmarł w ? X roku. Poślubił w ? X roku ??, córkę ? i ??, która powiła mu  Marcina i Pawła. Pochodził z województwa bełskiego.
Źródła: Kochanowski Jan Korwin, 1900 - Dzieje Akademii Zamojskiej (1594-1784). Drukarnia. W. L. Anczyca i Sp. Kraków.

Grzegorz - syn ? i ??. Urodzony w ? X roku. Zmarł w ? X roku. Poślubił w ? X roku ??, córkę ? i ??, która powiła mu ?. W 1930 roku właściciel majątku Drażniew w gminie Korczew.
Źródła: Majątki.

Helena - córka Antoniego Michała i Marianny Skąpskiej. Urodzona w ? X roku. Zmarła w ? X roku. Poślubiła primo voto w ? w 1767 roku Rafała Chlebowskiego, syna ? i ??. Rozwiedziona w 1771 roku. Poślubiła secundo voto w ? w 1773 roku Rocha Rożnowskiego, syna ? i ??. W 1758 roku pozostawała pod opieką dziadka Andrzeja Skąpskiego. Dziedziczka Włostowa. Nie żyła już w 1780 roku.
Źródła: Teki Dworzaczka. Biblioteka Kórnicka PAN.

Helena - córka Damazego i Marianny Figetti. Urodzona w folwarku Kobylin 6 sierpnia 1778 roku. Zmarła w ? X roku. Poślubiła w ? X roku ??, syna ? i ??.
Źródła: Teki Dworzaczka. Biblioteka Kórnicka PAN.

Henryka - córka ? i ??. Urodzona w ? Wiedniu 18 października 1874 roku. Zmarła w ? X roku. Poślubiła w Temesvar 14 września 1896 roku hrabiego Władysława Maksymiliana Palffy d'Erdöd, syna Mikołaja i Henryki Fredra.
Źródła: Materiały w opracowaniu.

Hieronim (Jeremi) - syn Antoniego i Konstancji Chreptowicz - syn ? i ??. Urodzony w ? 1747 roku. Zmarł w ? X roku. Kawaler. Bezpotomny. Ksiądz. Podkomorzy nadworny. Historyk, pedagog. Przełożył z francuskiego książkę pt. „Zbiór krótki historii egipskiej i kartageńskiej”, wydaną w Grodnie w 1776 roku.
Źródła: Bibliografia polska; Niesiecki Kasper, 1839-1846 - Herbarz Polski. T. 1-10. Lipsk
.

Hilary - syn Pawła i Konstancji Boguckiej. Urodzony w Pępowie przed 11 stycznia 1745 roku (chrzest). Zmarł w ? przed 11 kwietnia 1796 roku. Mąż primo voto w 1774 roku wdowy Katarzyny ? herbu Nowina, córki ? i ??, która powiła mu ?. Wdowiec w 1785 roku. Poślubił secundo voto w ? X roku około 1788 roku Jadwigę Teresę Sokolnicką, córkę Kazimierza i Katarzyny Walknowskiej herbu Wierusz, która powiła mu Urszulę Korundę Józefę. W 1772 roku ekonom w Śliwnie. W 1774 roku przekazał Maciejowi Dąbrowskiemu swoją część spadku po bracie Tomaszu. W 1784 roku wraz z pierwszą żoną Katarzyną spisali sobie wzajemnie dożywocie oprawy na własnych majątkach. W 1784 roku posesor Michorzewa. 2 października 1788 roku kupił za 18000 złotych od Józefa Drywa Zakrzewskiego wsie Wysoka, Wielany i Podgór. W tym samym 1788 roku otrzymał jakieś kwoty pieniędzy od spadkobierców siostry Rozalii i jej męża. 7 grudnia 1788 roku zawarł kontrakt z Maksymilianem Mielżyńskim na sprzedaż wsi Wysoka z przyległością Smolnik w powiecie konińskim. Transakcję zrealizowano w 1789 roku. 13 czerwca 1789 roku kupił za 183240 złotych od Felicjana Walknowskiego dobra Targoszyce i Poradowo oraz część Borów Rzemiechowskich. Żył jeszcze  10 listopada 1793 roku.
Źródła: Teki Dworzaczka. Biblioteka Kórnicka PAN.

Honorata - córka Franciszka Michała i Anny ?. Urodzona w ? X roku. Zmarła w ? X roku. Poślubiła w ? X roku ??, syna ? i ??. Wzmiankowana w 1795 roku.
Źródła: Archiwum Państwowe w Winnicy. Sygn. 1835/308; Archiwum Państwowe w Winnicy. Sygn. 1835/309.

Honorata Marcelina Tekla z Kozarzowa - córka Aleksandra Macieja i Anny Walentyny Ankwicz. Urodzona w Bukowej 9 lutego 1775 roku. Zmarła w 1858 roku. Panna. Od 1802 roku właścicielka otrzymanych w spadku po matce Czapli i Humieńca oraz klucza przyłuckiego. W 1812 roku w skład tego ostatniego wchodziła Stara Przyłuka, Proszówka, Manczyna, Szenderówka, Lisijówka, Turbów i Nowa Przyłuka. 20 marca 1818 roku otrzymała z Wydziału Stanów Galicyjskich we Lwowie dyplom szlachecki potwierdzający tytuł hrabiowski. Właścicielka dóbr Łodygowice. Właścicielka pałacu we Lwowie obok gmachu Namiestnictwa. Znana filantropka. Z Kalikstem Orłowskim współtwórczyni we Lwowie Zakładu Wychowawczo-Opiekuńczego dla chłopców pod wezwaniem św. Antoniego z Padwy. Zakład mieścił się na ulicy Kurkowej 31. W 1837 roku sprzedała majątki Czaple i Humieniec Dawidowi Jędrzejowiczowi. W 1840 roku sprzedała za 500000 florenów księstwo łodygowickie księciu Anhalt-Cothen Pszczyńskiemu. Pochowana na Cmentarzu Łyczakowskim we Lwowie.
Źródła: Archiwum Państwowe na Wawelu. Archiwum Adama Bohusza. Sygn. ABog 106, s. 1-2; Archiwum Państwowe w Winnicy na Ukrainie. Sygn. 1812/007; Archiwum Państwowe w Winnicy na Ukrainie. Sygn. 1812/110; Archiwum Państwowe w Winnicy na Ukrainie. Sygn. 1836/227; Archiwum Państwowe w Winnicy na Ukrainie. Sygn. 1836/387; Archiwum Państwowe w Winnicy na Ukrainie. Sygn. 1837/203; Biblioteka Narodowa. Katalog Rękopisów. Sygn. III.2813 trzy szt. kart rekopiśm. 162-168 (mf. 22209); Morawski Stanisław, 1924 - Kilka lat młodości mojej w Wilnie (1818-1825). Warszawa; Opałek Mieczysław, 1987 - O Lwowie i mojej młodości (kartki z pamiętnika 1881-1901). Ossolineum; Boniecki Adam, 1899-1913 - Herbarz Polski. T. 1-16. Warszawa; Niesiecki Kasper, 1839-1846 - Herbarz Polski. T. 1-10. Lipsk; Majątki; Groby Borzęckich na cmentarzach polskich i zagranicznych
.

Ignacy - syn ? i ??. Urodzony w ? X roku. Zmarł w ? X roku. Poślubił w ? X roku Mariannę Kadłubską, córkę ? i ??, która powiła mu Józefa, Annę i Wincentę. Cześnik kościański.
Źródła: Jełowiecki Aleksander, 1933 - Moje wspomnienia 1804 – 1831 – 1838. Wydawnictwo Zakładu im. Ossolińskich. Lwów; Żychliński Teodor, 1879-1908 - Złota Księga Szlachty Polskiej. Poznań
; Boniecki Adam, 1899-1913 - Herbarz Polski. T. 1-16. Warszawa; Majątki.

Ignacy - syn Józefa i ??. Urodzony w ? X roku. Zmarł w ? X roku. Poślubił w ? X roku ??, córkę ? i ??, która powiła mu Antoniego Kaspra.
Źródła: Sęczys Elżbieta, 2000 - Szlachta wylegitymowana w Królestwie Polskim w latach 1836-1861. DIG. Warszawa; Spis szlachty Królestwa Polskiego z dodaniem krótkiej informacyi o dowodach szlachectwa. Warszawa 1851; Dodatek II do spisu szlachty Królestwa Polskiego. Warszawa 1854; Boniecki Adam, 1899-1913 - Herbarz Polski. T. 1-16. Warszawa; Uruski Seweryn, 1904-1917, 1931 - Rodzina. Herbarz Szlachty Polskiej. T. 1-15. Warszawa
.

Ignacy - syn Antoniego i Konstancji Chreptowicz. Urodzony w ? X roku. Zmarł w ? X roku. Poślubił w ? X roku Angelę Hornowską, córkę ? i ??, która powiła mu ?.
Źródła: Niesiecki Kasper, 1839-1846 - Herbarz Polski. T. 1-10. Lipsk
.

Ignacy - syn ? i Agnieszki ?. Urodzony w ? około 1775 roku. Zmarł w Tuszynie 24 sierpnia 1844 roku. Kawaler. Ksiądz. Przyjaciel domu Wincentego Franciszka. Proboszcz we wsi Makowiska. Nie cieszył się dobrą opinią o czym świadczą skargi parafian do sądu cywilnego w 1807 i 1817 roku. Miał nieć nieślubne dziecko z żoną Bogumiła Henniga. Właściciel majątku Naramice w gminie Walichowy. W latach 1825-1844 proboszcz parafii pod wezwaniem św. Witalisa w Tuszynie. W 1831 roku pozwany do sądu przez Radę Obywatelską gminy Tuszyn. W 1833 roku opiekun szkoły w Tuszynie. W 1835 roku zdał egzamin ekstraordynaryjny konkursowy uprawniający do korzystania z beneficjum.
Źródła: Łątka Jerzy, 1933 - Pasza z Lechistanu Mustafa Dżelaleddin (Konstanty Borzęcki). Społeczny Instytut Historii Kultury Turcji. Kraków; Tuszyn. Dzieje oświaty w latach 1586-1929. Materiały internetowe; Majątki.
Być może ten sam Ignacy - kawaler. Bezpotomny. W 1841 roku kanonik kaliski.
Źródła: Uruski Seweryn, 1904-1917, 1931 - Rodzina. Herbarz Szlachty Polskiej. T. 1-15. Warszawa
.

Ignacy z Kozarzowa - syn ? i ??. Urodzony w ? X roku. Zmarł w ? X roku. Poślubił w ? X roku ??, córkę ? i ??, która powiła mu ?. W 1835 roku świadek na ślubie Jana Grabczyńskiego i Teresy z Bossakowskich primo voto Pankowskiej. W 1837 roku posesor części wsi Jasienna w cyrkule sądeckim. Detaksator dóbr ziemskich.
Źródła: Ślusarek Krzysztof , 1994 - Drobna szlachta w Galicji 1772-1848. Księgarnia Akademicka. Kraków.

Ignacy - syn Antoniego i ??. Urodzony w ? X roku. Zmarł w ? X roku. Poślubił w ? X roku ??, córkę ? i ??, która powiła mu ?. W 1853 roku wraz z ojcem Antonim i bratem Tomaszem udowodnił szlachectwo w guberni kijowskiej.
Źródła: Uruski Seweryn, 1904-1917, 1931 - Rodzina. Herbarz Szlachty Polskiej. T. 1-15. Warszawa
.

Ignacy - syn ? i ??. Urodzony w ? X roku. Zmarł w ? X roku. Poślubił w ? X roku ??, córkę ? i ??, która powiła mu Czesława.
Źródła:
Księga pochowanych żołnierzy polskich poległych w II wojnie światowej. T. IV (Żołnierze Wojska Polskiego na Wschodzie). Wyd. AJAKS 1993-1998.

Ignacy Józef - syn Wincentego Franciszka i Józefy Kurczewskiej. Urodzony w ? w 1824 roku. Zmarł w Koźminku 14 stycznia 1884 roku w wieku 60 lat. Kawaler. Bezpotomny. Około 1837 roku w wieku 13 lat przyjęty do drugiej klasy gimnazjum. W wieku siedemnastu lat przerwał naukę i wyjechał do Włocławka gdzie pod opieką księdza Ignacego przez rok uczył się łaciny. We wrześniu 1844 roku przyjęty do Seminarium Duchownego we Włocławku. Po dwóch latach przeniesiony do Akademii Teologii Rzymsko-Katolickiej w Warszawie. 31 października 1847 roku zdał pomyślnie egzaminy końcowe i otrzymał święcenia kapłańskie. Od 1851 roku kanonik w Koźminku. W 1862 roku prosił J. I. Kraszewskiego o pomoc w opublikowaniu w Gazecie Polskiej projektu walki z alkoholizmem. Pochowany 15 stycznia 1884 roku na cmentarzu parafialnym w Koźminku.
Źródła: Łątka Jerzy, 1933 - Pasza z Lechistanu Mustafa Dżelaleddin (Konstanty Borzęcki). Społeczny Instytut Historii Kultury Turcji. Kraków;
 Bibliografia polska.

Ignacy Michał - syn Pawła i Konstancji Boguckiej. Urodzony w Żychlewie przed 7 grudnia 1732 (chrzest) roku. Zmarł ? X. Poślubił w ? X roku ??, córkę ? i ??, która powiła mu ?.
Źródła: Teki Dworzaczka. Biblioteka Kórnicka PAN.

Jadwiga - córka ? i ??. Urodzona w ? X roku. Zmarła w ? 26 września 1707 roku. Poślubiła w ? 1707 roku Aleksandra Kleparskiego, syna ? i ??.
Źródła: Teki Dworzaczka. Biblioteka Kórnicka PAN.

Jadwiga - córka Konstantego i Urszuli Bolesz - córka ? i ??. Urodzona w ? X roku. Zmarła w ? 29 października 1760 roku roku. Poślubiła w ? X roku ??, syna ? i ??.
Źródła: Teki Dworzaczka. Biblioteka Kórnicka PAN.

Jadwiga - córka ? i ??. Urodzona w ? X roku. Zmarła w ? X roku. Poślubiła w ? X roku ??, syna ? i ??. 5 listopada 1797 roku matka chrzestna.
Źródła: Teki Dworzaczka. Biblioteka Kórnicka PAN.

Jadwiga Józefa - córka Tadeusza Marcelego i Joanny Marianny Franciszki Zakrzewskiej. Urodzona w ? 12 października 1854 roku. Zmarła w ? X roku. Poślubił primo voto w Kościele Wszystkich Świętych w Warszawie 1878 roku Jerzego Anzelma Iłłakowicza herbu Doliwa, syna Augustyna i ??, któremu powiła syna (urodzonego w Warszawie w 1880 roku). Wdowa. Poślubiła secundo voto w Katedrze św. Jana w Warszawie 14 stycznia 1886 roku Adama Koszutskiego herbu Leszczyc, syna Franciszka Ksawerego i Michaliny Mlickiej, któremu powiła córkę.
Źródła: Sęczys Elżbieta, 2000 - Szlachta wylegitymowana w Królestwie Polskim w latach 1836-1861. DIG. Warszawa; Żychliński Teodor, 1879-1908 - Złota Księga Szlachty Polskiej. Poznań
; Teki Dworzaczka. Biblioteka Kórnicka PAN;Boniecki Adam, 1899-1913 - Herbarz Polski. T. 1-16. Warszawa.

Jadwiga Petronela Klementyna - córka Józefa i Celiny Rozalii Leonardy Chludzińskiej. Urodzona w Obrembszczyźnie 1 lutego 1863 roku. Zmarła w Kętach 27 września 1906 roku. Panna. Wraz z matką współfundatorska Zgromadzenia Sióstr Zmartwychwstanek.  Pochowana w grobowcu zgromadzenia w Kętach. W 1891 roku w kaplicy na Via Veneto w Rzymie złożyła śluby wieczyste.
Źródła: Polski słownik biograficzny. 1936. T. 2 (Beyzym Jan - Brownsford Marja). Polska Akademia Umiejętności. Kraków; Florczak Teresa - Informacje ustne; Czajka Michał, Kancler Marian, Sienkiewicz Witold, 1995 - Leksykon historii Polski. Wiedza Powszechna. Warszawa; Kalkstein Teresa C. R. - Sługa Boża Matka Celina Borzęcka. Rzym 1950; Błogosławiona Celina z Chludzińskich Borzęcka. Materiały internetowe
;  Groby Borzęckich na cmentarzach polskich i zagranicznych.

Jakub (Borzecki) - syn Jana i ??. Urodzony w ? X roku. Zmarł w ? X roku. Poślubił w ? X roku ??, córkę ? i ??, która powiła mu ?. W roku akademickim 1607/1608 uczeń Akademii Zamojskiej.
Źródła: Kochanowski Jan Korwin, 1900 - Dzieje Akademii Zamojskiej (1594-1784). Drukarnia. W. L. Anczyca i Sp. Kraków.

Jakub - syn ? i ??. Urodzony w ? X roku. Zmarł w ? X roku. Kawaler. Bezpotomny Ksiądz. Pleban w Rusku. W 1636 roku sądził się z Władysławem Bojanowskim.
Źródła: Teki Dworzaczka. Biblioteka Kórnicka PAN.
Być może ten sam Jakub - w 1641 roku ksiądz w Wyskoci.
Źródła: Teki Dworzaczka. Biblioteka Kórnicka PAN.

Jakub z Kozarzowa - syn Jana i Zofii Rożnowskiej. Urodzony w ? X roku. Zmarł w ? X roku. Poślubił w ? przed 2 sierpnia 1702 roku wdowę Mariannę Bardzką, herbu Szaszor, córkę Piotra i Urszuli Młodziejowskiej, która powiła mu Zofię, Wojciecha Józefa, Jana Augustyna i Józefa Jana. W 1705 roku dzierżawca od Andrzeja Rożnowskiego wsi Węgierka. W latach 1711-1714 dzierżawca Dzierzązna. Żył jeszcze w 1739 roku. Nie żył już w 1740 roku.
Źródła: Teki Dworzaczka. Biblioteka Kórnicka PAN;  Niesiecki Kasper, 1839-1846 - Herbarz Polski. T. 1-10. Lipsk; Uruski Seweryn, 1904-1917, 1931 - Rodzina. Herbarz Szlachty Polskiej. T. 1-15. Warszawa
.

Jakub - syn Krzysztofa i Racheli Czyż. Urodzony w ? X roku. Zmarł w ? X roku. Poślubił w ? X roku ??, córkę ? i ??, która powiła mu ?. W 1713 roku wraz z braćmi Janem i Łukaszem otrzymał opiekunów prawnych w osobach Wojciecha i Józefa.
Źródła: Boniecki Adam, 1899-1913 - Herbarz Polski. T. 1-16. Warszawa.

Jakub - syn ? i ??. Urodzony w ? X roku. Zmarł w ? X roku. Mąż w 1715 roku Marianny Pląskowskiej, córki Jana i Urszuli Młodziejewskiej, która powiła mu ?.
Źródła: Teki Dworzaczka. Biblioteka Kórnicka PAN.

Jan - syn Jędrzeja i Dusilówny Kiełczewskiej - syn ? i ??. Urodzony w ? X roku. Zmarł w ? X roku. Poślubił w ? X roku ??, córkę ? i ??, która powiła mu ?.
Być może ten sam Jan - w 1531 roku posiadał cząstkę wsi Kozarzów w powiecie lubelskim.
Źródła: Boniecki Adam, 1899-1913 - Herbarz Polski. T. 1-16. Warszawa; Niesiecki Kasper, 1839-1846 - Herbarz Polski. T. 1-10. Lipsk; Uruski Seweryn, 1904-1917, 1931 - Rodzina. Herbarz Szlachty Polskiej. T. 1-15. Warszawa.
Być może tożsamy z nim jest Szymon - syn ? i ??. Urodzony w ? X roku. Zmarł w ? X roku. Poślubił w ? X roku córkę ? i ??, która powiła mu  Kaspra. Nie żył już w 1606 roku.
Źródła: Boniecki Adam, 1899-1913 - Herbarz Polski. T. 1-16. Warszawa.

Jan - syn ? i ??. Urodzony w ? X roku. Zmarł w ? X roku. Poślubił w ? X roku ??, córkę ? i ??, która powiła mu Katarzynę.
Źródła: Boniecki Adam, 1899-1913 - Herbarz Polski. T. 1-16. Warszawa
.

Jan z Borzęcinka - syn ? i ??. Urodzony w ? X roku. Zmarł w ? X roku. Poślubił w ? X roku ??, córkę ? i ??, która powiła mu Marcelina.
Źródła: Boniecki Adam, 1899-1913 - Herbarz Polski. T. 1-16. Warszawa.

Jan - syn ? i ??. Urodzony w ? X roku. Zmarł w ? X roku. Poślubił w ? X roku ??, córkę ? i ??, która powiła mu Jakuba. Pochodził z województwa lubelskiego.
Źródła: Kochanowski Jan Korwin, 1900 - Dzieje Akademii Zamojskiej (1594-1784). Drukarnia. W. L. Anczyca i Sp. Kraków.

Jan - syn ? i ??. Urodzony w ? X roku. Zmarł w ? X roku. Poślubił w ? X roku ??, córkę ? i ??, która powiła mu Aleksandra i Mikołaja. Pochodził z województwa lubelskiego.
Źródła: Kochanowski Jan Korwin, 1900 - Dzieje Akademii Zamojskiej (1594-1784). Drukarnia. W. L. Anczyca i Sp. Kraków.

Jan - syn Daniela i ??. Urodzony w ? X roku. Zmarł w ? X roku. Poślubił w ? X roku ??, córkę ? i ??, która powiła mu ?. W 1658 roku wraz z braćmi Pawłem, Marcinem i Stanisławem zwrócił Pawłowi dług zaciągnięty jeszcze przez ich ojca u jego ojca Marcina.
Źródła: Boniecki Adam, 1899-1913 - Herbarz Polski. T. 1-16. Warszawa.

Jan - syn Adalberta i ??. Urodzony w ? X roku. Zmarł w ? X roku. Poślubił w ? X roku ??, córkę ? i ??, która powiła mu ?. Pochodził z ziemi chełmskiej. W roku akademickim 1668/1669 uczeń Akademii Zamojskiej.
Źródła: Kochanowski Jan Korwin, 1900 - Dzieje Akademii Zamojskiej (1594-1784). Drukarnia. W. L. Anczyca i Sp. Kraków.

Jan z Kozarzowa - syn ? i ??. Urodzony w ? X roku. Zmarł w ? X roku. Poślubił w ? X roku Zofię Rożnowską, córkę ? i ??, która powiła mu Władysława, Jakuba i Reginę. Nie żył już w 1686 roku.
Źródła: Teki Dworzaczka. Biblioteka Kórnicka PAN.

Jan - syn ? i ??. Urodzony w ? X roku. Zmarł w ? X roku. Poślubił w ? X roku Krystynę Krzewską, córkę ? i ??, która powiła mu Aleksandra. Nie żył już w 1692 roku.
Źródła: Boniecki Adam, 1899-1913 - Herbarz Polski. T. 1-16. Warszawa.

Jan - syn ? i ??. Urodzony w ? X roku. Zmarł w ? Radlinie 2 grudnia 1740 roku. Kawaler. Bezpotomny. Ksiądz. W 1705 roku wikariusz w Radlinie. Proboszcz w Radlinie.
Źródła: Teki Dworzaczka. Biblioteka Kórnicka PAN.

Jan - syn Kazimierza i Marianny Wolskiej. Urodzony w ? X roku. Zmarł w ? X roku. Poślubił w ? X roku  ??, córkę ? i ??, która powiła mu Barbarę. W dokumencie z 1709 roku nazwany synem najstarszym. W 1723 roku otrzymał od brata Macieja Stanisława spłatę za należną mu część dóbr pozostałych w spadku po rodzicach.
Źródła: Teki Dworzaczka. Biblioteka Kórnicka PAN.

Jan - syn Krzysztofa i Racheli Czyż. Urodzony w ? X roku. Zmarł w ? X roku. Poślubił w ? X roku ??, córkę ? i ??, która powiła mu ?. W 1713 roku wraz z braćmi Jakubem i Łukaszem otrzymał opiekunów prawnych w osobach Wojciecha i Józefa.
Źródła: Boniecki Adam, 1899-1913 - Herbarz Polski. T. 1-16. Warszawa.

Jan - syn Józefa i ??. Urodzony w ? X roku. Zmarł w ? X roku. Poślubił w ? X roku ??, córkę ? i ??, która powiła mu ?. Pochodził z ziemi chełmskiej. 2 maja 1714 roku przyjęty do Akademii Zamojskiej na rok akademicki 1713/1714. Student ortografii.
Źródła: Kochanowski Jan Korwin, 1900 - Dzieje Akademii Zamojskiej (1594-1784). Drukarnia. W. L. Anczyca i Sp. Kraków.

Jan z Kozarzewa - syn ? i ??. Urodzony w ? X roku. Zmarł w ? X roku. Poślubił w ? X roku Reginę Skrzyńską, córkę ? i ??, która powiła mu Pawła. W 1733 roku kupił od braci Drohiczyńskich majątek Wołkowyje (Wołkowuje) w powiecie hrubieszowskim.
Źródła: Sęczys Elżbieta, 2000 - Szlachta wylegitymowana w Królestwie Polskim w latach 1836-1861. DIG. Warszawa; Teki Dworzaczka. Biblioteka Kórnicka PAN; Boniecki Adam, 1899-1913 - Herbarz Polski. T. 1-16. Warszawa; Uruski Seweryn, 1904-1917, 1931 - Rodzina. Herbarz Szlachty Polskiej. T. 1-15. Warszawa; Majątki.

Jan - syn ? i ??. Urodzony w ? X roku. Zmarł w ? X roku. Poślubił w ? X roku Fortunatę Pinieńską herbu Jastrzębiec, córkę Wojciecha i Anny Rokickiej herbu Rawicz, która powiła mu ?.
Źródła: Polski Słownik Biograficzny 1981. T 26 (Piatkiewicz-Pniewski). Ossolineium
.

Jan - syn ? i ??. Urodzony w ? X roku. Zmarł w ? X roku. Poślubił w ? X roku ??, córkę ? i ??, która powiła mu ?. Pochodził z ziemi chełmskiej. W roku akademickim 1760/1761 uczeń Akademii Zamojskiej.
Źródła: Kochanowski Jan Korwin, 1900 - Dzieje Akademii Zamojskiej (1594-1784). Drukarnia. W. L. Anczyca i Sp. Kraków.
Być może ten sam Jan - stolnik nowogrodzki. W 1784 roku deputat na trybunał koronny z województwa czerniechowskiego.
Źródła: Niesiecki Kasper, 1839-1846 - Herbarz Polski. T. 1-10. Lipsk;
Być może ten sam Jan - w 1785 roku sędzia ziemski czerniechowski.
Źródła: Boniecki Adam, 1899-1913 - Herbarz Polski. T. 1-16. Warszawa.

Jan - syn Stanisława i ? Rabinkowskiej. Urodzony w Chełmcu między 1745 i 1747 rokiem. Zmarł w Krakowie 13 maja 1814 roku. Poślubił w ? X roku Ewę Rucińską, córkę ? i ??, która powiła mu Marię Konstancję, Tomasza Stanisława, Nikodema Józefa Mateusza i Wincentego. Od 16 grudnia 1766 roku w kanonier w artylerii koronnej. W dniu 24 maja 1767 roku awansowany na bombardiera. W dniu 20 marca 1769 roku awansowany na oberbombardiera. W dniu 29 kwietnia 1773 roku awansowany na fajerwerkera. W tej randze abszytowany. Od 13 grudnia 1776 roku lub 1 lutego 1777 roku w Regimencie Pieszym Ordynacji Rydzyńskiej nr 10. W dniu 23 lutego 1777 awansowany na 3 porucznika. W dniu 29 grudnia 1781 roku awansowany na 1 kapitana sztabowego. W tym samym dniu objął dowództwo kompanii w zastępstwie mianowanego na tę funkcję Józefa Lissowskiego który zrezygnował z powodu złego stanu zdrowia (w rzeczywistości chodziło prawdopodobnie o to że nie zdołałby się wypłacić z czteroletniej gaży a możliwe też że doszło między oboma oficerami do jakiegoś bliżej nieznanego układu). W dniu 31 marca 1782 roku awansowany na 3 kapitana z kompanią. W dniu 19 października 1789 roku awansowany na majora. W dniu 1 marca 1790 roku otrzymał dymisję.
Źródła: Archiwum Państwowe w Krakowie, Archiwum Młynowskie Chodkiewiczów 1164 Ranglista III 1786; Archiwum Państwowe w Krakowie, Archiwum Młynowskie Chodkiewiczów 1226, s. 211, 218; Biblioteka Zakładu im. Ossolińskich PAN we Wrocławiu 5464/II, s. 57; Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie, Metryki Koronne, Księgi Kanclerskie 57a, s. 39; Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie, Metryki Koronne, Księgi Kanclerskie 70a, s. 218; Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie, Metryki Koronne, Księgi Kanclerskie 74a, s. 36; Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie, Metryki Koronne, Księgi Kanclerskie 94, s. 14; Tzw. Metryki Litewskie IX/6-11; Akta Parafii Wszystkich Świętych w Krakowie, Księgi Zejścia, 1814, s. 31, akt. 71;  Archiwum Akt Dawnych w Warszawie. Metryka Koronna. Sygn. KK 94, s. 14 (mf. 6168); Archiwum Akt Dawnych w Warszawie. Metryka Koronna. Sygn. KK 94, s. 123 - 124 (mf. 6168); Teki Dworzaczka. Biblioteka Kórnicka PAN; Machynia Mariusz, Srzednicki Czesław, 1998 - Oficerowie Rzeczypospolitej Obojga Narodów 1777-1794. T. 1, Wojsko Koronne. Cz. 3,Piechota. Księgarnia Akademicka. Kraków.

Jan - syn ? i ??. Urodzony w ? X roku. Zmarł w ? X roku. Poślubił w ? X roku ??, córkę ? i ??, która powiła mu ?. W 1793 roku podsędek czerniechowski.
Źródła: Niesiecki Kasper, 1839-1846 - Herbarz Polski. T. 1-10. Lipsk; Uruski Seweryn, 1904-1917, 1931 - Rodzina. Herbarz Szlachty Polskiej. T. 1-15. Warszawa
.

Jan - syn Wincentego i Marianny Jureckiej. Urodzony w ? około 1792 roku. Zmarł w ? X roku. Poślubił w ? przed 1820 rokiem Salomeę Pełczyńską, córkę ? i ??, która powiła mu  Walentego, Aleksandra, Adama, Józefa, Jana i Mariannę. Rzeźnik w Busku.  W 1831 roku świadek na ślubie Leonarda Kozielskiego z Franciszką Mazurkiewiczówną.  W 1832 roku świadek na ślubie Piotra Grędzińskiego z Katarzyną Sobczyńską.
Źródła: Wójcicki Marek - Informacje ustne.

Jan - syn ? i ??. Urodzony w ? X roku. Zmarł w ? X roku. Poślubił w ? X roku ??, córkę ? i ??, która powiła mu Franciszka Michała i Adama.
Źródła: Archiwum Państwowe w Winnicy. Sygn. 1835/308; Archiwum Państwowe w Winnicy. Sygn. 1835/309.

Jan (Borzecki) - syn ? i ??. Urodzony w Orłowie w województwie lubelskim w 1806 roku. Zmarł w ? X roku. Poślubił w ? X roku Francuzkę ??, córkę ? i ??, która powiła mu ?. Od 1 stycznia 1822 roku w 4 psp. W Powstaniu Listopadowym podporucznik 10 pułku piechoty legionów. 5 października 1831 roku przeszedł z armią Rybińskiego do Prus. W lipcu 1832 roku przybył do Francji. Początkowo należał do Zakładu w Bourges. 1 października 1833 roku przeniósł się do Romorantin w departamencie Loir-et-Cher. Praktykował tu u jubilera. 3 sierpnia 1834 roku potępił księcia Władysława Czartoryskiego. Od grudnia 1834 roku mieszkał w Blois. Od 1844 roku członek Zjednoczenia w Blois. W czerwcu 1846 roku wyjechał na leczenie do Paryża. Uczestnik Wiosny Ludów. W czerwcu 1848 roku znalazł się w Haguenau w departamencie Bas-Rhin. Wstąpił tam do Towarzystwa Demokratycznego Polskiego. W maju 1849 roku przeniósł się do Nancy. 11 listopada 1852 roku podpisał w Paryżu adres emigrantów polskich do Napoleona III z wyrazami wierności po proklamowaniu cesarstwa. Pracownik apteki. W czerwcu 1854 roku mieszkał w departamencie Cher. W 1877 roku mieszkał w Vincenns pod Paryżem. W 1891 roku mieszkał w Paryżu.
Źródła: Bielecki Robert, 1995 - Słownik biograficzny oficerów Powstania Listopadowego. T. I, A-D. TRIO. Warszawa;
Tyrowicz Marian, 1964 - Towarzystwo Demokratyczne Polskie 1832-1863. Przywódcy i kadry członkowskie. Przewodnik Biograficzny. Książka i Wiedza. Warszawa.

Jan - syn Józefa i Antoniny Dydkowskiej - syn ? i ??. Urodzony w Busku koło 1816 roku. Zmarł w ? X roku. Poślubił w Busku 23 maja 1850 roku, wdowę Ewę Mrugała, córkę Piotra i Franciszki Cieślak, która powiła mu ?.
Źródła: Wójcicki Marek - Informacje ustne.

Jan - syn Jana i Salomei Pełczyńskiej. Urodzony w Busku 21 maja 1828 roku. Zmarł w ? X roku. Poślubił w ? X roku ??, córkę ? i ??, która powiła mu ?.
Źródła: Wójcicki Marek - Informacje ustne.

Jan - syn ? i ??. Urodzony w ? X roku. Zmarł w ? X roku. Poślubił w Mikołajewicach w 1870 roku Józefę Jelińską, córkę ? i ??, która powiła mu ?.
Źródła: Księgi metrykalne Parafii Rzymskokatolickich.

