ROŚLINY IGLASTE

 

 

Współczesne stromatolity.

 

Wapień stromatolitowy.

            Sinice (Cyanobacteria) – gromada organizmów jedno- lub wielokomórkowych z królestwa bakterii. Dawniej sądzono że są roślinami. Należą do najstarszych organizmów na Ziemi. Zawierają chlorofil i inne barwniki którym zawdzięczają charakterystyczne sino-zielone zabarwienie (stąd nazwa). Mają zdolność wytwarzania związków organicznych na drodze fotosyntezy tlenowej a niektóre również przyswajania atmosferycznego azotu. Żyją pojedynczo lub tworzą nitkowate kolonie.

            Obecnie sinice reprezentowane są przez około 2000 gatunków. Preferują środowiska wodne (głównie wód słodkich) ale spotyka się je również w wilgotnych środowiskach lądowych oraz w miejscach gdzie panują ekstremalne warunki życia. Ich obecność stwierdzono m.in. na obszarach pustynnych i wiecznej zmarzliny, w gorących źródłach (do 85°C), słonych jeziorach, bardzo zakwaszonych glebach itp. Wiele gatunków sinic żyje w symbiozie z roślinami, zwierzętami, grzybami lub protistami.

            O obecności sinic w dawnych morzach świadczą tzw. stromatolity. Są to charakterystyczne drobno-laminowane formy skalne zbudowane głównie z węglanu wapnia. Najstarsze pochodzą sprzed 3,4–3,5 mld lat (grupa Sebakiwian w południowej Afryce i Warrawoona w Australii) ale najbardziej rozpowszechnione były w osadach proterozoiku sprzed 2,8–0,6 mld lat (wapienie stromatolitowe Syberii). Później stopniowo zanikały co wiązało się prawdopodobnie z rozwojem organizmów roślinożernych. Liczne formacje stromatolitowe znane są jeszcze z późnego triasu i środkowej jury (m. in. w Polsce). Obecnie stromatolity należą do rzadkości. Tworzą się głównie w ciepłych, często bardzo zasolonych strefach płytkich mórz (Ławica Bahamska, strefy pływowe Florydy, rozlewiska Hamelin w zachodniej Australii). Odmianą stromatolitów są onkoidy.

 

Jeżeli chcesz szybko przejść do nadrzędnej strony kliknij poniższy interaktywny przycisk.

 

UWAGA!!! Jeżeli wykryjecie jakieś inne nie zauważone przeze mnie błędy proszę o informację. Za wszelkie konstruktywne uwagi z góry serdecznie dziękuję.

JESTEŚ    GOŚCIEM

W SUMIE OD ZAŁOŻENIA WITRYNY W 2005 ROKU ODWIEDZONO JĄ
JUŻ   RAZY