MUZEUM MINERAŁÓW

57-250 Złoty Stok ul. Złota 7

Złoty Stok 1 maja 2001 r.

 

Szanowni Państwo

Mamy zaszczyt zaprosić Państwa do odwiedzenia Muzeum Minerałów w Złotym Stoku. Muzeum powstało z jednej z największych w Polsce prywatnych kolekcji. Zaprezentowano tu zbiór ponad 1500 okazów 700 różnych minerałów.

Minerały zostały pogrupowane pod względem składu chemicznego. W gablotach zobaczyć możemy m.in. następujące grupy tematyczne: pierwiastki rodzime, siarczki, tlenki, siarczany, węglany, krzemiany itp. Taki układ wystawy umożliwia obserwację różnorodności wykształcenia i barw w minerałach o zbliżonym składzie chemicznym.

Na wystawie zaprezentowano również meteoryty (w tym kilka znalezionych w Polsce) wraz z ich nietypowymi nie spotykanymi na Ziemi minerałami.

Osobną część wystawy stanowią minerały Polski. Pokazano tu m.in. minerały ze złoża siarki w Tarnobrzegu, złóż solnych w Wieliczce, Bochni i Kłodawie, złóż rud cynku i ołowiu w rejonie Olkusza i Bytomia, oraz różnorodne kamienie ozdobne np. bursztyny, gagaty, chryzoprazy, nefryty, agaty, ametysty i kryształy górskie, w tym wiele okazów unikalnych, pochodzących z nieistniejących już stanowisk.

Całość uzupełniają okazy podstawowych typów skał magmowych, osadowych i metamorficznych.

W Muzeum prowadzone są metodami aktywnymi lekcje dla uczniów gimnazjów i liceów. W czasie lekcji omawiana jest budowa Ziemi, procesy geologiczne kształtujące jej powierzchnię oraz zjawiska prowadzące do powstania różnych typów skał. Całość ilustrowana jest licznymi przykładami skał i minerałów.

Serdecznie zapraszamy Państwa do odwiedzenia naszego Muzeum.

Muzeum czynne jest codziennie w godzinach 900-1700 Bilety wstępu w cenie 2 zł od osoby. Dla opiekunów grup wstęp jest bezpłatny. Czas zwiedzania Muzeum około 30 minut.

Za lekcje muzealne obowiązuje dodatkowa opłata w wysokości 25 zł od grupy. Grupa może liczyć maksymalnie 30 osób. Czas trwania jednej lekcji w zależności od zainteresowania uczniów wynosi 45-90 minut.

 

STRONA GŁÓWNA

JESTEŚ    GOŚCIEM

W SUMIE OD ZAŁOŻENIA WITRYNY W 2005 ROKU ODWIEDZONO JĄ
JUŻ