Jan - syn Józefa i Teresy Kosińskiej. Urodzony w Dąbrowie koło Tarnowa. 12 maja 1891 roku. Zmarł w ? X roku. Poślubił w ? 20 sierpnia 1919 roku Stanisławę Więcław, córkę ? i ??, która powiła mu ?. Absolwent seminarium nauczycielskiego w Tarnowie. Pedagog. Od 1912 roku członek Drużyny Bartosz w Tarnowie. W Pierwszej Wojnie Światowej w wojsku austriackim. Walczył na froncie rosyjskim i włoskim. W latach 1919-1921 w wojsku polskim. Inspektor szkolny. Prezes rady powiatowej ZS. Członek zarządu L.O.P.P. Sekretarz komisji obwodowej Towarzystwa Budowy Publicznych Szkół Powszechnych. Radny miejski. Członek komisji rewizyjnej Rady Miejskiej. Odznaczony: złotym Krzyżem Zasługi. Mieszkał w Kaliszu.
Źródła: Łoza Stanisław, 1938 - Czy wiesz kto to jest? Główna Księgarnia Wojskowa. Warszawa.

Jan - syn ? i ??. Urodzony w ? X roku. Zmarł w ? X roku. Poślubił w Pierzchnicy w 1900 roku Zofię Ruszkowską, córkę ? i ??, która powiła mu ?.
Źródła: Księgi metrykalne Parafii Rzymskokatolickich.

Jan (Jasienio) - syn ? i ??. Urodzony w ? X roku. Zmarł w ? 1909 roku w wieku 8 miesięcy. Pochowany na Cmentarzu Powązkowskim w Warszawie.
Źródła: Groby Borzęckich na cmentarzach polskich i zagranicznych
.

Jan - syn ? i ??. Urodzony w ? około 1862 roku. Zmarł w ? 1911 roku w wieku 49 lat. Poślubił w ? X roku ??, córkę ? i ??, która powiła mu ?. Pochowany na Cmentarzu Powązkowskim w Warszawie.
Źródła: Groby Borzęckich na cmentarzach polskich i zagranicznych
.

Jan - syn ? i ??. Urodzony w ? X roku. Zmarł w ? X roku. Poślubił w ? X roku ??, córkę ? i ??, która powiła mu ?. W 1918 roku członek pierwszego zarządu Spółdzielni Oszczędnościowo-Pożyczkowej (Kasa Stefczyka) w Modliborzycach.
Źródła: Materiały w opracowaniu.

Jan  - syn ? i ??. Urodzony w ? X roku. Zmarł w ? 7 lipca 1927 roku. Poślubił w ? X roku ??, córkę ? i ??, która powiła mu ?. Pochowany na Cmentarzu Powązkowskim w Warszawie.
Źródła: Groby Borzęckich na cmentarzach polskich i zagranicznych
.

Jan - syn ? i ??. Urodzony w ? X roku. Zmarł w ? X roku. Poślubił w ? X roku Leokadię Gregorczyk (Grzegorczyk), córkę ? i ??, która powiła mu Lucjana, Stanisława, Zygmunta, Bogusława i Irenę.
Źródła: Paruzel Ewa - Informacje ustne.

Jan - syn ? i ??. Urodzony w ? około 1920 roku. Zmarł w ? X roku. Poślubił w ? Jadwigę Helenę Makowską, córkę ? i ??, która powiła mu ?. W 1943 roku wdowiec. Pozostał z małoletnim synem.
Źródła: Anita Borzęcka - Informacje ustne.

Jan Augustyn - syn Jakuba i Marianny Bardzkiej - syn ? i ??. Urodzony w ? X roku. Zmarł w ? X roku. Poślubił w ? X roku ??, córkę ? i ??, która powiła mu ?. Bezpotomny. W 1737 roku występował wraz z bratem Wojciechem Józefem. Żył jeszcze w 1740 roku. Nie żył już w 1741 roku.
Źródła: Teki Dworzaczka. Biblioteka Kórnicka PAN.

Jan Roman - syn ? i ??. Urodzony w ? X roku. Zmarł w ? X roku. Poślubił w ? X roku ??, córkę ? i ??, która powiła mu Franciszka. Nie żył już w 1671 roku.
Źródła: Teki Dworzaczka. Biblioteka Kórnicka PAN.

Jan Stanisław - syn ? i ??. Urodzony na Mazowszu w 1793 roku. Zmarł w ? X roku. Poślubił w ? X roku ??, córkę ? i ??, która powiła mu ?. 9 października 1810 roku ochotnik w 10 pułku huzarów Księstwa Warszawskiego. W kampanii w 1812 roku ranny pod Kojanowem i wzięty do niewoli. W 1831 roku wrócił do służby wojskowej. Porucznik w gwardii narodowej warszawskiej. W listopadzie 1832 roku przybył do Francji. Członek Zakładu w Bourges który jednak wkrótce został w tym mieście rozwiązany. 9 października 1834 roku wystąpił w obronie Czartoryskiego. Od 1839 roku członek Zjednoczenia. 25 stycznia 1843 roku w Vierzon uznał przywództwo Czartoryskiego. Jeden z fundatorów dziennika „Trzeci Maj”. 10 grudnia 1845 roku wyjechał do Ste-Lizaigue. Od 1848 roku mieszkał w Issoudun w departamencie Indre. We wrześniu 1848 roku został tam członkiem Towarzystwa Demokratycznego Polskiego. 11 listopada 1852 roku podpisał adres emigrantów polskich do Napoleona III z wyrazami wierności po proklamowaniu cesarstwa. W 1857 roku uzyskał zgodę na powrót do kraju. W czerwcu 1858 roku wyjechał do Królestwa Polskiego.
Źródła: Bielecki Robert, 1995 - Słownik biograficzny oficerów Powstania Listopadowego. T. I, A-D. TRIO. Warszawa;
Tyrowicz Marian, 1964 - Towarzystwo Demokratyczne Polskie 1832-1863. Przywódcy i kadry członkowskie. Przewodnik Biograficzny. Książka i Wiedza. Warszawa.

Janina - córka Bolesława i Marii Rakowskiej. Urodzona w ? X roku. Zmarła w ? X roku. Poślubiła w ? w 1897 roku Olgierda Świąteckiego, syna ? i ??.
Źródła: Boniecki Adam, 1899-1913 - Herbarz Polski. T. 1-16. Warszawa.

Janina - córka ? i ??. Urodzona w ? X roku. Zmarła w ? X roku. Poślubiła w ? X roku ??, syna ? i ??. Więzień Pawiaka. 28 kwietnia 1943 roku wysłana do obozu koncentracyjnego w Oświęcimiu.
Źródła: Bartoszewski Władysław, 1970. - Warszawski pierścień śmierci. INTERPRES, Warszawa
.

Janusz - syn Marcina i ??. Urodzony w ? X roku. Zmarł w ? X roku. Poślubił w ? X roku ??, córkę ? i ??, która powiła mu ?. Pochodził z ziemi chełmskiej. W roku akademickim 1650/1651 uczeń Akademii Zamojskiej.
Źródła: Kochanowski Jan Korwin, 1900 - Dzieje Akademii Zamojskiej (1594-1784). Drukarnia. W. L. Anczyca i Sp. Kraków.

Janusz Konstanty z Kozarzowa - syn Pawła i Elżbiety Sarbiewskiej. Urodzony w ? X roku. Zmarł w ? X roku. Mąż 1685 roku Anny Sławskiej, córki ? i ??, która powiła mu Antoniego, Józefa i Krzysztofa. Wzmiankowany w 1664 roku. W 1678 roku łowczy bracławski. W 1679 roku chorąży zakroczymski. Żył jeszcze w 1689 roku.
Źródła: Archiwum Państwowe na Wawelu. Archiwum Adama Bohusza. Sygn. ABog 106, s. 1-2; Boniecki Adam, 1899-1913 - Herbarz Polski. T. 1-16. Warszawa
.

Jerzy - syn ? i ??. Urodzony w ? X roku. Zmarł w ? X roku. Mąż 1749 roku Barbary Stawskiej, córki Łukasza i Zofii Błaszkowskiej, która powiła mu ?.
Źródła: Teki Dworzaczka. Biblioteka Kórnicka PAN.

Jędrzej - syn ? i ??. Urodzony w ? X roku. Zmarł w ? X roku. Poślubił w ? około 1532 roku Dusiloównę Kiełczewską herbu Abdank, córkę ? i ??, która powiła mu Stanisława, Pawła, Sebastiana, Marcina i Jana. W 1532 roku procesował się z Agnieszką Nosowskką w sądzie ziemskim lubelskim.
Źródła: Niesiecki Kasper, 1839-1846 - Herbarz Polski. T. 1-10. Lipsk; Uruski Seweryn, 1904-1917, 1931 - Rodzina. Herbarz Szlachty Polskiej. T. 1-15. Warszawa
.

Joachim - syn Mateusza i Franciszki Albertowskiej. Urodzony w Byszycach w 1805 roku. Zmarł w ? X roku. Poślubił w ? X roku Julianę Lanzinger, córkę Samuela Ignacego i Barbary Ulrich, która powiła mu Wiktora, Antoniego, Walerię, Aleksandra, Leopoldę, Emila, Fryderyka i Teofila. Właściciel majątku Byszyce w powiecie wielickim. Małżonkowie mieszkali w domu męża Byszyce 1.
Źródła: Drzewo genealogiczne mieszkańców gminy Koźmice Wielkie; Majątki.

Joanna Julianna - córka Damazego i Marianny Figetti. Urodzona w ? przed 22 czerwca 1768 (chrzest) roku. Zmarła w ? X roku. Poślubiła w Pawłowicach 26 listopada 1788 roku Jana Kalasantego Szaniawskiego, syna ? i ??.Żyła jeszcze w 1791 roku.
Źródła: Teki Dworzaczka. Biblioteka Kórnicka PAN.

Józef - syn Adalberta i ??. Urodzony w ? X roku. Zmarł w ? X roku. Poślubił w ? X roku ??, córkę ? i ??, która powiła mu ?. Pochodził ziemi chełmskiej. W roku akademickim 1676/1677 uczeń Akademii Zamojskiej.
Źródła: Kochanowski Jan Korwin, 1900 - Dzieje Akademii Zamojskiej (1594-1784). Drukarnia. W. L. Anczyca i Sp. Kraków.

Józef - syn ? i ??. Urodzony w ? X roku. Zmarł w ? X roku. Poślubił w ? X roku ??, córkę ? i ??, która powiła mu ?. Pochodził z ziemi chełmskiej. Poślubił ??, córkę ? i ??, która powiła mu Jana.
Źródła: Kochanowski Jan Korwin, 1900 - Dzieje Akademii Zamojskiej (1594-1784). Drukarnia. W. L. Anczyca i Sp. Kraków.

Józef - syn Aleksandra i Barbary ? - syn ? i ??. Urodzony w ? przed 19 marca 1700 (chrzest) roku. Zmarł w ? X roku. Poślubił w ? X roku ??, córkę ? i ??, która powiła mu ?.
Źródła: Teki Dworzaczka. Biblioteka Kórnicka PAN.

Józef - syn ? i ??. Urodzony w ? X roku. Zmarł w ? X roku. Poślubił w ? X roku ??, córkę ? i ??, która powiła mu ?.  W 1713 roku wraz z Wojciechem opiekun prawny Jana, Jakuba i Łukasza.
Źródła: Boniecki Adam, 1899-1913 - Herbarz Polski. T. 1-16. Warszawa.

Józef - syn Macieja Stanisława i Eleonory Olszewskiej. Urodzony w ? X roku. Zmarł w 6 kwietnia 1725 roku w wieku jednego roku.
Źródła: Teki Dworzaczka. Biblioteka Kórnicka PAN.

Józef - syn ? i ??. Urodzony w ? X roku. Zmarł w ? X roku. Poślubił w ? X roku Annę Karnicką herbu Kościesza, córkę Mikołaja i Maryanny Wydra, która powiła mu ?.
Źródła: Niesiecki Kasper, 1839-1846 - Herbarz Polski. T. 1-10. Lipsk
.

Józef z Kozarzowa - syn ? i ??. Urodzony w ? X roku. Zmarł w ? X roku. Mąż 1753 roku Marianny Kadysz Brzumińskiej, córkę ? i ??, która powiła mu ?. W 1746 roku skarbnik dobrzyński (nominacja 10 grudnia 1746 roku, ale chyba nie objął urzędu). W 1758 roku deputat na trybunał koronny z województwa wołyńskiego. W latach 1758-1764 rzekomy skarbnik latyczowski. W 1759 roku marszałek trybunału koronnego. W tym samym 1759 roku stolnik nowogrodzki. Chorąży chorągwi pancernej. W 1764 roku wraz z Ludwikiem Stanisławem i szlachtą województwa wołyńskiego uczestniczył w elekcji Stanisława Augusta Poniatowskiego.
Źródła: Archiwum Państwowe na Wawelu. Archiwum młynowskie. Sygn. AMCh 268, s. 323; Urzędnicy dawnej Rzeczpospolitej XII-XVIII wieku; Boniecki Adam, 1899-1913 - Herbarz Polski. T. 1-16. Warszawa; Niesiecki Kasper, 1839-1846 - Herbarz Polski. T. 1-10. Lipsk; Uruski Seweryn, 1904-1917, 1931 - Rodzina. Herbarz Szlachty Polskiej. T. 1-15. Warszawa.
Być może ten sam Józef z Kozarzowa - poślubił w ? X roku ??, córkę ? i ??, która powiła mu Michała.  W latach 1771-1782 stolnik nowogrodzki.
Źródła: Niesiecki Kasper, 1839-1846 - Herbarz Polski. T. 1-10. Lipsk; Uruski Seweryn, 1904-1917, 1931 - Rodzina. Herbarz Szlachty Polskiej. T. 1-15. Warszawa
; Kochanowski Jan Korwin, 1900 - Dzieje Akademii Zamojskiej (1594-1784). Drukarnia. W. L. Anczyca i Sp. Kraków; Bibliografia polska.

Józef - syn ? i ??. Urodzony w ? X roku. Zmarł w ? X roku. Poślubił w ? X roku ??, córkę ? i ??, która powiła mu Ignacego. Sędzia kapturowy. W 1764 roku poseł na sejm elekcyjny.
Źródła: Sęczys Elżbieta, 2000 - Szlachta wylegitymowana w Królestwie Polskim w latach 1836-1861. DIG. Warszawa; Boniecki Adam, 1899-1913 - Herbarz Polski. T. 1-16. Warszawa; Niesiecki Kasper, 1839-1846 - Herbarz Polski. T. 1-10. Lipsk; Uruski Seweryn, 1904-1917, 1931 - Rodzina. Herbarz Szlachty Polskiej. T. 1-15. Warszawa
.

Józef - syn ? i ??. Urodzony w ? X roku. Zmarł w ? X roku. Poślubił w ? X roku Serafinę Wiktor, córkę ? i ??, która powiła mu Onufrię. W 1788 roku cześnik chełmiński.
Być może ten sam Józef - 13 lutego 1775 roku rzekomy cześnik chełmski (funkcję tę pełnił wtedy Stanisław Siła Nowicki).
Źródła: Urzędnicy dawnej Rzeczpospolitej XII-XVIII wieku; Boniecki Adam, 1899-1913 - Herbarz Polski. T. 1-16. Warszawa
.

Józef - syn Franciszka Michała i Anny ?. Urodzony w ? X roku. Zmarł w ? X roku. Poślubił w ? X roku ??, córkę ? i ??, która powiła mu ?. Wzmiankowany w 1795 roku.
Źródła: Archiwum Państwowe w Winnicy. Sygn. 1835/308; Archiwum Państwowe w Winnicy. Sygn. 1835/309.

Józef - syn ? i ??. Urodzony w ? około 1788 roku. Zmarł na cholerę w Busku Zdroju 15 sierpnia 1855 roku. Poślubił w ? przed 1816 rokiem Antoninę Dydkowską, córkę Kazimierza i Marianny Sępockiej, która powiła mu Jana, Kaspra, Norberta, Rozalię, Teresę, Filipa, Mariannę i Józefę. Pasierb Petroneli ? W 1821 roku mieszkał z żoną przy ulicy Szewskiej w Busku. W 1831 roku mieszczanin w Busku. W 1837 i 1850 roku mularz w Busku.
Źródła: Archiwum Parafii Rzymskokatolickiej w Busku. Sygn. 1855/206; Wójcicki Marek - Informacje ustne.

Józef - syn Antoniego i Konstancji Chreptowicz. Urodzony w ? X roku. Zmarł w ? X roku. Poślubił w ? X roku ??, córkę ? i ??, która powiła mu ?. Regent grodzki grodzieński.
Źródła: Niesiecki Kasper, 1839-1846 - Herbarz Polski. T. 1-10. Lipsk
.

Józef - syn ? i ??. Urodzony w ? X roku. Zmarł w ? X roku. Poślubił w ? X roku Katarzynę Niepokójczycką, córkę ? i ??, która powiła mu Alfonsa i Edwarda.
Źródła: Bielecki Robert, 1995 - Słownik biograficzny oficerów Powstania Listopadowego. T. I, A-D. TRIO. Warszawa
.

Józef - syn ? i ??. Urodzony w ? X roku. Zmarł w ? w 1799 roku. Poślubił w ? X roku ??, córkę ? i ??, która powiła mu ?. Pochowany w kościele św. Jana Chrzciciela w Kościelcu (epitafium).
Źródła: Groby Borzęckich na cmentarzach polskich i zagranicznych
.

Józef - syn Mateusza i Petroneli Szydłowskiej. Urodzony w Busku około 1803 roku. Zmarł w ? po 1854 roku. Poślubił p. v. w Warszawie przed 1832 rokiem Justynę Szymańską, córkę Ludwika i Łucji Kowalewskiej, która powiła mu Sylwestra Grzegorza i Dominika. W 1845 roku owdowiał. Poślubił s. v. w wieku 43 lat w Warszawie 26 maja 1846 roku pannę Justynę Wunsch, lat 31, córkę Józefa, fabrykanta płócien i Maryanny Andrzejewskiej, zamieszkała przy rodzinie w Warszawie, która powiła mu ?. W 1854 roku muzyk, zamieszkały przy ulicy Rynek Starego Miasta w Warszawie w domu nr 60. Artysta muzyk w Warszawie.
Źródła: Archiwum Parafii Rzymskokatolickiej św. Jana w Warszawie. Sygn. 1862/244; Skorowidz mieszkańców miasta Warszawy z przedmieściami na rok 1854 ułożony pod kierunkiem Zarządu Policyi. Warszawa 1854..

Józef - syn Maurycego Michała Damazego i Julianny Czochron - syn ? i ??. Urodzony w ? X roku. Zmarł w ? X roku. Poślubił w ? X roku ??, córkę ? i ??, która powiła mu ?.
Źródła: Bielecki Robert, 1995 - Słownik biograficzny oficerów Powstania Listopadowego. T. I, A-D. TRIO. Warszawa
.

Józef - syn Karola i Petroneli Zawadzkiej. Urodzony w ? 29 września 1820 lub 1821 roku. Zmarł w Wiedniu 13 grudnia 1874 roku. Poślubił w Wilnie 26 listopada 1853 roku Celinę Rozalię Leonardę Chludzińską, córkę Ignacego i Klementyny Kossow, która powiła mu Kazimierza, Celinę, Marię i Jadwigę Petronelę Klementynę. Właściciel majątku Obrembszczyzna koło Grodna gdzie mieszkał wraz z rodziną latach 1853-1869 mieszkał wraz z rodziną. W 1869 roku uległ częściowemu paraliżowi. W latach 1869-1874 wraz z rodziną przebywał na kuracji w Wiedniu. Pochowany w kaplicy w parku obrembskim.
Źródła: Archiwum Rodzinne Celiny Chludzińskiej. Sygn. ssz. 1853/23.95.1-2;
Księgi metrykalne Parafii Rzymskokatolickich; Polski słownik biograficzny. 1936. T. 2 (Beyzym Jan - Brownsford Marja). Polska Akademia Umiejętności. Kraków; Florczak Teresa - Informacje ustne; Kalkstein Teresa C. R. - Sługa Boża Matka Celina Borzęcka. Rzym 1950; Boniecki Adam, 1899-1913 - Herbarz Polski. T. 1-16. Warszawa; Majątki.

Józef - syn ? i ??. Urodzony w ? X roku. Zmarł w ? X roku. Poślubił w Borzykowej w 1829 roku Mariannę Mądrzyk, córkę ? i ??, która powiła mu ?.
Źródła: Księgi metrykalne Parafii Rzymskokatolickich.

Józef - syn Ignacego i Marianny Kadłubskiej. Urodzony w ? X roku. Poległ pod Majdanem 23 maja 1831 roku. Kawaler. Wiosną 1831 roku mimo starczego wieku (miał ponad siedemdziesiąt lat) przyłączył się do Powstania Wołyńskiego.  Wziął udział w bitwie pod Daszowem (14 maja 1731 roku), Michałówką (17 maja 1831 roku) i Obodnem (19 maja 1831 roku) i Majdanem (23 maja 1831 roku).
Źródła: Jełowiecki Aleksander, 1933 - Moje wspomnienia 1804 – 1831 – 1838. Wydawnictwo Zakładu im. Ossolińskich. Lwów; Lipkowski Leon, 1913 - Moje wspomnienia 1849-1912. Kraków;
Pułaski Kazimierz, 1911 - Kronika polskich rodów szlacheckich Podola, Wołynia i Ukrainy. Tom II. Brody.

Józef  - syn Jana i Salomei Pełczyńskiej. Urodzony w Busku 13 marca 1826 roku o godzinie 4.00. Ochrzczony w Busku 13 marca 1826 roku. Zmarł w ? X roku. Poślubił w ? X roku ??, córkę ? i ??, która powiła mu ?.
Źródła: Wójcicki Marek - Informacje ustne.

Józef - syn ? i ??. Urodzony w ? około 1832 roku. Zmarł w ? 1918 roku w wieku 86 lat. Poślubił w ? X roku ??, córkę ? i ??, która powiła mu ?. Pochowany na cmentarzu w Leźnicy Małej koło Łęczycy.
Źródła: Groby Borzęckich na cmentarzach polskich i zagranicznych
.

Józef - syn ? i ??. Urodzony w ? X roku. Zmarł w ? X roku. Poślubił w ? X roku Teresę Kosińską, córkę ? i ??, która powiła mu Jana.
Źródła: Łoza Stanisław, 1938 - Czy wiesz kto to jest? Główna Księgarnia Wojskowa. Warszawa.

Józef - syn ? i ??. Urodzony w ? X roku. Zmarł w ? przed 1864 rokiem. Poślubił w ? X roku Agnieszkę Zbrojewską, córkę ? i ??, która powiła mu Pawła.
Źródła: Wójcicki Marek - Informacje ustne.

Józef - syn Andrzeja i Teresy ?. Urodzony w ? 6 maja 1865 roku. Zmarł w ? w 1958 roku. Poślubił w ? X Wiktorię Bordzoł, córkę Ignacego i Marianny, która powiła mu Stanisława.
Źródła: Artur Borzęcki - Informacje ustne.

Józef - syn Sylwestra Grzegorza i Cecylii Stypke. Urodzony w Warszawie 27 listopada 1866 roku o godzinie 9.00. Ochrzczony w Warszawie 10 stycznia 1867 roku. Zmarł w ? X roku. Poślubił w ? X roku ??, córkę ? i ??, która powiła mu ?.
Źródła: Archiwum Parafii Rzymskokatolickiej NMP w Warszawie. Sygn. 1867/16.

Józef - syn ? i ??. Urodzony w ? X roku. Zmarł w ? po 1870 roku. Poślubił w ? X roku ??, córkę ? i ??, która powiła mu ?. W 1870 roku dozorca administracyjny, zamieszkały przy ulicy Ogrodowej 42 w Warszawie.
Źródła: Dzierżanowski Wiktor, 1870 - Przewodnik warszawski informacyjno-adresowy na rok 1870. Drukarnia S. Orgelbranda. Warszawa.

Józef - syn Leopolda i Józefy Gołuchowskiej. Urodzony w Górze w 1887 roku. Zmarł w Gryficach X roku. Poślubił w ? X roku Marię Zygmuntę Przybyś, córkę ? i ??, która powiła mu Kazimierza, Stanisława Józefa, Wandę i Ludmiłę.  Urzędnik kolejowy. W 1930 roku zawiadowca III klasy na stacji Chorostków. Do 1939 roku naczelnik stacji PKP w Chorostkowie.
Źródła: Artur Borzęcki - Informacje ustne; Rocznik kolejowy 1930. Ministerstwo Komunikacji. Warszawa.

Józef Jan - syn Jakuba i Marianny Bardzkiej - syn ? i ??. Urodzony w ? przed 5 lutego 1705 (chrzest) roku. Zmarł w ? X roku. Poślubił w ? X roku ??, córkę ? i ??, która powiła mu ?.
Źródła: Teki Dworzaczka. Biblioteka Kórnicka PAN.

Józef Kalasanty - syn Franciszka Borgiasza i Zofii Katarzyny Urbańskiej - syn ? i ??. Urodzony w Wieruszowie, powiat wieluński 29 czerwca 1819 roku. Zmarł w ? X roku. Poślubił w ? X roku ??, córkę ? i ??, która powiła mu ?.
Źródła: Sęczys Elżbieta, 2000 - Szlachta wylegitymowana w Królestwie Polskim w latach 1836-1861. DIG. Warszawa; Spis szlachty Królestwa Polskiego z dodaniem krótkiej informacyi o dowodach szlachectwa. Warszawa 1851; Dodatek II do spisu szlachty Królestwa Polskiego. Warszawa 1854; Boniecki Adam, 1899-1913 - Herbarz Polski. T. 1-16. Warszawa; Uruski Seweryn, 1904-1917, 1931 - Rodzina. Herbarz Szlachty Polskiej. T. 1-15. Warszawa
.

Józef Konstanty - syn ? i ??. Urodzony w ? X roku. Zmarł w ? X roku. Poślubił w ? X roku ??, córkę ? i ??, która powiła mu ?. W 1697 roku komornik ziemski chełmski. W tym samym 1697 roku wraz z Krzysztofem i szlachtą ziemi chełmskiej brał udział w elekcji Augusta II Sasa. W 1608 roku deputat na trybunał. Skarbnik Żydaczowski.
Źródła: Boniecki Adam, 1899-1913 - Herbarz Polski. T. 1-16. Warszawa; Niesiecki Kasper, 1839-1846 - Herbarz Polski. T. 1-10. Lipsk; Uruski Seweryn, 1904-1917, 1931 - Rodzina. Herbarz Szlachty Polskiej. T. 1-15. Warszawa.
Być może ten sam Józef - syn Janusza Konstantego i Anny Sławskiej. W latach 1710-1727 skarbnik żydaczowski (nominacja 26 marca 1710 roku). W 1726 roku rotmistrz wybrańców województwa ruskiego. 27 marca 1726 roku przegrał sprawę z wybrańcami Jackiem i Steckiem Olbinami. W 1727 roku łowczy przemyski (nominacja 7 sierpnia 1726 roku i powtórna 26 kwietnia 1727 roku). Zmarł w ? 8 lutego 1735 roku.
Źródła: Archiwum Akt Dawnych w Warszawie. Metryka Koronna. Sygn. Ks. Ref. 22, k. 47v-49v; (mf. 399); Archiwum Akt Dawnych w Warszawie. Metryka Koronna. Sygn. Ks. Ref. 36, k. 10-10v; (mf. 433); Archiwum Akt Dawnych w Warszawie. Metryka Koronna. Sygn. Ks. Ref. 45, k. 277-278  (mf. 442); Urzędnicy dawnej Rzeczpospolitej XII-XVIII wieku; Boniecki Adam, 1899-1913 - Herbarz Polski. T. 1-16. Warszawa;
Niesiecki Kasper, 1839-1846 - Herbarz Polski. T. 1-10. Lipsk.

Józef Krzysztof - syn Stanisława i Teresy Karskiej. Urodzony w ? przed 12 września 1718 (chrzest) roku. Zmarł w ? X roku. Poślubił w ? X roku ??, córkę ? i ??, która powiła mu ?. Jego ojcem chrzestnym był Maciej Stanisław.
Źródła: Teki Dworzaczka. Biblioteka Kórnicka PAN.

Józef Tadeusz - syn Marcina, porucznika Wojska Polskiego i Klary Paszkowskiej. Urodzony w Rogoźnicy, obwód bialski (Podlasie) 27 października 1793 roku. Zmarł w Taczanowie (inne źródła podają, że w Brzostówce) 27 lipca 1875 roku niektóre źródła błędnie podają że w 1856 roku). Jako kawaler lat 38 poślubił w kościele św. Jana Warszawie 13 lutego 1831 roku pannę Katarzynę Borzęcką lat 25, córkę  Maurycego Michała Damazego, sekretarza w Komisji Rządowej Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego i Julianny Czochron, która powiła mu Emilię Anastazję Nepomucenę. 8 maja 1809 roku ochotnik w oddziale gidów. Uczestnik wojny z Austrią. Walczył pod Pniewem, Wrzawami, Sandomierzem. 23 grudnia 1809 roku za wybitne męstwo awansowany na podporucznika i przeniesiony do 17 pułku piechoty Księstwa Warszawskiego. Od 28 lutego 1811 roku w 12 pułku piechoty. Od 15 czerwca 1811 roku w 5 pułku piechoty. W latach 1812-1813 uczestnik wojny w Kurlandii i w Prusach. W Kurlandii walczył pod Borowskiem, Dyneburgiem, Linden, Garozenkrug, Tomsdon i Neuaygut a w Prusach pod Tylżą, Labiewem, Brandenburgiem i Braniewem. Bronił oblężonego Gdańska. 12 czerwca 1813 roku awansowany na porucznika. Po upadku Gdańska w niewoli pruskie do 14 kwietnia 1814 roku. Uwolniony wrócił do Rogoźnicy. Od 2 lutego 1815 roku w 4 pułku piechoty legionów. 27 marca 1822 roku awansowany na kapitana. W 1830 roku odznaczony Znakiem Honorowym za 20 lat nieskazitelnej służby. W powstaniu listopadowym adiutant batalionu.  Wyróżnił się w bitwie Dobrem. 6 lutego 1831 roku awansowany na majora i przeniesiony do pułku weteranów czynnych. Kwaterował wtedy w Warszawie przy ulicy Franciszkańskiej. 10 marca 1831 roku odznaczony krzyżem złotym nr 410 Orderu Virtuti Militari. Od 13 marca 1831 roku ponownie w 4 pułku piechoty legionów. Walczył pod Grochowem i Ostrołęką. W obronie Warszawy dowódca lunety 59 na północ od szańca wolskiego. 15 września 1831 roku odznaczony krzyżem kawalerskim nr 2704 Orderu Virtuti Militari. 22 września 1831 roku już po upadku Warszawy awansowany na podpułkownika i mianowany dowódcą 4 pułku piechoty liniowej. 5 października 1831 roku przeszedł z pułkiem do Prus. Poszukiwany przez władze carskie. W czerwcu 1832 roku przybył do Francji. Początkowo należał do Zakładu Bourges. 1 sierpnia 1833 roku wyjechał do Paryża. Początkowo zwolennik Komitetu Lelewela. W październiku 1833 roku przeszedł do Zjednoczenia. Polecany Dembińskiemu przez generała Sznajde do legii egipskiej która jednak nie doszła do skutku. W 1834 roku zabiegał w Paryżu o Legię Honorową.  Od 15 marca 1835 roku członek Wydziału Kawalerii w Towarzystwie Politechnicznym. Jeden z czołowych działaczy Towarzystwa Demokratycznego Polskiego. We wrześniu 1840 roku wyjechał do Rebrechain w departamencie Loiret. Uczestnik Wiosny Ludów. 4 marca 1848 roku podpisał odezwę o jednoczeniu się pod władzą z czasów Powstania. W kwietniu 1848 roku mianowany dowódcą utworzonego w Paryżu I Legionu Rzeczypospolitej Polskiej. Na jego czele wyruszył z Paryża do Strassburga a a stamtąd 28 kwietnia 1848 roku dalej do Niemiec. Zatrzymany przez Prusaków w Ascherlaben gdzie pułk został rozbrojony. Internowany w twierdzy w Magdeburgu. Uwolniony już jesienią 1848 roku w Samborze w Galicji. Wybrany przez lewicę Centralnej Rady Narodowej ze Lwowa pojechał do Budapesztu na pertraktacje z Węgrami na temat utworzenia u nich legionu polskiego. W początkach 1849 roku pułkownik, zastępca dowódcy oddziału Rembowskiego. Po upadku Powstania Węgierskiego powrócił do Francji. W 1852 roku mieszkał w Boguszynie. Pochowany w Brzostkowie (Brzostówce).
Źródła: Polski słownik biograficzny. 1936. T. 2 (Beyzym Jan - Brownsford Marja). Polska Akademia Umiejętności. Kraków; Bielecki Robert, 1995 - Słownik biograficzny oficerów Powstania Listopadowego. T. I, A-D. TRIO. Warszawa; Tyrowicz Marian, 1964 - Towarzystwo Demokratyczne Polskie 1832-1863. Przywódcy i kadry członkowskie. Przewodnik Biograficzny. Książka i Wiedza. Warszawa; Rzepecki Karol, 1923 - Pułk 4-ty 1830-1831. Wielkopolska Księgarnia Nakładowa Karola Rzepeckiego. Poznań; Czajka Michał, Kancler Marian, Sienkiewicz Witold, 1995 - Leksykon historii Polski. Wiedza Powszechna. Warszawa; Wesołowski Zdzisław, 1992 - Order Virtuti Militari i jego kawalerowie, Hallmark Press. Miami; Teki Dworzaczka. Biblioteka Kórnicka PAN; Groby Borzęckich na cmentarzach polskich i zagranicznych
: Księgi metrykalne parafii rzymskokatolickiej sw. Jana w Warszawie. Sygn. 1831/42.

Józef Wojciech - syn Konstantego i Urszuli Bolesz. Urodzony w ? przed 23 kwietnia 1755 (chrzest) roku. Zmarł w ? X roku. Poślubił w ? X roku ??, córkę ? i ??, która powiła mu ?.
Źródła: Teki Dworzaczka. Biblioteka Kórnicka PAN.

Józefa - córka Maurycego Michała Damazego i Julianny Czochron. Urodzona w ? 15 marca 1798 roku. Zmarła w ? 11 grudnia 1861 roku. Poślubiła w ? X roku Klemensa Witkowskiego, syna ? i ??. Pochowana na Cmentarzu Powązkowskim w Warszawie.
Źródła: Groby Borzęckich na cmentarzach polskich i zagranicznych
.

Józefa - córka Józefa i Antoniny Dytkowskiej. Urodzona w Busku 16 marca 1837 roku. Zmarła w Busku 5 października 1838 roku o godzinie 6.
Źródła: Wójcicki Marek - Informacje ustne.

Józefa  - córka ? i ??. Urodzona w ? X roku. Zmarła w ? 1917 roku. Poślubiła w ? X roku ??, syna ? i ??. Pochowana na Cmentarzu Powązkowskim w Warszawie.
Źródła: Groby Borzęckich na cmentarzach polskich i zagranicznych
.

Józefina Zofia - córka Macieja Stanisława i Eleonory Olszewskiej. Urodzona w ? X roku. Zmarła w ? 25 stycznia 1723 roku w wieku czterech tygodni. Poślubiła w ? X roku ??, syna ? i ??.
Źródła: Teki Dworzaczka. Biblioteka Kórnicka PAN.

Julian - syn Wincentego Franciszka i Józefy Kurczewskiej. Urodzony w Modrzewcu, powiat radomski 5 lipca 1828 roku. Zmarł w Moskwie przed 1875 rokiem. Poślubił w ? X roku ??, córkę ? i ??, która powiła mu ?. Prawdopodobnie ukończył gimnazjum piotrkowskie. Żołnierz w wojsku cesarsko-rosyjskim. Podporucznik.
Źródła: Łątka Jerzy, 1933 - Pasza z Lechistanu Mustafa Dżelaleddin (Konstanty Borzęcki). Społeczny Instytut Historii Kultury Turcji. Kraków; Sęczys Elżbieta, 2000 - Szlachta wylegitymowana w Królestwie Polskim w latach 1836-1861. DIG. Warszawa; Spis szlachty Królestwa Polskiego z dodaniem krótkiej informacyi o dowodach szlachectwa. Warszawa 1851; Dodatek II do spisu szlachty Królestwa Polskiego. Warszawa 1854; Boniecki Adam, 1899-1913 - Herbarz Polski. T. 1-16. Warszawa; Uruski Seweryn, 1904-1917, 1931 - Rodzina. Herbarz Szlachty Polskiej. T. 1-15. Warszawa
.

Julianna - córka Mikołaja i Anny Drachowskiej (Dmochowskiej) Urodzona w ? X roku. Zmarła w ? X roku. Poślubiła w ? X roku ??, syna ? i ??. W 1752 roku nieletnia. W 1752 roku wraz z siostrą Wiktorią otrzymała zapis od przyrodniego brata Tomasza.
Źródła: Teki Dworzaczka. Biblioteka Kórnicka PAN.

Julianna - córka Konstantego i Urszuli Bolesz. Urodzona w Ostrowieczku przed 27 października 1759 (chrzest) roku. Poślubiła w ? X roku ??, syna ? i ??.W 1800 roku wraz z siostrami Franciszką, Salomeą, Zofią Julianną i Marianną odziedziczyła po zmarłym bracie Franciszku majątki Sokołowo, Charbielin i Twierdza. Żyła jeszcze 27 listopada 1803 roku.
Źródła: Teki Dworzaczka. Biblioteka Kórnicka PAN.

Julianna - córka ? i ??. Urodzona w ? X roku. Zmarła w ? X roku. Jako 38 letnia panna poślubiła w kościele farnym w Poznaniu 27 lipca 1806 roku Antoniego Dobiejewskiego, syna ? i ??. Mieszkanka w Poznania.
Źródła: Teki Dworzaczka. Biblioteka Kórnicka PAN.

Julianna - córka Bartłomieja i Apolonii Frankowskiej. Urodzona w ? X roku. Zmarła w ? X roku. Poślubiła w ? X roku ??, syna ? i ??.
Źródła: Gryglaszewski Piotr - Informacje ustne
.

Julianna - córka ? i ??. Urodzona w ? X roku. Zmarła w ? po 1854 roku. Poślubiła w ? X roku ??, syna ? i ??. W 1854 roku kucharka, zamieszkała przy ulicy Ogrodowej 8 w Warszawie, w domu nr 26.
Źródła: Skorowidz mieszkańców miasta Warszawy z przedmieściami na rok 1854 ułożony pod kierunkiem Zarządu Policyi. Warszawa 1854
.

Justyna - córka Franciszka i Ludwiki Marianny Pociej. Urodzona w ? X roku. Zmarła w ? X roku. Poślubiła w ? 1765 roku Ignacego Kalinowskiego, herbu Kalinowa, syna ? i ??. W 1765 roku wraz z mężem nabyła od Łubieńskiej starostwo lelowskie. Żyła jeszcze w 1780 roku.
Źródła: Archiwum Akt Dawnych w Warszawie. Metryka Koronna. Sygn. Ks. Ref. 30 (mf. 427); Żychliński Teodor, 1879-1908 - Złota Księga Szlachty Polskiej. Poznań; Boniecki Adam, 1899-1913 - Herbarz Polski. T. 1-16. Warszawa;
Niesiecki Kasper, 1839-1846 - Herbarz Polski. T. 1-10. Lipsk; Majątki.

Kacper - syn Franciszka i Marii Gruszczyńskiej. Urodzony w Pilicy 7 stycznia 1847 roku. Zmarł w szpitalu św. Aleksandra w Kielcach 24 sierpnia 1931 roku. Poślubił w ? X roku Zofię Kossakowską, ? i ??, która powiła mu ?. W 1863 roku jako uczeń V klasy gimnazjum, uczestnik Powstania Styczniowego. Ekspedytor broni i żywności oraz roznosiciel depesz w Pilicy. Walczył w oddziałach A. Denisiewicza, F. Grylińskiego i Z. Chmielińskiego. Ranny w bok w bitwie pod Oksą. Aresztowany i przez rok więziony w Pilicy. Zwolniony dzięki protekcji ale oddany pod nadzór Policji. Mieszkaniec Kielc. Pracownik sądu. Od 1916 roku członek Komitetu Ku Uczczeniu Powstania Styczniowego. Sygnatariusz apelu do czcigodnych weteranów Powstania 1863 roku w Kielcach. Honorowy podporucznik weteran. W 1930 roku odznaczony Krzyżem Niepodległości z Mieczami. Pochowany na Cmentarzu Starym w Kielcach (kw. 4-A)
Źródła:
Księgi metrykalne Parafii Rzymskokatolickich; Sabat Teresa, Sabat Zdzisław, 1995 - Cmentarz Stary w Kielcach. Kielce; Groby Borzęckich na cmentarzach polskich i zagranicznych; Księgi metrykalne Parafii Rzymskokatolickiej w Pilicy.

Karol - syn ? i ??. Urodzony w ? X roku. Zmarł w ? X roku. Poślubił w ? X roku ??, córkę ? i ??, która powiła mu Wojciecha.
Źródła: Teki Dworzaczka. Biblioteka Kórnicka PAN.

Karol - syn ? i ??. Urodzony w ? X roku. Zmarł w ? X roku. Kawaler. Bezpotomny. W latach 1775-1777 proboszcz w parafii Ryglice.
Źródła: Księża Parafii Rzymskokatolickich.

Karol - syn ? i ??. Urodzony w ? X roku. Zmarł w ? X roku. Poślubił w ? X roku ??, córkę ? i ??, która powiła mu ?.. W latach 1792-1793 roku łowczy horodelski.
Źródła: Urzędnicy dawnej Rzeczpospolitej XII-XVIII wieku; Niesiecki Kasper, 1839-1846 - Herbarz Polski. T. 1-10. Lipsk; Uruski Seweryn, 1904-1917, 1931 - Rodzina. Herbarz Szlachty Polskiej. T. 1-15. Warszawa
.

Karol - syn Michała i Johanny Gosiewskiej.. Urodzony w ? X roku. Zmarł w ? X roku. Poślubił w ? X roku ??, córkę ? i ??, która powiła mu ?. W latach 1814-1825 marszałek powiatowy grodzieński. W 1853 roku urzędnik.
Źródła: Niesiecki Kasper, 1839-1846 - Herbarz Polski. T. 1-10. Lipsk; Uruski Seweryn, 1904-1917, 1931 - Rodzina. Herbarz Szlachty Polskiej. T. 1-15. Warszawa.
Być może ten sam Karol - poślubił w ? w 1817 roku Petronelę Zawadzką, córkę ? i ??, która powiła mu Józefa i Teresę. Właściciel majątku Obrembszyczzna. Zmarł w ? 19 maja 1854 roku.  Pochowany w kaplicy w parku obrębskim.
Źródła: Florczak Teresa - Informacje ustne; Kalkstein Teresa C. R. - Sługa Boża Matka Celina Borzęcka. Rzym 1950
; Majątki.

Karol - syn ? i ??. Urodzony w ? X roku. Zmarł w ? po 1870 roku. Poślubił w ? X roku ??, córkę ? i ??, która powiła mu ?. W 1870 roku sekwestr w zarządzie powiatu gostyńskiego w guberni warszawskiej.
Źródła: Dzierżanowski Wiktor, 1870 - Przewodnik warszawski informacyjno-adresowy na rok 1870. Drukarnia S. Orgelbranda. Warszawa.

Karol - syn ? i ??. Urodzony w ? X roku. Poległ w Strakłowie 13 lipca 1920 roku. Poślubił w ? X roku ??, córkę ? i ??, która powiła mu ?. W wojnie 1920 roku strzelec w 49 Pułku Strzelców.
Źródła: Straty żołnierzy w latach 1918-1920.

Karolina - córka ? i ??. Urodzona w ? X roku. Zmarła w ? X roku. Poślubiła w ? X roku Józefa Czerkawskiego herbu Sas, syna ? i ??, któremu powiła syna.
Źródła: Boniecki Adam, 1899-1913 - Herbarz Polski. T. 1-16. Warszawa
.

Karolina - córka ? i ??. Urodzona w ? X roku. Zmarła w ? po 1854 roku. Poślubiła w ? X roku ??, syna ? i ??. W 1854 roku kucharka, zamieszkała przy ulicy Leszno 6 w Warszawie, w domu nr 68.
Źródła: Skorowidz mieszkańców miasta Warszawy z przedmieściami na rok 1854 ułożony pod kierunkiem Zarządu Policyi. Warszawa 1854
.

Kasper (Konstanty) - syn Szymona i ??. Urodzony w ? X roku. Zmarł w ? X roku.  Mąż w 1606 roku Zofii Sobieszczańskiej, córkę ? i ??, która powiła mu ?.
Być może ten sam  Kasper - miał syna Marcina.

Źródła: Boniecki Adam, 1899-1913 - Herbarz Polski. T. 1-16. Warszawa
.

Kasper - syn ? i ??. Urodzony w ? X roku. Zmarł w ? X roku. Poślubił w ? 9 kwietnia 1766 roku wdowę Mariannę Lewandowską, córkę ? i ??, która powiła mu ?.
Źródła: Teki Dworzaczka. Biblioteka Kórnicka PAN.

Kasper (Kacper) z Kozarzowa - syn Stanisława i ??. Urodzony w ? X roku. Zmarł w ? X roku. Poślubił w ? X roku ??, córkę ? i ??, która powiła mu ?. W 1792 roku dowiódł szlachectwa w sądzie grodzkim sądeckim w Galicji.
Źródła: Poczet szlachty Galicyjskiej i Bukowieńskiej. Drukarnia Instytutu Stauropigiańskiego. Lwów, 1857; Marcinek Roman, Ślusarek Krzysztof, 1996 - Materiały do genealogii szlachty galicyjskiej. Towarzystwo Wydawnicze Historia Jagiellonica. Kraków; Boniecki Adam, 1899-1913 - Herbarz Polski. T. 1-16. Warszawa; Uruski Seweryn, 1904-1917, 1931 - Rodzina. Herbarz Szlachty Polskiej. T. 1-15. Warszawa
.

Kasper - syn Józefa i Antoniny Dydkowskiej. Urodzony około 1817 roku. Zmarł w Busku 31 grudnia 1824 roku o godzinie 7.00.
Źródła: Wójcicki Marek - Informacje ustne.

Katarzyna - córka ? i ??. Urodzona w ? X roku. Zmarła w ? X roku. Poślubiła w ? X roku Pawła Dobka, herbu Gryf, syna Andrzeja i ??, Dziedzica Kozarzewa. W 1622 roku mąż zabezpieczył jej posag.
Źródła: Boniecki Adam, 1899-1913 - Herbarz Polski. T. 1-16. Warszawa
.

Katarzyna - córka ? i ? Grot. Urodzona w ? X roku. Zmarła w ? 7 września 1656 roku. Panna.
Źródła: Teki Dworzaczka. Biblioteka Kórnicka PAN.

Katarzyna - córka Andrzeja i Marianny Zbierskiej. Urodzona w ? X roku. Zmarła w ? przed 1672 rokiem. Poślubiła w ? po 3 stycznia 1659 roku Jana Drzewieckiego, syna ? i ??.
Źródła: Teki Dworzaczka. Biblioteka Kórnicka PAN.

Katarzyna - córka ? i ??. Urodzona w ? X roku. Zmarła w ? X roku. Poślubiła w ? X roku Kazimierza Stawskiego, syna ? i ??.
Źródła: Teki Dworzaczka. Biblioteka Kórnicka PAN.

Katarzyna - córka Macieja Stanisława i Eleonory Olszewskiej. Urodzona w Ostrowiecku przed 28 kwietnia 1729 (chrzest) roku. Zmarła w ? 1 stycznia 1730 roku.
Źródła: Teki Dworzaczka. Biblioteka Kórnicka PAN.

Katarzyna - córka ? i ? Kaznowskiej. Urodzona w ? X roku. Zmarła w Komornikach 13 marca 1753 roku. Żona 1750 roku Jana Przybysławskiego z Komornik, syna ? i ??. Siostrzenica księdza Kaznowskiego, sufragana poznańskiego.
Źródła: Teki Dworzaczka. Biblioteka Kórnicka PAN.

Katarzyna - córka Marcina i Heleny Łubieńskiej. Urodzona w ? X roku. Zmarła w ? X roku. Poślubiła w ? X roku Antoniego Złotnickiego, syna ? i ??. W latach 1767-1776 niezamężna. W 1791 roku wdowa.
Źródła: Teki Dworzaczka. Biblioteka Kórnicka PAN.

Katarzyna - córka ? i ??. Urodzona w ? około 1779 roku. Zmarła w Kucharkach 17 listopada 1819 roku w wieku 40 lat. Poślubiła w ? X roku barona Emeryka Zajdlica, syna ? i ??.
Źródła: Teki Dworzaczka. Biblioteka Kórnicka PAN.

Katarzyna - córka Maurycego Michała Damazego sekretarza w Komisji Rządowej Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego i Julianny Czochron. Urodzona we wsi Borowiny (województwo mazowieckie) około 1801 roku. Zmarła w Grabkach 17 sierpnia 1883 roku w wieku 82 lat.  Jako panna lat 25 poślubiła w kościele św. Jana Warszawie 13 lutego 1831 roku Józefa Tadeusza Borzęckiego, majora Wojska Polskiego, syna Marcina, porucznika Wojska Polskiego i Klary Paszkowskiej, któremu powiła Emilię Anastazję Nepomucenę. W 1831 roku od kilku lat mieszkała z ojcem w Warszawie. Owdowiała w 1875 roku. Pochowana w Spławiu.
Źródła: Teki Dworzaczka. Biblioteka Kórnicka PAN: Księgi metrykalne parafii rzymskokatolickiej sw. Jana w Warszawie. Sygn. 1831/42.

Katarzyna - córka ? i ??. Urodzona w ? X roku. Zmarła w ? X roku. Poślubiła w ? 4 marca 1796 roku Stanisława Łoczyckiego, syna ? i ??.
Źródła: Teki Dworzaczka. Biblioteka Kórnicka PAN.

Katarzyna - córka ? i ??. Urodzona w ? 1800 roku. Zmarła w ? X roku. Poślubiła w ? X roku Franciszka Szembeka, herbu Szembek, syna Aleksandra i Urszuli Wielopolskiej. Po ślubie zamieszkała u męża w Kościelcu.
Źródła: Gryglaszewski Piotr - Informacje ustne;
Dunin-Borkowski Jerzy Seweryn, 1883 - Rocznik Szlachty Polskiej. T. II. Lwów.

Katarzyna - córka ? i ??. Urodzona w ? X roku. Zmarła w ? X roku. Poślubiła w Malanowie, powiat turecki w 1852 roku Wacława Rychtera, syna ? i ??.
Źródła: Księgi metrykalne Parafii Rzymskokatolickich.

Kazimiera - córka ? i ??. Urodzona w ? około 1769 roku. Zmarła w klasztorze obłockim 3 sierpnia 1840 roku w wieku 71 lat. Siostra zakonna w Zgromadzeniu Benedyktynek.
Źródła: Teki Dworzaczka. Biblioteka Kórnicka PAN.

Kazimierz - syn Wojciecha i ??. Urodzony w ? X roku. Zmarł w ? między 13 kwietnia i 19 października 1709 roku. Poślubił primo voto w ? przed 1652 rokiem Mariannę Wolską, córkę ? i ??, która powiła mu Jana. Mąż w 1668 roku sekundo  voto Zofii Giżyckiej, córki ? i ??, bezdzietnej. Poślubił tertio voto w ? w 1684 roku Zofię Grzybowską, córkę ? i ??, która powiła mu Macieja Stanisława i Konstancję. Mąż quatro voto w 1692 roku wdowy Konstancji Wałdowskiej, córki ? i ??, która powiła mu ?. W 1652 roku wraz z pierwszą żoną Marianną Wolską dzierżawił od Mikołaja Dunina część Kotowa w powiecie kościańskim. W 1670 roku wydzierżawił od małżeństwa Kuczkowskich Oborzyska. W 1684 roku nabył od Andrzeja Gniewkowskiego za 5000 złotych Broniszewice w powiecie gnieźnieńskim. W tym samym 1684 roku na krótko przed ślubem z trzecią żoną Zofią Grzybowską oprawił jej posag 2000 złotych. W 1692 roku wraz z czwartą żoną Konstancją Wałdowską zapisali sobie wzajemnie dożywotnią oprawę na własnych majątkach. W 1692 roku wraz z czwartą żoną Konstancją wziął od Andrzeja Łazińskiego w zastaw na trzy lata Oleszno w powiecie kcyńskim.
Źródła: Teki Dworzaczka. Biblioteka Kórnicka PAN.
Być może ten sam Kazimierz - w 1672 roku podpisek grodzki koniński. W latach 1674-1680 podpisek i regent grodzki koniński.
Źródła: Teki Dworzaczka. Biblioteka Kórnicka PAN.

Kazimierz - syn ? i ??. Urodzony w ? X roku. Zmarł w ? X roku. Poślubił w ? X roku Annę ?, córkę ? i ??, która powiła mu Pawła Antoniego.
Źródła: Teki Dworzaczka. Biblioteka Kórnicka PAN.

Kazimierz z Korzarzowa - syn ? i ??. Urodzony w ? X roku. Zmarł w ? X roku. Mąż w 1715 roku Teresy Gadomskiej, córki ? i ??, która powiła mu ?.
Źródła: Teki Dworzaczka. Biblioteka Kórnicka PAN.

Kazimierz - syn ? i ??. Urodzony w ? X roku. Zmarł w ? po 1723 roku. Poślubił w ? X roku Domicellę Niepokójczycką, córkę ? i ??, która powiła mu ?. W latach 1714-1718 roku strażnik brzeski litewski (nominacja 25 września 1714 roku).
Źródła: Urzędnicy dawnej Rzeczpospolitej XII-XVIII wieku
; Boniecki Adam, 1899-1913 - Herbarz Polski. T. 1-16. Warszawa.

Kazimierz - syn ? i ??. Urodzony w ? X roku. Zmarł w ? X roku. Poślubił w ? X roku Katarzynę Kiełczewską  herbu Pomian, córkę Rocha i Barbary Pawłowskiej (Niesiecki podaje że Joanny Trzebińskiej). Bezdzietni. Cześnik Szadkowski. Cześnik Chełmski.
Źródła: Boniecki Adam, 1899-1913 - Herbarz Polski. T. 1-16. Warszawa; Niesiecki Kasper, 1839-1846 - Herbarz Polski. T. 1-10. Lipsk; Groby Borzęckich na cmentarzach polskich i zagranicznych
.

Kazimierz - syn ? i ??. Urodzony w ? około 1731 roku. Zmarł w ? 3 października 1794 roku w wieku 63 lat. Kawaler. Bezpotomny. Ksiądz. Kanonik kolegiaty średzkiej.
Źródła: Teki Dworzaczka. Biblioteka Kórnicka PAN;  Bibliografia polska.

Kazimierz - syn Józefa i Celiny Rozalii Leonardy Chludzińskiej.. Urodzony w ? X roku. Zmarł w ? 12 stycznia 1856 roku w wieku kilku dni.
Źródła: Florczak Teresa - Informacje ustne; Kalkstein Teresa C. R. - Sługa Boża Matka Celina Borzęcka. Rzym 1950
.

Kazimierz - syn ? i ??. Urodzony w ? X roku. Zmarł w ? po 1870 roku. Poślubił w ? X roku ??, córkę ? i ??, która powiła mu ?. W 1870 roku radca handlowy, referent w zarządzie powiatu andrzejewskiego w guberni kieleckiej.
Źródła: Dzierżanowski Wiktor, 1870 - Przewodnik warszawski informacyjno-adresowy na rok 1870. Drukarnia S. Orgelbranda. Warszawa.

Kazimierz - syn Marcelego i ??. Urodzony w ? X roku. Zmarł w ? X roku. Poślubił w ? X roku ??, córkę ? i ??, która powiła mu ?. Właściciel majątku Orłowicze Drewniane w powiecie krasnostawskim. Żył jeszcze w 1889 roku.
Źródła:  Materiały w opracowaniu.

Kazimierz - syn ? i ??. Urodzony w ? X roku. Zmarł w ? X roku. Poślubił w ? X roku ??, córkę ? i ??, która powiła mu ?. W latach 1926-1931 zarządca dóbr Okocim. Inżynier. Sponsor Brzeskiej Straży Pożarnej. Jego nazwisko widnieje na jednej z okolicznościowych plakietek umieszczonej na drzewcu sztandaru z lat 1937 – 1939.
Źródła: Archiwum Państwowe na Wawelu. Archiwum Okocimskie. Sygn. AGO 0058; Archiwum Państwowe na Wawelu. Archiwum Okocimskie. Sygn. AGO 0006; Archiwum Państwowe na Wawelu. Archiwum Okocimskie. Sygn. AGO 0007.  Materiały w opracowaniu.

Konstancja - córka Kazimierza i Zofii Grzybowskiej. W 1694 roku niezamężna. Żyła jeszcze w 1713 roku. W 1711 roku żona Józefa Umińskiego, syna ? i ??.
Źródła: Teki Dworzaczka. Biblioteka Kórnicka PAN.

Konstanty z Kozarzowa - syn Macieja Stanisława i Eleonory Olszewskiej. Urodzony w ? około 1714 roku. Zmarł w Dalabuszkach 26 lutego 1772 roku w wieku 58 lat. Poślubił we dworze w Tworzymierkach 18 maja 1750 roku Urszulę Bolesz, córkę Antoniego i Zofii Kowalskiej, która powiła mu Eleonorę, Salomeę, Wincentego Ignacego, Józefa Wojciecha, ?, Juliannę, Jadwigę, ?, ?, Franciszkę, Franciszka i Mariannę. W 1727 roku wraz z bratem Antonim Michałem i siostrami współspadkobierca Joanny Lipskiej, ciotecznej siostry ich ojca. W 1743 roku wraz z bratem Antonim Michałem dziedzic wsi Gola. W 1746 roku raz z bratem Antonim Michałem oprotestował pobierane jeszcze za życia ich ojca przez Adama Chrościckiego, męża ich siostry Salomei Elżbiety dochody z dzierżawionych od biskupa poznańskiego kluczy krobskiego i dolskiego. W 1750 roku dziedzic wsi Tworzymireki w powiecie kościańskim kupionej za 32000 złotych od teściowej Zofii Bolesz. W latach 1753-1767 posesor Ostrowieczka. 6 września 1755 roku wraz z bratem Antonim Michałem sprzedał Golę za 100(?) złotych Kazimierzowi Kierskiemu ale jeszcze w tym samym roku unieważnił tę transakcję. W 1755 roku sprzedał Tworzymierki za 40000 złotych Florianowi Bojanowskiemu. W 1759 roku wraz z żoną wziął w zastaw od Ignacego Kotarbskiego majątek Sulewo. W 1760 roku  wraz z bratem Antonim Michałem sprzedał Golę za 123000 złotych Wojciechowi Radolińskiemu. W 1766 roku oprawił żonie posag 12000 złotych. W 1772 roku dzierżawił Dalabuszki. Pochowany u reformatorów w Osiecznie.
Źródła: Żychliński Teodor, 1879-1908 - Złota Księga Szlachty Polskiej. Poznań
; Teki Dworzaczka. Biblioteka Kórnicka PAN; Majątki.

Konstanty - syn ? i ??. Urodzony w ? X roku. Zmarł w ? X roku. Poślubił w ? X roku ??, córkę ? i ??, która powiła mu ?. W XVIII komisarz skarbowy poznański.
Źródła: Zwierzykowski Michał, 2003 - Komisja Skarbowa Poznańska. Z dziejów sejmikowej administracji i sądownictwa skarbowego w Wielkopolsce w XVII i XVIII wieku. T. 15. Wydawnictwo Poznańskie.

Konstanty (Mustafa Dżelaleddin) - syn Wincentego Franciszka i Józefy Kurczewskiej. Urodzony w Modrzewcu 10 kwietnia 1826 roku. Zmarł w szpitalu polowym w Spuzu w Czarnogórze 10 października 1876 roku. Poślubił około 1856 roku Saffet Ömer, córkę paszy Ömara i ??, która powiła mu Envera Hassana i Ali Sejfi. W latach 1844-1846 student malarstwa w Szkole Sztuk Pięknych w Warszawie. W 1 września 1846 roku zmuszony przez ojca rozpoczął studia w Seminarium Duchownego we Włocławku. W 1848 roku uciekł z Seminarium i przyłączył się do powstańców w Wielkim Księstwie Poznańskim. Żołnierz w 4 Kompanii Strzelców. Walczył mi in. w Nowym Mieście. Po upadku powstania aresztowany i osadzony w twierdzy w Poznaniu. Następnie w więzieniu w Kostrzymiu. 10 czerwca 1848 roku wraz ze współwięźniami wysłał list do Rady Ministrów Prus z prośbą o paszporty do Francji. Odesłany do twierdzy Magdeburg. W 1849 przebywał we Francji. W końcu października lub na początku listopada 1849 roku przybył do Konstantynopola w Turcji. Przeszedł na islam przyjmując imię Mustafa. Kapitan inżynierii w armii osmańskiej otrzymał tytuł beja. W końcu 1849 roku służył w Diyarbakiru.  25 sierpnia wyjechał do Hartumu. W lecie 1851 roku przydzielony do sztabu generalnego w Stambule. W latach 1853-1856  dowódca armii sułtańskiej w Batawii. Uczestnik Wojny Krymskiej. Podpułkownik W 1857 roku dowódca armii sułtańskiej w kampanii bagdadzkiej. W latach 1861-1862 tłumił powstanie w Czarnogórze. Ranny w bitwie o Martinici. Za bohaterstwo awansowany na pułkownika. Przeniesiony do Tyrnowa (Grecja). W 1867 roku szef sztabu armii osmańskiej tłumiącej powstanie na Krecie. Awansowany na generała brygady otrzymał tytuł paszy. Po zakończeniu kampanii kreteńskiej skierowany na krótko do Szumli a następnie wrócił do Stambułu. Wkrótce oddelegowany do Monastyru (dzisiaj Biola). W 1870 roku służył w Jeniszehir (dzisiaj Larisa w Grecji). Ze względów politycznych decyzją z 18 maja 1781 roku zdymisjonowany i przeniesiony na emeryturę. Jeden z inicjatorów ruchu odrodzenia narodowego Turków. Decyzją z 3 marca 1872 roku Przywrócony do służby. Skierowany do sztabu generalnego. W 1873 roku dowódca armii w Serbii i Czarnogórze. W 1875 roku tłumił powstanie Bośni i Hercegowinie. Początkowo skierowany do serbskiego Nisz. W końcu marca 1775 roku mianowany szefem sztabu armii w Hercegowinie. Po zwycięstwie pod Nikszicem odesłany do Bośni. Po rozgromieniu armii serbskiej awansowany na generała dywizji. Przeniesiony do Sarajewa. Oddelegowany do Hercegowiny po potyczce z powstańcami pod Lubinje rozkazem głównodowodzącego armii osmańskiej w Hercegowinie paszy Muhtara osadzony w areszcie domowym za niesubordynację (nie represjonował ludności cywilnej). Oczyszczony z zarzutów, w sierpniu 1876 roku przeniesiony do korpusu albańskiego (najgorzej wyszkolonej armii Padyszacha). 9 października 1876 roku śmiertelnie ranny w bitwie koło wsi Nowe Selo w Czarnogórze. Po śmierci uznany Szehidem (świętym). Pochowany na dziedzińcu meczetu w Spuzu.
Źródła: Polski słownik biograficzny. 1936. T. 2 (Beyzym Jan - Brownsford Marja). Polska Akademia Umiejętności. Kraków; Czajka Michał, Kancler Marian, Sienkiewicz Witold, 1995 - Leksykon historii Polski. Wiedza Powszechna. Warszawa; Łątka Jerzy, 1933 - Pasza z Lechistanu Mustafa Dżelaleddin (Konstanty Borzęcki). Społeczny Instytut Historii Kultury Turcji. Kraków
.

Konstanty (Kasper) - syn Narcyza Pawła i ? Gadomskiej. Urodzony w ? X roku. Zmarł w ? X roku. Poślubił w ? X roku ??, córkę ? i ??, która powiła mu ?.
Źródła: Łątka Jerzy, 1933 - Pasza z Lechistanu Mustafa Dżelaleddin (Konstanty Borzęcki). Społeczny Instytut Historii Kultury Turcji. Kraków
.

Konstanty - syn ? i ??. Urodzony w ? X roku. Zmarł w ? X roku. Poślubił w ? X roku ??, córkę ? i ??, która powiła mu ?. W latach 1919-1924 student botaniki.
Źródła: Bibliografia polska.

Krzysztof - syn Janusza Konstantego i Anny Sławskiej. Urodzony w ? X roku. Zmarł w ? X roku. Poślubił w ? X roku Rachelę Czyż, herbu Godziemba, córkę ? i ??, która powiła mu Jana, Jakuba i Łukasza. W 1697 roku wraz z Józefem Konstantym i szlachtą ziemi chełmskiej uczestniczył w elekcji Augusta II Sasa. Nie żył już w 1713 roku.
Źródła: Boniecki Adam, 1899-1913 - Herbarz Polski. T. 1-16. Warszawa; Niesiecki Kasper, 1839-1846 - Herbarz Polski. T. 1-10. Lipsk; Uruski Seweryn, 1904-1917, 1931 - Rodzina. Herbarz Szlachty Polskiej. T. 1-15. Warszawa
.

Kulomb - syn Tomasza i Józefaty Błaszczyńskiej - syn ? i ??. Urodzony w ? X roku. Zmarł w Jassach w Turcji w 1869 roku. Poślubił w ? X roku ??, córkę ? i ??, która powiła mu ?. Bezpotomny. Uczestnik powstania Krakowskiego w 1846 roku. Po upadku powstania aresztowany i skazany na 12 lat więzienia. 8 sierpnia 1846 roku osadzony w twierdzy Spilberg. 5 kwietnia 1848 roku zwolniony na mocy amnestii. Uczestnik Wiosny Ludów na Węgrzech w 1848 roku. Po jej upadku w 1849 roku schronił się w Turcji. Oficer pułku Kozaków Mechmeda Sadyka (Michała Czaykowskiego). Bezpotomny.
Źródła: Łątka Jerzy, 1933 - Pasza z Lechistanu Mustafa Dżelaleddin (Konstanty Borzęcki). Społeczny Instytut Historii Kultury Turcji. Kraków; Gryglaszewski Piotr - Informacje ustne
. List Kulomba Borzęckiego, Józefa Kilińskiego i Józefa Zaczyńskiego do generała Dywizji Polskiej w Turcji, Władysława Zamojskiego. Biblioteka Kórnicka PAN. Korespondencje. Sygn. BK 02552. Mf. 2021.

Leon - syn ? i ??. Urodzony we wsi Roskosz w województwie lubelskim w 1804 roku. Zmarł na chorobę piersiową w podróży z Bourbourg do Honschadt w departamencie Nord we Francji 18 września 1843 roku. Poślubił w ? X roku ??, córkę ? i ??, która powiła mu ?. Uczeń szkół lubelskich. Ziemianin. W Powstaniu 1831 roku podporucznik kolejno w oddziale strzelców augustowskich, w załodze pociągu i w kompanii honorowej oficerów. 5 października 1831 roku przeszedł z armią Rybińskiego do Prus. W styczniu 1832 roku Przybył do Francji. Początkowo należał do Zakładu w Awinionie. W czerwcu 1833 roku skierowany do Aurillac. Zamieszkał w St. Flour w departamencie Cantal. 25 sierpnia 1835 roku przeniósł się do Lille.
Źródła: Bielecki Robert, 1995 - Słownik biograficzny oficerów Powstania Listopadowego. T. I, A-D. TRIO. Warszawa
.

Leon Stanisław Adam - syn Stanisława i Franciszki Ostrowskiej. Urodzony w Kielcach około 1841 roku. Zmarł w ? 14 listopada 1908 roku. Poślubił w wieku 26 lat w kościele Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny w Warszawie 6 lutego 1867 roku pannę Dorotę Wołłowicz Mianowską, córkę Hipolita Wołłowicza, urzędnika i Anny Filon, która powiła mu ?. Absolwent Szkoły Sztuk Pięknych. Budowniczy. W 1857 roku budował dom nr 800 przy ulicy Orlej 6 w Warszawie. Od 1867 roku po złożeniu egzaminu budowniczy II klasy. W 1870 roku obywatel Warszawy, zamieszkały przy ulicy Długiej 29. Pochowany na Cmentarzu Powązkowskim w Warszawie.
Źródła: Łoza Stanisław, 1930 - Słownik architektów i budowniczych polaków oraz cudzoziemców w Polsce pracujących. Wydawnictwo Kasy im. Mianowskiego. Warszawa; Dzierżanowski Wiktor, 1870 - Przewodnik warszawski informacyjno-adresowy na rok 1870. Drukarnia S. Orgelbranda. Warszawa; Groby Borzęckich na cmentarzach polskich i zagranicznych, Pydynowski Piotr - Informacje ustne
.

Leonard - syn Wincentego i Marianny Jureckiej. Urodzony w Busku około 1777 roku. Zmarł w Busku 3 grudnia 1835 roku o godzinie 17 w wieku 58 lat. Poślubił w ? X roku Juliannę Radzik, córkę ? i ??, która powiła mu ?. W latach dwudziestych XIX wieku mieszkał w Busku.
Źródła: Wójcicki Marek - Informacje ustne.

Leonard  - syn ? i ??. Urodzony w ? X roku. Zmarł w ? X roku. Poślubił w Warszawie w 1904 roku Wandę Kremky, córkę Maurycego Jana i Jadwigi Linowskiej z Linowa herbu Poraj, która powiła mu ?.
Źródła: Groby Borzęckich na cmentarzach polskich i zagranicznych
;  Archiwum Parafii Rzymskokatolickiej Przemienienia Pańskiego w Warszawie. Sygn. 1904/98.

Leopold - syn ? i ??. Urodzony w ? X roku. Zmarł w ? X roku. Poślubił w ? X roku Józefę Głuchowską, córkę ? i ??, która powiła mu Józefa, Władysława, Antoninę, Józefę i Helenę. Mieszkaniec Mszany Dolnej i Drużyny
Źródła: Artur Borzęcki - informacje ustne.

Leopolda - córka Joachima i Julianny Lanzinger. Urodzona w ? X roku. Zmarła w ? X roku. Poślubiła w ? X roku ??, syna ? i ??.
Źródła: Drzewo genealogiczne mieszkańców gminy Koźmice Wielkie; Majątki.

Lucjan - syn Jana i Leokadii Gregorczyk (Grzegorczyk). Urodzony w Korczewie nad Bugiem lub Sochaczewie 2 stycznia 1925 roku. Zmarł w Starym Jarosławiu 4 maja 1997 roku. Poślubił w ? 1956 roku Florentynę Adrian, córkę Jana i Seweryny ?, która powiła mu siedmioro dzieci (troje zmarło w dzieciństwie, przeżyły cztery córki. Żołnierz Armii Krajowej o pseudonimie „Apaszka”. Aresztowany prawdopodobnie najpierw trafił na Majdanek. Później więzień Pawiaka. 22 września 1942 roku wysłany do obozu koncentracyjnego w Oświęcimiu. Udało mu się uciec z transportu. Ukrywał się w lasach być może w oddziale partyzanckim. Był dwukrotnie ranny w lewą rękę. Został też postrzelony w brzuch. Po wojnie w obawie przed prześladowaniami uciekł na Zachód. Mieszkał w kolonii Figały (obecnie część Rudy), koło Łosic.
Źródła: Bartoszewski Władysław, 1970. - Warszawski pierścień śmierci. INTERPRES, Warszawa; Domańska Regina, 1978 - Pawiak, więzienie gestapo. Kronika 1939-1944. Książka i Wiedza, Warszawa; Paruzel Ewa - Informacje ustne.

Ludwik - syn Jana i ??. Urodzony w ? X roku. Zmarł w ? X roku. Poślubił w ? X roku ??, córkę ? i ??, która powiła mu ?. 20 marca 1733 roku uczestnik sejmiku w Wiszni na którym zawiązano konfederację szlachecką dla wyboru Stanisława Leszczyńskiego na króla Polski.
Źródła: Akta grodzkie i ziemskie z archiwum t. z. Bernardyńskiego we Lwowie. T. 23 (1731-1772). Towarzystwo Naukowe. Lwów 1928.

Ludwik - syn ? i ??. Urodzony w ? X roku. Zmarł w ? X roku. Poślubił w Borzykowej w 1830 roku Małgorzatę Kaleta, córkę ? i ??, która powiła mu ?.
Źródła: Księgi metrykalne Parafii Rzymskokatolickich.

Ludwik - syn ? i ??. Urodzony w ? X roku. Zmarł w ? X roku. Poślubił w Borzykowej w 1832 roku Rozalię Banasik, córkę ? i ??, która powiła mu ?.
Źródła: Księgi metrykalne Parafii Rzymskokatolickich.

Ludwik Stanisław - syn Franciszka i Ludwiki Marianny Pociej. Urodzony w ? X roku. Zmarł w ? X roku. Poślubił w ? X roku Teofilę Skarbek herbu Abdank córkę ? i ? Bliskiej, która powiła mu Mariannę. Starosta dołżański. W 1764 roku wraz z Józefem i szlachtą województwa lubelskiego brał udział w elekcji Stanisława Augusta Poniatowskiego (podpisał się jako stolnik nowogrodzki). 26 sierpnia 1767 roku podpisał się pod manifestacją przeciwko uchwałom sejmiku w Wiszni. Nie żył już w 1780 roku.
Źródła: Akta grodzkie i ziemskie z archiwum t. z. Bernardyńskiego we Lwowie. T. 23 (1731-1772). Towarzystwo Naukowe. Lwów 1928; Boniecki Adam, 1899-1913 - Herbarz Polski. T. 1-16. Warszawa; Niesiecki Kasper, 1839-1846 - Herbarz Polski. T. 1-10. Lipsk; Uruski Seweryn, 1904-1917, 1931 - Rodzina. Herbarz Szlachty Polskiej. T. 1-15. Warszawa
.

Ludwika - córka Aleksandra Macieja i Anny Walentyny Ankwicz. Urodzona w ? X roku. Zmarła w ? X roku. Poślubiła primo voto w ? w 1793 roku Stanisława Dembowskiego, herbu Jelita, , syna Stefana, kasztelana czechowskiego. i Ewy Tarło, któremu powiła w Wiedniu 26 czerwca 1796 roku syna. Rozwiedziona. Poślubiła secundo voto w ? X roku Jakuba Młockiego, syna ? i ??.
Źródła: Archiwum Państwowe na Wawelu. Archiwum Adama Bohusza. Sygn. ABog 106, s. 1-2; Boniecki Adam, 1899-1913 - Herbarz Polski. T. 1-16. Warszawa; Niesiecki Kasper, 1839-1846 - Herbarz Polski. T. 1-10. Lipsk; Uruski Seweryn, 1904-1917, 1931 - Rodzina. Herbarz Szlachty Polskiej. T. 1-15. Warszawa
; Machynia Mariusz, Srzednicki Czesław, 1998 - Oficerowie Rzeczypospolitej Obojga Narodów 1777-1794. T. 1, Wojsko Koronne. Cz. 3,Piechota. Księgarnia Akademicka. Kraków.

Ludwika - córka Franciszka Michała i Anny ?. Urodzona w ? X roku. Zmarła w ? X roku. Poślubiła w ? X roku ??, syna ? i ??. Wzmiankowana w 1795 roku.
Źródła: Archiwum Państwowe w Winnicy. Sygn. 1835/308; Archiwum Państwowe w Winnicy. Sygn. 1835/309.

Łukasz - syn Krzysztofa i Racheli Czyż. Urodzony w ? X roku. Zmarł w ? X roku. Poślubił w ? X roku ??, córkę ? i ??, która powiła mu ?. W 1713 roku wraz z braćmi Janem i Jakubem otrzymał opiekunów prawnych w osobach Wojciecha i Józefa.
Źródła: Boniecki Adam, 1899-1913 - Herbarz Polski. T. 1-16. Warszawa.

Łukasz - syn ? i ??. Urodzony w ? X roku. Zmarł w ? X roku. Poślubił w Borzykowej w 1836 roku Mariannę Trzaskacz, córkę ? i ??, która powiła mu ?.
Źródła: Księgi metrykalne Parafii Rzymskokatolickich.

Maciej - syn ? i ??. Urodzony w ? X roku. Zmarł w ? X roku. Poślubił w ? X roku ??, córkę ? i ??, która powiła mu ?. W 1764 roku ze szlachtą z województwa poznańskiego uczestniczył w elekcji Stanisława Augusta Poniatowskiego.
Źródła: Boniecki Adam, 1899-1913 - Herbarz Polski. T. 1-16. Warszawa; Niesiecki Kasper, 1839-1846 - Herbarz Polski. T. 1-10. Lipsk
.

Maciej - syn Pawła i Konstancji Boguckiej. Urodzony w ? X roku. Zmarł w ? po 1777 roku. Poślubił w ? X roku ??, córkę ? i ??, która powiła mu ?. Żył jeszcze w 1773 roku.
Źródła: Teki Dworzaczka. Biblioteka Kórnicka PAN.

Maciej - syn ? i ??. Urodzony w ? X roku. Zmarł w ? X roku. Poślubił w ? X roku ??, córkę ? i ??, która powiła mu ?. W 1780 roku wojski przedecki.
Źródła: Uruski Seweryn, 1904-1917, 1931 - Rodzina. Herbarz Szlachty Polskiej. T. 1-15. Warszawa
.

Maciej - syn ? i ??. Urodzony w ? X roku. Zmarł w ? X roku. Mąż w 1781 roku wdowy Teodory Trąmpczyńskiej, córki ? i ??, która powiła mu ?.
Źródła: Teki Dworzaczka. Biblioteka Kórnicka PAN.

Maciej - syn ? i ??. Urodzony w ? około 1738 roku. Zmarł w ? 19 czerwca 1803 roku w wieku 65 lat. Poślubił w ? X roku ??, córkę ? i ??, która powiła mu ?. Wdowiec około 1797 roku, żył na łaskawym chlebie we dworze w Chełmnie.
Źródła: Teki Dworzaczka. Biblioteka Kórnicka PAN.

Maciej Stanisław z Kozarzowa - syn Kazimierza i Zofii Grzybowskiej. Urodzony w ? X roku. Zmarł w ? X roku. Mąż w 1694 roku Eleonory Olszewskiej (Ossowskiej), córki Antoniego i Katarzyny Karchowskiej, która powiła mu Anielę, Annę Marię, Michała Franciszka, Teresę Justynę, Salomeę Elżbietę, Andrzeja Tomasza, Mariannę, Józefinę Zofię, Józefa, Katarzynę, Annę, Konstantego i Antoniego Michała. W 1694 roku wraz z żoną zapisali sobie wspólnie dożywotnią oprawę na własnych majątkach. W 1713 roku sądził się w imieniu swoim i dzieci swojej macochy Konstancji. W 1714 roku zawarł z Łukaszem Krzyżanowskim kontrakt o Oleszno. W 1717 roku wraz z żoną dziedzic otrzymanych w spadku po rodzicach majątków Karchowo, Belęcin i Gola. 12 września 1718 roku ojciec chrzestny Józefa Krzysztofa. W latach 1718-1735 dzierżawca klucza krobskiego. W 1719 roku odkupił od żony za 25000 złotych i od jej sióstr Joanny Wierzchlejskiej i Franciszki Pigłowskiej za 12000 złotych części majątku Gola. W tym samym 1719 roku oprawił swojej żonie posag 21511 złotych. W 1720 roku dziedzic Pudliszek w powiecie kościańskim. W 1723 roku spłacił brata Jana za jego część dóbr otrzymanych w spadku po rodzicach. W 1726 roku posesor Oleszna. W tym samym 1726 roku mianował Wojciecha Grzybowskiego plenipotentem do odzyskania od Karola Krzesińskiego 1000 złotych ze spadku po swoim dziadku Wojciechu i pradziadku Karolu. W 1731 roku wdowiec. W tym samym 1731 roku pośredniczył w sprzedaży za 34800 złotych Janowi Wierzchleyskiemu z Gaszyna części Sulmówka w powiecie sieradzkim oraz dóbr Stojanów Wielki i Stojanów Mały w powiecie kaliskim pozostałych po jego ciotecznej siostrze Annie Lipskiej. Podwojewodzi kaliski w 1739 roku. W tym samym roku 1739 roku deputat na trybunał koronny. Dzierżawił od biskupa poznańskiego klucz dolski. Podobno miał jakieś zobowiązania wobec swojego zięcia Adama Chrościckiego, męża córki Salomei Elżbiety  w związku z czym ten zaczął pobierać dochody z kluczy Krobskiego i Dolskiego. Nie żył już w 1742 roku.
Sęczys podaje że w 1724 roku Maciej Stanisław sprzedał Franciszkowi Nieświadowskiemu wieś Gola co jest chyba jakimś nieporozumieniem ponieważ jeszcze w 1755 roku właścicielami tego majątku byli jego synowie.
Źródła: Sęczys Elżbieta, 2000 - Szlachta wylegitymowana w Królestwie Polskim w latach 1836-1861. DIG. Warszawa; Teki Dworzaczka. Biblioteka Kórnicka PAN;  Boniecki Adam, 1899-1913 - Herbarz Polski. T. 1-16. Warszawa; Uruski Seweryn, 1904-1917, 1931 - Rodzina. Herbarz Szlachty Polskiej. T. 1-15. Warszawa; 
Bibliografia polska.

Maksymilian - syn ? i ??. Urodzony w ? X roku. Zmarł w ? X roku. Poślubił w ? X roku Anielę Potocką, herbu Lubicz córkę Piotra i ??, która powiła mu ?. Sędzia ziemski owrucki.
Źródła: Żychliński Teodor, 1879-1908 - Złota Księga Szlachty Polskiej. Poznań
.

Malwina - córka Antoniego i Hortensji Jaksa-Rożen. Urodzona w ? w 1842 roku. Zmarła w ? w 1926 roku w wieku 84 lat. Poślubiła w ? w 1866 roku Władysława Janowskiego, syna  ? i ??. Od około 1884 roku nauczycielka. Dyrektor szkoły im. Czackiego w Krakowie. Odznaczona Krzyżem Zasługi i medalem. Pisarka, pod pseudonimem Zośka Wojnarowa pisywała drobne powieści drukowane w „Wieńcu” i „Pszczółce”.  Pochowana na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie (kw. VI).
Źródła: Gryglaszewski Piotr - Informacje ustne; Groby Borzęckich na cmentarzach polskich i zagranicznych
.

Małgorzata - córka ? i ??. Urodzona w ? X roku. Zmarła w ? X roku. Żona w latach 1735-1739 Stanisława Leszczyńskiego, syna ? i ??.
Źródła: Teki Dworzaczka. Biblioteka Kórnicka PAN.

Małgorzata - córka Mikołaja i Anny Drachowskiej (Dmochowskiej). Urodzona w ? X roku. Zmarła w ? 13 lipca 1749 roku w wieku 6 dni.
Źródła: Teki Dworzaczka. Biblioteka Kórnicka PAN.

Marceli - syn Bartłomieja i Apolonii Frankowskiej. Urodzony w ? X roku. Zmarł w ? X roku. Poślubił w ? X roku ??, córkę ? i ??, która powiła mu ?.
Źródła: Gryglaszewski Piotr - Informacje ustne
.

Marceli - syn Wincentego i ??. Urodzony w ? X roku. Zmarł w ? X roku. Poślubił w ? X roku ??, córkę ? i ??, która powiła mu Kazimierza.
Źródła: Materiały w opracowaniu.

Marceli - syn ? i ??. Urodzony w ? X roku. Zmarł w ? X roku. Poślubił w ? X roku ??, córkę ? i ??, która powiła mu ?. Radny w Mielcu. Od 17 kwietnia 1868 roku członek Komisji Ogniowej w Mielcu.
Źródła: Historia Straży Pożarnej w Mielcu. Rys historyczny ochrony przeciwpożarowej miasta Mielca i powiatu mieleckiego. Materiały internetowe
.

Marcelin - syn Jana i ??. Urodzony w ? X roku. Zmarł w ? X roku. Mąż w 1619 roku Anny Kiełpińskiej, córkę ? i ??, która powiła mu ?. W 1619 roku zapisał żonie dożywotnie uposażenie.
Źródła: Boniecki Adam, 1899-1913 - Herbarz Polski. T. 1-16. Warszawa.

Marcin - syn Jędrzeja i Dusilówny Kiełczewskiej. Urodzony w ? X roku. Zmarł w ? X roku. Poślubił w ? X roku Elżbietę Zawisza herbu Sas, córkę ? i ??, która powiła mu ? córkę, ? córkę, ? córkę, ? córkę, Stanisława i Marcina.
Źródła: Niesiecki Kasper, 1839-1846 - Herbarz Polski. T. 1-10. Lipsk; Uruski Seweryn, 1904-1917, 1931 - Rodzina. Herbarz Szlachty Polskiej. T. 1-15. Warszawa
.

Marcin - syn Marcina i Elżbiety Zawisza. Urodzony w ? X roku. Zmarł w ? X roku. Poślubił w ? X roku Annę Charzewską, córkę ? i ??, która powiła mu Marcina.
Źródła: Niesiecki Kasper, 1839-1846 - Herbarz Polski. T. 1-10. Lipsk; Uruski Seweryn, 1904-1917, 1931 - Rodzina. Herbarz Szlachty Polskiej. T. 1-15. Warszawa.
Być może ten sam Marcin - miał synów Marcina i Pawła. Żołnierz. Zmarł w ? przed 1595 rokiem.
Źródła: Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie. Metryka Koronna. Sygn. MK 133, k. 452v. [SMK II, nr 230] (mf. 158); Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie. Metryka Koronna. Sygn. MK 133, k. 452 [SMK II, nr 229] (mf. 158); Boniecki Adam, 1899-1913 - Herbarz Polski. T. 1-16. Warszawa.

Marcin - syn Marcina i Anny Charzewskiej. Urodzony w ? X roku. Zmarł w ? X roku. Poślubił w ? X roku ??, córkę ? i ??, która powiła mu ?. W 1590 roku otrzymał od króla Zygmunta III Wazy potwierdzenie prawa do dożywotniej dzierżawy wsi Szklary pod Krakowem. Prawo te odstąpił mu Piotr Myszkowski z Mirowa, starosta oświęcimski i ojcowski. W tym samym roku król potwierdził mu również nabycie prawa sołectwa na tej wsi odstąpionego przez  Stanisława Brachowskiego ze Żbika i jego żonę Annę. W 1595 roku odstąpił Kozarzów swojemu bratu Pawłowi. W 1626 roku otrzymał pewną kwotę pieniędzy od Marcina.
Źródła: Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie. Metryka Koronna. Sygn. MK 133, k. 452v. [SMK II, nr 230] (mf. 158); Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie. Metryka Koronna. Sygn. MK 133, k. 452 [SMK II, nr 229] (mf. 158); Boniecki Adam, 1899-1913 - Herbarz Polski. T. 1-16. Warszawa; Niesiecki Kasper, 1839-1846 - Herbarz Polski. T. 1-10. Lipsk
.

Marcin - syn Stanisława i ??. Urodzony w ? X roku. Zmarł w ? X roku. Mąż w 1603 roku Małgorzaty Krąpiewskiej, córki Erazma i ??, która powiła mu Andrzeja. W 1603 roku oprawił żonie posag 100 złotych. Nie żył już w 1636 roku.
Źródła: Teki Dworzaczka. Biblioteka Kórnicka PAN.

Marcin - syn Kaspra i ??. Urodzony w ? X roku. Zmarł w ? około 1658 roku. Poślubił w ? X roku ? Orchowską herbu Nałęcz, córkę ? i ??, która powiła mu Pawła i Mikołaja. W 1610 roku podstarości horodelski. W latach 1622-1626 burgrabia lubelski. W tymże 1626 roku przekazał pewną kwotę pieniędzy Marcinowi. W 1627 roku pożyczył różnych kwot pieniędzy  Andrzejowi, Danielowi i Mikołajowi. W latach 1627-1658 wojski bełski (wzmiankowany w dokumentach z 6 czerwca 1628 roku i 17 września 1658 roku). W 1629 roku ze stryjem Marcinem ustanowił w jakiejś sprawie pełnomocników.
Źródła: Archiwum Państwowe na Wawelu. Archiwum Sanguszków. Sygn. ASang teka XXXIII/83 (1), s. 667-669; Archiwum Państwowe na Wawelu. Archiwum Sanguszków. Sygn. ASang teka XXXIII/83 (1), s. 671-673; Archiwum Państwowe na Wawelu. Archiwum Sanguszków. Sygn. ASang teka XXXIV/54 (1), s. 294Archiwum Państwowe na Wawelu. Archiwum Sanguszków. Sygn. ASang teka XXXV/53 (9), s. 323Archiwum Państwowe na Wawelu. Archiwum Sanguszków. Sygn. ASang teka XXXVI/76 (1), s. 441Archiwum Państwowe na Wawelu. Archiwum Sanguszków. Sygn. ASang teka XXXVI/76 (1), s. 443 Archiwum Państwowe na Wawelu. Archiwum Sanguszków. Sygn. ASang teka XXXVI/76 (2), s. 445-449; Polski słownik biograficzny. 1936. T. 2 (Beyzym Jan - Brownsford Marja). Polska Akademia Umiejętności. Kraków; Kochanowski Jan Korwin, 1900 - Dzieje Akademii Zamojskiej (1594-1784). Drukarnia. W. L. Anczyca i Sp. Kraków; Urzędnicy dawnej Rzeczpospolitej XII-XVIII wieku; Boniecki Adam, 1899-1913 - Herbarz Polski. T. 1-16. Warszawa; Niesiecki Kasper, 1839-1846 - Herbarz Polski. T. 1-10. Lipsk; Uruski Seweryn, 1904-1917, 1931 - Rodzina. Herbarz Szlachty Polskiej. T. 1-15. Warszawa.
Być może żoną Marcina była również Anna z Obodna primo voto Sulimierska, wzmiankowana w 1664 roku jako Borzęcka, wojska bełska.
Źródła: Archiwum Akt Dawnych w Warszawie. Metryka Koronna. Sygn. S 8, k. 15v (mf. 11237)
.

Marcin - syn ? i ??. Urodzony w ? X roku. Zmarł w ? X roku. Poślubił w ? X roku ??, córkę ? i ??, która powiła mu ?. W 1629 roku z bratankiem Marcinem ustanowił w jakiejś sprawie pełnomocników.
Źródła: Boniecki Adam, 1899-1913 - Herbarz Polski. T. 1-16. Warszawa.

Marcin - syn ? i ??. Urodzony w ? X roku. Zmarł w ? X roku. Poślubił w ? X roku ??, córkę ? i ??, która powiła mu Walentego. Pochodził z województwa lubelskiego.
Źródła: Kochanowski Jan Korwin, 1900 - Dzieje Akademii Zamojskiej (1594-1784). Drukarnia. W. L. Anczyca i Sp. Kraków.

Marcin - syn Grzegorza i ??. Urodzony w ? X roku. Zmarł w ? X roku. Poślubił w ? X roku ??, córkę ? i ??, która powiła mu ?.. Pochodził z województwa bełskiego. W roku akademickim 1642/1643 uczeń Akademii Zamojskiej.
Źródła: Kochanowski Jan Korwin, 1900 - Dzieje Akademii Zamojskiej (1594-1784). Drukarnia. W. L. Anczyca i Sp. Kraków; Bibliografia polska.

Marcin - syn ? i ??. Urodzony w ? X roku. Zmarł w ? X roku. Poślubił w ? X roku ??, córkę ? i ??, która powiła mu Janusza i Felicjana. Pochodził z ziemi chełmskiej.
Źródła: Kochanowski Jan Korwin, 1900 - Dzieje Akademii Zamojskiej (1594-1784). Drukarnia. W. L. Anczyca i Sp. Kraków.

Marcin - syn Daniela i ??. Urodzony w ? X roku. Zmarł w ? X roku. Poślubił w ? X roku ??, córkę ? i ??, która powiła mu ?. W 1658 roku wraz z braćmi Pawłem, Janem i Stanisławem zwrócił Pawłowi dług zaciągnięty jeszcze przez ich ojca u jego ojca Marcina.
Źródła: Boniecki Adam, 1899-1913 - Herbarz Polski. T. 1-16. Warszawa.

Marcin - syn ? i ??. Urodzony w ? X roku. Zmarł w ? X roku. Poślubił w ? w 1667 roku Annę Kunicką herbu Bończa, córkę Mikołaja i Elżbiety Święcickiej. Bezdzietni.  Sędzia ziemski chełmski.
Źródła: Boniecki Adam, 1899-1913 - Herbarz Polski. T. 1-16. Warszawa. Niesiecki Kasper, 1839-1846 - Herbarz Polski. T. 1-10. Lips; Niesiecki Kasper, 1839-1846 - Herbarz Polski. T. 1-10. Lipsk
.

Marcin  - syn ? i ??. Urodzony w ? X roku. Zmarł w ? X roku. Poślubił w ? X roku ??, córkę ? i ??, która powiła mu ?. Wojski kijowski (nominacja z dnia 18 lutego 1671 roku).
Źródła: Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie. Metryka Koronna. Sygn. S 11, k. 138 (mf. 11240
.

Marcin - syn ? i ??. Urodzony w ? X roku. Zmarł w ? X roku. Poślubił w ? X roku Mąż w 1757 roku wdowy Heleny Łubieńskiej herbu Pomian, córki ? i ??, która powiła mu Katarzynę i Agnieszkę. Nie żył już w 1767 roku.
Źródła: Teki Dworzaczka. Biblioteka Kórnicka PAN.

Marcin - syn Antoniego i Konstancji Chreptowicz. Urodzony w ? X roku. Zmarł w Kobylanach (Gubernia Grodzieńska) przed 1831 rokiem. Poślubił w ? X roku Klarę Paszkowską, córkę ? i ??, która powiła mu Józefa Tadeusza. Ziemianin. Porucznik Wojska Polskiego.
Źródła: Polski słownik biograficzny. 1936. T. 2 (Beyzym Jan - Brownsford Marja). Polska Akademia Umiejętności. Kraków; Bielecki Robert, 1995 - Słownik biograficzny oficerów Powstania Listopadowego. T. I, A-D. TRIO. Warszawa; Niesiecki Kasper, 1839-1846 - Herbarz Polski. T. 1-10. Lipsk
: Księgi metrykalne parafii rzymskokatolickiej sw. Jana w Warszawie. Sygn. 1831/42.

Marcin - syn ? i ??. Urodzony w ? X roku. Zmarł w ? X roku. Poślubił w ? X roku ??, córkę ? i ??, która powiła mu ?. W 1835 roku właściciel Żanecina wydzielonego w tym roku z części dóbr Sokołów Podlaski.
Źródła: Archiwum Państwowe w Siedlcach. Nr zespołu: 1307/0. Karta: B. Hipoteka w Sokołowie Podlaskim.

Marcin - syn ? i ??. Urodzony w ? X roku. Zmarł w ? X roku. Poślubił Borzykowej w 1842 roku Mariannę Burdzion, córkę ? i ??, która powiła mu.
Źródła: Księgi metrykalne Parafii Rzymskokatolickich.

Marcin - syn ? i ??. Urodzony w ? X roku. Zmarł w ? X roku. Poślubił w ? X roku ??, córkę ? i ??, która powiła mu Czesława.
Źródła: Archiwum Ośrodka „Karta”. Wykaz Polaków represjonowanych na wschodzie. Materiały internetowe.

Marcin (Marcyan) Franciszek z Kozarzowa - syn Pawła i Elżbiety Sarbiewskiej. Urodzony w ? X roku. Zmarł w ? 26 lutego 1723 roku. Poślubił w ? X roku ??, córkę ? i ??, która prawdopodobnie powiła mu Józefa i Annę. Wzmiankowany w 1664 roku. W 1687 roku wojski bełski. Chorąży zakroczymski. Wzmiankowany w 1689 roku. W 1691 roku deputat na trybunał koronny z ziemi chełmskiej. W latach 1692-1723 sędzia ziemski chełmski (wybrany 26 lutego 1692 roku, wzmiankowany 27 sierpnia 1692 roku i w testamencie z 27 września 1721 roku)
Źródła: Urzędnicy dawnej Rzeczpospolitej XII-XVIII wieku; Boniecki Adam, 1899-1913 - Herbarz Polski. T. 1-16. Warszawa; Niesiecki Kasper, 1839-1846 - Herbarz Polski. T. 1-10. Lipsk; Uruski Seweryn, 1904-1917, 1931 - Rodzina. Herbarz Szlachty Polskiej. T. 1-15. Warszawa
.

Marcin Paweł - syn Wincentego Franciszka i Józefy Kurczewskiej. Urodzony w ? 1831 roku. Zmarł w ? X roku. Poślubił w ? X roku ??, córkę ? i ??, która powiła mu ?.
Źródła: Łątka Jerzy, 1933 - Pasza z Lechistanu Mustafa Dżelaleddin (Konstanty Borzęcki). Społeczny Instytut Historii Kultury Turcji. Kraków
.

Marcin Teodor - syn Floriana i Heleny ?. Urodzony na Piaskach w Poznaniu 5 listopada 1754 roku. Zmarł w ? X roku. Poślubił w ? X roku ??, córkę ? i ??, która powiła mu ?.
Źródła: Teki Dworzaczka. Biblioteka Kórnicka PAN.

Marcjanna Marianna - córka Pawła i Konstancji Boguckiej. Urodzona w ? przed 30 czerwca 1748 (chrzest) roku. Zmarła w ? X roku. Poślubiła w ? 8 lutego 1768 roku Macieja Dąbrowskiego, syna ? i ??. W roku 1770 została nazwana ciotką dziecka Rozalii.
Źródła: Teki Dworzaczka. Biblioteka Kórnicka PAN.

Maria - córka Tadeusza Marcelego i Joanny Marianny Franciszki Zakrzewskiej. Urodzona w ? 15 lipca 1840 roku. Zmarła w ? X roku. Poślubiła w ? X roku ??, syna ? i ??.
Źródła: Sęczys Elżbieta, 2000 - Szlachta wylegitymowana w Królestwie Polskim w latach 1836-1861. DIG. Warszawa
.

Maria (Marynia) - córka Józefa i Celiny Rozalii Leonardy Chludzińskiej. Urodzona w ? w lipcu 1861 roku. Zmarła w ? X roku w wieku kilka tygodni.
Źródła: Florczak Teresa - Informacje ustne; Kalkstein Teresa C. R. - Sługa Boża Matka Celina Borzęcka. Rzym 1950
.

Maria - córka ? i ??. Urodzona w ? X roku. Zmarła w ? X roku. Poślubiła w ? przed 12 maja 1870 roku Aleksego Mielcarzewicza, syna ? i ??. 22 sierpnia 1871 roku jej dziecko trzymał do chrztu Tadeusz Marceli.
Źródła: Teki Dworzaczka. Biblioteka Kórnicka PAN.

Maria - córka ? i ??. Urodzona w ? X roku. Zmarła w ? X roku. Poślubiła w ? X roku Mieczysława Szczepańskiego, syna ? i ??.
Źródła: Materiały w opracowaniu.

Maria - córka Narcyza Pawła i ? Gadomskiej. Urodzona w ? X roku. Zmarła w ? X roku. Poślubiła w ? X roku wdowca ? Majkowskiego, syna ? i ??. Mieszkała w raz z mężem, bezrobotnym pasierbem i własnymi dziećmi na ulicy Wolskiej w Warszawie.
Źródła: Łątka Jerzy, 1933 - Pasza z Lechistanu Mustafa Dżelaleddin (Konstanty Borzęcki). Społeczny Instytut Historii Kultury Turcji. Kraków
.

Maria - córka Tomasza i ??. Urodzona w ? 1870 roku. Zmarła w ? 1936 roku. Poślubiła w Radkowie 9 września 1890 roku Jana Kózkę, syna ? i ??. Mieli 11 dzieci
Źródła: Bochenek Krzysztof - Bł. Karolina Kózka. Pomoc duchowa. Materiały internetowe; Kurek Ryszard - Życie i śmierć bł. Karoliny. Materiały internetowe; Tyszkiewicz Teresa - Lepiej umrzeć jak zgrzeszyć. Materiały internetowe.

Maria Konstancja - córka Jana i Ewy Rucińskiej. Urodzona w ? przed 2 maja 1779 (chrzest) roku. Zmarła w ? X roku. Poślubiła w ? X roku ??, syna ? i ??.
Źródła: Teki Dworzaczka. Biblioteka Kórnicka PAN; Machynia Mariusz, Srzednicki Czesław, 1998 - Oficerowie Rzeczypospolitej Obojga Narodów 1777-1794. T. 1, Wojsko Koronne. Cz. 3,Piechota. Księgarnia Akademicka. Kraków.

Marian - syn ? i ??. Urodzony w ? X roku. Zmarł w ? X roku. Poślubił w ? X roku ??, córkę ? i ??, która powiła mu ?.20 stycznia (12 stycznia) 1851 roku wraz s braćmi Stanisławem i Andrzejem oraz siostrą Marianną wysłali pełnomocnika do hrabiego Jana Fryderyka Sapiechy w sprawie spadku po siostrze Annie.
Źródła: Archiwum Państwowe na Wawelu. Archiwum młynowskie. Sygn.  AMCh 792, s. 257-258
.

Marian Gorgoniusz - syn Bolesława i Marii Rakowskiej. Urodzony w Suwałkach 7 września 1889 roku. Zmarł w Mathausen 30 czerwca 1940 roku. Poślubił w ? X roku Michalinę Żakiewicz, córkę ? i ??, która powiła mu Lecha. Student wydziału prawa Uniwersytetu Petersburskiego. W 1914 roku absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Petersburskiego. W latach 1913-1916 prezes Polskiej Kasy Ogólno-studenckiej Wyższych Zakładów Naukowych. Kierownik sekcji dramatycznej Domu Polskiego „Ognisko”. Po 1915 roku policjant Straży Obywatelskiej w Warszawie. Kierownik sekcji szkoleniowej Warszawskiej Milicji Miejskiej. Od czerwca 1918 roku referent w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych. Radca ministerialny w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych. Od 1918 roku kierownik Wydziału Policji w Sekcji Administracyjnej w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych. 5 listopada 1918 roku mianowany naczelnikiem Samodzielnego Wydziału Policji w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych. 20 stycznia 1919 roku mianowany naczelnym inspektorem Policji Komunalnej. Od 17 czerwca 1919 roku do 9 listopada 1821 roku zastępca komendanta głównego Policji Państwowej. Od października 1921 roku do grudnia 1922 komisarz rządu na Miasto Warszawę (nominacja  22 października 1921 roku, dymisja 17 grudnia 1922 roku). Od grudnia 1922 roku do czerwca 1923 roku dyrektor Departamentu Bezpieczeństwa w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. W latach 1923-1926 komendant Policji Państwowej (nominacja 1 lipca 1823 roku, dymisja 4 listopada 1926 roku). W czasie przewrotu majowego w 1926 roku opowiedział się po stronie prezydenta za co był czasowo aresztowany. W 1927 roku wpisany na listę adwokatów. Występował w szeregu poważnych procesów cywilnych i karnych. Członek prezydium Sądu Dyscyplinarnego w Izbie Adwokackiej w Warszawie. Wykładowca i egzaminator aplikantów adwokackich. W latach 1927-1934 wiceprezydent Warszawy (wybrany przez Radę Miejską w czerwcu 1927 roku, odwołany w lutym 1934 roku). Związany ze Związkiem Ludowo-Narodowym. Jeden z Przywódców Obozu Wielkiej Polski. W czerwcu 1928 roku członek komisji organizacyjnej Stronnictwa Narodowego. W latach 1928-1930 prezes Zarządu Stołecznego Stronnictwa Narodowego. W latach 1928-1935 członek Rady Naczelnej Stronnictwa Narodowego. Senator. W lutym 1935 roku zrezygnował z członkostwa w Stronnictwie Narodowym. Od lutego 1936 roku aktywny uczestnik prac Frontu Morges. Od 1937 roku członek Stronnictwa Pracy. Pisał artykuły do „Gazety Administracji i Policji Państwowej”, „Samorządu Miejskiego” i „Kuriera Warszawskiego”. Odznaczony Orderem Odrodzenia Polski III klasy, Krzyżem Walecznych z mieczami, francuskim Orderem Legii Honorowej IV klasy i Orderem Korony Rumuńskiej II klasy. 16 września 1939 roku mianowany przez Stefana Starzyńskiego delegatem komisarza cywilnego dla starostwa grodzkiego Warszawa-Śródmieście. Przewodniczący komisji rewizyjnej Straży Obywatelskiej miasta stołecznego Warszawy. Od 20 września 1939 roku członek Komitetu Obywatelskiego przy dowództwie „Armii Warszawa”. Szef ekspozytury Komisariatu Cywilnego na Pradze. Od października 1939 roku w konspiracji. Członek utworzonego przez R. Świętochowskiego Biura Politycznego. 25 listopada 1939 roku wybrany wiceprzewodniczącym komisji rewizyjnej Stołecznego Komitetu Samopomocy Społecznej. Mąż zaufania Rządu na obszarze okupowanej Polski. Pierwszy delegat rządu emigracyjnego na kraj. 30 marca 1940 roku aresztowany przez Gestapo. Więziony Pawiaka. 3 maja 1940 roku przewieziony do obozu koncentracyjnego Sachsenhausen. Zamordowany w obozie Mauthausen-Gusen. Mieszkał w Warszawie. Jego symboliczny grób znajduje się na Cmentarzu Powązkowskim w Warszawie.
Źródła: Czeszejko-Sochacki Zdzisław, 1988 - Słownik biograficzny adwokatów polskich.  1980, T. II, A-G. Wydawnictwo Prawnicze. Warszawa; Łoza Stanisław, 1938 - Czy wiesz kto to jest? Główna Księgarnia Wojskowa. Warszawa; Herbst Stanisław, 1975 - Encyklopedia Warszawy. Państwowe Wydawnictwo Naukowe. Warszawa; Czajka Michał, Kancler Marian, Sienkiewicz Witold, 1995 - Leksykon historii Polski. Wiedza Powszechna. Warszawa; Waldemar Grabowski - Z dziejów Delegatury Rządu RP na Kraj - nowe aspekty badawcze. Instytut Pamięci Narodowej. Materiały internetowe; Misiuk Andrzej, 1996 - Policja Państwowa 1919-1939. Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa; Materiały różne (wypisy i wyciągi z różnych źródeł); Groby Borzęckich na cmentarzach polskich i zagranicznych
.

Marian - syn Adama i ??. Urodzony w ? w 1901 roku. Zamordowany w ? w 1940 roku. Poślubił w ? X roku ??, córkę ? i ??, która powiła mu ?. Zginął w 1940 roku w czasie czystek na Ukrainie.
Źródła: Archiwum Ośrodka „Karta”. Wykaz Polaków represjonowanych na wschodzie. Materiały internetowe.

Marianna - córka Macieja Stanisława i Eleonory Olszewskiej. Urodzona w w Pudliszkach przed 3 lutego 1719 (chrzest) roku. Zmarła w ? 9 października 1721 roku.
Źródła: Teki Dworzaczka. Biblioteka Kórnicka PAN.

Marianna - córka Stanisława i Anny ?. Urodzona w Będzinie 7 kwietnia 1760 roku. Zmarła w ? X roku. Poślubiła w ? X roku ??, syna ? i ??.
Źródła: Księgi metrykalne Parafii Rzymskokatolickiej w Będzinie, 1760, s. 225.

Marianna (Maryanna) - córka Aleksandra Macieja i Anny Walentyny Ankwicz. Urodzona w Glinianach w 1763 roku. Zmarła w ? X roku. Poślubiła w ? 1784 roku Mikołaja Potockiego herbu Pilawa syna  Ignacego i Urszuli Dzieduszyckiej.
Źródła: Boniecki Adam, 1899-1913 - Herbarz Polski. T. 1-16. Warszawa; Niesiecki Kasper, 1839-1846 - Herbarz Polski. T. 1-10. Lipsk; Uruski Seweryn, 1904-1917, 1931 - Rodzina. Herbarz Szlachty Polskiej. T. 1-15. Warszawa
;  Bibliografia polska.

Marianna (Maryanna) - córka Ludwika Stanisława i Teofili Skarbek. Urodzona w ? X roku. Zmarła w ? X roku. Poślubiła w ? X roku Franciszka Gałeckiego, syna ? i ??. Wdowa w 1780 roku.
Źródła: Boniecki Adam, 1899-1913 - Herbarz Polski. T. 1-16. Warszawa
.

Marianna (Maryanna) - córka Antoniego i Konstancji Chreptowicz. Urodzona w ? X roku. Zmarła w ? X roku. Poślubiła w ? X roku ? Niepokójczyckiego, syna ? i ??.
Źródła: Niesiecki Kasper, 1839-1846 - Herbarz Polski. T. 1-10. Lipsk
.

Marianna - Michała i Johanny Gosiewskiej. Urodzona w ? X roku. Zmarła w ? X roku. Poślubiła w ? X roku ? Rukiewicza, syna ? i ??.
Źródła: Niesiecki Kasper, 1839-1846 - Herbarz Polski. T. 1-10. Lipsk
.

Marianna - córka Konstantego i Urszuli Bolesz. Urodzona w ? X roku. Zmarła w ? X roku. Poślubiła we dworze w Sokołowie 12 lipca 1801 roku Franciszka Odrowąża Wilkońskiego, syna ? i ??. W 1800 roku wraz z siostrami Franciszką, Salomeą, Julianną i Zofią odziedziczyła po zmarłym bracie Franciszku majątki Sokołowo, Charbielin i Twierdza. W dniu ślubu określiła swój wiek na 25 lat (oznaczało by to że urodziła się cztery lata po śmierci ojca!).
Źródła: Żychliński Teodor, 1879-1908 - Złota Księga Szlachty Polskiej. Poznań
; Teki Dworzaczka. Biblioteka Kórnicka PAN; Dunin-Borkowski Jerzy Seweryn, 1883 - Rocznik Szlachty Polskiej. T. II. Lwów.

Marianna - córka Jana i Salomei Pełczyńskiej. Urodzona w Busku około 1838 roku. Zmarła w ? X roku. Poślubiła w Busku 11 lutego 1863 roku Józefa Kowalskiego, strażnika więziennego w Kielcach, syna Antoniego i Cecylii Jabłonowskiej.
Źródła: Wójcicki Marek - Informacje ustne.

Marianna - córka ? i ??. Urodzona w ? około 1848 roku. Zmarła w ? X roku. Poślubiła w ? X roku Jana Sochę, syna ? i ??. Mieli syna urodzonego w Górce 15/27 sierpnia 1888 roku.
Źródła: Archiwum Parafii Rzymskokatolickiej w Turce. Sygn. 1888/237.

Marianna - córka Tomasza i Józefaty Błaszczyńskiej. Urodzona w ? 1821 roku. Zmarła w Krakowie 1910 roku. W 1844 roku przeszła obłóczyny zakonne. W 1899 roku siostra Kunegunda w Zakonie Bernardynek w Krakowie. Pochowana w grobie nr. 25 sióstr Bernardynek na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie.
Źródła: Łątka Jerzy, 1933 - Pasza z Lechistanu Mustafa Dżelaleddin (Konstanty Borzęcki). Społeczny Instytut Historii Kultury Turcji. Kraków; Gryglaszewski Piotr - Informacje ustne; Groby Borzęckich na cmentarzach polskich i zagranicznych
.

Marianna - córka Józefa i Antoniny Dydkowskiej. Urodzona w Busku 2 października 1831 roku. Zmarła w ? X roku. Poślubiła w Busku 19 września 1852 roku Walentego Tauzowskiego, czeladnika stolarskiego, syna Kacpra i Marianny Karczewskiej któremu powiła 14 dzieci. (pierwsze urodzone w Busku 17 listopada 1852 roku, ostatnie urodzone w Kikowie około 1874 roku). W dniu ślubu mieszkała z ojcem, mularzem w Busku.
Źródła: Archiwum Parafii Rzymskokatolickiej w Busku. Sygn. 1831/0;
Archiwum Parafii Rzymskokatolickiej w Busku. Sygn. 1852/20; Wójcicki Marek - Informacje ustne.

Marianna - córka ? i ??. Urodzona w ? X roku. Zmarła w ? X roku. Poślubiła w Borzykowej w 1842 roku Antoniego Konopczyńskiego, syna ? i ??.
Źródła: Księgi metrykalne Parafii Rzymskokatolickich.

Marianna - córka ? i ??. Urodzona w ? X roku. Zmarła w ? X roku. Poślubiła w ? X roku ? Zieniewicza, syna ? i ??.20 stycznia (12 stycznia) 1851 roku wraz s braćmi Stanisławem, Marianem i Andrzejem wysłali pełnomocnika do hrabiego Jana Fryderyka Sapiechy w sprawie spadku po siostrze Annie.
Źródła: Archiwum Państwowe na Wawelu. Archiwum młynoiwskie. Sygn. AMCh 792, s. 257-258
.

Marianna - córka ? i ??. Urodzona w ? X roku. Zmarła w ? po 1854 roku. Poślubiła w ? X roku ??, syna ? i ??. W 1854 roku kucharka, zamieszkała przy ulicy Białej 8 w Warszawie, w domu nr 89.
Źródła: Skorowidz mieszkańców miasta Warszawy z przedmieściami na rok 1854 ułożony pod kierunkiem Zarządu Policyi. Warszawa 1854
.

Marianna - córka Bartłomieja i Apolonii Frankowskiej. Urodzona w ? X roku. Zmarła w ? X roku. Poślubiła w ? X roku ??, syna ? i ??.
Źródła: Gryglaszewski Piotr - Informacje ustne
.

Mateusz - syn ? i ??. Urodzony w ? X roku. Zmarł w ? X roku. Poślubił w ? X roku Franciszkę Albertowską, córkę ? i ??, która powiła mu Joachima i Tomasza.
Źródła: Drzewo genealogiczne mieszkańców gminy Koźmice Wielkie; Majątki.

Mateusz - syn ? i ??. Urodzony w ? X roku. Zmarł w ? X roku. Poślubił primo voto w ? X roku Teresę Piotrowską, córkę ? i ??, która powiła mu ?. Poślubił secundo voto w ? X roku Teresę Górecką, córkę ? i ??, która powiła mu ?. Miał syna Bartłomieja.
Źródła: Gryglaszewski Piotr - Informacje ustne
.

Mateusz - syn ? i ??. Urodzony w ? X roku. Zmarł w ? X roku. Poślubił w ? X roku Franciszkę Dźwigalską, córkę ? i ??, która powiła mu Franciszka.
Źródła: Groby Borzęckich na cmentarzach polskich i zagranicznych.

Mateusz - syn ? i ??. Urodzony w ? około 1790 roku. Zmarł w ? X roku. Poślubił w ? X  roku Konstantynę Mrowińską, córkę ? i ??, która powiła mu Emilię.
Źródła: Niewalda Mateusz - Informacje ustne.

Mateusz - syn ? i ??. Urodzony w ? X roku. Zmarł w ? przed 1820 rokiem. Poślubił w ? przed 1803 rokiem Petronelę Szydłowską, córkę ? i ??, która powiła mu Józefa i Annę. W 1812 roku mieszkał wraz z żoną w Busku (dom nr 99 w Rynku).
Źródła: Archiwum Parafii Rzymskokatolickiej św. Jana w Warszawie. Sygn. 1862/244.

Mateusz Bartłomiej - syn Pawła i Konstancji Boguckiej. Urodzony w Grodnicy 24 września 1738 roku.  Zmarł w ? X roku. Poślubił w ? X roku ??, córkę ? i ??, która powiła mu ?.
Źródła: Teki Dworzaczka. Biblioteka Kórnicka PAN.

Matylda - córka Tadeusza Marcelego i Joanny Marianny Franciszki Zakrzewskiej. Urodzona w ? 14 marca 1835 roku.  Poślubiła w ? X roku ??, syna ? i ??.
Źródła: Sęczys Elżbieta, 2000 - Szlachta wylegitymowana w Królestwie Polskim w latach 1836-1861. DIG. Warszawa
.

Maurycy Michał Damazy z Kozarzowa - syn Damazego i Marianny Figetti. Urodzony w Kobylinie w Wielkim Księstwie Poznańskim przed 29 września 1772 (chrzest) roku. Zmarł w Warszawie 21 stycznia 1845 roku. Poślubił primo voto w Czarnkowie, Wielkie Księstwo Poznańskie, 2 maja 1797 roku Juliannę Apolonię Konstancję Czochron, córkę Tomasza Józefa Stefana i Elżbiety Czochron, która powiła mu Józefę, Tadeusza Marcelego, Katarzynę, Damazego Piotra, Erazma Cypriana i Józefa. Owdowiał w 1822 roku. Poślubił secundo voto w ? X roku Petronelę Laskowską, bezdzietną. Posesor Pniew. W 1818 roku mieszkał z rodziną w Warszawie. Nie posiadał majątku ziemskiego. W 1826 roku sekretarz Dyrekcji Fu-Du, zamieszkały wraz z synem Tadeuszem przy ulicy Długiej w Warszawie, w domu nr 592. Urzędnik w Królestwie Polskim. Rzeczywisty radca stanu w KRSWiD. W 1831 roku sekretarz w Komisji Rządowej Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego. W 1839 roku dowiódł szlachectwa w Królestwie Polskim. Pochowany na Cmentarzu Powązkowskim w Warszawie.
Źródła: Polski słownik biograficzny. 1936. T. 2 (Beyzym Jan - Brownsford Marja). Polska Akademia Umiejętności. Kraków; Bielecki Robert, 1995 - Słownik biograficzny oficerów Powstania Listopadowego. T. I, A-D. TRIO. Warszawa; Gerber Rafał, 1977 - Studenci Uniwersytetu Warszawskiego 1808-1831. Słownik Biograficzny. OSSOLINEUM. Wrocław; Sęczys Elżbieta, 2000 - Szlachta wylegitymowana w Królestwie Polskim w latach 1836-1861. DIG. Warszawa; Spis szlachty Królestwa Polskiego z dodaniem krótkiej informacyi o dowodach szlachectwa. Warszawa 1851; Dodatek II do spisu szlachty Królestwa Polskiego. Warszawa 1854; Teki Dworzaczka. Biblioteka Kórnicka PAN; Boniecki Adam, 1899-1913 - Herbarz Polski. T. 1-16. Warszawa; Uruski Seweryn, 1904-1917, 1931 - Rodzina. Herbarz Szlachty Polskiej. T. 1-15. Warszawa; Groby Borzęckich na cmentarzach polskich i zagranicznych
: Księgi metrykalne parafii rzymskokatolickiej sw. Jana w Warszawie. Sygn. 1831/42; Przewodnik warszawski. 1826.

Mehmed Ali - Envera Hasana i Leyli Ali. Urodzony w ? X roku. Zmarł w ? X roku. Poślubił w ? X roku ??, córkę ? i ??, która powiła mu ?.
Źródła: Łątka Jerzy - Pasza z Lechistanu Mustafa Dżelaleddin (Konstanty Borzęcki). Społeczny Instytut Historii Kultury Turcji. Kraków 1993
.

Michał - syn ? i ? Grot. Urodzony w ? X roku. Zmarł w ? 5 sierpnia 1656 roku. Poślubił w ? X roku ??, córkę ? i ??, która powiła mu ?.
Źródła: Teki Dworzaczka. Biblioteka Kórnicka PAN.

Michał - syn Pawła i Aleksandry Żytkiewicz. Urodzony w ? X roku. Zmarł w ? X roku. Poślubił w ? X roku ??, córkę ? i ??, która powiła mu ?. Żył jeszcze w 1686 roku.
Źródła: Boniecki Adam, 1899-1913 - Herbarz Polski. T. 1-16. Warszawa.

Michał - syn ? i ??. Urodzony w ? X roku. Zmarł w ? X roku. Poślubił w ? X roku ??, córkę ? i ??, która powiła mu Alberta i Dominika. Z powiatu krasnostawskiego w ziemi chełmskiej.
Źródła: Kochanowski Jan Korwin, 1900 - Dzieje Akademii Zamojskiej (1594-1784). Drukarnia. W. L. Anczyca i Sp. Kraków.

Michał - syn ? i ??. Urodzony w ? X roku. Zmarł w ? X roku. Kawaler. Bezpotomny. Proboszcz chełmski. W 1724 roku deputat na trybunał koronny.
Źródła: Niesiecki Kasper, 1839-1846 - Herbarz Polski. T. 1-10. Lipsk
.

Michał - syn ? i ??. Urodzony w ? X roku. Zmarł w ? X roku. Poślubił w ? X roku ??, córkę ? i ??, która powiła mu ?. W 1775 roku strażnik brzeski.
Źródła: Boniecki Adam, 1899-1913 - Herbarz Polski. T. 1-16. Warszawa.

Michał - syn Józefa i ??. Urodzony w ? X roku. Zmarł w ? X roku. Poślubił w ? X roku ??, córkę ? i ??, która powiła mu ?.  Od około 1778 roku student prawa koronnego w Akademii Zamojskiej. W roku akademickim 1779/1780 student filozofii Akademii Zamojskiej. W 1779 roku absolwent Akademii Zamojskiej.
Źródła: Kochanowski Jan Korwin, 1900 - Dzieje Akademii Zamojskiej (1594-1784). Drukarnia. W. L. Anczyca i Sp. Kraków;  Bibliografia polska.

Michał - syn Antoniego i Konstancji Chreptowicz. Urodzony w ? X roku. Zmarł w ? X roku. Poślubił w ? X roku Johannę Gosiewską, córkę ? i ??, która powiła mu Karola i Mariannę. W latach 1786-1793 pisarz grodzki grodzieński. Sędzia grodzki grodzieński. Właściciel zajazdu w Grodnie.
Źródła: Boniecki Adam, 1899-1913 - Herbarz Polski. T. 1-16. Warszawa;
Niesiecki Kasper, 1839-1846 - Herbarz Polski. T. 1-10. Lipsk; Uruski Seweryn, 1904-1917, 1931 - Rodzina. Herbarz Szlachty Polskiej. T. 1-15. Warszawa; Majątki.  Materiały w opracowaniu.

Michał - syn Wincentego i Marianny Jureckiej. Urodzony w Busku około 1801 roku. Zmarł w ? X roku. Jako kawaler lat 24 poślubił w w Busku 16 stycznia 1825 roku Małgorzatę Antoninę Cieciewińską lat 26, służącą, córkę Antoniego i Agnieszki Zatorskiej, która powiła mu ?. W dniu ślubu mieszkał w Busku. Rzeźnik w Busku. W 1831 roku świadek na ślubie Leonarda Kozielskiego z Franciszką Mazurkiewiczówną.
Źródła: Wójcicki Marek - Informacje ustne.

Michał - syn ? i ??. Urodzony w ? X roku. Zmarł w ? X roku. Poślubił w ? X roku ??, córkę ? i ??, która powiła mu ?. Żył jeszcze w 1829 roku.
Źródła: Biblioteka Narodowa. Katalog Rękopisów. Sygn. III 6913 karta rękopiśm 33-34 (mf 50356/t-1)
.

Michał - syn Franciszka Ksawerego i Wiktorii Zajączkowskiej. Urodzony w ? X roku. Zmarł w ? X roku. Poślubił w ? X roku Teklę Wierzbicką, córkę ? i ??, która powiła mu Aleksandrę, Annę, Elżbietę i Adama..
Źródła: Gryglaszewski Piotr - Informacje ustne
.

Michał - syn ? i ??. Urodzony w ? około 1862 roku. Zmarł w ? X roku. Poślubił w ? X roku Antoninę Piecyk, córkę ? i ??, która powiła mu Zofię i Józefa.
Źródła: Materiały w opracowaniu.

Michał Antoni - syn Pawła i Konstancji Boguckiej. Urodzony w Grodnicy przed 17 lutego 1737 (chrzest) roku. Zmarł w ? X roku. Poślubił w ? X roku ??, córkę ? i ??, która powiła mu ?.
Źródła: Teki Dworzaczka. Biblioteka Kórnicka PAN.

Michał Franciszek - syn Macieja Stanisława i Eleonory Olszewskiej. Urodzony w ? 11 września 1713 roku. Zmarł w Goli 4 marca 1714 roku.
Źródła: Teki Dworzaczka. Biblioteka Kórnicka PAN.

Mieczysław - syn Cezarego i ??. Urodzony w ? 1910 roku. Zmarł w ? X roku. Poślubił w ? X roku ??, córkę ? i ??, która powiła mu ?. Aresztowany na Litwie w dniu 19 września 1939 roku. W dniu 13 lipca 1940 roku internowany w obozie Kozielsku w obwodzie Kałuskim. W dniu 2 lipca 1941 roku przeniesiony do obozu Griazowiec w obwodzie Wołgogrodzkim. W dniu 3 września 1941 roku w Tockoje w obwodzie Orenburskim wcielony do armii generała Andersa.
Źródła: Archiwum Ośrodka „Karta”. Wykaz Polaków represjonowanych na wschodzie. Materiały internetowe
.

Mikołaj - syn Pawła i Zofii Trojanowskiej. Urodzony w ? po 1608 roku. Zmarł w ? X roku. Poślubił w ? X roku ??, córkę ? i ??, która powiła mu ?. W 1627 roku wraz z braćmi Andrzejem i Danielem pożyczył różne kwoty pieniędzy od Marcina.
Źródła: Boniecki Adam, 1899-1913 - Herbarz Polski. T. 1-16. Warszawa.

Mikołaj - syn ? i ??. Urodzony w ? X roku. Zmarł w ? X roku. Poślubił w ? X roku ??, córkę ? i ??, która powiła mu Aleksandra. Pochodził z ziemi chełmskiej.
Źródła: Kochanowski Jan Korwin, 1900 - Dzieje Akademii Zamojskiej (1594-1784). Drukarnia. W. L. Anczyca i Sp. Kraków.

Mikołaj - syn Jana i ??. Urodzony w ? X roku. Zmarł w ? X roku. Poślubił w ? X roku ??, córkę ? i ??, która powiła mu ?. Pochodził z województwa bełskiego. W roku akademickim 1642/1643 uczeń Akademii Zamojskiej.
Źródła: Kochanowski Jan Korwin, 1900 - Dzieje Akademii Zamojskiej (1594-1784). Drukarnia. W. L. Anczyca i Sp. Kraków.

Mikołaj - syn Marcina i ? Orchowskiej. Urodzony w ? X roku. Zmarł w ? X roku. Poślubił w ? X roku ??, córkę ? i ??, która powiła mu ?.. Pochodził z województwa bełskiego. W roku akademickim 1642/1643 uczeń Akademii Zamojskiej.
Źródła: Kochanowski Jan Korwin, 1900 - Dzieje Akademii Zamojskiej (1594-1784). Drukarnia. W. L. Anczyca i Sp. Kraków.

Mikołaj - syn ? i ??. Urodzony w ? X roku. Zmarł w ? X roku. Poślubił w ? X roku ??, córkę ? i ??, która powiła mu ?. W 1674 roku ze szlachtą województwa lubelskiego uczestniczył w elekcji Jana III Sobieskiego. Poślubił ??, córkę ? i ??, która powiła mu ?.
Źródła: Boniecki Adam, 1899-1913 - Herbarz Polski. T. 1-16. Warszawa.

Mikołaj (w oryginale jest Michał) - syn ? i ??. Urodzony w ? X roku. Zmarł w ? X roku. Mąż primo voto w 1717 roku Teresy ?, córki ? i ??, która powiła mu Tomasza i Wojciecha Floriana. Wdowiec w 1747 roku. Poślubił w Gnieźnie 1 marca 1748 roku Annę Drachowską, córkę Franciszka i Barbary Prądzyńskiej, która powiła mu Juliannę, Wiktorię i Małgorzatę. Tenutariusz Giecza. Nie żył już w 1752 roku.
Źródła: Teki Dworzaczka. Biblioteka Kórnicka PAN.

Mustafa Dżelaleddin - syn Envera Hasana i Leyli Ali. Urodzony w ? X roku. Zmarł nagle w ? X roku. Poślubił w ? X roku Francuzkę Gabrielę Taron, córkę ? i ??, która powiła mu Münevver. Dyplomata turecki.
Źródła: Łątka Jerzy - Pasza z Lechistanu Mustafa Dżelaleddin (Konstanty Borzęcki). Społeczny Instytut Historii Kultury Turcji. Kraków 1993
.

Münevver - córka Envera Hasana i Leyli Ali. Urodzona w ? X roku. Zmarła w ? X roku. Poślubiła w ? X roku Samiha Rifata, syna Hasana Rifata i ??.
Źródła: Łątka Jerzy - Pasza z Lechistanu Mustafa Dżelaleddin (Konstanty Borzęcki). Społeczny Instytut Historii Kultury Turcji. Kraków 1993
.

Münevver (Borzęcka) - córka Mustafy Dżelaleddina i Gabrieli Taron. Urodzona w ? X roku. Zmarła w ? X roku. Poślubiła w ? X roku ? Volkoff-Andac, syna ? i ??. Od początku lat pięćdziesiątych XX wieku mieszkała w Polsce. Lektorka języka tureckiego na Uniwersytecie Warszawskim. Po wydarzeniach marcowych 1968 roku wyjechała do Francji.
Źródła:
Łątka Jerzy, 1933 - Pasza z Lechistanu Mustafa Dżelaleddin (Konstanty Borzęcki). Społeczny Instytut Historii Kultury Turcji. Kraków

Narcyz - syn Jana Urbana i ??. Urodzony w ? X roku. Zmarł w ? X roku. Kawaler. Kanonik w Kościelcu.
Źródła: Gryglaszewski Piotr - Informacje ustne.

Narcyz Paweł - syn Wincentego Franciszka i Józefy Kurczewskiej. Urodzony w Modrzewcu, powiat radomski 25 października 1831 roku. Zmarł w ? po 1880 roku. Poślubił w ? X roku wdowę ? Gadomską, córkę ? i ??, która powiła mu Konstantego, Annę i Marię.  Prawdopodobnie ukończył gimnazjum piotrkowskie. Od około 1851 roku żołnierz w wojsku cesarsko-rosyjskim. W 1862 roku zwolniony na własną prośbę ze służby powrócił do Modrzewca. Po ślubie przeniósł się do folwarku żony a w Modrzewcu osadził brata Teofila. Z powodu nieurodzaju i sporów sądowych o ziemię stracił część majątku żony a resztę był zmuszony sprzedać. Dzierżawca majątku Mierzanowice w powiecie wieluńskim. Sprzedał prawo wieczystej dzierżawy za 500 rubli i założył własne gospodarstwo.
Źródła: Łątka Jerzy, 1933 - Pasza z Lechistanu Mustafa Dżelaleddin (Konstanty Borzęcki). Społeczny Instytut Historii Kultury Turcji. Kraków;
Sęczys Elżbieta, 2000 - Szlachta wylegitymowana w Królestwie Polskim w latach 1836-1861. DIG. Warszawa; Spis szlachty Królestwa Polskiego z dodaniem krótkiej informacyi o dowodach szlachectwa. Warszawa 1851; Dodatek II do spisu szlachty Królestwa Polskiego. Warszawa 1854; Boniecki Adam, 1899-1913 - Herbarz Polski. T. 1-16. Warszawa; Uruski Seweryn, 1904-1917, 1931 - Rodzina. Herbarz Szlachty Polskiej. T. 1-15. Warszawa; Majątki.

Nikodem Józef Mateusz - syn Jana i Ewy Rucińskiej. Urodzony w Kobylinie przed 13 września 1784 (chrzest) roku. Zmarł w ? X roku. Poślubił w ? X roku ??, córkę ? i ??, która powiła mu ?.
Źródła: Teki Dworzaczka. Biblioteka Kórnicka PAN; Machynia Mariusz, Srzednicki Czesław, 1998 - Oficerowie Rzeczypospolitej Obojga Narodów 1777-1794. T. 1, Wojsko Koronne. Cz. 3,Piechota. Księgarnia Akademicka. Kraków.

Norbert - syn Józefa i Antoniny Dydkowskiej. Urodzony w Busku. Ochrzczony 7 lipca 1820 roku. Zmarł w ? X roku. Jako kawaler 29 lat poślubił p. v. w Busku w 31 maja 1849 roku, pannę Małgorzatę Piotrowską lat 31, służącą w Busku, córkę Damazego i Franciszki Jureckiej, która powiła mu ?. Wdowiec. Poślubił s. v. w Busku 22 października 1856 roku wdowę Józefę Nowak, córkę Andrzeja i Agnieszki Gruszec. W dniu ślubu żył przy rodzinie w Busku. W dniu ślubu mieszkał przy rodzicach.
Źródła: Wójcicki Marek - Informacje ustne.

Olga - córka ? i ??. Urodzona w ? X roku. Zmarła w ? X roku. Poślubiła w ? X roku ??, syna ? i ??. W 1928 roku zarządca dóbr Okocim.
Źródła: Archiwum Państwowe na Wawelu. Archiwum Oświęcimskie. Sygn. AGO 0088, s. 53.

Ömar Songar - syn Envera Hasana i Hortensji Loffino. Urodzony w ? X roku. Zmarł w ? 1980 roku. Poślubił w ? X roku ??, córkę ? i ??, która powiła mu ?.
Źródła: Łątka Jerzy, 1933 - Pasza z Lechistanu Mustafa Dżelaleddin (Konstanty Borzęcki). Społeczny Instytut Historii Kultury Turcji. Kraków
.

Onufria - córka Józefa i Serafiny Wiktor. Urodzona w ? X roku. Zmarła w ? przed 1779 rokiem. Poślubiła w ? X roku Franciszka Hadziewicza herbu Wieniawa, syna Antoniego i Elżbiety Złowodzkiej, któremu powiła córkę (urodzoną w 1771 roku) i syna (urodzonego 1774 roku).
Źródła: Boniecki Adam, 1899-1913 - Herbarz Polski. T. 1-16. Warszawa
.

Onufry - syn Urbana i ??. Urodzony w ? X roku. Zmarł w ? 24 lutego 1757 roku. Kawaler. Bezpotomny. Ksiądz.
Źródła: Gryglaszewski Piotr - Informacje ustne; Teki Dworzaczka. Biblioteka Kórnicka PAN.

Onufry (Bożęcki) - syn Franciszka Michała i Anny ?. Urodzony w ? około 1789 roku. Zmarł w Winnicy w 30 sierpnia 1875 roku w wieku 86 lat. Mąż w 1838 roku Anny Kornelowskiej, córki ? i ??. Bezpotomny. W 1838 roku właściciel wsi Kikiszówka w powiecie machnowskim nabytej od Grudzieńskich. Podobno towarzyszył Adamowi Mickiewiczowi w podróży po Krymie. W 1860 roku sprzedał swój majątek siostrzeńcowi Leonowi Mazaraki i zwrócił żonie posag. Zamieszkał z żoną w Chmielkiku. W 1863 roku aresztowany przez władze carskie za rzekome nielegalne posiadanie broni i zesłany w głąb Rosji. Wdowiec. Wrócił z zesłania w 1867 lub 1868 roku. Pochowany w Winnicy 1 września 1875 roku.
Źródła: Bobrowski Tadeusz, 1979 - Pamiętnik mojego życia. Państwowy Instytut Wydawniczy
.

Paulina - córka ? i ??. Urodzona w ? X roku. Zmarła w ? X roku. Poślubiła w ? X roku Jana Plucińskiego, syna ? i ??. 22 września 1891 roku (dzień ślubu syna) Mieszkała z mężem w Brzeźnicy powiat noworadomski (Radomsk).
Źródła: Wójcicki Marek - Informacje ustne.

Paweł - syn Jędrzeja i Dusilówny Kiełczewskiej. Urodzony w ? X roku. Zmarł w ? X roku. Poślubił w ? X roku ??, córkę ? i ??, która powiła mu ?. Bezpotomny.
Źródła: Niesiecki Kasper, 1839-1846 - Herbarz Polski. T. 1-10. Lipsk
.

Paweł - syn Marcina i ??. Urodzony w ? X roku. Zmarł w ? X roku. Mąż w 1608 roku Zofii Trojanowskiej, córkę ? i ??, która powiła mu Andrzeja, Daniela i Mikołaja. W 1595 roku dostał Kozarzów od swojego brata Marcina. W 1609 roku wraz z żoną ustanowili sobie wzajemnie dożywotnie oprawy na własnych majątkach.
Źródła: Boniecki Adam, 1899-1913 - Herbarz Polski. T. 1-16. Warszawa.

Paweł - syn ? i ??. Urodzony w ? X roku. Zmarł w ? X roku. Poślubił w ? X roku ??, córkę ? i ??, która powiła mu Pawła.
Źródła: Boniecki Adam, 1899-1913 - Herbarz Polski. T. 1-16. Warszawa.

Paweł - syn Pawła ? i ??. Urodzony w ? X roku. Zmarł w ? X roku. Poślubił w ? X roku ??, córkę ? i ??, która powiła mu ?. Żył jeszcze w 1634 roku.
Źródła: Boniecki Adam, 1899-1913 - Herbarz Polski. T. 1-16. Warszawa.

Paweł - syn Marcina i ? Orchowskiej. Urodzony w ? X roku. Zmarł nagle we Lwowie w listopadzie 1662 roku (powszechnie uważano że został otruty przez stronników królowej Marii Ludwiki). Poślubił  w ? X roku Elżbietę Sarbiewską, córkę Stanisława Sarbiewskiego i Zofii Napiórkowskiej, która powiła mu Marcina Franciszka i Janusza Konstantego. W roku akademickim 1642/1743 uczeń w Akademii Zamojskiej. Uczestnik wojen kozackich. W bitwie pod Batohem 2-3 czerwca 1652 roku dostał się do niewoli tatarskiej. Przez jakiś czas więziony na Krymie. Vice-rotmistrz chorągwi a potem chorąży chorągwi pancernej kasztelana bełskiego Franciszka Myszkowskiego. W 1656 roku uczestnik wojen szwedzkich. W 1658 roku otrzymał od Pawła, Marcina, Jana i Stanisława zwrot długu zaciągniętego przez ich ojca Daniela u jego ojca Marcina. Ceniony przez hetmana Stefana Czarneckiego został przez niego zabrany na wyprawę holsztyńską (grudzień 1658 - czerwiec 1659). W 1660 roku uczestnik wojny z Rosją. 27 czerwca 1660 roku walczył pod Połąką. Pułkownik wojsk królewskich. W lipcu 1661 roku wybrany przez wojsko koronne marszałkiem. We wrześniu wybrany substytutem konfederacji zwanej Związkiem Święconym. Stacjonował na zamku biskupów krakowskich w Kielcach. W maju 1662 roku przewodniczący komisji generalnej dla zapłaty zaległego żołdu.
Paweł Borzęcki nazwany został przez Paska w 1660 roku zięciem Stanisława Sarbiewskiego. Stanisław Sarbiewski z małżeństwa z Zofią Napiórkowską miał trzy córki: Anastazję Barbarę, Katarzynę Teresę i Elżbietę. Anastazja Barbara została wydana za Franciszka Myszkowskiego, kasztelana bracławskiego. Katarzyna Teresa wstąpiła do klasztoru Sióstr Brygidek w Lublinie. O Elżbiecie wiadomo, iż na pewno była zakonnicą. Jest jednak bardzo prawdopodobne, że wcześniej (przed 25 czerwca 1660 roku poślubiła Pawła Borzęckiego i dopiero po jego nagłej śmierci w listopadzie 1662 roku została zmuszona do poświęcenia się Bogu. Był to wówczas powszechnie praktykowany sposób usuwania z życia publicznego wdów po wielkich wodzach lub innych powszechnie szanowanych osobistościach, wokół których mogliby się skupić niezadowoleni z polityki dworu opozycjoniści.
Źródła: Jemiołowski Mikołaj, 1850 - Pamiętnik. Lwów; Polski słownik biograficzny. 1936. T. 2 (Beyzym Jan - Brownsford Marja). Polska Akademia Umiejętności. Kraków; Kochanowski Jan Korwin, 1900 - Dzieje Akademii Zamojskiej (1594-1784). Drukarnia. W. L. Anczyca i Sp. Kraków; Pasek Jan Chryzostom, 1857 - Pamiętnik Jana Chryzostoma Paska deputata powiatu Lelowskiego na koło rycerskie, a pierwej towarzysza pancernego, z czasów panowania Jana Kazimierza, Michała Korybuta Wiśniowieckiego i Jana Sobieskiego 1656-1688. Lwów; Łoś Jakub, 1858 - Pamiętniki Łosia towarzysza chorągwi pancernej Władysława margrabi Myszkowskiego wojewody Krakowskiego obejmujące wydarzenia od r. 1646 do 1667 z rękopisu współczesnego, dochowanego w zamku podhalickim wydane. Księgarnia E. D. Friedleina. Kraków; Czajka Michał, Kancler Marian, Sienkiewicz Witold, 1995 - Leksykon historii Polski. Wiedza Powszechna. Warszawa; Boniecki Adam, 1899-1913 - Herbarz Polski. T. 1-16. Warszawa; Uruski Seweryn, 1904-1917, 1931 - Rodzina. Herbarz Szlachty Polskiej. T. 1-15. Warszawa;
Majątki; Strupnicki Hipolit, 1855 - Herbarz Polski i imionospis zasłużonych w Polsce Ludzi. T. 1. Lwów.

Paweł - syn Grzegorza i ??. Urodzony w ? X roku. Zmarł w ? X roku. Poślubił w ? X roku ??, córkę ? i ??, która powiła mu ?. Pochodził z województwa bełskiego. W roku akademickim 1642/1643 uczeń Akademii Zamojskiej.
Źródła: Kochanowski Jan Korwin, 1900 - Dzieje Akademii Zamojskiej (1594-1784). Drukarnia. W. L. Anczyca i Sp. Kraków.

Paweł - syn Daniela i ??. Urodzony w ? X roku. Zmarł w ? X roku. Poślubił w ? X roku ??, córkę ? i ??, która powiła mu ?. W 1658 roku wraz z braćmi Marcinem, Janem i Stanisławem zwrócił Pawłowi dług zaciągnięty jeszcze przez ich ojca u jego ojca Marcina.
Źródła: Boniecki Adam, 1899-1913 - Herbarz Polski. T. 1-16. Warszawa.

Paweł z Kozarzowa - syn ? i ??. Urodzony w ? X roku. Zmarł w ? 1671 roku. Poślubił w ? X roku Aleksandrę Żytkiewicz, córkę ? i ??, która powiła mu Michała. W latach 1649-1671 wojski kijowski.
Źródła: Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie. Metryka Koronna. Sygn. S 11, k. 138 (mf. 11240; Żychliński Teodor, 1879-1908 - Złota Księga Szlachty Polskiej. Poznań
; Boniecki Adam, 1899-1913 - Herbarz Polski. T. 1-16. Warszawa.

Paweł - syn ? i ??. Urodzony w ? X roku. Zmarł w ? X roku. Poślubił w ? X roku ??, córkę ? i ??, która powiła mu ?. W 1676 roku posiadał cząstkę wsi Kozarzów w powiecie lubelskim.
Źródła: Boniecki Adam, 1899-1913 - Herbarz Polski. T. 1-16. Warszawa.

Paweł - syn ? i ??. Urodzony w ? X roku. Zmarł w ? X roku. Mąż w 1680 roku Katarzyny Szołajskiej, córkę ? i ??, która powiła mu ?. Przodek Franciszka. W 1680 roku wraz  z żoną zawarł jakiś układ z Pawłem Pankowskim. W 1690 roku dziedzic wsi Radosłowo (Radostowo) w województwie bełskim.
Źródła: Sęczys Elżbieta, 2000 - Szlachta wylegitymowana w Królestwie Polskim w latach 1836-1861. DIG. Warszawa; Boniecki Adam, 1899-1913 - Herbarz Polski. T. 1-16. Warszawa; Uruski Seweryn, 1904-1917, 1931 - Rodzina. Herbarz Szlachty Polskiej. T. 1-15. Warszawa
.

Paweł - syn ? i ??. Urodzony w ? X roku. Zmarł w ? X roku. Poślubił w ? X roku Eleonorę Woronicz, córkę ? i ??, która powiła mu ?. Podstarości perejasławski.
Źródła: Żychliński Teodor, 1879-1908 - Złota Księga Szlachty Polskiej. Poznań
.

Paweł - syn Jana i Reginy Skrzyńskiej. Urodzony w ? X roku. Zmarł w ? X roku. Poślubił w ? 24 lutego 1729 roku Konstancję Bogucką, córkę ? i ??, która powiła mu Tomasza, Floriana Apolinarego Jakuba Filipa, Macieja, Hilarego, Damazego, Ignacego Michała, Rozalię, Teresę, Michała Antoniego, Mateusza Bartłomieja, Antoniego, Pawła i Marcjannę Mariannę. Przeniósł się do Wielkopolski i zamieszkał w Żychlinie koło Krobi. 7 kwietnia 1734 roku zawarł w Żychlinie układ z małżeństwem Przyborowskich. W 1741 roku wraz z żoną przekazał sumę 2702 złotych małżeństwu Przyborowskich. W latach 1743-1745 administrator Chociszowic.  W 1743 roku na mocy przywilejów biskupów poznańskich Hozjusza i Czartoryskiego dożywotni posesor Grodnicy w kluczu Dolskim (powiat kościański).W 1746 roku otrzymał zezwolenie Czartoryskiego na przekazanie prawa do dożywotniego użytkowania Grodnicy Józefowi Koczanowskiemu. W 1763 roku wdowiec. Nie żył już w 1773 roku.
Źródła: Teki Dworzaczka. Biblioteka Kórnicka PAN; Boniecki Adam, 1899-1913 - Herbarz Polski. T. 1-16. Warszawa; Uruski Seweryn, 1904-1917, 1931 - Rodzina. Herbarz Szlachty Polskiej. T. 1-15. Warszawa
.

Paweł - syn Pawła i Konstancji Boguckiej. Urodzony w ? przed 11 stycznia 1745 (chrzest) roku. Zmarł w ? po 1774 roku. Poślubił w ? X roku ??, córkę ? i ??, która powiła mu ?. Około 1745 roku administrator w Chociszewicach.
Źródła: Teki Dworzaczka. Biblioteka Kórnicka PAN.

Paweł - syn ? i ??. Urodzony w ? X roku. Zmarł w ? X roku. Poślubił w ? X roku Salomeę Katarzynę Słubicką, córkę ? i ??, która powiła mu Wincentego Franciszka, Franciszka Borgiasza i Stefana. W 1792 roku deputat na trybunał lubelski.
Źródła: Łątka Jerzy, 1933 - Pasza z Lechistanu Mustafa Dżelaleddin (Konstanty Borzęcki). Społeczny Instytut Historii Kultury Turcji. Kraków; Sęczys Elżbieta, 2000 - Szlachta wylegitymowana w Królestwie Polskim w latach 1836-1861. DIG. Warszawa; Spis szlachty Królestwa Polskiego z dodaniem krótkiej informacyi o dowodach szlachectwa. Warszawa 1851; Dodatek II do spisu szlachty Królestwa Polskiego. Warszawa 1854; Boniecki Adam, 1899-1913 - Herbarz Polski. T. 1-16. Warszawa; Uruski Seweryn, 1904-1917, 1931 - Rodzina. Herbarz Szlachty Polskiej. T. 1-15. Warszawa
.

Paweł - syn Józefa i Agnieszki Zbrojewskiej. Urodzony w Szadku około 1843 roku. Zmarł w ? X roku. Poślubił w Tomaszowie Mazowieckim w 1864 roku ??, córkę ? i ??, która powiła mu ?. W 1864 roku mieszkał z matką.
Źródła: Wójcicki Marek - Informacje ustne.

Paweł Antoni - syn Kazimierza i Anny ?. Urodzony w Jankowicach przed 28 marca 1693 (chrzest) roku. Zmarł w ? X roku. Poślubił w ? X roku ??, córkę ? i ??, która powiła mu ?.
Źródła: Teki Dworzaczka. Biblioteka Kórnicka PAN.

Petronela - córka ? i ??. Urodzona w ? X roku. Zmarła w ? około 1737 roku. Poślubiła w ? X roku ? Lisieckiego, syna ? i ??.
Źródła: Teki Dworzaczka. Biblioteka Kórnicka PAN.

Piotr - syn ? i ??. Urodzony w ? X roku. Zmarł w ? X roku. Poślubił w ? X roku ??, córkę ? i ??, która powiła mu ?.  Dzierżawił wieś Porzecze. Bez zgody króla Stefana Batorego sprzedał znajdujący się w tej wsi młyn młynarzowi Fedkowi. W dniu 21 września 1592 roku król Zygmunt III Waza zatwierdził tę transakcję.
Źródła: Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie. Metryka Koronna. Sygn. MK 133, k. 516-516v. [SMK II, nr 289] (mf. 158).

Piotr - syn ? i ??. Urodzony w ? X roku. Zmarł w ? X roku. Poślubił w ? X roku ??, córkę ? i ??, która powiła mu ?. W 1688 roku stolnik nowogrodzki.
Źródła: Boniecki Adam, 1899-1913 - Herbarz Polski. T. 1-16. Warszawa.

Piotr - syn ? i ??. Urodzony w ? X roku. Zmarł w ? X roku. Poślubił w ? X roku ??, córkę ? i ??, która powiła mu ?. 18 września 1734 roku podpisał manifest generału województwa ruskiego pod Makuniowem zawiązującego nową konfederację.
Źródła: Akta grodzkie i ziemskie z archiwum t. z. Bernardyńskiego we Lwowie. T. 23 (1731-1772). Towarzystwo Naukowe. Lwów 1928
.

Piotr - syn ? i ??. Urodzony w ? X roku. Zmarł w ? X roku. Poślubił w ? X roku ??, córkę ? i ??, która powiła mu ?. W 1768 roku otrzymał wójtostwo śniatyńskie.
Źródła: Boniecki Adam, 1899-1913 - Herbarz Polski. T. 1-16. Warszawa.

Piotr - syn ? i ??. Urodzony w ? X roku. Zmarł w ? X roku. Poślubił w ? X roku ??, córkę ? i ??, która powiła mu ?. W latach 1777-1783 marszałek dworu księcia Czartoryskiego.
Źródła: Czartoryski Adam Jerzy, 1986 - Pamiętniki i memoriały polityczne 1776-1809. Instytut Wydawniczy PAX. Warszawa; Niemcewicz Julian Ursyn, 1957 - Pamiętniki czasów moich. Państwowy Instytut Wydawniczy
.

Piotr - syn ? i ??. Urodzony w ? X roku. Zmarł w ? X roku. Poślubił w ? X roku Annę Witowską, córkę ? i ??, która powiła mu Antoniego.
Źródła: Marcinek Roman, Ślusarek Krzysztof, 1996 - Materiały do genealogii szlachty galicyjskiej. Towarzystwo Wydawnicze Historia Jagiellonica. Kraków
.

Piotr - syn ? i ??. Urodzony w ? X roku. Zmarł w ? X roku. Poślubił w ? X roku ??, córkę ? i ??, która powiła mu ?. W 1785 roku nazwany krewnym Wiktorii.
Źródła: Teki Dworzaczka. Biblioteka Kórnicka PAN.
Być może ten sam Piotr - urodzony w ? około 1730 roku. Zmarł w Gnieźnie 25 grudnia 1810 roku w wieku 80 lat. Poślubił primo voto w ? X roku Anielę Siekierzecką, córkę ? i ??, która powiła mu Stanisława i Anielę Joannę. Poślubił secundo voto w ? 20 lutego 1798 roku Mariannę Pomorską, córkę ? i ??, która powiła mu ?. Świadek w latach 1775-1783. W 1800 roku wdowiec.
Źródła: Teki Dworzaczka. Biblioteka Kórnicka PAN.

Piotr z Kozarzowa - syn Antoniego i Marianny Sokołowskiej. Urodzony w ? X roku. Zmarł w ? X roku. Poślubił w ? X roku ??, córkę ? i ??, która powiła mu ?. W 1792 roku dowiódł szlachectwa w sądzie ziemskim lwowskim w Galicji.
Źródła: Poczet szlachty Galicyjskiej i Bukowieńskiej. Drukarnia Instytutu Stauropigiańskiego. Lwów, 1857; Marcinek Roman, Ślusarek Krzysztof, 1996 - Materiały do genealogii szlachty galicyjskiej. Towarzystwo Wydawnicze Historia Jagiellonica. Kraków; Boniecki Adam, 1899-1913 - Herbarz Polski. T. 1-16. Warszawa; Uruski Seweryn, 1904-1917, 1931 - Rodzina. Herbarz Szlachty Polskiej. T. 1-15. Warszawa
.

Regina - córka Jana i Zofii Rożnowskiej. Urodzona w ? X roku. Zmarła w ? X roku. Poślubiła w Gębicach 14 lipca 1715 roku. Jana Gintowta, syna ? i ??. Żyła jeszcze w 1718 roku.
Żródła: Teki Dworzaczka. Biblioteka Kórnicka PAN.
Być może ta sama Regina - córka ? i ??. Urodzona w ? X roku. Zmarła w ? X roku. Poślubiła w ? X roku ??, syna ? i ??. Będąc jeszcze panną 14 lutego 1708 roku została matką chrzestną.
Źródła: Teki Dworzaczka. Biblioteka Kórnicka PAN.

Regina - córka ? i ??. Urodzona w ? X roku. Zmarła w ? X roku. Poślubiła w Miłosławiu 16 czerwca 1732 roku Krzysztofa Czubowskiego, syna ? i ??.
Źródła: Teki Dworzaczka. Biblioteka Kórnicka PAN.

Robert - syn ? i ??. Urodzony w ? X roku. Zmarł w ? X roku. Poślubił w ? X roku ??, córkę ? i ??, która powiła mu ?. Powstaniec 1863 roku w Galicji.
Źródła: Archiwum Państwowe na Wawelu. Archiwum ks. Ludwika Ruczki. Sygn. AKsR 22/20.

Roman - syn ? i ??. Urodzony w ? X roku. Zmarł w ? po 1870 roku. Poślubił w ? X roku ??, córkę ? i ??, która powiła mu ?. W 1870 roku obywatel Warszawy, zamieszkały przy ulicy Nowy Świat 33..
Źródła: Dzierżanowski Wiktor, 1870 - Przewodnik warszawski informacyjno-adresowy na rok 1870. Drukarnia S. Orgelbranda. Warszawa.

Roman - syn ? i ??. Urodzony w ? 9 sierpnia 1891 roku. Zmarł w ? X roku. Poślubił w ? X roku ??, córkę ? i ??, która powiła mu ?. Przed 1919 rokiem major artylerii w armii rosyjskiej. W latach 1919-1921 student I promocji. W okresie międzywojennym pułkownik dyplomowany. Pełnił obowiązki dowódcy 71 pułku piechoty w Zambrowie. W 1939 roku zastępca szefa Departamentu Uzupełnień Ministerstwa Spraw Wojskowych.
Źródła: Stawecki Piotr, 1997 - Oficerowie dyplomowani wojska Drugiej Rzeczypospolitej. Absolwenci I Promocji 1919-1921. Ossolineum.

Romuald - syn ? i ??. Urodzony w ? około 1884 roku. Zmarł w ? 23 listopada 1898 roku w wieku 14 lat. Uczeń gimnazjum. Pochowany na cmentarzu powązkowskim w Warszawie.
Źródła: Groby Borzęckich na cmentarzach polskich i zagranicznych
.

Roch - syn ? i ??. Urodzony w ? X roku. Zmarł w ? X roku. Poślubił w Borzykowej w 1833 roku Brygidę Cisowską, córkę ? i ??, która powiła mu ?.
Źródła: Księgi metrykalne Parafii Rzymskokatolickich.

Rozalia Marcjanna  - córka Pawła i Konstancji Boguckiej. Urodzona w Żychlewie przed 26 kwietnia 1734 (chrzest) roku. Zmarła w ? około 1788 roku. Poślubiła w Cerekwicy 6 lutego 1755 roku Józefa Dybysławskiego, syna Antoniego i Katarzyny Wierzbickiej. Żyła jeszcze w 1776 roku. Nie żyła już w 1788 roku.
Źródła: Teki Dworzaczka. Biblioteka Kórnicka PAN.

Rozalia - córka ? i ??. Urodzona w ? X roku. Zmarła w ? X roku. Poślubiła w ? przed 26 października 1793 roku Kaspra Suchorskiego, syna ? i ??.
Źródła: Teki Dworzaczka. Biblioteka Kórnicka PAN.

Rozalia - córka Józefa i Antoniny Dydkowskiej. Urodzona w Busku 27 sierpnia 1824 roku. Zmarła w ? X roku. Poślubiła w ? X roku ??, syna ? i ??.
Źródła: Wójcicki Marek - Informacje ustne.

Róża - córka Damazego i Marianny Figetti. Urodzona około 1772 roku. Zmarła w ? X roku. Poślubiła w ? X roku ??, syna ? i ??. Ochrzczona 12 grudnia 1776 roku.
Źródła: Teki Dworzaczka. Biblioteka Kórnicka PAN.

Ryszard - syn ? i ??. Urodzony w Brodach w 1901 roku. Zmarł w ? X roku. Poślubił w ? X roku ??, córkę ? i ??, która powiła mu ?. Uczeń szkoły ogrodniczej. W obronie Lwowa ochotnik. Szeregowy. Walczył w dniach 16-22 listopada 1918 roku.
Źródła: Materiały w opracowaniu.

Salomea - córka Stanisława i Anny ?. Urodzona w Będzinie 29 października 1761 roku. Zmarła w ? X roku. Poślubiła w ? X roku ??, syna ? i ??.
Źródła: Księgi metrykalne Parafii Rzymskokatolickiej w Będzinie, 1761, s. 236.

Salomea - córka Konstantego i Urszuli Bolesz. Urodzona w Ostrowieczku przed 15 lipca 1753 (chrzest) roku. Zmarła w klasztorze Bernardynek w Poznaniu 20 września 1804 roku. Poślubiła primo voto w Dalabuszkach 28 czerwca 1771 roku Macieja Pilawitę Potockiego z Będlewa, syna ? i ??. Wdowa w 1787 roku. Poślubiła secundo voto w Poznaniu 21 lutego 1789 roku Ludwika Dzierżawskiego herbu Rola, syna Antoniego, pisarza komory celnej w Rawiczu i Teresy Kwiatkowskiej. W 1800 roku wraz z siostrami Franciszką, Julianną, Zofią Julianną i Marianną odziedziczyła po zmarłym bracie Franciszku majątki Sokołowo, Charbielin i Twierdza. Pochowana w Tworzymierkach.
Źródła: Żychliński Teodor, 1879-1908 - Złota Księga Szlachty Polskiej. Poznań
; Teki Dworzaczka. Biblioteka Kórnicka PAN , Machynia M., Srzednicki C. 1998. Wojsko koronne. T.1 z. 3 Piechota. Księgarnia Akademicka.

Salomea - córka Tomasza i Salomei Lisowskiej. Urodzona w ? X roku. Zmarła w ? X roku. Poślubiła w ? X roku Wincentego Dominika Cześnikiewicza, syna Adama Marcina i Marianny Filkowskiej.
Źródła: Drzewo genealogiczne mieszkańców gminy Koźmice Wielkie; Majątki.

Salomea - córka ? i ??. Urodzona w ? X roku. Zmarła w ? X roku. Poślubiła w kościele pod wezwaniem Wszystkich Świętych w Krakowie w 1833 roku Wacława Etgensa, syna ? i ??.
Źródła: Księgi metrykalne Parafii Rzymskokatolickich.

Salomea Elżbieta - córka Macieja Stanisława i Eleonory Olszewskiej. Urodzona w ? przed 17 października 1715 (chrzest) roku. Zmarła w ? X roku. Poślubiła w Krobi 9 marca 1739 roku Adama Chrościckiego, syna ? i ??.
Źródła: Teki Dworzaczka. Biblioteka Kórnicka PAN.

Sara - córka Envera Hasana i Leyli Ali. Urodzona w ? X roku. Zmarła w ? X roku. Poślubiła w wieku 14 lat primo voto w ? X roku ??, syna ? i ??. W wieku 15 lat urodziła córkę. Poślubiła secundo voto w ? X roku Avni Okçu, syna ? i ?? W 1986 roku mieszkała w Stambule.
Źródła: Łątka Jerzy - Pasza z Lechistanu Mustafa Dżelaleddin (Konstanty Borzęcki). Społeczny Instytut Historii Kultury Turcji. Kraków 1993
.

Sebastian - syn Jędrzeja i Dusilówny Kiełczewskiej. Urodzony w ? X roku. Zmarł w ? X roku. Poślubił w ? X roku ??, córkę ? i ??, która powiła mu ?. Bezpotomny.
Źródła: Niesiecki Kasper, 1839-1846 - Herbarz Polski. T. 1-10. Lipsk
.

Stanisław - syn Jędrzeja i Dusilówny Kiełczewskiej. Urodzony w ? X roku. Zmarł w ? X roku. Poślubił w ? X roku ??, córkę ? i ??, która powiła mu ?. Bezpotomny.
Źródła: Niesiecki Kasper, 1839-1846 - Herbarz Polski. T. 1-10. Lipsk
.

Stanisław - syn Marcina i Elżbiety Zawisza. Urodzony w ? X roku. Zmarł w ? X roku. Poślubił w ? X roku ??, córkę ? i ??, która powiła mu ?. Bezpotomny.
Źródła: Niesiecki Kasper, 1839-1846 - Herbarz Polski. T. 1-10. Lipsk
.

Stanisław - syn ? i ??. Urodzony w ? około 1540 roku. Zmarł w ? przed 1603 rokiem. Poślubił w ? X roku ??, córkę ? i ??, która powiła mu Marcina.
Źródła: Teki Dworzaczka. Biblioteka Kórnicka PAN.

Stanisław - syn Daniela i ??. Urodzony w ? X roku. Zmarł w ? X roku. Poślubił w ? X roku ??, córkę ? i ??, która powiła mu ?. W 1658 roku wraz z braćmi Pawłem, Marcinem i Janem zwrócił Pawłowi dług zaciągnięty jeszcze przez ich ojca u jego ojca Marcina.
Źródła: Boniecki Adam, 1899-1913 - Herbarz Polski. T. 1-16. Warszawa.

Stanisław - syn ? i ??. Urodzony w ? X roku. Zmarł w ? X roku. Poślubił w ? X roku ??, córkę ? i ??, która powiła mu Walentego. Pochodził z diecezji chełmskiej.
Źródła: Kochanowski Jan Korwin, 1900 - Dzieje Akademii Zamojskiej (1594-1784). Drukarnia. W. L. Anczyca i Sp. Kraków.

Stanisław - syn ? i ??. Urodzony w ? X roku. Zmarł w ? X roku. Poślubił w ? X roku ??, córkę ? i ??, która powiła mu Aleksandra. Pochodził z diecezji chełmskiej.
Źródła: Kochanowski Jan Korwin, 1900 - Dzieje Akademii Zamojskiej (1594-1784). Drukarnia. W. L. Anczyca i Sp. Kraków.

Stanisław - syn ? i ??. Urodzony w ? X roku. Zmarł w ? X roku. Poślubił w ? X roku ??, córkę ? i ??, która powiła mu ?. W 1667 roku łowczy bracławski (nominacja z dnia 11 czerwca 1667 roku).
Źródła: Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie. Metryka Koronna. Sygn. S 10, k. 79 (mf. 11239); Boniecki Adam, 1899-1913 - Herbarz Polski. T. 1-16. Warszawa.

Stanisław - syn ? i ??. Urodzony w ? X roku. Zmarł w ? X roku. Poślubił w ? X roku ??, córkę ? i ??, która powiła mu ?. W 1676 roku posiadał część wsi Borzęcinek w powiecie krzczonowskim.
Źródła: Boniecki Adam, 1899-1913 - Herbarz Polski. T. 1-16. Warszawa.

Stanisław - syn ? i ??. Urodzony w ? X roku. Zmarł w ? X roku. Poślubił w ? w 1683 roku Jadwigę Czarnecką, córkę ? i ??, która powiła mu ?. W 1683 roku dziedzic majątku Kozarzów.
Źródła: Uruski Seweryn, 1904-1917, 1931 - Rodzina. Herbarz Szlachty Polskiej. T. 1-15. Warszawa
.

Stanisław - syn ? i ??. Urodzony w ? X roku. Zmarł w ? X roku. Poślubił w ? X roku ??, córkę ? i ??, która powiła mu Stanisława.
Źródła: Teki Dworzaczka. Biblioteka Kórnicka PAN.

Stanisław - syn Stanisława i ??. Urodzony w ? przed 21 listopada 1691 (chrzest) roku. Zmarł w ? X roku. Poślubił w ? X roku ??, córkę ? i ??, która powiła mu ?.
Źródła: Teki Dworzaczka. Biblioteka Kórnicka PAN.

Stanisław - syn Aleksandra i ??. Urodzony w ? X roku. Zmarł w ? X roku. Poślubił w ? X roku Teresę Karską, córkę Krzysztofa i Zofii Naramowskiej, która powiła mu Józefa Krzysztofa. W 1718 roku zapisał żonie posag 7000 złotych na połowie należących do niego części wsi Horodna i Podhorodna w ziemi chełmskiej.
Źródła: Teki Dworzaczka. Biblioteka Kórnicka PAN.

Stanisław - syn ? i ??. Urodzony w ? X roku. Zmarł w ? X roku. Poślubił w ? X roku ? Rabinkowską, córkę ? i ??, która powiła mu Jana i Feliksa.
Źródła: Machynia Mariusz, Srzednicki Czesław, 1998 - Oficerowie Rzeczypospolitej Obojga Narodów 1777-1794. T. 1, Wojsko Koronne. Cz. 3,Piechota. Księgarnia Akademicka. Kraków.

Stanisław - syn ? i ??. Urodzony w ? X roku. Zmarł w ? X roku. Poślubił w ? X roku Annę ?, córkę ? i ??, która powiła mu Mariannę i Salomeę.
Źródła: Księgi metrykalne Parafii Rzymskokatolickiej w Będzinie, 1760, s. 225; Księgi metrykalne Parafii Rzymskokatolickiej w Będzinie, 1761, s. 236.

Stanisław z Kozarzowa - syn Franciszka i Anny Woronieckiej. Urodzony w ? X roku. Zmarł w ? X roku. Poślubił w ? X roku ??, córkę ? i ??, która powiła mu ?. W 1777 roku mianował pełnomocnika do spraw spadku po wuju Janie Woronieckim kanoniku katedralnym poznańskim. W 1778 roku łowczy nowogrodzki. Kawaler orderu Św. Stanisława.
Źródła: Teki Dworzaczka. Biblioteka Kórnicka PAN; Niesiecki Kasper, 1839-1846 - Herbarz Polski. T. 1-10. Lipsk
.

Stanisław - syn Piotra i Anieli Siekierzeckiej. Urodzony w Gnieźnie przed 17 listopada 1777 (chrzest) roku. Zmarł w ? X roku. Poślubił w ? X roku ??, córkę ? i ??, która powiła mu ?.
Źródła: Teki Dworzaczka. Biblioteka Kórnicka PAN.

Stanisław - syn ? i ??. Urodzony w ? X roku. Zmarł w ? X roku. Poślubił w ? X roku ??, córkę ? i ??, która powiła mu ?. Stolnik nowogrodzki.
Źródła: Biblioteka Narodowa. Katalog Rękopisów. Sygn. 14462
.

Stanisław - syn ? i ??. Urodzony w ? X roku. Zmarł w ? X roku. Poślubił w ? X roku ??, córkę ? i ??, która powiła mu Kaspra.
Źródła: Marcinek Roman, Ślusarek Krzysztof, 1996 - Materiały do genealogii szlachty galicyjskiej. Towarzystwo Wydawnicze Historia Jagiellonica. Kraków
.

Stanisław - syn Franciszka i ??. Urodzony w ? X roku. Zmarł w ? X roku. Poślubił w ? X roku Ewę Krajewską, córkę ? i ??, która powiła mu Teofila Jakuba Józefa i Aleksandra Franciszka.
Źródła: Sęczys Elżbieta, 2000 - Szlachta wylegitymowana w Królestwie Polskim w latach 1836-1861. DIG. Warszawa; Spis szlachty Królestwa Polskiego z dodaniem krótkiej informacyi o dowodach szlachectwa. Warszawa 1851; Dodatek II do spisu szlachty Królestwa Polskiego. Warszawa 1854; Boniecki Adam, 1899-1913 - Herbarz Polski. T. 1-16. Warszawa; Uruski Seweryn, 1904-1917, 1931 - Rodzina. Herbarz Szlachty Polskiej. T. 1-15. Warszawa
.

Stanisław - syn ? i ??. Urodzony w ? X roku. Zmarł w ? X roku. Poślubił w ? X roku ??, córkę ? i ??, która powiła mu Antoniego.
Źródła: Uruski Seweryn, 1904-1917, 1931 - Rodzina. Herbarz Szlachty Polskiej. T. 1-15. Warszawa
.

Stanisław - syn ? i ??. Urodzony w ? X roku. Zmarł w ? X roku. Poślubił w ? X roku ??, córkę ? i ??, która powiła mu ?. 20 stycznia (12 stycznia) 1851 roku wraz s braćmi Marianem i Andrzejem oraz siostrą Marianną wysłali pełnomocnika do hrabiego Jana Fryderyka Sapiechy w sprawie spadku po siostrze Annie.
Źródła: Archiwum Państwowe na Wawelu. Archiwum młynowskie. Sygn.  AMCh 792, s. 257-258
.

Stanisław - syn ? i ??. Urodzony w ? około 1841 roku. Zginął w Rybnicy 20 października 1863 roku w wieku 22 lat. Kawaler ? W 1863 roku uczestnik Powstania Styczniowego. Pochowany na cmentarzu parafialnym w Klimontowie.
Źródła: Groby Borzęckich na cmentarzach polskich i zagranicznych
.

Stanisław - syn ? i ??. Urodzony w ? X roku. Zmarł w Kielcach przed 1867 rokiem. Poślubił w ? X roku Franciszkę Ostrowską, córkę ? i ??, która powiła mu Leona Stanisława Adama. Regent w Kielcach.
Źródła: Pydynowski Piotr - Informacje ustne.

Stanisław - syn Bartłomieja i Apolonii Frankowskiej. Urodzony w ? X roku. Zmarł w ? X roku. Poślubił w ? X roku ??, córkę ? i ??, która powiła mu ?.
Źródła: Gryglaszewski Piotr - Informacje ustne
.

Stanisław - syn ? i ??. Urodzony w 1900 roku. Poległ we wsi Laski-Poręba 5 grudnia 1943 roku. Poślubił w ? X roku Franciszkę Karwat, córkę ? i ??, która powiła mu ?. W 1939 toku naczelnik więzienia we Lwowie. W kampanii wrześniowej kapitan Wojska Polskiego. Od września 1939 roku w konspiracji pseudonim „Tatarski”. W latach 1942-1943 organizator i dowódca Polskiej Wojskowej Organizacji Rewolucyjnej. Działał w powiecie miechowskim. Po jej rozbiciu ukrywał się wraz z żoną we wsi Laski-Poręba.
Źródła: Michalska Hanna, Stopień Maria, Tazbir-Tomaszewska Bożena, Turkowska Wanda, Zastocka Wacława, 1988  - Słownik uczestniczek walki o niepodległość Polski 1939-1945. Poległe i zmarłe w okresie okupacji niemieckiej. Państwowy Instytut Wydawniczy. Warszawa; Michta Norbert, 1975 - Z lat walki. MON. Warszawa; Michta Norbert, Ważniewski W.,1973 - Dzieje Polskiej Wojskowej Organizacji Rewolucyjnej w latach 1939-1943. Wojskowy Przegląd Historyczny nr 2;
Księga pochowanych żołnierzy polskich poległych w II wojnie światowej. T. II (Żołnierze podziemnych Formacji Niepodległościowych). Wyd. AJAKS 1993-1998.

Stanisław - syn ? i ??. Urodzony w ? X roku. Zmarł w ? X roku. Poślubił w ? X roku ??, córkę ? i ??, która powiła mu ?. Podporucznik. 1 września 1939 roku dowódca 3 plutonu w 3 kompanii ciężkich karabinów maszynowych 4 pułku piechoty legionów w Kielcach (w/g obsady personalnej na dzień 1 września 1939 r.).
Źródła: Kryska-Karski Tadeusz, 1985 - Materiały do historii Wojska Polskiego. Z. 11/12 i 14. Londyn; Rezmer Waldemar, 1992 - Armia Poznań 1939. Bellona. Warszawa.

Stanisław - syn ? i ??. Urodzony w ? X roku. Zmarł w ? X roku. Poślubił w ? X roku ??, córkę ? i ??, która powiła mu ?. Więzień Pawiaka. Od 24 maja 1944 roku więzień obozu koncentracyjnego Stutthof (Sztutowo).
Źródła:  Bartoszewski Władysław, 1970. - Warszawski pierścień śmierci. INTERPRES, Warszawa; Domańska Regina, 1978 - Pawiak, więzienie gestapo. Kronika 1939-1944. Książka i Wiedza, Warszawa
.

Stanisław Józef - syn Józefa i Marii Zygmunty Przybyś. Urodzony w Słodówce Dżuryńskiej 8 maja 1921 roku (inne źródła podają że 21 maja 1921 roku). Poległ w okolicach wyspy Helgoland na Morzu Północnym. 20 października 1941 roku. Kawaler. Bezpotomny. Uczeń szkoły w Chorostkowie. W latach 1930-1932 uczeń II Państwowego Gimnazjum w Tarnopolu. W latach 1932-1938 uczeń Państwowego Gimnazjum nr. 612 w Trembowli. Od 30 września 1938 roku do 3 stycznia 1939 roku strzelec w 12 dywizji piechoty w Tarnopolu. Od 3 stycznia do 1 września 1939 roku w elew Szkole Podchorążych Lotnictwa w Dęblinie. Od 3 stycznia 1939 roku szeregowy, strzelec w eskadrze szkolnej nr 1. Od 9 maja 1939 roku starszy szeregowy, strzelec w eskadrze szkolnej nr 1. Od 31 września 1939 roku kapral podchorąży w eskadrze szkolnej nr 1. W dniach 2-7 września 1939 roku ewakuowany wraz z eskadrą szkolną nr 1 do Jaremcza. 19 września 1939 roku wraz z eskadrą szkolną nr 1 przekroczył przez przełęcz Tatarską granicę z Węgrami. Internowany 25 września przybył do obozu Naguhta. 16 października 1939 roku uciekł z obozu. 18 października 1939 roku przybył do Budapesztu. 18 października wyjechał przez Belgrad i Saloniki do Aten. W dniach 20-25 października 1939 roku przebywał w Atenach. 25 października 1939 roku wypłynął na statku „Atthk” do Francji. 1 listopada 1931 roku zgłosił się do stacjonujących w Lyonie Polskich Sił Lotniczych. Po kapitulacji Francji przedostł się 1 lipca 1940 roku do Wielkiej Brytanii. Początkowo służył w bazie lotniczej w Kirkham. Wcielony jako pilot do Dywizjonu bombowego 304. Od 29 sierpnia1940 roku stacjonował w bazie RAF w oddziale Polish Air Force w Blackpool. Od 4 września 1940 roku w bazie RAF w Weeton. Od 22 stycznia 1941 roku ponownie w Polish Air Force w Blackpool. Od 23 stycznia 1941 roku w  Polish Flying Training School (Polskiej Szkole Doskonalenia Latania) nr 1 w bazie RAF w Hucknall. Od 11.05.1941 w Bomber and gunnery School nr10. Od 19 maja 1941 w 18 Treningowej Jednostce Operacyjnej w bazie RAF w Bramcote. Od 24 lipca 1941 roku w Eskadrze Bombowej „Ziemi Śląskiej” Dywizjonu Bombowego 304 w bazie RAF w Lindholme. 20 października 1941 uczestnik nalotu operacyjnego nad Emdengdzie. W drodze powrotnej jego samolot trafiony jeden z silników zaginął nad Morzem Północnym. Ciała nigdy nie odnaleziono. Odznaczony Krzyżem Walecznych i  Polową Odznaką Pilota.
Źródła: Cumft Olgierd, Kujwa Hubert Kazimierz, 1989 - Księga lotników polskich, poległych, zmarłych i zaginionych 1939-1946. S. 217 Wydawnictwo MON. Warszawa; Artur Borzęcki - Informacje ustne.

Stanisław Maurycy - syn Tadeusza Marcelego i Joanny Marianny Franciszki Zakrzewskiej. Urodzony w Warszawie 28 kwietnia 1849 roku (na nagrobku jest 1852 rok). Zmarł w ? 18 sierpnia 1885 roku. Poślubił w ? X roku Anielę Żychlińską, córkę ? i ??, która powiła mu ?. Urzędnik Drogi Żelaznej Warszawsko-Wiedeńskiej. Pochowany na Cmentarzu Powązkowskim w Warszawie.
Źródła: Sęczys Elżbieta, 2000 - Szlachta wylegitymowana w Królestwie Polskim w latach 1836-1861. DIG. Warszawa; Teki Dworzaczka. Biblioteka Kórnicka PAN; Boniecki Adam, 1899-1913 - Herbarz Polski. T. 1-16. Warszawa; Uruski Seweryn, 1904-1917, 1931 - Rodzina. Herbarz Szlachty Polskiej. T. 1-15. Warszawa; Groby Borzęckich na cmentarzach polskich i zagranicznych
.

Stanisław Piotr - syn Aleksandra Macieja i Anny Walentyny Ankwicz. Urodzony w Ryglicach 3 sierpnia 1760 roku. Zmarł w Ryglicach 3 sierpnia 1800 roku. Kawaler. Bezpotomny. W 1772 roku  zwany chorążycem zawskrzyńskim. W 1779 roku dostał spłatę jakiegoś długu od Piotra Deleszkiewicza. W 1781 roku po wygranej sprawie z Pelagią Potocką właściciel Mińska Mazowieckiego z okolicznymi dobrami. W 1783 roku zastawił u Daniela Spinka dobra kamieńskie. W 1786 roku właściciel majątku Czaple w powiecie samborskim. W tym samym 1786 roku sprzedał dobra kamieńskie za 140000 złotych Spinkowi. W 1789 roku sprzedał Łaziska rodzinie Dembowkich. W 1791 roku sprzedał księstwo zbaraskie Mejsnerowi i oddał w zastaw dobra mińskie Ignacemu Łaszczyńskiemu. Członek grupy malkontentów i jeden z najbardziej zaufanych stronników Stanisława Szczęsnego Potockiego. Podobno miał zamiar porwać w nocy z 15 na 16 lipca 1791 roku w Łazienkach króla Stanisława Augusta Poniatowskiego. Nie brał jednak udziału w proklamowaniu Konfederacji Targowickiej. Poszukiwany usilnie przez Potockiego odnalazł się dopiero w czerwcu 1792 roku. Konsyliarz Konfederacji Targowickiej. Odznaczony przez króla 12 czerwca 1792 roku orderem Św. Stanisława. 4 lipca 1792 roku mianowany szefem powołanego przez Generalność Konfederacji pułku lekkiej jazdy województwa kijowskiego (zwanego inaczej pułkiem Złotej Wolności Kijowskiej). Pułk ten stacjonował w Nowochwastowie. W 1792 roku sprzedał Konstantynów (dawniej Kozierady)  kasztelanowi lubaczowskiemu Turnie. Autor francuskiego przekładu napisanej przez Potockiego nowej Konstytucji mającej zastąpić Konstytucję 3-go Maja. W kwietniu 1792 roku mianowany pisarzem polnym koronnym. 12 czerwca 1792 roku odznaczony przez króla Orderem Orła Białego (wymuszonym przez Stanisława Szczęsnego Potockiego). Bezskutecznie starał się o rękę Pelagii Potockiej córki Stanisława Szczęsnego Potockiego i Amalii Mniszek. 15 marca 1793 roku wyjechał z Potockim do Petersburga. Nie wziął więc udziału w sejmie grodzieńskim sankcjonującym trzeci rozbiór Polski. Po utracie niepodległości wyemigrował do Anglii. W 1795 roku przebywał w Warszawie.
Źródła: Archiwum Państwowe w Winnicy na Ukrainie. Sygn. 1800/020; Archiwum Państwowe w Winnicy na Ukrainie. Sygn. 1800/105; Archiwa Państwowe w Kijowie na Ukrainie. Sygn. Fond 49 (Archiwum Tulczyńskie), II, 1756, k.12-13; Archiwa Państwowe w Kijowie na Ukrainie. Sygn. Fond 49 (Archiwum Tulczyńskie), II, 1756, k.36-37; Archiwum Akt Dawnych w Warszawie. Metryka Koronna. Sygn. Ks. Ref. 39, k. 625v (mf. 436); Archiwum Akt Dawnych w Warszawie. Metryka Koronna. Sygn. Ks. Ref. 39, k. 556v (mf. 436); Archiwum Państwowe na Wawelu. Archiwum Sanguszków. Sygn. ASang rkps 875; Archiwum Państwowe na Wawelu. Archiwum Podhoreckie. Sygn. Podh II 3/11, s. 1-2; Archiwum Państwowe na Wawelu. Archiwum Adama Bohusza. Sygn. ABog 106, s. 1-2; Biblioteka Narodowa. Katalog Rękopisów. Sygn. II 6716 karta rękopiśm 130v-131 (mf 32549/t-1, mf 32550/t-2); Bukar Seweryn - Pamiętniki. Drezno 1871; Łojek Jerzy, 1986 - Geneza i obalenie Konstytucji 3-Maja. Polityka zagraniczna Rzeczypospolitej 1787-1792. Wydawnictwo Lubelskie. Lublin; Nowak Juliusz, 1933 - Satyra polityczna Konfederacji Targowickiej i Sejmu Grodzieńskiego. Kraków; Rymaszewska Maria, Zahorski Andrzej - Tajna korespondencja z Warszawy 1792-1794 do Ignacego Potockiego. Państwowe Wydawnictwo Naukowe. Warszawa 1961;  Smoleński Tadeusz, 1896 - Ostatni rok Sejmu Wielkiego. Kraków; Smoleński Władysław, 1903 - Konfederacja targowicka. Kraków; Łoza Stanisław, 1925 - Kawalerowie Orderu Świętego Stanisława 1765–1813, Warszawa;  Boniecki Adam, 1899-1913 - Herbarz Polski. T. 1-16. Warszaw
; Królikiewicz Grzegorz, 1976 - 3 Maja. Teatr Telewizji. Telewizja Polska SA; Rudziński W, 1992 - Właściciele Mińska w świetle dokumentów. Rocznik Mińsko-mazowiecki t. 1, 1992=1993, z.1.

Stanisław Piotr - syn Tadeusza i Gizeli Czapczyńskiej. Urodzony we Lwowie 10 kwietnia 1895 roku. Poległ pod Gródkiem Jagiellońskim w wieku 24 lat. Kawaler. Bezpotomny. Student Politechniki Lwowskiej. W obronie Lwowa ochotnik. Podporucznik 1 krakowskiego pułku artylerii pieszej. W dniach 1-17 września 1918 roku walczył we Lwowie. 17 września 1918 roku ranny. 1 listopada 1918 roku wrócił do służby. Wcielony do Legionu wschodniego. 11 marca 1919 roku w walkach o Gródek Jagielloński trafiony pięcioma kulami. Pochowany na Cmentarzu Orląt we Lwowie. Pośmiertnie odznaczony srebrnym krzyżem Orderu Wojennego Virtuti Militari, Medalem Niepodległości i Krzyżem Obrony Lwowa.
Źródła: Wesołowski Zdzisław, 1992 - Order Virtuti Militari i jego kawalerowie, Hallmark Press. Miami; Groby Borzęckich na cmentarzach polskich i zagranicznych;
Straty żołnierzy w latach 1918-1920; Indeks żołnierzy Wojska Polskiego 1918-1920.

Stanisława - córka ? i ??. Urodzona w ? około 1864 roku. Zmarła w ? w 1937 roku w wieku 73 lat. Poślubiła w ? X roku ??, syna ? i ??. Pochowana na cmentarzu w Leźnicy Małej koło Łęczycy.
Źródła: Groby Borzęckich na cmentarzach polskich i zagranicznych
.

Stefan - syn Pawła i Salomei Katarzyny Słubickiej. Urodzony w ? około 1786 roku. Zmarł w Popowie Tomkowym 15 września 1845 roku. Poślubił w ? 25 lipca 1813 roku 41-letnią pannę Febronię Ksawerę Gozimirską, córkę ? i ??, która powiła mu Teofilę i Wiktorię. Brat Wincentego Franciszka. Dzierżawca Popowa Tomkowego. Radca sądu ziemiańskiego.
Być może ten sam Stefan - 10 października 1808 roku zapisany do sekcji prawa Uniwersytetu Warszawskiego. Wzorowy student. W 1811 roku absolwent.
Źródła: Bieliński Józef, 1913 - Królewski Uniwersytet Warszawski. T. II. Drukarnia L. Anczyca i Sp. Warszawa;
Teki Dworzaczka. Biblioteka Kórnicka PAN.

Suzan - córka Envera Hasana i Hortensji Loffino. Urodzona w ? X roku. Zmarła w ? 1986 roku. Poślubiła w ? X roku ??, syna ? i ??.
Źródła: Łątka Jerzy, 1933 - Pasza z Lechistanu Mustafa Dżelaleddin (Konstanty Borzęcki). Społeczny Instytut Historii Kultury Turcji. Kraków
.

Sylwester Grzegorz - syn Józefa i Justyny Szymańskiej. Urodzony w Warszawie około 1836 roku. Zmarł w ? po 1870 roku. Jako kawaler lat 26, poślubił w Warszawie 23 października 1862 roku pannę Cecylię Stypke lat 22, córkę Ludwika, drukarza i Łucji Kowalewskiej, mieszkającą przy matce w Warszawie, która powiła mu Józefa. W 1862 roku artysta muzyk teatrów warszawskich. W 1870 roku artysta orkiestry Teatru Wielkiego, zamieszkały przy ulicy Rybaki 2 w Warszawie.
Źródła: Dzierżanowski Wiktor, 1870 - Przewodnik warszawski informacyjno-adresowy na rok 1870. Drukarnia S. Orgelbranda. Warszawa; Archiwum Parafii Rzymskokatolickiej św. Jana w Warszawie. Sygn. 1862/244; Archiwum Parafii Rzymskokatolickiej NMP w Warszawie. Sygn. 1867/16.

Tadeusz - syn ? i ??. Urodzony w ? X roku. Zmarł w ? X roku. Poślubił w ? X roku Gizelę Czapczyńską, córkę ? i ??, która powiła mu Stanisława Piotra. Urzędnik Fundacji hrabiego Skarbka.
Źródła: Materiały w opracowaniu.

Tadeusz Marceli - syn Maurycego Michała Damazego i Julianny Czochron. Urodzony we wsi Kęszyce, powiat sochaczewski 30 października 1800 roku. Zmarł 11 czerwca 1887 roku. Poślubił w Dobrzykowie, powiat gostyński 31 października 1829 roku Joannę Mariannę Franciszkę Zakrzewską, córkę Walentego i Tekli ?, która powiła mu Walentynę, Zygmunta Maurycego, Matyldę, Marię, Anielę, Bronisława Jana Pawła, Stanisława Maurycego i Jadwigę. Absolwent szkoły księży Pijarów w Warszawie 17 września 1818 roku w wieku 17 lat zapisany do sekcji prawa i administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Od 26 stycznia 1819 roku aplikant w Prokuratorii Generalnej. W 1819 roku członek stowarzyszenia studenckiego „Gospoda Akademicka”. za co został ukarany w 1820 roku. Od 19 lutego 1820 roku asesor aplikant. Od 29 sierpnia 1820 roku sekretarz Archiwum Prokuratorii. 14 sierpnia 1821 roku magister prawa i administracji. W 1826 roku pierwszy sekretarz Prokuratorii Generalnej, zamieszkały wraz z ojcem Maurycym przy ulicy Długiej w Warszawie, w domu nr 592. W latach 1826-1836 patron przy Trybunale Cywilnym I Instancji w Płocku. Równocześnie radny Płocka i obrońca Prokuratorii Generalnej Królestwa Polskiego w Płocku. W czasie Powstania Listopadowego pełniący obowiązki obowiązki obrońcy Prokuratorii. Współpracował z nowopowstałym pismem „Gońcem Płockim” redagowanym przez jego kolegę kolegą Ernestem Dydaka. 21 stycznia 1831 roku podpisał adres województwa płockiego do Sejmu Królestwa Polskiego. W latach 1836-1839 obrońca Prokuratorii Królestwa Polskiego w Warszawie. W latach 1839-1845 zastępca radcy a potem radca Prokuratorii Królestwa Polskiego w Warszawie. W latach 1845-1849 naczelnik Sekcji Prawnej Wydziału Dóbr i Lasów Rządowych. W latach 1848-1861 członek Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu. W latach 1851-1861 naczelnik Wydziału Dóbr i Lasów Rządowych w Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu. W 1854 roku mieszkał przy ulicy Leszno 6 w Warszawie, w domu nr 73b. W 1856 roku radca stanu. W 1861 roku zastępca dyrektora Wydziału Dóbr i Lasów Rządowych w Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu. Od 16 marca 1861 roku członek Warszawskich Departamentów Rządzącego Senatu. Członek Komisji Umorzenia Długu Krajowego. Od grudnia 1862 roku dyrektor Wydziału Dóbr i Lasów w Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu. 23 listopada 1862 roku odwołany ze stanowiska dyrektora Wydziału Dóbr i Lasów i mianowany stałym członkiem Rady Stanu Królestwa Polskiego w Wydziale Prawodawczym. Z racji zajmowanego stanowiska w 1865 roku otrzymał prawo nowego szlachectwa w Królestwie Polskim. 16 kwietnia 1867 roku odwołany ze stanowiska w związku z likwidacją rządu Królestwa Polskiego. Członek Rady Opiekuńczej Instytutu Głuchoniemych i Ociemniałych. Odznaczony Orderem Św. Stanisława II klasy. Odznaczony Orderem Św. Włodzimierza III klasy. Odznaczony medalem na pamiątkę uśmierzenia powstania 1863 roku. W 1870 roku emeryt, zamieszkały przy ulicy Miodowej 9 w Warszawie (budynek rządowy). 22 sierpnia 1871 roku trzymał do chrztu dziecko Marii i Aleksego Mielcarzewicza. Pochowany na Cmentarzu Powązkowskim w Warszawie.
Źródła: Polski słownik biograficzny. 1936. T. 2 (Beyzym Jan - Brownsford Marja). Polska Akademia Umiejętności. Kraków; Gerber Rafał, 1977 - Studenci Uniwersytetu Warszawskiego 1808-1831. Słownik Biograficzny. OSSOLINEUM. Wrocław; Czajka Michał, Kancler Marian, Sienkiewicz Witold, 1995 - Leksykon historii Polski. Wiedza Powszechna. Warszawa; Dzierżanowski Wiktor, 1870 - Przewodnik warszawski informacyjno-adresowy na rok 1870. Drukarnia S. Orgelbranda. Warszawa; Sęczys Elżbieta, 2000 - Szlachta wylegitymowana w Królestwie Polskim w latach 1836-1861. DIG. Warszawa; Skorowidz mieszkańców miasta Warszawy z przedmieściami na rok 1854 ułożony pod kierunkiem Zarządu Policyi. Warszawa 1854; Bibliografia polska; Teki Dworzaczka. Biblioteka Kórnicka PAN; Boniecki Adam, 1899-1913 - Herbarz Polski. T. 1-16. Warszawa; Uruski Seweryn, 1904-1917, 1931 - Rodzina. Herbarz Szlachty Polskiej. T. 1-15. Warszawa; Groby Borzęckich na cmentarzach polskich i zagranicznych
; Przewodnik warszawski. 1826.

Tadeusz Marian - syn Zygmunta Maurycego i Ludwiki Mireckiej. Urodzony w Warszawie 3 lutego 1891 roku. Zmarł w ? X roku. Poślubił w ? X roku ??, córkę ? i ??, która powiła mu ?.Absolwent V gimnazjum w Warszawie. Student medycyny na Uniwersytecie Warszawskim. Student medycyny na Uniwersytecie Jagiellońskim. Doktor medycyny. Ordynator Szpitala św. Ducha w Warszawie. W 1908 roku wraz z i S. Sterlingiem jako pierwszy w Polsce zastosował odmę w leczeniu gruźlicy płuc. Ogłosił szereg prac z dziedziny medycyny wewnętrznej, m.in. o zastosowaniu sztucznej odmy piersiowej w leczeniu suchot płucnych (1911). W latach 1914-1921 redaktor Przeglądu Piśmiennictwa Lekarskiego Polskiego. Dyrektor departamentu w Ministerstwie Zdrowia Publicznego. Dyrektor Biura Sanitarno-Kolejowego w Ministerstwie Komunikacji. W 1930 roku dyrektor naczelny Wydziału IV Sanitarnego w Ministerstwie Komunikacji. Członek Państwowej Naczelnej Rady Zdrowia. Członek zarządu głównego Rodzin Kolejowych. Członek zarządu. Koła Rodzin Urzędników przy Ministerstwie Komunikacji. Odznaczony: Orderem Odrodzenia Polski III klasy, złotym Krzyżem Zasługi, Medalem 10-lecia Odzyskania Niepodległości i Medalem za Długoletnią Służbę. Mieszkał w Warszawie.
Źródła: Łoza Stanisław, 1938 - Czy wiesz kto to jest? Główna Księgarnia Wojskowa. Warszawa; Biblioteka Narodowa. Katalog Rękopisów. Sygn. V 5561 karta rękopiśm 30 (mf 43457-8); Bibloteka narodowa. Katalog Główny; Rocznik kolejowy 1930. Ministerstwo Komunikacji. Warszawa;
Dąbrowski Marian, 1939 - 20-lecie komunikacji w Polsce odrodzonej. Ilustrowany Kuryer Codzienny. Kraków.

Tekla - córka Franciszka Michała i Anny ?. Urodzona w ? X roku. Zmarła w ? X roku. Poślubiła w ? X roku ??, syna ? i ??. Wzmiankowana w 1795 roku.
Źródła: Archiwum Państwowe w Winnicy. Sygn. 1835/308; Archiwum Państwowe w Winnicy. Sygn. 1835/309.

Tekla - córka ? i ??. Urodzona w ? X roku. Zmarła w ? X roku. Poślubiła w ? X roku Antoniego Lenartowicza, syna ? i ??, któremu powiła syna (urodzonego 1800).
Źródła: Boniecki Adam, 1899-1913 - Herbarz Polski. T. 1-16. Warszawa.

Teodor - syn ? i ??. Urodzony w ? X roku. Zmarł w ? 15 kwietnia 1707 roku. Brat zakonny w klasztorze w Chęcinach.
Źródła: Klasztor Franciszkanów w Chęcinach. Materiały internetowe
.

Teodor - syn ? i ??. Urodzony w ? X roku. Zmarł w ? 16 marca 1764 roku. Kawaler. Bezpotomny. Ojciec zakonny w klasztorze w Chęcinach.
Źródła: Klasztor Franciszkanów w Chęcinach. Materiały internetowe
.

Teodor  - syn Damazego i Marianny Figetti - syn ? i ??. Urodzony w Zawadzie przed 11 grudnia 1769 (chrzest) roku. Zmarł w ? X roku. Poślubił w ? X roku ??, córkę ? i ??, która powiła mu ?.
Źródła: Teki Dworzaczka. Biblioteka Kórnicka PAN.

Teofil - syn Wincentego Franciszka i Józefy Kurczewskiej. Urodzony w ? 1830 roku. Zmarł w ? X roku. Poślubił w ? X roku ??, córkę ? i ??, która powiła mu ?. Ziemianin. Po 1862 roku osadzony przez brata Narcyza Pawła w Modrzewcu.
Źródła: Łątka Jerzy, 1933 - Pasza z Lechistanu Mustafa Dżelaleddin (Konstanty Borzęcki). Społeczny Instytut Historii Kultury Turcji. Kraków;
Majątki.

Teofil - syn Joachima i Julianny Lanzinger. Urodzony w ? X roku. Zmarł w ? X roku. Poślubił w ? X roku ??, córkę ? i ??, która powiła mu ?.
Źródła: Drzewo genealogiczne mieszkańców gminy Koźmice Wielkie; Majątki.

Teofil - syn ? i ??. Urodzony w ? X roku. Zmarł w ? X roku. Poślubił w ? X roku Poślubił ?, córkę ? i ??, która powiła mu Bolesława.
Źródła: Boniecki Adam, 1899-1913 - Herbarz Polski. T. 1-16. Warszawa.

Teofil Jakub Józef - syn Stanisława i Ewy Krajewskiej. Urodzony w ? X roku. Zmarł w ? X roku. Poślubił w ? X roku ??, córkę ? i ??, która powiła mu ?. W 1840 roku wraz z bratem Aleksandrem Franciszkiem dowiódł szlachectwa w Królestwie Polskim.
Źródła: Sęczys Elżbieta, 2000 - Szlachta wylegitymowana w Królestwie Polskim w latach 1836-1861. DIG. Warszawa; Spis szlachty Królestwa Polskiego z dodaniem krótkiej informacyi o dowodach szlachectwa. Warszawa 1851; Dodatek II do spisu szlachty Królestwa Polskiego. Warszawa 1854; Boniecki Adam, 1899-1913 - Herbarz Polski. T. 1-16. Warszawa; Uruski Seweryn, 1904-1917, 1931 - Rodzina. Herbarz Szlachty Polskiej. T. 1-15. Warszawa
.

Teofil Szymon - syn Wojciecha i Brygidy Sadowskiej. Urodzony w Borowie powiat krasnystawski 25 października 1800 roku. Zmarł w Warszawie 26 stycznia 1887 roku. Poślubił w ? X roku ??, córkę ? i ??, która powiła mu ?. W 1822 roku absolwent gimnazjum im. Zamoyskich w Szczebrzeszynie. W latach 1822-1824 pełnił obowiązki nauczyciela filologii w gimnazjum im. Zamoyskich w Szczebrzeszynie. 22 września 1824 roku w wieku 24 lat zapisany do sekcji filologii Uniwersytetu Warszawskiego. Magister filologii. Od 1828 roku nauczyciel w szkole wydziałowej na Muranowie w Warszawie. Zwolniony po upadku Powstania Listopadowego. Jeden z ostatnich nauczycieli w gimnazjum w Szczebrzeszynie (tzw. Akademii Szczebrzeszyńskiej). Nauczyciel przyrody w Łukowie. Od 1833 roku nauczyciel w Szkole Obwodowej przy ulicy Długiej w Warszawie. Około 1837 roku słuchacz na kursach dodatkowych. W lecie 1838 roku zdał w Komitecie Egzaminacyjnym egzamin na nauczyciela przedmiotów technicznych. W latach 1838-1840 nauczyciel w gimnazjum w Kielcach. W latach 1840-1849 nauczyciel w Radomiu i w Szkole Obwodowej w Sandomierzu. W latach 1849-1862 wykładowca w Wyższej Szkole Realnej w Kielcach. W 1858 wydrukował w III tomie „Wieńca” rozprawę „Instynkt rozważany pod względem moralnym”. W 1862 roku opublikował pracę „Treść logiki popularnej poprzedzona krótkim wykładem psychologii” mającą stanowić podręcznik dla słuchaczy kursów przygotowawczych Szkoły Głównej. W latach 1862-1866 ponownie nauczyciel w Gimnazjum w Kielcach. Uczył przyrody i filologii. W 1870 roku emeryt, zamieszkały przy ulicy Nowolipki 8 w Warszawie. Pochowany na Cmentarzu Powązkowskim w Warszawie w grobie rodzinnym Maurycego Wolfa.
Źródła: Polski słownik biograficzny. 1936. T. 2 (Beyzym Jan - Brownsford Marja). Polska Akademia Umiejętności. Kraków; Gerber Rafał, 1977 - Studenci Uniwersytetu Warszawskiego 1808-1831. Słownik Biograficzny. OSSOLINEUM. Wrocław; Dzierżanowski Wiktor, 1870 - Przewodnik warszawski informacyjno-adresowy na rok 1870. Drukarnia S. Orgelbranda. Warszawa;
 Bibliografia polska; Groby Borzęckich na cmentarzach polskich i zagranicznych.

Teofila - córka Stefana i Febroni Ksawery Gozimirskiej. Urodzona w ? około 1813 roku. Zmarła w ? 16 września 1819 roku w wieku 6 lat
Źródła: Teki Dworzaczka. Biblioteka Kórnicka PAN.

Teresa - córka ? i ??. Urodzona w ? X roku. Zmarła w ? X roku. Poślubiła w ? X roku Jakuba Boińskiego, syna ? i ??. Siostra Barbary.
Źródła: Teki Dworzaczka. Biblioteka Kórnicka PAN.

Teresa - córka Pawła i Konstancji Boguckiej. Urodzona w Żychlewie przed 20 maja 1734 (chrzest) roku. Zmarła w ? X roku. Poślubiła w ? X roku ??, syna ? i ??.
Źródła: Teki Dworzaczka. Biblioteka Kórnicka PAN.

Teresa - córka Antoniego i Konstancji Chreptowicz. Urodzona w ? X roku. Zmarła w w Milkowszczyźnie 23 września 1836 roku. Poślubiła w ? X roku Benedykta Pawłowskiego herbu Korwin syna ? i ??.
Źródła: Niesiecki Kasper, 1839-1846 - Herbarz Polski. T. 1-10. Lipsk; Groby Borzęckich na cmentarzach polskich i zagranicznych
; Majątki.

Teresa - córka Józefa i Antoniny Dydkowskiej. Urodzona w Busku 21 października 1826 roku. Zmarła w Busku 21 grudnia 1828 roku.
Źródła: Wójcicki Marek - Informacje ustne.

Teresa - córka Karola i Petroneli Zawadzkiej. Urodzona w ? 13 lipca 1830 roku. Zmarła 7 kwietnia 1871 roku. Poślubiła w ? około 1850 roku Kazimierza Ignacego Marcina Jeleńskiego, herbu Korczak, syn Kazimierza i Maryi Horwatt, któremu powiła dwie córki oraz syna (urodzonego w Opolu 2 maja 1868 roku).  Dziedziczka majątku Opol w powiecie kobryńskim.
Źródła: Florczak Teresa - Informacje ustne; Kalkstein Teresa C. R. - Sługa Boża Matka Celina Borzęcka. Rzym 1950
; Boniecki Adam, 1899-1913 - Herbarz Polski. T. 1-16. Warszawa; Dunin-Borkowski Jerzy Seweryn, 1883 - Rocznik Szlachty Polskiej. T. II. Lwów; Majątki.

Teresa Jadwiga - córka Damazego i Marianny Figetti. Urodzona w folwarku Kobylin przed 12 października 1775 (chrzest) roku. Zmarła w ? w 1813 roku w wieku 36 lat (?). Poślubiła w Pniewach 7 listopada 1792 roku Jana Szaniawskiego, syna ? i ??. Dziedziczka Niemirowa. Pochowana w kościele parafialnym św. Stanisława biskupa w Niemirowie (epitafium).
Źródła: Teki Dworzaczka. Biblioteka Kórnicka PAN; Groby Borzęckich na cmentarzach polskich i zagranicznych
.

Teresa Justyna - córka Macieja Stanisława i Eleonory Olszewskiej. Urodzona przed 4 października 1714 (chrzest) roku. Zmarła w ? X roku. Żona w latach 1736-1742 Karola Dzierżanowskiego, syna ? i ??.
Źródła: Teki Dworzaczka. Biblioteka Kórnicka PAN.

Tomasz - syn Mikołaja i Teresy ?. Urodzony w ? przed 16 grudnia 1717 (chrzest) roku. Zmarł w ? X roku. Poślubił w ? 1750 roku rozwódkę Wiktorię Zebrzydowską, córkę Jana i Katarzyny Święcickiej, która powiła mu ?. Jeszcze przed ślubem dostał od przyszłej żony 15000 złotych. W 1752 roku zapisał nieletnim siostrom przyrodnim Juliannie i Wiktorii 78 złotych. W 1753 roku przekazał macosze Annie Drachowskiej roczną prowizję od tej kwoty. W tym samym 1753 roku wraz z żoną zapisali sobie wzajemnie dożywotnią oprawę na własnych majątkach. W tym samym 1753 roku wraz z żoną posesor Gorazdowa w powiecie pyzdreńskim otrzymanego od Chociszewskich. Nie żył już w 1760 roku.
Źródła: Teki Dworzaczka. Biblioteka Kórnicka PAN.

Tomasz - syn ? i ??. Urodzony w ? X roku. Zmarł w ? X roku. Poślubił w ? X roku Marię Krupską, córkę ? i ??, która powiła mu Dominika.
Źródła: Kirkor Stanisław, 1982 - Pod sztandarami Napoleona. Oficyna Poetów i Malarzy.

Tomasz - syn Pawła i Konstancji Boguckiej. Urodzony w ? X roku. Zmarł w ? przed 19 września 1774 roku. Bezpotomny.
Źródła: Teki Dworzaczka. Biblioteka Kórnicka PAN.

Tomasz - syn ? i ??. Urodzony w ? X roku. Zmarł w ? X roku. Poślubił w Malanowie, powiat turecki w 1820 roku Balbinę Gorczycką, córkę ? i ??, która powiła mu ?.
Źródła: Księgi metrykalne Parafii Rzymskokatolickich.

Tomasz - syn Tomasza i Józefaty Błaszczyńskiej. Urodzony w ? X roku. Zmarł w ? X roku. Poślubił w ? X roku ??, córkę ? i ??, która powiła mu ?.
Źródła: Gryglaszewski Piotr - Informacje ustne
.

Tomasz - syn Mateusza i Franciszki Albertowskiej. Urodzony w ? X roku. Zmarł w ? X roku. Poślubił w ? X roku Salomeję Lisowską, córkę ? i ??, która powiła mu Salomeę.
Źródła: Drzewo genealogiczne mieszkańców gminy Koźmice Wielkie; Majątki.

Tomasz - syn ? i ??. Urodzony w ? X roku. Zmarł w ? X roku. Poślubił w ? X roku ??, córkę ? i ??, która powiła mu ?. W latach 1842-1845 geometra przysięgły poznański.
Źródła: Mappa wsi Korytkowa W. Józefa Mokrskiego. Archiwum Państwowe w Poznaniu. Sygn. 53/1004/0/-/Pl.gr.KST 2467; Mappa ściany granicznej między Mikulicami z Wietchininem przez dziedziców tychże dóbr zgodnie ustanowionej. Archiwum Państwowe w Poznaniu. Sygn. 53/1004/0/-/Pl.gr.KST 2535; Mappa miejsca spornego między Niewieszem, Wilczkowem, Karnicami dobrami prywatnemi, a Szarowem Księżym, Kobylnikami wsiami rządowymi do sprawy possessoryjnej w dniu 24 lipca/ 5 sierpnia 1842 r. Sądowi Zjazdowemu powiatu Wartskiego złożona.  Archiwum Państwowe w Poznaniu. Sygn. 53/1004/0/-/Pl.gr.KST 2556.

Tomasz - syn Antoniego i ??. Urodzony w ? X roku. Zmarł w ? X roku. Poślubił w ? X roku ??, córkę ? i ??, która powiła mu ?.W 1853 roku wraz z ojcem Antonim i bratem Ignacym udowodnił szlachectwo w guberni kijowskiej.
Źródła: Uruski Seweryn, 1904-1917, 1931 - Rodzina. Herbarz Szlachty Polskiej. T. 1-15. Warszawa
.

Tomasz - syn ? i ??. Poślubił w ? X roku ??, córkę ? i ??, która powiła mu Franciszka i Marię. Zamożny ziemianin. Dożywotni posesjonat w należącym do wsi Wał Ruda przysiółku Śmietana.
Źródła: Bochenek Krzysztof - Bł. Karolina Kózka. Pomoc duchowa. Materiały internetowe; Kurek Ryszard - Życie i śmierć bł. Karoliny. Materiały internetowe; Tyszkiewicz Teresa - Lepiej umrzeć jak zgrzeszyć. Materiały internetowe.

Tomasz Stanisław - syn Jana i Ewy Rucińskiej. Urodzony w Kobylinie. przed 20 grudnia 1780 (chrzest) roku. Zmarł w ? X roku. Poślubił w ? X roku ??, córkę ? i ??, która powiła mu ?.
Źródła: Teki Dworzaczka. Biblioteka Kórnicka PAN
; Machynia Mariusz, Srzednicki Czesław, 1998 - Oficerowie Rzeczypospolitej Obojga Narodów 1777-1794. T. 1, Wojsko Koronne. Cz. 3,Piechota. Księgarnia Akademicka. Kraków.
Być może ten sam Tomasz Stanisław - poślubił w Katedrze Mariackiej w Krakowie w 1814 roku Józefatę Bliczyńską (Błaszczyńską), córkę ? i ??, która powiła mu ?.
Źródła: Księgi metrykalne Parafii Rzymskokatolickich.
Być może ten sam Tomasz - poślubił w ? X roku Józefatę Błaszczyńską, córkę ? i ??, która powiła mu Tomasza, Aureliana, Antoniego, Kulomba i Mariannę. Zmarł w ? X roku. W 1843 roku wraz z Wincentym Franciszkiem i Franciszkiem Borgiaszem miał dowieść szlachectwa w Królestwie Polskim. Właściciel części majątku Jeleń koło Chrzanowa. Pełnił jakąś funkcję w biurze referenta. Po ślubie zamieszkał wraz z żoną u Franciszkanów.
Źródła: Łątka Jerzy, 1933 - Pasza z Lechistanu Mustafa Dżelaleddin (Konstanty Borzęcki). Społeczny Instytut Historii Kultury Turcji. Kraków; Gryglaszewski Piotr - Informacje ustne; Uruski Seweryn, 1904-1917, 1931 - Rodzina. Herbarz Szlachty Polskiej. T. 1-15. Warszawa
.

Urszula Korunda Józefa - córka Hilarego i Jadwigi Teresy Sokolnickiej. Urodzona w Targoszycach przed 1 stycznia 1789 (chrzest) roku. Zmarła w ? po 1809 roku. Poślubiła w ? X roku ??, syna ? i ??. 31 stycznia 1808 roku świadkowała na ślubie w Szkaradowie.
Źródła: Teki Dworzaczka. Biblioteka Kórnicka PAN.

Urszula - córka ? i ??. Urodzona w ? X roku. Zmarła w ? X roku. Poślubiła w ? X roku Wincentego Sebastiana Garczyńskiego, syna Ignacego i Agnieszki Zaborowskiej, któremu powiła córkę (urodzoną w Goślubiu w 1816 roku) i syna (urodzonego w Goślubiu w 1824 roku). Dziedzic Goślubia.
Źródła: Boniecki Adam, 1899-1913 - Herbarz Polski. T. 1-16. Warszawa.

Wacław - syn ? i ??. Urodzony w ? X roku. Zmarł w ? X roku. Poślubił w ? X roku ??, córkę ? i ??, która powiła mu ?. W 1930 roku starszy asystent w Wydziale Elektrotechnicznym Działu Zabezpieczenia Ruchu Pociągów Dyrekcji Okręgowej Kolei Państwowych w Warszawie.
Źródła: Rocznik kolejowy 1930. Ministerstwo Komunikacji. Warszawa.

Walenty - syn ? i ??. Urodzony w ? X roku. Zmarł w ? X roku. Poślubił w ? X roku ??, córkę ? i ??, która powiła mu ?. Obywatel bydgoski. W latach 1562-1565 oficjał pomorski i gdański. W 1569 roku sądził się z Wojciechem Kłodzińskim o Dobiejewo i inne wsie w powiecie gnieźnieńskim.
Źródła: Teki Dworzaczka. Biblioteka Kórnicka PAN;

Walenty - syn Marcina - syn ? i ??. Urodzony w ? X roku. Zmarł w ? X roku. Poślubił w ? X roku ??, córkę ? i ??, która powiła mu ?. Pochodził z województwa bełskiego. W roku akademickim 1626/1627 uczeń Akademii Zamojskiej.
Źródła:  Kochanowski Jan Korwin, 1900 - Dzieje Akademii Zamojskiej (1594-1784). Drukarnia. W. L. Anczyca i Sp. Kraków.

Walenty (Borzecki) - syn Stanisława. Urodzony w ? X roku. Zmarł w ? X roku. Poślubił w ? X roku ??, córkę ? i ??, która powiła mu ?. Pochodził z diecezji chełmskiej. 7 lipca 1634 roku przyjęty do Akademii Zamojskiej na rok akademicki 1634/1635.
Źródła: Kochanowski Jan Korwin, 1900 - Dzieje Akademii Zamojskiej (1594-1784). Drukarnia. W. L. Anczyca i Sp. Kraków.

Walenty - syn Wincentego i Marianny Jureckiej. Urodzony w Busku około 1800 roku. Zmarł w ? X roku. Poślubił p. v. w ? X roku Ludwikę Trawińską, córkę ? i ??, która powiła mu ?. W 1857 roku. Jako wdowiec lat 59 poślubił s. v. w Busku 28 lutego 1859 roku Antoninę Juliannę Czosnowską lat 24, od 5 lat pozostająca w obowiązkach w Busku, córkę Stanisława i Franciszki Michalczewskiej, która powiła mu ?. W dniu ślubu Mieszkaniec Buska utrzymujący się z własnych funduszów.
Źródła: Wójcicki Marek - Informacje ustne.

Walenty - Urodzony w ? X roku. Zmarł w ? X roku. Poślubił w ? X roku ??, córkę ? i ??, która powiła mu ?.W Powstaniu Listopadowym podporucznik 10 pułku piechoty legionów. Wzięty do niewoli pod Kazimierzem. Uwolniony osiadł w Krakowie. Wyśledzony przez władze austriackie został przymusowo  wysiedlony i przez port w Trieście wydalony z granic Austrii. 30 listopada 1836 roku przybył na statku „Styx” do Algieru. 1 sierpnia 1841 roku przyjechał do Besançon. W marcu 1846 roku poparł Powstanie Krakowskie. Od listopada 1846 roku członek Towarzystwa Demokratycznego Polskiego. Później przebywał w Tulonie. Uczestnik Wiosny Ludów. 16 kwietnia 1848 roku wyjechał ze Strassburga do Poznania.
Źródła: Bielecki Robert, 1995 - Słownik biograficzny oficerów Powstania Listopadowego. T. I, A-D. TRIO. Warszawa;
Tyrowicz Marian, 1964 - Towarzystwo Demokratyczne Polskie 1832-1863. Przywódcy i kadry członkowskie. Przewodnik Biograficzny. Książka i Wiedza. Warszawa.

Walenty Aleksander - syn Jana lat 28 i Salomei Pełczyńskiej lat 23. Urodzony w ? X roku. Ochrzczony w Busku 1 lutego 1822 roku. Zmarł w ? X roku. Poślubił w ? X roku ??, córkę ? i ??, która powiła mu ?.
Źródła: Wójcicki Marek - Informacje ustne.

Walentyna - córka Tadeusza Marcelego i Joanny Marianny Franciszki Zakrzewskiej. Urodzona w ? 19 października 1830 roku.  Zmarła w ? X roku. Poślubiła w ? X roku ??, syna ? i ??.
Źródła: Sęczys Elżbieta, 2000 - Szlachta wylegitymowana w Królestwie Polskim w latach 1836-1861. DIG. Warszawa.
Być może ta sama Walentyna Tekla, żona ? Jeziorkowskiego, zmarła 17 lipca 1900 roku. Pochowana na Cmentarzu Powązkowskim w Warszawie (kw. B).
Źródła: Boniecki Adam, 1899-1913 - Herbarz Polski. T. 1-16. Warszawa; Groby Borzęckich na cmentarzach polskich i zagranicznych
.

Waleria - córka Joachima i Julianny Lanzinger. Urodzona w ? X roku. Zmarła w ? X roku. Poślubiła w ? X roku ??, syna ? i ??.
Źródła: Drzewo genealogiczne mieszkańców gminy Koźmice Wielkie; Majątki.

Walery - syn ? i ??. Urodzony w ? 1856 roku. Zmarł w ? 1912 roku. Poślubił w ? X roku ??, córkę ? i ??, która powiła mu ?. W 1897 roku przebywał w Warszawie.
Źródła:
Materiały internetowe.

Wawrzyniec - syn ? i ??. Urodzony w ? X roku. Zmarł w ? X roku. Poślubił w ? X roku ??, córkę ? i ??, która powiła mu ?.Kawaler. Bezpotomny. W latach 1775-1777 proboszcz w parafii Kazanów.
Źródła: Księża Parafii Rzymskokatolickich.

Wiktor - syn Joachima i Julianny Lanzinger. Urodzony w ? X roku. Zmarł w ? X roku. Poślubił w ? X roku ??, córkę ? i ??, która powiła mu ?.
Źródła: Drzewo genealogiczne mieszkańców gminy Koźmice Wielkie; Majątki.

Wiktoria (Panna z Popowa Tomkowego) - córka Stefana i Febroni Ksawery Gozimirskiej. Urodzona w ? X roku. Zmarła w ? X roku. Poślubiła w ? 13 października 1746 roku wdowca Edmunda Krynkowskiego, syna ? i ??. Wniosła mężowi w wianie Popowo Tomkowe.
Źródła: Teki Dworzaczka. Biblioteka Kórnicka PAN.

Wiktoria - córka Mikołaja i Anny Drachowskiej (Dmochowskiej). Urodzona w ? około 1752 roku. Zmarła  w Gnieźnie 11 kwietnia 1812 roku w wieku 60 lat. Poślubiła w Gnieźnie 23 stycznia 1778 roku Michała Kołudzkiego, syna ? i ??. W 1752 roku wraz z siostrą Julianną otrzymała od brata przyrodniego Tomasza zapis pensji. Krewna Piotra.
Źródła: Teki Dworzaczka. Biblioteka Kórnicka PAN.

Wiktoria - córka ? i ??. Urodzona w ? X roku. Zmarła w ? X roku. Poślubiła w ? 10 października 1855 roku rozwodnika Maurycego Wolffa, syna ? i ??. Pochowana na Cmentarzu Powązkowskim w Warszawie.
Źródła: Groby Borzęckich na cmentarzach polskich i zagranicznych
.

Wiktoria Angela - córka Antoniego lat 32 i Brygidy Lenchart lat 31. Urodzona w Busku 3 sierpnia 1823 roku o godzinie 22. Ochrzczona w Busku 23 sierpnia 1823 roku. Zmarła w ? X roku. Poślubiła w ? X roku ??, syna ? i ??.
Źródła: Wójcicki Marek - Informacje ustne.

Wincenta - córka Ignacego i Marianny Kadłubskiej. Urodzona w ? X roku. Zmarła w ? X roku. Panna. Mieszkała z siostrą Anną w Zawadówce. Korespondowała w kwestiach oświatowych z Tadeuszem Czackim. Żyła jeszcze 23 stycznia 1842 roku.
Źródła: Lipkowski Leon, 1913 - Moje wspomnienia 1849-1912. Kraków.

Wincenty - syn Jana i Ewy Rucińskiej. Urodzony w Warszawie około 1783 roku. Zmarł w Kobylinie 12 marca 1785 roku w wieku 2 lat.
Źródła: Teki Dworzaczka. Biblioteka Kórnicka PAN; Machynia Mariusz, Srzednicki Czesław, 1998 - Oficerowie Rzeczypospolitej Obojga Narodów 1777-1794. T. 1, Wojsko Koronne. Cz. 3,Piechota. Księgarnia Akademicka. Kraków.

Wincenty - syn ? i ??. Urodzony w ? X roku. Zmarł w ? X roku. Poślubił w ? X roku Petronelę Fihauser, córkę Idziego i Elżbiety Marynowskiej, która powiła mu ?.
Źródła: Żychliński Teodor, 1879-1908 - Złota Księga Szlachty Polskiej. Poznań;
Boniecki Adam, 1899-1913 - Herbarz Polski. T. 1-16. Warszawa.

Wincenty - syn ? i ??. Urodzony w ? X roku. Zmarł w ? w 1794 roku. Poślubił w ? X roku ??, córkę ? i ??, która powiła mu ?. Pochowany w kościele parafialnym św. Jana Chrzciciela w Kościelcu (epitafium).
Źródła: Groby Borzęckich na cmentarzach polskich i zagranicznych
.

Wincenty - syn Franciszka Michała i Anny ?. Urodzony w ? X roku. Zmarł w ? X roku. Poślubił w ? X roku ??, córkę ? i ??, która powiła mu ?. Wzmiankowany w 1795 roku.
Źródła: Archiwum Państwowe w Winnicy. Sygn. 1835/308; Archiwum Państwowe w Winnicy. Sygn. 1835/309.

Wincenty - syn ? i ??. Urodzony w ? X roku. Zmarł w ? X roku. Poślubił w ? X roku ??, córkę ? i ??, która powiła mu Marcelego.
Źródła: Materiały w opracowaniu.

Wincenty - syn ? i ??. Urodzony w ? koło 1755 roku. Zmarł w ? przed 1825 rokiem. Poślubił w ? X roku Mariannę Jurecką, córkę ? i ??, która powiła mu Leonarda, Jana, Antoniego, Walentego i Michała.
Źródła: Wójcicki Marek - Informacje ustne.

Wincenty - syn Bartłomieja i Apolonii Frankowskiej - syn ? i ??. Urodzony w ? X roku. Zmarł w ? X roku. Poślubił w ? X roku ??, córkę ? i ??, która powiła mu ?.
Źródła: Gryglaszewski Piotr - Informacje ustne
.

Wincenty Franciszek - syn Pawła i Salomei Katarzyny Słubickiej. Urodzony w Wieruszowie około 1790 roku (inne źródła podają że około 1785 roku). Poślubił primo voto w Poznaniu 3 maja 1820 roku 40-letnią pannę Stanisławę Gozimirską, córkę ? i ??, zmarłą rok później w wieku lat 50 (?). Wdowiec. Poślubił secundo voto w Łagiewnikach, powiat ostrzeszowski w 1823 roku 20-letnią pannę Józefę Kurczewską, córkę ? i ??, która powiła mu Ignacego Józefa, Konstantego, Juliana i Narcyza Pawła, Teofila i Marcina Pawła oraz przynajmniej dwie nieznane z imienia córki. Brat Stefana. Pochodził z parafii Sulmierzyce. W 1816 roku sierżant 1 pułku piechoty liniowej. Rozkazem z 15 grudnia 1816 roku zwolniony na własną prośbę ze służby oraz w nagrodę za zasługi i długoletnie dobre sprawowanie awansowany na podporucznika. Właściciel majątku Modrzewiec w powiecie radomskim. Wójt wsi Kleczów.  W 1843 roku dowiódł szlachectwa w Królestwie Polskim.
Źródła: Łątka Jerzy, 1933 - Pasza z Lechistanu Mustafa Dżelaleddin (Konstanty Borzęcki). Społeczny Instytut Historii Kultury Turcji. Kraków;
Sęczys Elżbieta, 2000 - Szlachta wylegitymowana w Królestwie Polskim w latach 1836-1861. DIG. Warszawa; Spis szlachty Królestwa Polskiego z dodaniem krótkiej informacyi o dowodach szlachectwa. Warszawa 1851; Dodatek II do spisu szlachty Królestwa Polskiego. Warszawa 1854; Teki Dworzaczka. Biblioteka Kórnicka PAN; Boniecki Adam, 1899-1913 - Herbarz Polski. T. 1-16. Warszawa; Uruski Seweryn, 1904-1917, 1931 - Rodzina. Herbarz Szlachty Polskiej. T. 1-15. Warszawa; Majątki.

Wincenty Ignacy - syn Konstantego i Urszuli Bolesz. Urodzony w ? przed 9 kwietnia 1754 (chrzest) roku. Zmarł w ? X roku. Poślubił w ? X roku ??, córkę ? i ??, która powiła mu ?.
Źródła: Teki Dworzaczka. Biblioteka Kórnicka PAN.

Władysław - syn ? i ??. Urodzony w ? X roku. Zmarł w ? 1622 roku. Poślubił w ? X roku ??, córkę ? i ??, która powiła mu ?. Żył jeszcze w 1914 roku.
Źródła: Biblioteka Narodowa. Katalog Rękopisów. Sygn. III 2770 karta rękopiśm 176  (mf 30704-6).

Władysław - syn Jana i Zofii Rożnowskiej. Urodzony w ? X roku. Zmarł w ? X roku. Poślubił w ? w 1690 roku Zofię Jabkowską, córkę Mikołaja i Elżbiety Radeckiej. Bezpotomny. W 1686 roku miał przywilej na sołectwo w Policku w kluczu ciążyńskim wydany przez biskupa poznańskiego Wierzbowskiego. 18 listopada 1718 roku spisał w Balicach testament. W 1721 roku odkupił za 1100 złotych od Wawrzyńca Jankowskiego i jego żony wójtostwo we wsi królewskiej Dębno. 20 marca 1736 roku spisał w Dębnie testament. Bezpotomny. Nie żył już w 1739 roku.
Źródła: Teki Dworzaczka. Biblioteka Kórnicka PAN.

Władysław - syn ? i Tekli ?. Urodzony w ? X roku. Zmarł w ? X roku. Poślubił w ? X roku ??, córkę ? i ??, która powiła mu ?. W 1852 roku terminował w Busku.
Źródła: Archiwum Parafii Rzymskokatolickiej w Busku. Sygn. 1852/100.

Władysław - syn ? i ??. Urodzony w ? X roku. Zmarł w ? X roku. Poślubił w Grudusku w 1892 roku Florentynę Kołakowską, córkę ? i ??, która powiła mu ?.
Źródła: Księgi metrykalne Parafii Rzymskokatolickich.

Władysław - syn ? i ??. Urodzony w ? X roku. Zmarł po ciężkiej chorobie (tyfus?) w Lublinie 14 lutego 1920 roku. Poślubił w ? X roku ??, córkę ? i ??, która powiła mu ?. W wojnie 1920 roku szeregowy w St. Zb. Lublin.
Źródła: Straty żołnierzy w latach 1918-1920.

Wojciech (Bodziecki)  - syn ? i ??. Urodzony w ? X roku. Zmarł w ? 1622 roku. Poślubił w ? X roku ??, córkę ? i ??, która powiła mu ?. Profesor prawa w Akademii Zamojskiej. W latach 1602-1609 wychowawca Tomasza Zamoyskiego. W 1609 roku scholastyk kolegiaty zamojskiej. Profesor prawa w Akademii Zamojskiej.
Źródła: Czajka Michał, Kancler Marian, Sienkiewicz Witold, 1995 - Leksykon historii Polski. Wiedza Powszechna. Warszawa
.

Wojciech - syn ? i ??. Urodzony w ? X roku. Zmarł w ? X roku. Poślubił w ? X roku ??, córkę ? i ??, która powiła mu ?. W 1648 roku wraz z Florianem i szlachtą województwa ruskiego uczestniczył w elekcji Jana Kazimierza.
Źródła: Boniecki Adam, 1899-1913 - Herbarz Polski. T. 1-16. Warszawa.

Wojciech - syn Karola i ??. Urodzony w ? X roku. Zmarł w ? przed 1659 rokiem. Poślubił w ? X roku ??, córkę ? i ??, która powiła mu Kazimierza.
Źródła: Teki Dworzaczka. Biblioteka Kórnicka PAN.

Wojciech - syn ? i ??. Urodzony w ? X roku. Zmarł w ? X roku. Poślubił w ? X roku Agnieszkę Biegańską, córkę ? i ??, która powiła mu Chryzostoma. Nie żył już w 1677 roku.
Źródła: Teki Dworzaczka. Biblioteka Kórnicka PAN.

Wojciech - syn ? i ??. Urodzony w ? X roku. Zmarł w ? X roku. Poślubił w ? X roku ??, córkę ? i ??, która powiła mu ?. W 1713 roku wraz z Józefem opiekun prawny Jana, Jakuba i Łukasza.
Źródła: Boniecki Adam, 1899-1913 - Herbarz Polski. T. 1-16. Warszawa.

Wojciech - syn ? i ??. Urodzony w ? X roku. Zmarł w ? przed 17 stycznia 1778 (pogrzeb) roku. Poślubił primo voto w ? X roku ??, córkę ? i ??. Wdowiec w 1774 roku (być może jego pierwszą żoną była Maria). Poślubił secundo voto w ? 21 listopada 1774 roku wdowę Magdalenę z Balina, córkę ? i ??, primo voto Przysiecką, która powiła mu ?. W 1775 roku komisarz grodzki inowrocławski. Pochowany 17 stycznia 1778 roku.
Źródła: Teki Dworzaczka. Biblioteka Kórnicka PAN; Boniecki Adam, 1899-1913 - Herbarz Polski. T. 1-16. Warszawa.

Wojciech - syn ? i ??. Urodzony w ? X roku. Zmarł w ? X roku. Poślubił w ? X roku Brygidę Sadowską, córkę ? i ??, która powiła mu Teofila Szymona. W 1824 roku wraz z żoną mieszkał w Józefowie.
Źródła: Polski słownik biograficzny. 1936. T. 2 (Beyzym Jan - Brownsford Marja). Polska Akademia Umiejętności. Kraków
.

Wojciech - syn ? i ??. Urodzony w ? X roku. Zmarł w ? X roku. Poślubił w ? X roku ??, córkę ? i ??, która powiła mu ?. Kapitan. Mieszkał w Belsku. Pochowany na cmentarzu parafialnym w Belsku
Źródła: Rola-Stężycki Andrzej Zygmunt - Fatalna pomyłka. Materiały internetowe
.

Wojciech - syn ? i ??. Urodzony w ? 23 lutego 1921 roku. Zginął w pobliżu toru kolejki na Ługach Otwocku 20 listopada 1943 roku o godzinie 1130. Poślubił w ? X roku ??, córkę ? i ??, która powiła mu ?.Pracownik nadleśnictwa. Mieszkał w Izabelinie. W czasie okupacji hitlerowskiej w konspiracji pseudonim „Świętoszek”. W połowie listopada 1943 roku w wyniku zdrady aresztowany przez Gestapo. 19 września 1943 roku wyrokiem sądu doraźnego Policji Bezpieczeństwa skazany na śmierć przez rozstrzelanie.
Źródła:  Bartoszewski Władysław, 1970. - Warszawski pierścień śmierci. INTERPRES, Warszawa; Domańska Regina, 1978 - Pawiak, więzienie gestapo. Kronika 1939-1944. Książka i Wiedza, Warszawa; Na przedpolu Warszawy. VII Obwód Obroża Okręgu Warszawskiego Armii Krajowej. Krwawe represje okupanta. Materiały internetowe
.

Wojciech Florian - syn Mikołaja i Teresy ?. Urodzony w ? przed 16 kwietnia 1719 (chrzest) roku. Zmarł w ? X roku. Poślubił w ? X roku ??, córkę ? i ??, która powiła mu ?.
Źródła: Teki Dworzaczka. Biblioteka Kórnicka PAN.

Wojciech Józef - syn Jakuba i Marianny Bardzkiej. Urodzony w ? X roku. Zmarł w ? X roku. Poślubił w ? X roku ??, córkę ? i ??, która powiła mu ?. W 1737 roku występował wraz z bratem Janem Augustynem. W 1739 roku spadkobierca i jeden z wykonawców testamentu stryja Władysława. W 1774 roku sprzedał za 30000 złotych Pawłowi Józefowi Małachowskiemu odziedziczone po Bardzkich wsie Grotowy Wielkie, Grotowy Małe, Kleparz, Grzybowo, oraz część Stawu. Żył jeszcze w 1777 roku.
Źródła: Teki Dworzaczka. Biblioteka Kórnicka PAN
.

Zbigniew - syn ? i ??. Urodzony w Warszawie 18 kwietnia 1825 roku. Poległ pod Loreto 22 lipca 1944 roku. Kawaler. Bezpotomny. Starszy strzelec w II Korpusie Wojska Polskiego. Zginął w bitwie pod Loreto we Włoszech.
Źródła:
Księga pochowanych żołnierzy polskich poległych w II wojnie światowej. T. III (Żołnierze Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie). Wyd. AJAKS 1993-1998.

Zofia - córka Andrzeja i Marianny Zbierskiej. Urodzona w ? X roku. Zmarła w ? X roku. Żona w 1672 roku Wojciecha Kawieckiego, syna ? i ??. Nie żyła już w 1720 roku.
Źródła: Teki Dworzaczka. Biblioteka Kórnicka PAN.

Zofia - córka Jakuba i Marianny Bardzkiej. Urodzona w ? X roku. Zmarła w ? X roku. Żona w 1737 roku Józefa Jabłkowskiego, syna ? i ??. Nie żyła już w 1774 roku.
Źródła: Teki Dworzaczka. Biblioteka Kórnicka PAN.

Zofia - córka ? i ??. Urodzona w ? X roku. Zmarła w Poznaniu 27 stycznia 1827 roku w wieku 65 lat. Poślubiła w ? X roku Wawrzyńca Jabłkowskiego herbu Wczele, syna ? i ??. W 1733 roku w powiecie przedeckim otrzymała od męża zapis dożywocia.
Źródła: Teki Dworzaczka. Biblioteka Kórnicka PAN; Boniecki Adam, 1899-1913 - Herbarz Polski. T. 1-16. Warszawa.

Zofia - córka Bartłomieja i Apolonii Frankowskiej. Urodzona w ? X roku. Zmarła w ? X roku. Poślubiła w ? X roku ??, syna ? i ??.
Źródła: Gryglaszewski Piotr - Informacje ustne
.

Zofia - córka Antoniego i Hortensji Jaksa-Rożen. Urodzona w ? X roku. Zmarła w ? X roku. Poślubiła w ? X roku Romana Kleina, syna ? i ??.
Źródła: Archiwum rodzinne Piotra Gryglaszewskiego. Sygn. p. 02; Gryglaszewski Piotr - Informacje ustne
.

Zofia - córka ? i ??. Urodzona w ? X roku. Zmarła w ? X roku. Poślubiła w ? X roku Romana Eugieniusza Bieżanko, syna ? i ??. W 1917 roku wdowa. Mieszkała w Kielcach przy ulicy Szerokiej 6.
Źródła:
Księgi metrykalne Parafii Rzymskokatolickich; Groby Borzęckich na cmentarzach polskich i zagranicznych .

Zofia Julianna - córka Konstantego i Urszuli Bolesz. Urodzona w Tworzymirkach około roku 1762 (inne źródła podają że w 1766 roku). Zmarła w Gębcach (inne źródła podają że w Poznaniu) 27 stycznia 1827 roku w wieku 67 lat. Poślubiła roku primo voto w ? X Józefa Grodzickiego herbu Gryf, syna ? i ??. Wdowa. Poślubiła secundo voto w Zakrzewie 13 lutego 1804 roku Kazimierza Paliszewskiego herbu Abdank syna Benedykta i Franciszki Życkiej. Dzierżawczyni Zakrzewa. W 1800 roku wraz z siostrami Franciszką, Salomeą, Julianną i Marianną odziedziczyła po zmarłym bracie Franciszku majątki Sokołowo, Charbielin i Twierdza. Z drugim mężem była bezdzietna. Pochowana w Lubaszu w grobowcu Paliszewskich.
Źródła: Żychliński Teodor, 1879-1908 - Złota Księga Szlachty Polskiej. Poznań
; Teki Dworzaczka. Biblioteka Kórnicka PAN.

Zygmunt - syn ? i ??. Urodzony w Krakowie 24 grudnia 1900 roku. Zmarł w ? X roku. Poślubił w ? X roku ??, córkę ? i ??, która powiła mu ?. Uczeń. W obronie Lwowa ochotnik. W kompanii saperów 5 pułku piechoty legionów. W dniach 20-20 listopada 1918 roku walczył w obronie Lwowa.
Źródła: Materiały w opracowaniu.

Zygmunt Maurycy - syn Tadeusza Marcelego i Joanny Marianny Franciszki Zakrzewskiej. Urodzony w Płocku 2 maja 1833 roku. Zmarł w ? 14 lipca 1915 roku. Poślubił w ? X roku Ludwikę Mirecką, córkę ? i ??, która powiła mu Tadeusza Mariana. Urzędnik Komisji Rządowej Przychodu i Skarbu. Radca Stanu. Kand. Nauk Prawnych. W 1870 roku młodszy urzędnik do specjalnych poruczeń i radca handlowy, zamieszkały przy ulicy Miodowej 9 w Warszawie (budynek rządowy). Pochowany na Cmentarzu Powązkowskim w Warszawie.
Źródła: Łoza Stanisław, 1938 - Czy wiesz kto to jest? Główna Księgarnia Wojskowa. Warszawa; Dzierżanowski Wiktor, 1870 - Przewodnik warszawski informacyjno-adresowy na rok 1870. Drukarnia S. Orgelbranda. Warszawa; Sęczys Elżbieta, 2000 - Szlachta wylegitymowana w Królestwie Polskim w latach 1836-1861. DIG. Warszawa; Groby Borzęckich na cmentarzach polskich i zagranicznych
.

 

 

DAWNE I OBECNE RELACJE POMIĘDZY CZŁONKAMI RODU

 
 
pradziadek
 
prababka
 
 
 
 
 
pradziadek
 
prababka
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
dziadek stryjeczny
(wuj)
 
babka cioteczna lub
stryjeczna
(ciotka)
 
dziadek
 
babka
 
dziadek wujeczny
lub cioteczny
(wuj)
 
babka cioteczna
(ciotka)
 
dziadek
 
babka
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
wuj
 
ciotka
 
stryj
(wuj)
 
stryjenka
(ciotka)
 
ojciec
 
matka
 
wuj
 
ciotka
 
wuj
 
wujenka
(ciotka)
 
teść
 
teściowa
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
brat cioteczny
(kuzyn)
 
siostra cioteczna
(kuzynka)
 
brat stryjeczny
(kuzyn)
 
siostra stryjeczna
(kuzynka)
 
brat
 
bratowa
 
szwagier
 
siostra
 
probant
(głowa rodu)
 
żona
lub mąż
 
szwagier
 
szwagierka
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
bratanek
 
bratanica
 
siostrzeniec
 
siostrzenica
 
syn
 
synowa
 
zięć
 
córka
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
wnuk
 
wnuczka
 
wnuk
 
wnuczka

OBJAŚNIENIE

  Przodkowie i otomkowie w linii męskiej.
  Przodkowie i otomkowie w linii żeńskiej.
Rodzina Przodkowie i potomkowie w linii prostej (po mieczu).
Rodzina Żeńscy członkowie bliższej i dalszej rodziny.
Rodzina Męscy członkowie bliższej i dalszej rodziny.
Rodzina Żeńscy współmałżonkowie przodków, potomków oraz członków bliskiej i dalszej rodziny.
Rodzina Męscy współmałżonkowie przodków, potomków oraz członków bliskiej i dalszej rodziny.
Rodzina Matki współmałżonków członków bliskiej i dalszej rodziny.
Rodzina Ojcowie współmałżonków członków bliskiej i dalszej rodziny.